موضوعات حوزه علمی محیط زیست

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1None414 1382.16Q4
2گیاهان آبزی30 1384.20Q4
3جامعه24 1384.25Q4
4فیلتراسیون24 1384.25Q4
5مواد زاید جامد48 1384.38Q4
6جنگل36 1384.50Q4
7تصفیه آب30 1384.60Q4
8فرهنگ60 1384.60Q4
9نفتالین30 1385.20Q4
10رودخانه جاجرود24 1385.25Q4
11رودخانه کرج24 1385.25Q4
12تجزیه زیستی42 1385.43Q4
13کارخانه نساجی24 1385.50Q4
14تصفیه54 1385.56Q4
15طبیعت24 1385.75Q4
16مدل اکولوژیکی24 1385.75Q4
17جلبک30 1385.80Q4
18صنعت30 1385.80Q4
19قم30 1385.80Q4
20آبکاری24 1386.00Q4
21محیط30 1386.00Q4
22حیات وحش36 1386.17Q4
23دفع30 1386.20Q4
24اکولوژی54 1386.22Q4
25آلودگی صدا48 1386.25Q4
26بیوسورفاکتانت24 1386.25Q4
27میکروارگانیسم24 1386.25Q4
28تجزیه و تحلیل سیستمی42 1386.29Q4
29رودخانه هراز48 1386.38Q4
30آب آشامیدنی42 1386.43Q4
31مدل تخریب42 1386.43Q4
32Mnemiopsis leidyi24 1386.50Q4
33برنامه ریزی54 1386.67Q4
34لجن فعال36 1386.67Q4
35عناصر سنگین78 1386.69Q4
36تالاب48 1386.75Q4
37همبستگی24 1386.75Q4
38کربن فعال48 1386.75Q4
39جنگلکاری36 1386.83Q4
40مدیریت84 1386.86Q4
41ارزیابی آثار محیط زیستی30 1387.00Q4
42روی24 1387.00Q4
43طراحی30 1387.00Q4
44هزینه خارجی30 1387.00Q4
45پسماند شهری30 1387.00Q4
46ارزیابی توان48 1387.13Q4
47منظر42 1387.14Q4
48نفت30 1387.20Q4
49پارک30 1387.20Q4
50بازیافت114 1387.21Q4
51نفت خام54 1387.22Q4
52لخته سازی24 1387.25Q4
53مس48 1387.25Q4
54مشارکت مردمی24 1387.25Q4
55منطقه حفاظت شده42 1387.29Q4
56مدل54 1387.33Q4
57مشارکت54 1387.33Q4
58تحلیل خوشه‌ای42 1387.43Q4
59اثرات زیست محیطی78 1387.46Q4
60PH24 1387.50Q4
61اکسیدهای نیتروژن36 1387.50Q4
62بستر طبیعی24 1387.50Q4
63تالاب میانکاله24 1387.50Q4
64زون بندی36 1387.50Q4
65پارک ملی24 1387.50Q4
66پایش24 1387.50Q4
67جذب بیولوژیکی66 1387.64Q4
68آلاینده‌ها36 1387.67Q4
69تبریز42 1387.71Q4
70آمایش سرزمین96 1387.75Q4
71تصفیه بی هوازی24 1387.75Q4
72حوزه آبخیز24 1387.75Q4
73مقاومت24 1387.75Q4
74منظر فرهنگی24 1387.75Q4
75شهر30 1387.80Q4
76پوشش گیاهی96 1387.81Q4
77زیست محیطی42 1387.86Q4
78مازندران48 1387.88Q4
79CNG24 1388.00Q4
80توسعه شهری72 1388.00Q4
81حفاظت120 1388.00Q4
82زیست سنجی42 1388.00Q4
83فنل36 1388.00Q4
84منظر شهری30 1388.00Q4
85میگو24 1388.00Q4
86وزن دهی24 1388.00Q4
87پالایشگاه24 1388.00Q4
88کاتالاز24 1388.00Q4
89استان تهران54 1388.11Q4
90اکسیژن محلول42 1388.14Q4
91ژئوشیمی36 1388.17Q4
92محیط زیست دریایی30 1388.20Q4
93هزینه‌های اجتماعی60 1388.20Q4
94پساب صنعتی60 1388.20Q4
95گیلان60 1388.20Q4
96یزد60 1388.20Q4
97آلاینده72 1388.25Q4
98تثبیت24 1388.25Q4
99زئوپلانکتون24 1388.25Q4
100علف کش24 1388.25Q4
101هزینه اجتماعی24 1388.25Q4
