موضوعات حوزه علمی مهندسی شیمی، نفت، پلیمر

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1None24 1382.75Q4
2نفتالیمید30 1388.00Q4
3رنگزای کاتیونی24 1388.25Q4
4رنگزای راکتیو66 1389.64Q3
5رنگرزی114 1389.74Q3
6مایعات یونی24 1389.75Q3
7نانو سیلیکا24 1389.75Q3
8پساب رنگی نساجی24 1389.75Q3
9حلالیت24 1390.00Q3
10رئولوژی36 1390.00Q3
11پشم30 1390.00Q3
12پلی استر30 1390.00Q3
13پنبه24 1390.00Q3
14گرانروی30 1390.20Q3
15جدایش کاتدی24 1390.25Q3
16کربن فعال24 1390.25Q3
17پلیمریزاسیون امولسیونی42 1390.57Q3
18امپدانس الکتروشیمیایی30 1390.60Q3
19سولفید هیدروژن30 1390.60Q3
20ماده رنگزای دیسپرس48 1390.63Q3
21رنگبری162 1390.67Q3
22رزین30 1390.80Q3
23شبیه سازی72 1390.83Q2
24بازدارنده24 1391.00Q2
25مواد رنگزای آزو30 1391.00Q2
26ایزوترم78 1391.08Q2
27پساب36 1391.17Q2
28بنزین30 1391.20Q2
29هیدرات گازی30 1391.20Q2
30پلی پروپیلن30 1391.20Q2
31کیتوسان30 1391.20Q2
32مدلسازی24 1391.25Q2
33نانورس24 1391.25Q2
34خوردگی66 1391.27Q2
35گاز سنتز42 1391.29Q2
36سینتیک144 1391.38Q2
37حذف رنگزا42 1391.43Q2
38سنتز78 1391.69Q2
39براقیت24 1391.75Q2
40کاتالیست24 1391.75Q2
41توزیع اندازه ذرات30 1391.80Q2
42سازند کژدمی30 1391.80Q2
43رنگدانه78 1392.15Q2
44خواص نوری24 1392.25Q2
45گرفتگی24 1392.50Q1
46شبکه عصبی مصنوعی66 1392.55Q1
47ترشوندگی42 1392.57Q1
48تزریق آب30 1392.60Q1
49طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی30 1392.60Q1
50چسبندگی60 1392.60Q1
51آسیب سازند36 1392.67Q1
52جذب54 1392.67Q1
53مدل سازی108 1392.72Q1
54رنگ24 1392.75Q1
55شکستگی24 1392.75Q1
56گوگردزدایی30 1392.80Q1
57نانو کامپوزیت36 1392.83Q1
58پلی یورتان36 1392.83Q1
59بهینه سازی162 1392.85Q1
60تزریق گاز54 1392.89Q1
61تراوایی72 1392.92Q1
62تاگوچی24 1393.00Q1
63دوغاب سیمان24 1393.00Q1
64دی اکسید تیتانیم36 1393.00Q1
65سیلیکا24 1393.00Q1
66نانوکامپوزیت102 1393.00Q1
67پردازش تصویر30 1393.00Q1
68ایزوترم جذب60 1393.10Q1
69نانوذرات48 1393.13Q1
70پلاریزاسیون48 1393.13Q1
71نانو ذرات36 1393.17Q1
72جذب سطحی90 1393.20Q1
73سل-ژل30 1393.20Q1
74استخراج مایع-مایع24 1393.25Q1
75تابش پز24 1393.25Q1
76استخراج42 1393.29Q1
77آسفالتین90 1393.33Q1
78اصلاح سطحی30 1393.40Q1
79طراحی آزمایش30 1393.40Q1
80سورفکتانت42 1393.43Q1
81تخلخل90 1393.47Q1
82TOC24 1393.50Q1
83رخساره الکتریکی24 1393.50Q1
84منطق فازی24 1393.50Q1
85کروماتوگرافی گازی24 1393.50Q1
86نفت خام96 1393.56Q1
87گاز طبیعی30 1393.60Q1
88خواص مکانیکی48 1393.63Q1
89دینامیک سیالات محاسباتی54 1393.67Q1
90زئولیت36 1393.67Q1
91الگوریتم ژنتیک60 1393.70Q1
92آنالیز خوشه‌ای24 1393.75Q1
93خلیج فارس24 1393.75Q1
94کشش بین سطحی30 1393.80Q1
95الکتروفاسیس24 1394.00Q1
96تلقیح24 1394.00Q1
97نانوذرات مغناطیسی30 1394.00Q1
98نمودارهای پتروفیزیکی24 1394.00Q1
99پایداری30 1394.00Q1
100پلیمر پرشاخه24 1394.00Q1
101گل حفاری24 1394.00Q1
102مخازن کربناته36 1394.17Q1
103سنگ کربناته24 1394.25Q1
104سیلاب زنی24 1394.25Q1
105رسوب آسفالتین42 1394.29Q1
106SEM30 1394.40Q1
107مخزن بنگستان24 1394.50Q1
108نانوذرات اکسید روی24 1394.50Q1
109نانولوله‌های کربنی24 1394.50Q1
110سازند آسماری42 1394.57Q1
111خوشه بندی24 1394.75Q1
112فتوکاتالیست24 1394.75Q1
113نفت سنگین24 1394.75Q1
114کیفیت مخزنی48 1394.75Q1
115ازدیاد برداشت30 1394.80Q1
116تراوایی نسبی30 1394.80Q1
117فشار منفذی48 1395.00Q1
118میکرومدل24 1395.00Q1
119نانوذرات دی اکسید تیتانیم24 1395.00Q1
120سینتیک جذب36 1395.17Q1
121زاویه تماس24 1395.25Q1
122شبیه سازی عددی24 1395.50Q1
123ازدیاد برداشت نفت54 1395.56Q1
124تغییر ترشوندگی48 1395.63Q1
125مخزن آسماری42 1396.29Q1
126گزینش پذیری24 1396.75Q1
z