موضوعات حوزه علمی مهندسی دریا

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1تحلیل طیفی30 1387.20Q4
2None120 1387.40Q4
3ترمینال کانتینری24 1388.25Q4
4مدل سازی فیزیکی24 1388.25Q4
5جریان30 1388.40Q4
6بندر شهید رجایی30 1389.20Q3
7هیدرودینامیک36 1389.33Q3
8بهره وری30 1389.40Q3
9توزیع فشار24 1389.50Q3
10خستگی24 1389.50Q3
11کشتی24 1389.50Q3
12الگوریتم ژنتیک48 1390.13Q3
13سکوی پایه کششی30 1390.40Q3
14حمل و نقل60 1390.90Q2
15اسکله24 1391.00Q2
16مدل سازی عددی42 1391.00Q2
17موج48 1391.38Q2
18سوانح دریایی42 1391.43Q2
19بندر خشک30 1391.60Q2
20مدل آزمایشگاهی30 1391.60Q2
21آموزش24 1391.75Q2
22سازمان بنادر و دریانوردی24 1391.75Q2
23خلیج فارس78 1391.85Q2
24بندر78 1392.38Q2
25شبیه سازی30 1392.40Q2
26شبیه سازی عددی30 1392.40Q2
27تاسماهی ایرانی48 1392.50Q1
28بهینه سازی36 1392.67Q1
29توسعه پایدار30 1393.00Q1
30مدیریت دانش24 1393.00Q1
31دریای خزر162 1393.33Q1
32ایران30 1393.40Q1
33پروبیوتیک42 1393.43Q1
34لایروبی24 1393.50Q1
35تراکم30 1393.60Q1
36ماهی خاویاری30 1393.60Q1
37ایمنی24 1393.75Q1
38فیتوپلانکتون24 1393.75Q1
39ماهی24 1393.75Q1
40ترکیب لاشه30 1393.80Q1
41گیلان36 1393.83Q1
42رسوب گذاری30 1394.00Q1
43رسیدگی جنسی24 1394.00Q1
44غذای زنده24 1394.00Q1
45ماهیان گرم آبی24 1394.00Q1
46قزل آلای رنگین کمان144 1394.13Q1
47بافت شناسی36 1394.17Q1
48حمل و نقل دریایی36 1394.17Q1
49جزرومد24 1394.25Q1
50رشد210 1394.26Q1
51شاخص‌های رشد42 1394.29Q1
52بندر نوشهر36 1394.33Q1
53شوری30 1394.40Q1
54بیضه24 1394.50Q1
55ماهی سفید72 1394.50Q1
56دینامیک سیالات محاسباتی24 1394.75Q1
57Cyprinus carpio24 1395.00Q1
58تالاب انزلی42 1395.00Q1
59شاخص‌های خونی42 1395.00Q1
60آبزی پروری60 1395.10Q1
61بازماندگی72 1395.17Q1
62کپور معمولی (Cyprinus carpio)36 1395.17Q1
63کیفیت آب24 1395.50Q1
64کپور معمولی48 1395.63Q1
65تغذیه72 1395.75Q1
66استرس30 1395.80Q1
67باکتری24 1396.00Q1
z