102فاضلاب شهری84 1388.29Q4
103برنج36 1388.33Q4
104فضای سبز108 1388.39Q4
105ساختار30 1388.40Q4
106توسعه پایدار324 1388.41Q4
107آلودگی زیست محیطی24 1388.50Q4
108اکوتوریسم96 1388.50Q4
109توسعه24 1388.50Q4
110فضا24 1388.50Q4
111آبخوان42 1388.57Q4
112پارک ملی خجیر42 1388.57Q4
113ایران384 1388.59Q4
114شفارود30 1388.60Q4
115کروم60 1388.60Q4
116ارزیابی132 1388.64Q4
117TOC36 1388.67Q4
118بیوگاز36 1388.67Q4
119تجمع زیستی36 1388.67Q4
120فاضلاب صنعتی42 1388.71Q4
121فلور42 1388.71Q4
122Cyprinus carpio24 1388.75Q4
123آبشش24 1388.75Q4
124ازوناسیون24 1388.75Q4
125تولید24 1388.75Q4
126منابع طبیعی24 1388.75Q4
127کفتار راه راه24 1388.75Q4
128آب90 1388.80Q4
129زاگرس30 1388.80Q4
130فاضلاب120 1388.80Q4
131اسمز معکوس36 1388.83Q3
132زیستگاه42 1388.86Q3
133مدلسازی42 1388.86Q3
134سنجش از دور138 1388.87Q3
135تالاب انزلی144 1388.88Q3
136کمپوست78 1388.92Q3
137آلودگی صوتی96 1388.94Q3
138MTBE30 1389.00Q3
139ارزیابی زیست محیطی30 1389.00Q3
140انرژی72 1389.00Q3
141اکولوژی سیمای سرزمین30 1389.00Q3
142تاکسونومی عددی24 1389.00Q3
143تفکیک شیمیایی24 1389.00Q3
144رسوبات54 1389.00Q3
145روستا24 1389.00Q3
146سامانه اطلاعات جغرافیایی162 1389.00Q3
147شهرک صنعتی24 1389.00Q3
148شیراز30 1389.00Q3
149ماهی36 1389.00Q3
150منابع آب72 1389.00Q3
151کمینه سازی24 1389.00Q3
152پراکنش54 1389.11Q3
153سرب168 1389.14Q3
154تصفیه فاضلاب72 1389.17Q3
155تصفیه پساب36 1389.17Q3
156سد36 1389.17Q3
157خشکسالی30 1389.20Q3
158دماوند30 1389.20Q3
159محیط زیست شهری30 1389.20Q3
160هیدروکربن30 1389.20Q3
161پارک شهری30 1389.20Q3
162پارک ملی کویر30 1389.20Q3
163شهر تهران54 1389.22Q3
164ارزیابی اثرات زیست محیطی48 1389.25Q3
165جمع آوری24 1389.25Q3
166نور24 1389.25Q3
167کبد24 1389.25Q3
168دما60 1389.30Q3
169تنوع زیستی156 1389.31Q3
170ارزیابی توان اکولوژیک54 1389.33Q3
171تهران198 1389.33Q3
172شیرابه90 1389.33Q3
173ایمنی48 1389.38Q3
174آمونیاک30 1389.40Q3
175تنوع60 1389.40Q3
176آلودگی342 1389.40Q3
177دریای خزر240 1389.43Q3
178پرندگان54 1389.44Q3
179ایلام48 1389.50Q3
180بابلسر24 1389.50Q3
181تالاب شادگان36 1389.50Q3
182جغرافیای گیاهی24 1389.50Q3
183حقوق محیط زیست24 1389.50Q3
184شاخص48 1389.50Q3
185طراحی منظر24 1389.50Q3
186معیار24 1389.50Q3
187پالایشگاه تهران24 1389.50Q3
188جمعیت72 1389.58Q3
189سیلاب30 1389.60Q3
190رودخانه36 1389.67Q3
191بوشهر42 1389.71Q3
192نیترات156 1389.73Q3
193آلاینده‌های هوا24 1389.75Q3
194امنیت24 1389.75Q3
195اکوسیستم48 1389.75Q3
196تراز معادل صدا24 1389.75Q3
197جذب زیستی24 1389.75Q3
198خور موسی24 1389.75Q3
199رشد اقتصادی24 1389.75Q3
200سیرفیده24 1389.75Q3
