موضوعات حوزه علمی عمران

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1فلوتاسیون24 1381.50Q4
2ناپیوستگی24 1384.75Q4
3پوشش30 1385.20Q4
4سینتیک42 1385.29Q4
5سیستم تولید سلولی24 1385.50Q4
6فناوری اطلاعات42 1385.71Q4
7دوده سیلیس24 1386.25Q4
8زنجیره تامین24 1386.25Q4
9None1524 1386.31Q4
10الگوریتم ژنتیکی30 1386.40Q4
11راه آهن42 1386.71Q4
12انتخاب مسیر24 1386.75Q4
13بازار برق24 1386.75Q4
14ضریب همبستگی24 1386.75Q4
15بهره وری24 1387.00Q4
16جریان ثانویه24 1387.00Q4
17مقاومت لغزشی30 1387.00Q4
18روسازی48 1387.13Q4
19جذب سطحی30 1387.20Q4
20چسبندگی30 1387.20Q4
21تقاطع24 1387.25Q4
22ریز ساختار24 1387.25Q4
23تحلیل غیر خطی78 1387.31Q4
24پوزولان30 1387.40Q4
25اندرکنش آب و سازه24 1387.50Q4
26راحتی سفر24 1387.50Q4
27تصادف42 1387.57Q4
28پوشش بتنی30 1387.60Q4
29انعطاف پذیری24 1387.75Q4
30محصور شدگی24 1387.75Q4
31تنش برشی30 1387.80Q4
32ارزیابی لرزه‌ای36 1387.83Q4
33ارتعاش30 1388.00Q4
34جوانه زایی24 1388.00Q4
35مقاومت الکتریکی24 1388.00Q4
36مقاومت مارشال24 1388.00Q4
37تقویت30 1388.20Q4
38فریت24 1388.25Q4
39دانه بندی36 1388.33Q4
40انتگرال J30 1388.40Q4
41آونگ انگلیسی24 1388.50Q4
42جوشکاری انفجاری24 1388.50Q4
43هدایت حرارتی24 1388.50Q4
44هیدرودینامیک24 1388.50Q4
45آلومینیم42 1388.57Q4
46روش انرژی42 1388.57Q4
47برش30 1388.60Q4
48فولاد30 1388.60Q4
49زمان سفر36 1388.67Q4
50ANSYS24 1388.75Q4
51بتن آسفالتی24 1388.75Q4
52مسافر24 1388.75Q4
53اتصال خورجینی30 1388.80Q4
54جداسازی لرزه‌ای30 1388.80Q4
55غیرخطی30 1388.80Q4
56تخصیص ترافیک36 1388.83Q3
57برنامه ریزی خطی24 1389.00Q3
58شکل دهی غلتکی سرد30 1389.00Q3
59فرسایش30 1389.00Q3
60قطار سریع السیر24 1389.00Q3
61کشش24 1389.00Q3
62ارزیابی عملکرد54 1389.11Q3
63اجزای محدود144 1389.13Q3
64مکانیک شکست48 1389.13Q3
65استحکام کششی42 1389.14Q3
66روش اجزا محدود36 1389.17Q3
67میرایی36 1389.17Q3
68تمرکز تنش30 1389.20Q3
69قاب فولادی30 1389.20Q3
70شبکه‌های عصبی78 1389.23Q3
71بهسازی لرزه‌ای24 1389.25Q3
72بهینه سازی مصرف انرژی24 1389.25Q3
73تغییر مکان24 1389.25Q3
74زمان تاخیر24 1389.25Q3
75سدهای بتنی وزنی24 1389.25Q3
76فاضلاب24 1389.25Q3
77تحلیل واریانس30 1389.40Q3
78کاویتاسیون30 1389.40Q3
79تثبیت72 1389.50Q3
80تحلیل24 1389.50Q3
81دوده سیلیسی24 1389.50Q3
82تاخیر54 1389.56Q3
83بتن آرمه42 1389.57Q3
84بهسازی60 1389.60Q3
85تحلیل پوششی داده‌ها60 1389.60Q3
86مترو30 1389.60Q3
