موضوعات حوزه علمی مهندسی شیمی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1None150 1378.64Q4
2تهیه24 1380.75Q4
3مقدار ژل24 1381.75Q4
4چاپ24 1382.00Q4
5رنگرزی30 1382.40Q4
6الاستومر24 1383.00Q4
7خواص فیزیکی و مکانیکی30 1383.20Q4
8سازگار کننده30 1383.40Q4
9پلیمر شدن تعلیقی24 1383.50Q4
10سیلان24 1383.75Q4
11لاستیک سیلیکون24 1383.75Q4
12پلی پیرول24 1383.75Q4
13آبکافت30 1383.80Q4
14آکریلونیتریل30 1383.80Q4
15پلی اتیلن ترفتالات60 1383.90Q4
16رزین فنولی48 1384.00Q4
17لاستیک نیتریل42 1384.00Q4
18آمیزه24 1384.25Q4
19وینیل استات36 1384.33Q4
20اسفنج42 1384.43Q4
21چسبندگی30 1384.60Q4
22باگاس24 1384.75Q4
23خواص ویسکوالاستیک24 1384.75Q4
24لاستیک بازیافتی24 1384.75Q4
25کشش30 1384.80Q4
26بوتادی ان24 1385.00Q4
27پارچه پنبه‌ای36 1385.00Q4
28اختلاط36 1385.17Q4
29رزول30 1385.20Q4
30پشم24 1385.25Q4
31پلی اتیلن گلیکول24 1385.25Q4
32پلی اتیلن126 1385.33Q4
33سینتیک پخت30 1385.40Q4
34مالئیک انیدرید30 1385.40Q4
35رفتار گرمایی24 1385.50Q4
36پلیمر شدن دوغابی24 1385.50Q4
37پخت42 1385.71Q4
38روش تاگوچی24 1385.75Q4
39پلیمر شدن48 1385.75Q4
40قیر30 1385.80Q4
41پلیمر42 1385.86Q4
42توزیع وزن مولکولی24 1386.00Q4
43لاستیک استیرن24 1386.00Q4
44پولتروژن24 1386.00Q4
45پلی استر108 1386.11Q4
46مدل سازی48 1386.13Q4
47کرنش24 1386.25Q4
48خواص فیزیکی42 1386.29Q4
49پلی اتیلن سنگین48 1386.38Q4
50الیاف42 1386.43Q4
51پلی یورتان78 1386.46Q4
52پلی پروپیلن150 1386.48Q4
53لاستیک طبیعی30 1386.60Q4
54الیاف شیشه48 1386.63Q4
55دوده48 1386.63Q4
56کاتالیزور زیگلر- ناتا42 1386.71Q4
57زیست تخریب پذیر24 1386.75Q4
58طراحی آزمایش24 1386.75Q4
59اتیلن30 1386.80Q4
60بلورینگی54 1387.00Q4
61جمع شدگی36 1387.00Q4
62سازگاری24 1387.00Q4
63کامپوزیت204 1387.18Q4
64بازیافت24 1387.25Q4
65پلی آمید ۶24 1387.25Q4
66بهینه سازی36 1387.33Q4
67استحکام24 1387.50Q4
68خاک رس اصلاح شده36 1387.67Q4
69سینتیک54 1387.67Q4
70پلی آکریلونیتریل36 1387.67Q4
71آمیخته96 1387.75Q4
72مهندسی بافت24 1387.75Q4
73کامپوزیت پلیمری30 1387.80Q4
74رزین اپوکسی66 1387.82Q4
75گرانروی36 1387.83Q4
76کیتوسان114 1388.00Q4
77پلی استیرن102 1388.06Q4
78پلی آنیلین66 1388.09Q4
79استیرن30 1388.20Q4
80پلیمر رسانا30 1388.20Q4
81شبیه سازی54 1388.22Q4
82پلی لاکتیک اسید24 1388.25Q4
83پوشش24 1388.25Q4
84پلی بوتادی ان36 1388.33Q4
85پلی آکریل آمید30 1388.40Q4
86سلولوز24 1388.50Q4
87پارچه حلقوی پودی ساده24 1388.50Q4
88غشا54 1388.56Q4
89خواص کششی42 1388.57Q4
90رئولوژی132 1388.59Q4
91متیل متاکریلات36 1388.67Q4
92روش اجزای محدود42 1388.71Q4
93خواص مکانیکی240 1388.75Q4
94وزن مولکولی48 1388.75Q4
95استحکام خمشی30 1388.80Q4
96شکل شناسی168 1388.82Q3
97نانو الیاف36 1388.83Q3
98نشاسته48 1388.88Q3
99لاستیک36 1389.00Q3
100نانو ذرات24 1389.00Q3
101پلی متیل متاکریلات24 1389.00Q3
102پلی وینیل الکل36 1389.00Q3
103پلیمرهای رسانا24 1389.00Q3
104رزونانس مغناطیسی هسته24 1389.25Q3
105پنبه24 1389.25Q3
106سنتز60 1389.30Q3
107اندازه ذرات24 1389.50Q3
108جذب سطحی24 1389.50Q3
109سدیم آلژینات24 1389.75Q3
110مونت موریلونیت36 1389.83Q3
111ژلاتین36 1389.83Q3
112الکتروریسی90 1389.93Q3
113دما30 1390.00Q3
114پلی وینیل کلرید48 1390.00Q3
115رزین30 1390.20Q3
116تورم24 1390.25Q3
117پلیمرشدن امولسیونی30 1390.40Q3
118اپوکسی72 1390.50Q3
119خاک رس48 1390.50Q3
120پلی کاپرولاکتون24 1390.50Q3
121کوپلیمرشدن24 1390.50Q3
122پایداری گرمایی54 1390.56Q3
123ریزساختار54 1390.67Q3
124نانوالیاف42 1390.71Q3
125خواص گرمایی42 1390.86Q2
126پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم42 1390.86Q2
127جداسازی گاز24 1391.00Q2
128رسانندگی الکتریکی30 1391.20Q2
129اصلاح سطح42 1391.43Q2
130نانوکامپوزیت324 1391.67Q2
131پلیمرشدن24 1391.75Q2
132نانوخاک رس96 1391.88Q2
133اجزای محدود30 1392.00Q2
134هیدروژل54 1392.44Q1
135تراوایی48 1392.63Q1
136نانوسیلیکا36 1392.83Q1
137رویه تایر24 1393.00Q1
138کربوکسی متیل سلولوز36 1393.00Q1
139نانوذرات48 1393.13Q1
140اصلاح سطحی24 1393.50Q1
141سیلیکا30 1393.60Q1
142۱24 1393.75Q1
143نانوذرات سیلیکا30 1394.00Q1
144ضدباکتری42 1394.57Q1
145آکریل آمید24 1395.75Q1
z