201قوانین و مقررات24 1389.75Q3
202محیط زیست534 1389.76Q3
203شکل زیستی54 1389.78Q3
204معماری54 1389.78Q3
205آلودگی نفتی90 1389.80Q3
206آیساکسازول30 1389.80Q3
207تنوع گونه‌ای90 1389.80Q3
208زمان تعادل30 1389.80Q3
209ماهی کپور30 1389.80Q3
210مقاومت فشاری30 1389.80Q3
211بازده36 1389.83Q3
212زادآوری36 1389.83Q3
213نیروگاه42 1389.86Q3
214آلودگی هوا390 1389.91Q3
215پساب96 1389.94Q3
216تفرج102 1389.94Q3
217آب شرب36 1390.00Q3
218اولویت بندی30 1390.00Q3
219تجزیه خوشه‌ای24 1390.00Q3
220ترافیک30 1390.00Q3
221تصفیه بیولوژیکی48 1390.00Q3
222تغییر کاربری اراضی24 1390.00Q3
223تغییرات فصلی24 1390.00Q3
224دریای عمان42 1390.00Q3
225رویشگاه24 1390.00Q3
226سیاه ماهی24 1390.00Q3
227شناسایی36 1390.00Q3
228طبیعت گردی42 1390.00Q3
229مواد آلی30 1390.00Q3
230مکانیابی30 1390.00Q3
231پارک جنگلی36 1390.00Q3
232کرمان36 1390.00Q3
233یکنواختی30 1390.00Q3
234ایزوترم جذب78 1390.08Q3
235شبیه سازی66 1390.09Q3
236پایداری132 1390.09Q3
237خلیج فارس276 1390.11Q3
238آموزش54 1390.11Q3
239عملکرد54 1390.11Q3
240محل دفن54 1390.11Q3
241گردشگری78 1390.15Q3
242آب‌های زیرزمینی36 1390.17Q3
243رسوب72 1390.17Q3
244پارک‌های شهری36 1390.17Q3
245سیمای سرزمین30 1390.20Q3
246ماهی قزل آلای رنگین کمان30 1390.20Q3
247فراوانی24 1390.25Q3
248پرولین24 1390.25Q3
249دیازینون42 1390.29Q3
250رژیم غذایی42 1390.29Q3
251COD108 1390.33Q3
252گندم54 1390.33Q3
253محیط‌های آبی30 1390.40Q3
254نیازسنجی30 1390.40Q3
255آسیب پذیری60 1390.50Q3
256آنالیز خوشه‌ای48 1390.50Q3
257اورانیوم24 1390.50Q3
258ترکیبات آلی فرار24 1390.50Q3
259حفاظت از محیط زیست24 1390.50Q3
260داده‌های ماهواره‌ای24 1390.50Q3
261رشد120 1390.50Q3
262ماهی سفید60 1390.50Q3
263جذب150 1390.56Q3
264سن42 1390.57Q3
265GIS294 1390.59Q3
266غنی سازی30 1390.60Q3
267کیفیت آب138 1390.65Q3
268جیوه90 1390.67Q3
269کلزا36 1390.67Q3
270فسفات60 1390.70Q3
271آبیاری42 1390.71Q3
272آبزی پروری24 1390.75Q3
273ارزیابی چند معیاره24 1390.75Q3
274بافت شناسی24 1390.75Q3
275زیست توده24 1390.75Q3
276کیفیت هوا24 1390.75Q3
277استان فارس54 1390.78Q3
278خاک144 1390.79Q3
279اسانس30 1390.80Q3
280فلزات سنگین690 1390.80Q3
281نیکل120 1390.80Q3
282هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای30 1390.80Q3
283سوسمار36 1390.83Q2
284خاک اره42 1390.86Q2
285نیتروژن42 1390.86Q2
286جذب سطحی150 1390.88Q2
287ارزش تفرجی60 1390.90Q2
288آب زیرزمینی156 1391.00Q2
289آثار محیط زیستی36 1391.00Q2
290استان مازندران48 1391.00Q2
291باغ ایرانی24 1391.00Q2
292برنامه ریزی شهری24 1391.00Q2
293بیرجند30 1391.00Q2
294تبخیر24 1391.00Q2
295تجزیه بیولوژیکی24 1391.00Q2
296حمل و نقل42 1391.00Q2
