موضوعات حوزه علمی مالی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1None996 1385.03Q4
2پروبیوتیک24 1388.00Q4
3نیازهای اطلاعاتی24 1389.00Q3
4کتابخانه دیجیتال24 1389.00Q3
5تولید علم36 1389.17Q3
6تحلیل محتوا54 1389.22Q3
7کتابسنجی24 1389.25Q3
8دانشجویان42 1389.43Q3
9اینترنت54 1389.44Q3
10کتابخانه‌های دانشگاهی144 1389.46Q3
11کتابخانه دیجیتالی24 1389.50Q3
12کتابداران102 1389.53Q3
13مجموعه سازی30 1389.60Q3
14کتابداری و اطلاع رسانی30 1389.60Q3
15سواد اطلاعاتی66 1389.64Q3
16کتابخانه‌های آموزشگاهی24 1389.75Q3
17تحلیل استنادی54 1389.78Q3
18تولیدات علمی60 1389.80Q3
19رفتار اطلاع یابی30 1389.80Q3
20مدیریت دانش24 1390.00Q3
21منابع اطلاعاتی24 1390.00Q3
22نگرش24 1390.00Q3
23کتابخانه‌های عمومی60 1390.10Q3
24اعضای هیات علمی60 1390.20Q3
25منابع الکترونیکی24 1390.25Q3
26دانشگاه آزاد اسلامی78 1390.46Q3
27فناوری اطلاعات48 1390.50Q3
28کتابخانه عمومی24 1390.50Q3
29کیفیت اقلام تعهدی24 1390.50Q3
30کتابخانه دانشگاهی42 1390.57Q3
31کتابخانه مرکزی24 1390.75Q3
32وب سنجی30 1390.80Q3
33ایران102 1390.82Q2
34دانشجویان تحصیلات تکمیلی42 1390.86Q2
35وب سایت‌ها30 1391.00Q2
36علم سنجی72 1391.08Q2
37فرصت‌های سرمایه گذاری24 1391.25Q2
38لایب کوال24 1391.25Q2
39کیفیت خدمات36 1391.50Q2
40ابزارهای مالی اسلامی24 1391.75Q2
41اصفهان24 1391.75Q2
42اقلام تعهدی24 1392.00Q2
43ساختار مالکیت30 1392.00Q2
44ارزیابی36 1392.17Q2
45بانکداری بدون ربا30 1392.20Q2
46سیاست تقسیم سود30 1392.20Q2
47بانکداری اسلامی60 1392.30Q2
48اندازه شرکت24 1392.50Q1
49نقدشوندگی سهام30 1392.60Q1
50ریسک اعتباری36 1392.67Q1
51کیفیت حسابرسی36 1392.67Q1
52ارزیابی عملکرد48 1392.75Q1
53نظام راهبری شرکتی24 1392.75Q1
54بازده سهام84 1392.86Q1
55بازار سرمایه78 1392.92Q1
56اوراق مشارکت24 1393.00Q1
57مدیریت سود30 1393.00Q1
58محافظه کاری24 1393.25Q1
59بورس اوراق بهادار تهران90 1393.27Q1
60کارایی30 1393.40Q1
61اطلاعات24 1393.50Q1
62تکافل24 1393.75Q1
63راهبری شرکتی24 1393.75Q1
64رفتار توده وار24 1393.75Q1
65مالی رفتاری72 1393.75Q1
66مدیریت ریسک42 1393.86Q1
67ارزش در معرض ریسک36 1394.00Q1
68افشای اطلاعات30 1394.00Q1
69بورس اوراق بهادار36 1394.00Q1
70فقه امامیه24 1394.00Q1
71ریسک72 1394.17Q1
72تامین مالی اسلامی30 1394.40Q1
73عملکرد30 1394.40Q1
74ارزش شرکت36 1394.50Q1
75تصمیم گیری24 1394.50Q1
76صکوک48 1394.50Q1
77هم انباشتگی24 1394.50Q1
78کیفیت سود42 1394.71Q1
79نسبت‌های مالی24 1394.75Q1
80پیش بینی24 1394.75Q1
81عدم تقارن اطلاعاتی60 1394.80Q1
82تامین مالی66 1394.82Q1
83اوراق بهادار اسلامی24 1395.00Q1
84بازده24 1395.00Q1
85شبکه عصبی42 1395.14Q1
86ارزش در معرض خطر36 1395.17Q1
87سودآوری36 1395.17Q1
88سرمایه گذاری66 1395.45Q1
89ارزش افزوده اقتصادی36 1395.50Q1
90الگوریتم ژنتیک48 1395.50Q1
91ساختار سرمایه84 1395.50Q1
92عملکرد مالی24 1395.50Q1
93درماندگی مالی42 1395.57Q1
94ماشین بردار پشتیبان24 1395.75Q1
95اهرم مالی24 1396.00Q1
96قیمت سهام24 1396.00Q1
97پیش بینی قیمت سهام24 1396.25Q1
98بازار سهام24 1396.50Q1
99کارایی سرمایه گذاری24 1397.00Q1
z