موضوعات حوزه علمی کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1None2178 1383.90Q4
2سگ24 1386.50Q4
3کلونینگ30 1386.80Q4
4واکسن24 1387.00Q4
5کتابخانه مرکزی24 1387.50Q4
6RT-PCR30 1387.80Q4
7اشتراک منابع36 1388.00Q4
8کتابخانه آموزشگاهی30 1388.00Q4
9خدمات کتابخانه36 1388.33Q4
10آموزش از راه دور24 1388.50Q4
11مراکز اطلاع رسانی24 1388.50Q4
12واکنش زنجیره‌ای پلیمراز84 1388.71Q4
13استفاده30 1388.80Q4
14خدمات48 1388.88Q3
15آموزش24 1389.00Q3
16اصطلاحنامه36 1389.00Q3
17اهواز48 1389.00Q3
18تعامل انسان با رایانه24 1389.00Q3
19خوداستنادی24 1389.00Q3
20منطق فازی36 1389.00Q3
21نرم افزارهای کتابخانه‌ای36 1389.00Q3
22گوسفند36 1389.00Q3
23اطلاعات علمی24 1389.25Q3
24دانشجو24 1389.25Q3
25کتابخانه دانشگاهی60 1389.30Q3
26اطلاع رسانی36 1389.50Q3
27خدمات مرجع الکترونیکی24 1389.50Q3
28دانشگاه آزاد اسلامی36 1389.50Q3
29مدیریت تعارض24 1389.50Q3
30کتابداران دانشگاهی24 1389.50Q3
31علوم کتابداری و اطلاع رسانی30 1389.60Q3
32کشت30 1389.60Q3
33وب سایت48 1389.63Q3
34فناوری اطلاعات162 1389.63Q3
35اینترنت60 1389.70Q3
36مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری30 1389.80Q3
37تهران54 1389.89Q3
38آللوپاتی42 1390.00Q3
39تحقیقات و فناوری36 1390.00Q3
40معیارهای ارزیابی42 1390.00Q3
41ناشران36 1390.00Q3
42هرمنوتیک24 1390.00Q3
43کتابخوانی48 1390.00Q3
44کنترل بیولوژیک24 1390.00Q3
45وب سنجی108 1390.06Q3
46سازماندهی اطلاعات48 1390.13Q3
47کتابداری و اطلاع رسانی192 1390.16Q3
48جستجوی اطلاعات36 1390.17Q3
49نیاز اطلاعاتی36 1390.17Q3
50شبکه عصبی مصنوعی30 1390.20Q3
51عامل تاثیرگذار وب30 1390.20Q3
52وزارت علوم30 1390.20Q3
53یادگیری30 1390.20Q3
54EFQM24 1390.25Q3
55امکان سنجی24 1390.25Q3
56شیراز24 1390.25Q3
57هوش هیجانی24 1390.25Q3
58وب معنایی24 1390.25Q3
59تحلیل پیوند36 1390.33Q3
60خدمات کتابخانه‌ای54 1390.33Q3
61کتابدار102 1390.35Q3
62ادبیات کودکان و نوجوانان30 1390.40Q3
63دانشگاه تبریز30 1390.40Q3
64رضایت کاربران30 1390.40Q3
65کتابخانه‌ها114 1390.47Q3
66دانشگاه اصفهان36 1390.50Q3
67هستی شناسی48 1390.50Q3
68مدیریت اطلاعات66 1390.55Q3
69آرشیو42 1390.57Q3
70رضایتمندی42 1390.57Q3
71کلزا42 1390.57Q3
72سواد اطلاعاتی180 1390.60Q3
73منابع اطلاعاتی48 1390.63Q3
74سیب زمینی36 1390.67Q3
75مارک ایران66 1390.73Q3
76مدل مفهومی24 1390.75Q3
77منابع الکترونیکی24 1390.75Q3
78نمایه استنادی علوم ایران24 1390.75Q3
79کتابخانه‌های مرکزی24 1390.75Q3
80توسعه30 1390.80Q3
81قرآن30 1390.80Q3
82همبستگی30 1390.80Q3
83کود زیستی36 1390.83Q2
84نوآوری42 1390.86Q2
85پایگاه‌های اطلاعاتی54 1390.89Q2
86رابط کاربر90 1390.93Q2
87اطلاع سنجی24 1391.00Q2
88تبریز30 1391.00Q2
89تحلیل پوششی داده‌ها36 1391.00Q2
90خدمات مرجع36 1391.00Q2
91دانشجویان تحصیلات تکمیلی78 1391.00Q2
92دانشگاه شیراز42 1391.00Q2
93شهر تهران24 1391.00Q2
94علوم اجتماعی24 1391.00Q2
95نیروی انسانی36 1391.00Q2
96پژوهشگران54 1391.00Q2
97کتاب الکترونیکی24 1391.00Q2
98کتاب سنجی30 1391.00Q2
99یزد30 1391.00Q2
100اعضای هیات علمی108 1391.11Q2
101دانشگاه علوم پزشکی اصفهان42 1391.14Q2
102دانشگاه رازی36 1391.17Q2
103پایان نامه‌ها36 1391.17Q2