297خلیج چابهار36 1391.00Q2
298سیانوباکتری24 1391.00Q2
299پارک ملی گلستان54 1391.00Q2
300مکان یابی138 1391.04Q2
301اصفهان84 1391.14Q2
302مدل لاجیت42 1391.14Q2
303PAHs30 1391.20Q2
304تنوع ژنتیکی78 1391.23Q2
305آرسنیک48 1391.25Q2
306اهواز24 1391.25Q2
307مدیریت شهری24 1391.25Q2
308نگرش24 1391.25Q2
309پایش زیستی24 1391.25Q2
310کروم شش ظرفیتی24 1391.25Q2
311حفاظت محیط زیست54 1391.33Q2
312هیدروکربن‌های نفتی36 1391.33Q2
313فضای سبز شهری48 1391.38Q2
314ارزشگذاری مشروط30 1391.40Q2
315خدمات اکوسیستمی30 1391.40Q2
316غنای گونه‌ای60 1391.40Q2
317کاربری زمین30 1391.40Q2
318کیفیت30 1391.40Q2
319کادمیوم186 1391.48Q2
320آلاینده‌های نفتی24 1391.50Q2
321اردبیل24 1391.50Q2
322استفاده مجدد24 1391.50Q2
323برنامه ریزی راهبردی36 1391.50Q2
324تراکم84 1391.50Q2
325جای پای بوم شناختی24 1391.50Q2
326خاک آلوده24 1391.50Q2
327زئولیت36 1391.50Q2
328ساری24 1391.50Q2
329فرایند تحلیل سلسله مراتبی48 1391.50Q2
330پسماند84 1391.50Q2
331کروماتوگرافی گازی48 1391.50Q2
332کشاورزی پایدار24 1391.50Q2
333کیفیت محیطی36 1391.50Q2
334گوسفند وحشی24 1391.50Q2
335گیاه پالایی96 1391.56Q2
336Rutilus frisii kutum30 1391.60Q2
337تمایل به پرداخت120 1391.60Q2
338دمای سطح زمین30 1391.60Q2
339رگرسیون لجستیک30 1391.60Q2
340هزینه‌های خارجی30 1391.60Q2
341آلاینده‌های زیست محیطی24 1391.75Q2
342استان گلستان24 1391.75Q2
343خطوط لوله انتقال گاز24 1391.75Q2
344سمیت24 1391.75Q2
345شاخص کیفیت هوا24 1391.75Q2
346لشگردر24 1391.75Q2
347نیتریفیکاسیون24 1391.75Q2
348تغییر اقلیم102 1391.76Q2
349قرق30 1391.80Q2
350کاربری اراضی102 1391.82Q2
351پهنه بندی90 1391.87Q2
352ریسک66 1391.91Q2
353سیستم اطلاعات جغرافیایی150 1391.92Q2
354آذربایجان شرقی24 1392.00Q2
355بازده حذف24 1392.00Q2
356بازماندگی42 1392.00Q2
357تحلیل عاملی42 1392.00Q2
358تصاویر ماهواره‌ای42 1392.00Q2
359دی اکسید کربن42 1392.00Q2
360رودخانه کارون24 1392.00Q2
361سینتیک24 1392.00Q2
362شوری42 1392.00Q2
363مدل سازی150 1392.00Q2
364مدل مفهومی24 1392.00Q2
365مدیریت پایدار24 1392.00Q2
366منحنی زیست محیطی کوزنتس30 1392.00Q2
367ورمی کمپوست24 1392.00Q2
368گازهای گلخانه‌ای60 1392.00Q2
369مدیریت پسماند66 1392.09Q2
370مصرف انرژی48 1392.13Q2
371فون36 1392.17Q2
372مرتع36 1392.17Q2
373ارزیابی ریسک66 1392.18Q2
374آلودگی آب60 1392.20Q2
375اقلیم30 1392.20Q2
376جنگل کاری30 1392.20Q2
377گرمایش جهانی30 1392.20Q2
378Daphnia magna24 1392.25Q2
379عناصر غذایی24 1392.25Q2
380قزوین24 1392.25Q2
381معماری منظر24 1392.25Q2
382آلودگی خاک186 1392.29Q2
383pH36 1392.33Q2
384آموزش محیط زیست72 1392.33Q2
385تصمیم گیری چند معیاره36 1392.33Q2
386انتشار دی اکسید کربن30 1392.40Q2
