موضوعات حوزه علمی مکانیک

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1None336 1380.96Q4
2عدم اطمینان24 1381.50Q4
3موتور القایی24 1381.50Q4
4بازشناسی گفتار24 1382.00Q4
5ایران42 1383.29Q4
6برنامه ریزی پویا24 1384.25Q4
7میکروسیلیس24 1384.25Q4
8پلاگینگ24 1384.50Q4
9طراحی48 1384.75Q4
10جریان لزج24 1385.25Q4
11هانی کمب30 1385.40Q4
12انفجار24 1385.75Q4
13زمین آمار24 1385.75Q4
14ترمودینامیک30 1385.80Q4
15تحلیل غیر خطی24 1386.25Q4
16مورفولوژی24 1386.25Q4
17تحلیل غیرخطی30 1386.40Q4
18اجزا محدود72 1387.00Q4
19مواد FGM24 1387.00Q4
20موشک24 1387.00Q4
21نفوذ48 1387.00Q4
22نشست30 1387.20Q4
23دوام24 1387.25Q4
24دینامیک42 1387.43Q4
25رس24 1387.50Q4
26سینماتیک24 1387.50Q4
27شبکه‌های عصبی60 1387.60Q4
28سیستم خبره42 1387.71Q4
29موتور42 1387.71Q4
30موتور بنزینی24 1387.75Q4
31مدلسازی60 1387.80Q4
32پرتابه60 1387.80Q4
33انرژی24 1388.00Q4
34تشدید30 1388.00Q4
35ظرفیت باربری42 1388.00Q4
36ارتعاش36 1388.17Q4
37چقرمگی شکست30 1388.20Q4
38حوزه زمان24 1388.25Q4
39سوخت بیودیزل24 1388.25Q4
40کشش عمیق42 1388.29Q4
41رقیق سازی30 1388.40Q4
42زلزله30 1388.40Q4
43موتور استرلینگ30 1388.40Q4
44مصرف سوخت42 1388.43Q4
45پوسته‌های استوانه‌ای42 1388.43Q4
46روش اجزا محدود90 1388.47Q4
47FGM36 1388.50Q4
48تفاضل محدود36 1388.50Q4
49تیر36 1388.50Q4
50اجزای محدود66 1388.55Q4
51کمانش حرارتی30 1388.60Q4
52سینتیک شیمیایی36 1388.67Q4
53تبخیر24 1388.75Q4
54سرعت سوزش24 1388.75Q4
55فشار نوسانی30 1388.80Q4
56مقاومت برشی30 1388.80Q4
57سایش36 1388.83Q3
58جریان تراکم ناپذیر42 1388.86Q3
59پردازش تصویر48 1388.88Q3
60روش حجم محدود102 1388.88Q3
61آشفتگی30 1389.00Q3
62انتشار امواج30 1389.00Q3
63تحلیل دینامیکی48 1389.00Q3
64تشعشع24 1389.00Q3
65روش مونت کارلو24 1389.00Q3
66مدل عددی24 1389.00Q3
67مشعل متخلخل30 1389.00Q3
68مطالعه تجربی24 1389.00Q3
69منطق فازی78 1389.00Q3
70کوبش24 1389.00Q3
71پایداری90 1389.13Q3
72ضریب انتقال حرارت36 1389.17Q3
73کنترل فازی30 1389.20Q3
74روش مقیاس‌های چندگانه24 1389.25Q3
75شکل دهی غلتکی سرد24 1389.25Q3
76طراحی بر اساس عملکرد24 1389.25Q3
77هیدروفرمینگ24 1389.25Q3
78ورق دایره‌ای24 1389.25Q3
79آیرودینامیک42 1389.29Q3
80بتن42 1389.29Q3
81روش تحلیلی42 1389.29Q3
82اسپری36 1389.33Q3
83ضربه48 1389.38Q3
84مکانیک شکست48 1389.38Q3
85مدل سازی دینامیکی30 1389.40Q3
86برخورد42 1389.43Q3
87صافی سطح42 1389.43Q3
