مهربان

سلام من مهربان هستم. رباتی که تعلیم دیده تا احساس متن شما را تشخیص دهد. اگر دوست دارید مرا امتحان کنید:

نمونه‌ها:

خیلی خوبه مرسی دیجی کالا خیلی خوب جی تی ای بازی میکنم باهاش

جمله مثبت

ظاهرا اگر رسانه‌گری به اشتباه تصور کند که بقیه را هم مثل دولت می‌توان زیر سوال برد با برهان قاطع روبرو خواهد‌شد.

جمله منفی

در حالی که این طلبه جهادی در حال خدمت در یکی ازبیمارستان‌های قم به بیماران کرونایی بود همسر باردارش که در آی سی یوی همان بیمارستان بستری بود به دیدار حق شتافت و داغ دو فرزند دوقلو نیز بر دل این پدر ماند.

جمله منفی