387کپور معمولی30 1392.40Q2
388همدان66 1392.45Q1
389آهو24 1392.50Q1
390ارزیابی ریسک محیط زیستی36 1392.50Q1
391شاخص آلودگی36 1392.50Q1
392شبکه عصبی36 1392.50Q1
393مدیریت ریسک24 1392.50Q1
394قزل آلای رنگین کمان84 1392.57Q1
395بوم شناسی سیمای سرزمین30 1392.60Q1
396کادمیم30 1392.60Q1
397کلروفیل a30 1392.60Q1
398ارزش اقتصادی24 1392.75Q1
399استان چهارمحال و بختیاری24 1392.75Q1
400جنگل‌های مانگرو24 1392.75Q1
401فازی24 1392.75Q1
402فرآیند تحلیل سلسله مراتبی72 1392.75Q1
403ویژگی‌های فیزیکی24 1392.75Q1
404چوب صنوبر24 1392.75Q1
405ترسیب کربن60 1392.80Q1
406دینامیک سیالات محاسباتی30 1392.80Q1
407فاکتورهای خونی42 1392.86Q1
408منطق فازی90 1392.87Q1
409SWOT48 1392.88Q1
410ذرات معلق48 1392.88Q1
411ارزش گذاری مشروط96 1392.94Q1
412آلودگی محیط زیست48 1393.00Q1
413ارزش حفاظتی36 1393.00Q1
414خوزستان42 1393.00Q1
415شهرکرد24 1393.00Q1
416طیف سنجی جرمی24 1393.00Q1
417فاضلاب شور24 1393.00Q1
418هیدروژئوشیمی36 1393.00Q1
419هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای24 1393.00Q1
420پروبیوتیک36 1393.00Q1
421شبکه عصبی مصنوعی120 1393.15Q1
422آشکارسازی تغییرات24 1393.25Q1
423استان گیلان24 1393.25Q1
424بارش24 1393.25Q1
425فلز سنگین24 1393.25Q1
426خواص مکانیکی36 1393.33Q1
427پیش بینی36 1393.33Q1
428AHP84 1393.36Q1
429ایزوترم30 1393.40Q1
430پراکسید هیدروژن30 1393.40Q1
431تحلیل سلسله مراتبی90 1393.47Q1
432خصوصیات خاک24 1393.50Q1
433ریزماهواره36 1393.50Q1
434زنجان24 1393.50Q1
435کیفیت محیط زیست24 1393.50Q1
436فسفر42 1393.57Q1
437سازگاری30 1393.60Q1
438تغذیه48 1393.63Q1
439بهینه سازی84 1393.71Q1
440الگوی کشت24 1393.75Q1
441تخته خرده چوب24 1393.75Q1
442پخش سیلاب24 1393.75Q1
443خواص فیزیکی30 1393.80Q1
444استان سمنان24 1394.00Q1
445بیودیزل30 1394.00Q1
446تصمیم گیری چندمعیاره30 1394.00Q1
447راش24 1394.00Q1
448مدل AERMOD24 1394.00Q1
449تغییر کاربری24 1394.25Q1
450جنگل‌های هیرکانی24 1394.25Q1
451دریاچه ارومیه24 1394.25Q1
452فنتون24 1394.25Q1
453حذف36 1394.33Q1
454گرد و غبار36 1394.33Q1
455تحلیل روند24 1394.50Q1
456ریخت سنجی24 1394.50Q1
457سیستم اطلاعات مکانی24 1394.50Q1
458مطلوبیت زیستگاه42 1394.57Q1
459کشاورزی42 1394.57Q1
460درون یابی30 1394.60Q1
461نانورس30 1394.60Q1
462رطوبت24 1394.75Q1
463زمین آمار48 1394.75Q1
464گردوغبار30 1394.80Q1
465آهک24 1395.00Q1
466الگوریتم ژنتیک24 1395.00Q1
467خشکه دار24 1395.00Q1
468کریجینگ42 1395.14Q1
469آگاهی24 1395.25Q1
470تاب آوری24 1395.25Q1
471خودپالایی24 1395.75Q1
472سنجه‌های سیمای سرزمین24 1395.75Q1
473حقوق بین الملل محیط زیست30 1395.80Q1
474TOPSIS24 1396.25Q1
475استان هرمزگان24 1397.00Q1
z