88روش عددی54 1389.44Q3
89عیب یابی66 1389.45Q3
90ارتعاشات78 1389.46Q3
91آلاینده‌ها36 1389.50Q3
92انتگرال J36 1389.50Q3
93دیوار برشی فولادی24 1389.50Q3
94راکت کاوش24 1389.50Q3
95سازه‌های جدار نازک24 1389.50Q3
96سوخت مایع24 1389.50Q3
97غیرخطی24 1389.50Q3
98متان48 1389.50Q3
99مدل سازی ریاضی24 1389.50Q3
100کمانش مکانیکی24 1389.50Q3
101مدل سازی102 1389.59Q3
102سختی30 1389.60Q3
103ضریب شدت تنش90 1389.60Q3
104تحلیل عددی102 1389.65Q3
105پرخوران42 1389.71Q3
106شبکه عصبی138 1389.74Q3
107رهایی پویا24 1389.75Q3
108روش ماتریس انتقال24 1389.75Q3
109شکل دهی24 1389.75Q3
110ضریب درگ24 1389.75Q3
111گردابه24 1389.75Q3
112موتور سوخت جامد30 1389.80Q3
113الگوریتم ژنتیک378 1389.84Q3
114تنش پسماند66 1389.91Q3
115کامپوزیت132 1389.91Q3
116ارتعاشات اتفاقی48 1390.00Q3
117اصطکاک48 1390.00Q3
118انعطاف پذیری24 1390.00Q3
119بررسی تجربی24 1390.00Q3
120تحلیل تنش24 1390.00Q3
121تحلیل واریانس30 1390.00Q3
122تنش حرارتی36 1390.00Q3
123حجم محدود48 1390.00Q3
124سنجش از دور24 1390.00Q3
125عملکرد30 1390.00Q3
126ماهواره بر36 1390.00Q3
127مدلسازی عددی30 1390.00Q3
128ناپایداری احتراق30 1390.00Q3
129بهینه سازی426 1390.13Q3
130توزیع فشار42 1390.14Q3
131روش اجزای مرزی36 1390.17Q3
132سایش ابزار36 1390.17Q3
133تحلیل استاتیکی30 1390.20Q3
134فازی30 1390.20Q3
135خواص مکانیکی78 1390.23Q3
136المان محدود204 1390.24Q3
137ورق24 1390.25Q3
138افت فشار54 1390.33Q3
139شبیه سازی198 1390.36Q3
140موتور احتراق داخلی48 1390.38Q3
141روش گالرکین30 1390.40Q3
142لایه مرزی30 1390.40Q3
143موتور دیزل90 1390.40Q3
144خستگی42 1390.43Q3
145قابلیت اطمینان54 1390.44Q3
146گاز طبیعی90 1390.47Q3
147آلاینده24 1390.50Q3
148مکانیک آسیب24 1390.50Q3
149مکانیک آسیب پیوسته24 1390.50Q3
150نمونه سازی سریع24 1390.50Q3
151هواپیمای بدون سرنشین24 1390.50Q3
152شبیه سازی اجزای محدود114 1390.58Q3
153مواد مرکب60 1390.60Q3
154روش اجزای محدود168 1390.61Q3
155جریان آشفته78 1390.62Q3
156پوسته استوانه‌ای48 1390.63Q3
157مقاومت فشاری36 1390.67Q3
158دوده60 1390.70Q3
159موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن24 1390.75Q3
160موتور اشتعال جرقه‌ای42 1390.86Q2
161ترک48 1390.88Q2
162طراحی مفهومی48 1390.88Q2
163تحلیل ارتعاشی30 1391.00Q2
164تحلیل فرکانسی24 1391.00Q2
165روش المان مرزی54 1391.00Q2
166فشار24 1391.00Q2
167موتور دیزلی30 1391.00Q2
168حل عددی114 1391.11Q2