104سویا30 1391.20Q2
105طبقه بندی30 1391.20Q2
106کتابخانه‌های ملی30 1391.20Q2
107کتابخانه عمومی174 1391.21Q2
108موتورهای جستجو24 1391.25Q2
109گوجه فرنگی24 1391.25Q2
110نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور126 1391.29Q2
111دانشگاه شهید چمران54 1391.33Q2
112آبیاری30 1391.40Q2
113کلیدواژه30 1391.40Q2
114گندم72 1391.42Q2
115کتابخانه108 1391.44Q2
116کتابخانه ملی66 1391.45Q2
117اجزای عملکرد48 1391.50Q2
118استان خوزستان36 1391.50Q2
119دسترسی آزاد36 1391.50Q2
120مجموعه سازی60 1391.50Q2
121مطالعه84 1391.50Q2
122موسسه اطلاعات علمی24 1391.50Q2
123نرم افزار کتابخانه‌ای36 1391.50Q2
124پیشینه‌های کتابشناختی24 1391.50Q2
125کود دامی24 1391.50Q2
126کشت مخلوط66 1391.55Q2
127نیازهای اطلاعاتی54 1391.56Q2
128مشهد42 1391.57Q2
129تنش خشکی72 1391.58Q2
130بهره وری30 1391.60Q2
131تفکر انتقادی30 1391.60Q2
132سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران90 1391.60Q2
133کنجد30 1391.60Q2
134نسخه‌های خطی78 1391.62Q2
135بازاریابی66 1391.64Q2
136فناوری اطلاعات و ارتباطات66 1391.64Q2
137ارزیابی180 1391.67Q2
138وب ۲36 1391.67Q2
139کتابداران کتابخانه‌های عمومی36 1391.67Q2
140آموزش الکترونیکی24 1391.75Q2
141تلفن همراه24 1391.75Q2
142جو24 1391.75Q2
143رفتار اطلاع یابی96 1391.75Q2
144شعر فارسی24 1391.75Q2
145علف هرز24 1391.75Q2
146مشارکت علمی24 1391.75Q2
147ارزیابی کیفی30 1391.80Q2
148مدیریت تغییر30 1391.80Q2
149نگرش30 1391.80Q2
150کاربران120 1391.80Q2
151خلاقیت42 1391.86Q2
152ایران450 1391.87Q2
153عملکرد174 1391.90Q2
154اسانس66 1391.91Q2
155کتابخانه‌های دانشگاهی492 1391.95Q2
156عملکرد دانه180 1391.97Q2
157آمادگی الکترونیکی30 1392.00Q2
158ترکیه24 1392.00Q2
159خط مشی24 1392.00Q2
160دانش36 1392.00Q2
161دانشگاه تهران102 1392.00Q2
162دانشگاه فردوسی مشهد54 1392.00Q2
163ذرت72 1392.00Q2
164رفتار اطلاعاتی30 1392.00Q2
165سیبرنتیک30 1392.00Q2
166شبکه اجتماعی30 1392.00Q2
167مدل سازی30 1392.00Q2
168مکان یابی42 1392.00Q2
169پایان نامه30 1392.00Q2
170کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران36 1392.00Q2
171کود شیمیایی24 1392.00Q2
172کیفیت خدمات126 1392.00Q2
173رضایت شغلی72 1392.08Q2
174ارزیابی عملکرد66 1392.09Q2
175وب48 1392.13Q2
176اصفهان42 1392.14Q2
177رویت پذیری42 1392.14Q2
178خوزستان36 1392.17Q2
179یونی مارک36 1392.17Q2
180رابط کاربری30 1392.20Q2
181شاخص سطح برگ30 1392.20Q2
182فرسودگی شغلی30 1392.20Q2
183مانعیت30 1392.20Q2
184رقابت24 1392.25Q2
185گاودانه24 1392.25Q2
186سازمان کتابخانه‌ها42 1392.29Q2
187کتابخانه‌های عمومی510 1392.29Q2
188سامانه اطلاعات جغرافیایی36 1392.33Q2
189کتابخانه‌های دیجیتالی36 1392.33Q2
190بازیابی اطلاعات192 1392.34Q2
191علوم انسانی48 1392.38Q2
192کتاب30 1392.40Q2
193کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی30 1392.40Q2
194نیتروژن96 1392.44Q1
195خواندن54 1392.44Q1
196روغن36 1392.50Q1
197سازمان یادگیرنده24 1392.50Q1
198شاخص‌های علم سنجی24 1392.50Q1
199فارس24 1392.50Q1
200نمایه سازی36 1392.50Q1
201فرهنگ سازمانی90 1392.53Q1
202سرمایه اجتماعی54 1392.56Q1
203مدیران42 1392.57Q1
204همکاری علمی90 1392.60Q1
205موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی48 1392.63Q1
206کارآفرینی48 1392.63Q1
207تصحیح متن36 1392.67Q1
208همدان36 1392.67Q1
209تولیدات علمی150 1392.68Q1
210مدیریت دانش282 1392.68Q1
211نسخه خطی96 1392.69Q1
212لایب کوال42 1392.71Q1
213تحلیل استنادی162 1392.74Q1
214پایگاه اطلاعاتی24 1392.75Q1
215کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان24 1392.75Q1
216دانشجویان54 1392.78Q1
217زبان فارسی30 1392.80Q1
218فراهم آوری30 1392.80Q1
219نقد30 1392.80Q1
220دانش آموزان36 1392.83Q1
221قاجار36 1392.83Q1
222لوبیا36 1392.83Q1
223تعهد سازمانی48 1392.88Q1
224کتابداران348 1392.90Q1
225نسخ خطی60 1392.90Q1
226تاریخ کاشت24 1393.00Q1
227تحلیل سلسله مراتبی24 1393.00Q1
228جامعیت42 1393.00Q1
229خلر24 1393.00Q1
230دسترس پذیری24 1393.00Q1
231نیتروکسین24 1393.00Q1
232ورمی کمپوست36 1393.00Q1
233پایگاه استنادی علوم جهان اسلام30 1393.00Q1
234گلرنگ24 1393.00Q1
235کشاورزی پایدار72 1393.08Q1
236استناد48 1393.13Q1
237علم سنجی336 1393.13Q1
238اثربخشی30 1393.20Q1
239سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران60 1393.20Q1
240موتورهای کاوش30 1393.20Q1
241جمهوری اسلامی ایران24 1393.25Q1
242دانشگاه شهید چمران اهواز24 1393.25Q1
243شاهنامه24 1393.25Q1
244مهارت‌های ارتباطی24 1393.25Q1
245هند24 1393.25Q1
246اشتراک دانش84 1393.29Q1
247کتابخانه دیجیتالی60 1393.30Q1
248پروتئین54 1393.33Q1
249تصحیح138 1393.35Q1
250استان فارس30 1393.40Q1
251ارزیابی وب سایت24 1393.50Q1
252تاریخ نگاری24 1393.50Q1
253خلیج فارس24 1393.50Q1
254کتابداری24 1393.50Q1
255تحلیل محتوا108 1393.56Q1
256تاریخ36 1393.67Q1
257تولید علم72 1393.67Q1
258تصحیف42 1393.71Q1
259مدیریت42 1393.71Q1
260سانسور24 1393.75Q1
261کتابخانه ملی ایران84 1393.79Q1
262تحلیل SWOT30 1393.80Q1
263خودکارآمدی30 1393.80Q1
264شبکه هم نویسندگی30 1393.80Q1
265اسکوپوس36 1393.83Q1
266پروانه ثبت اختراع36 1393.83Q1
267تحلیل سوات24 1394.00Q1
268خوشه بندی24 1394.00Q1
269دوره قاجار30 1394.00Q1
270ماده خشک24 1394.00Q1
271مقالات24 1394.00Q1
272هم نویسندگی48 1394.00Q1
273پژوهش42 1394.14Q1
274ارتباطات علمی36 1394.17Q1
275آرشیو ملی ایران30 1394.20Q1
276آثار کاغذی24 1394.25Q1
277آلتمتریکس24 1394.25Q1
278سبک شناسی24 1394.25Q1
279فهرست نویسی24 1394.25Q1
280ویژگی‌های شخصیتی24 1394.25Q1
281کتاب درمانی24 1394.25Q1
282فرهنگ مطالعه36 1394.33Q1
283اعتماد30 1394.40Q1
284نسبت برابری زمین30 1394.40Q1
285تحلیل شبکه‌های اجتماعی36 1394.50Q1
286کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی60 1394.50Q1
287کودکان36 1394.50Q1
288برنامه ریزی راهبردی30 1394.60Q1
289تجربه30 1394.60Q1
290مرکزیت36 1394.67Q1
291بازیابی تصویر24 1394.75Q1
292تحلیل شبکه24 1394.75Q1
293تحلیل شبکه اجتماعی24 1394.75Q1
294نقشه علمی30 1394.80Q1
295علم اطلاعات و دانش شناسی144 1394.83Q1
296تسهیم دانش24 1395.00Q1
297هم تالیفی24 1395.00Q1
298مستندسازی36 1395.17Q1
299رضایت24 1395.25Q1
300متون تاریخی24 1395.25Q1
301انگلیس24 1395.50Q1
302رضاشاه24 1395.50Q1
303سازماندهی دانش24 1395.50Q1
304جستجوی مروری24 1395.75Q1
305دوره پهلوی30 1396.00Q1
z