169طراحی آزمایش‌ها48 1391.13Q2
170کنترل بهینه78 1391.15Q2
171طراحی مسیر36 1391.17Q2
172هیدروژن36 1391.17Q2
173شبیه سازی عددی300 1391.24Q2
174تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول24 1391.25Q2
175ضریب اصطکاک48 1391.25Q2
176متالورژی پودر24 1391.25Q2
177کنترل ارتعاشات24 1391.25Q2
178کنترل تطبیقی24 1391.25Q2
179تنش‌های پسماند42 1391.29Q2
180تحلیل المان محدود36 1391.33Q2
181طراحی معکوس36 1391.33Q2
182فلاتر36 1391.33Q2
183بازده30 1391.40Q2
184پیل سوختی اکسید جامد30 1391.40Q2
185ورق مستطیلی42 1391.43Q2
186جریان سنج سیم داغ54 1391.44Q2
187آنالیز مودال48 1391.50Q2
188تیر ترک دار24 1391.50Q2
189شبیه سازی گردابه‌های بزرگ60 1391.50Q2
190قانون هدایت24 1391.50Q2
191مواد متخلخل24 1391.50Q2
192نیروی پسا24 1391.50Q2
193هیدروفرمینگ لوله60 1391.50Q2
194ارتعاشات آزاد114 1391.53Q2
195کنترل وضعیت66 1391.55Q2
196عملکرد موتور42 1391.57Q2
197محیط متخلخل84 1391.57Q2
198هدایت42 1391.57Q2
199کنترل غیرخطی30 1391.60Q2
200احتراق108 1391.61Q2
201آلایندگی48 1391.63Q2
202روش المان محدود84 1391.71Q2
203اتمیزاسیون24 1391.75Q2
204اگزرژی24 1391.75Q2
205جریان تراکم پذیر48 1391.75Q2
206پانل ساندویچی30 1391.80Q2
207پردازش سیگنال30 1391.80Q2
208شکل پذیری96 1391.81Q2
209کمانش150 1391.92Q2
210تراشکاری24 1392.00Q2
211حل دقیق24 1392.00Q2
212دینامیک خودرو30 1392.00Q2
213رفتار لرزه‌ای24 1392.00Q2
214روش گرادیان مزدوج30 1392.00Q2
215زبری سطح42 1392.00Q2
216شرایط مرزی24 1392.00Q2
217موتور سوخت مایع30 1392.00Q2
218نانوکامپوزیت42 1392.00Q2
219پره توربین48 1392.00Q2
220پیزوالکتریک120 1392.00Q2
221چرخ عکس العملی30 1392.00Q2
222کمپرسور گریز از مرکز24 1392.00Q2
223تحلیل اجزای محدود54 1392.11Q2
224بیودیزل90 1392.13Q2
225منحنی حد شکل دهی42 1392.14Q2
226تحلیل استاتیکی غیرخطی36 1392.17Q2
227تیر تیموشنکو36 1392.17Q2
228شعله نفوذی36 1392.17Q2
229پایداری دینامیکی36 1392.17Q2
230روش مربعات دیفرانسیلی30 1392.20Q2
231مواد تابعی30 1392.20Q2
232نسبت هم ارزی30 1392.20Q2
233تونل باد96 1392.25Q2
234دما72 1392.25Q2
235دوام بتن24 1392.25Q2
236سری زمانی24 1392.25Q2
237مونت کارلو24 1392.25Q2
238هیدروکسی آپاتیت24 1392.25Q2
239تاگوچی42 1392.29Q2
240تحلیل حساسیت42 1392.29Q2
241انتقال حرارت186 1392.29Q2
242جریان آرام54 1392.33Q2
243مدل سازی عددی54 1392.33Q2
244ورق ضخیم30 1392.40Q2
245طراحی آزمایش42 1392.43Q2
246ارتعاشات غیرخطی66 1392.45Q1
247روش اجزاء محدود48 1392.50Q1
248توربین گاز54 1392.56Q1
249عدد استروهال42 1392.57Q1
250فرکانس طبیعی156 1392.58Q1
251آشوب30 1392.60Q1
252پره30 1392.60Q1
253کالیبراسیون30 1392.60Q1
254کنترل وضعیت ماهواره48 1392.63Q1
255عدم قطعیت66 1392.64Q1
256اجزاء محدود36 1392.67Q1
257تحلیل دینامیکی غیرخطی42 1392.71Q1
258ژیروسکوپ42 1392.71Q1
259حل تحلیلی66 1392.73Q1
260استحکام24 1392.75Q1
261جاذب انرژی24 1392.75Q1
262جدایش24 1392.75Q1
263روش سطح پاسخ24 1392.75Q1
264تبدیل موجک30 1392.80Q1
265توزیع تنش36 1392.83Q1
266جابجایی آزاد36 1392.83Q1
267ضرایب آیرودینامیکی36 1392.83Q1
268محفظه احتراق48 1392.88Q1
269شبکه عصبی مصنوعی78 1392.92Q1
270ارتعاشات اجباری30 1393.00Q1
271تحلیل ایزوژئومتریک30 1393.00Q1
272جذب انرژی72 1393.00Q1
273ضریب پسا30 1393.00Q1
274مقاوم سازی30 1393.00Q1
275مواد هدفمند36 1393.00Q1
276میکرومکانیک24 1393.00Q1
277ورق دایروی24 1393.00Q1
278کنترل مد لغزشی24 1393.00Q1
279ارتعاش آزاد66 1393.09Q1
280عدد ناسلت60 1393.10Q1
281ضریب رفتار42 1393.14Q1
282ماهواره36 1393.17Q1
283ناوبری اینرسی30 1393.20Q1
284تخلخل24 1393.25Q1
285تعیین موقعیت24 1393.25Q1
286توربین فراصوت24 1393.25Q1
287ریزساختار48 1393.25Q1
288ماده هدفمند24 1393.25Q1
289مواد مدرج تابعی42 1393.29Q1
290الیاف فولادی30 1393.40Q1
291فیلتر کالمن توسعه یافته30 1393.40Q1
292الکتروهیدرودینامیک24 1393.50Q1
293شکل دهی الکترومغناطیسی24 1393.50Q1
294ضریب توان24 1393.50Q1
295فیلتر کالمن24 1393.50Q1
296پایش وضعیت24 1393.50Q1
297روش شبکه بولتزمن90 1393.53Q1
298یاتاقان هوایی30 1393.60Q1
299خمش42 1393.71Q1
300شبیه سازی المان محدود42 1393.71Q1
301انتقال حرارت جابجایی24 1393.75Q1
302انتقال حرارت جابه جایی24 1393.75Q1
303محفظه24 1393.75Q1
304موتور اشتعال تراکمی24 1393.75Q1
305ایمنی30 1393.80Q1
306دینامیک سیالات محاسباتی60 1393.80Q1
307کاویتاسیون30 1393.80Q1
308روش رویه پاسخ24 1394.00Q1
309شبیه سازی عددی مستقیم24 1394.00Q1
310ماشین کاری تخلیه الکتریکی24 1394.00Q1
311معیار شکست نرم24 1394.00Q1
312ورق ساندویچی30 1394.20Q1
313انرژی جذب شده24 1394.25Q1
314جابه جایی طبیعی24 1394.50Q1
315پرش دمایی24 1394.50Q1
316نانولوله کربنی42 1394.57Q1
317نانوسیال192 1394.69Q1
318شتاب سنج24 1394.75Q1
319کانال24 1395.00Q1
320نانو سیال54 1395.33Q1
321بستر الاستیک36 1395.50Q1
322میدان مغناطیسی48 1396.13Q1
323نانولوله‌های کربنی24 1396.25Q1
z