87روش زمان دوام36 1389.67Q3
88ماسه78 1389.69Q3
89کنترل مقاوم42 1389.71Q3
90آسیب پذیری48 1389.75Q3
91سونامی24 1389.75Q3
92ظرفیت24 1389.75Q3
93موج ضربه‌ای24 1389.75Q3
94حمل و نقل78 1389.77Q3
95ترک54 1389.78Q3
96پل54 1389.78Q3
97بهینه یابی30 1389.80Q3
98روان گرایی30 1389.80Q3
99سیستم اطلاعات جغرافیایی36 1389.83Q3
100کنترل تطبیقی72 1389.83Q3
101سد خاکی60 1389.90Q3
102نفوذپذیری120 1389.95Q3
103استوانه جدار ضخیم24 1390.00Q3
104بتن غلتکی24 1390.00Q3
105تحلیل تنش30 1390.00Q3
106جرم متحرک24 1390.00Q3
107رئولوژی24 1390.00Q3
108سازه فضاکار30 1390.00Q3
109سفتی30 1390.00Q3
110فرزکاری24 1390.00Q3
111پانل ساندویچی24 1390.00Q3
112تحلیل سه بعدی48 1390.13Q3
113مدلسازی120 1390.15Q3
114روش اجزای محدود192 1390.16Q3
115بازیافت30 1390.20Q3
116زمان بندی30 1390.20Q3
117سخت کننده60 1390.20Q3
118سد بتنی قوسی30 1390.20Q3
119بتن مسلح84 1390.21Q3
120تحلیل دینامیکی162 1390.22Q3
121تحلیل دینامیکی غیر خطی54 1390.22Q3
122شبکه‌های عصبی مصنوعی102 1390.24Q3
123اتصال گیردار24 1390.25Q3
124تابع هزینه24 1390.25Q3
125مطالعات آزمایشگاهی24 1390.25Q3
126کشش عمیق24 1390.25Q3
127نفوذ66 1390.27Q3
128مفصل پلاستیک60 1390.30Q3
129سایش36 1390.33Q3
130طرح اختلاط36 1390.33Q3
131پیش بینی72 1390.33Q3
132روسازی بتنی30 1390.40Q3
133ایران42 1390.43Q3
134انتقال حرارت جابه جایی آزاد24 1390.50Q3
135تبدیل فوریه24 1390.50Q3
136روابط تجربی24 1390.50Q3
137شاخص ایمنی24 1390.50Q3
138مدل ریاضی36 1390.50Q3
139مساله مسیریابی وسیله نقلیه24 1390.50Q3
140مقاومت افزون24 1390.50Q3
141پردازش موازی24 1390.50Q3
142رفتار لرزه‌ای102 1390.53Q3
143آهک66 1390.55Q3
144استوانه30 1390.60Q3
145انتشار امواج30 1390.60Q3
146تحلیل برگشتی30 1390.60Q3
147فیلر30 1390.60Q3
148مصرف انرژی60 1390.60Q3
149مقاومت سایشی30 1390.60Q3
150اولویت بندی42 1390.71Q3
151طراحی42 1390.71Q3
152مدل سازی174 1390.72Q3
153آبگیر جانبی24 1390.75Q3
154اجزا محدود24 1390.75Q3
155اکستروژن24 1390.75Q3
156خاک24 1390.75Q3
157سیستم‌های میکروالکترومکانیکی24 1390.75Q3
158فولاد دوفازی24 1390.75Q3
159مکان یابی48 1390.75Q3
160کامپوزیت84 1390.79Q3
161حوزه زمان30 1390.80Q3
162رفتار دینامیکی30 1390.80Q3
163سیستم استنتاج فازی30 1390.80Q3
164مدول برشی30 1390.80Q3
165پرتابه30 1390.80Q3
166پس کمانش30 1390.80Q3
167پایه پل36 1390.83Q2
168مواد مرکب42 1390.86Q2
169حجم محدود48 1390.88Q2
170ترک خوردگی60 1390.90Q2
171استخراج عوارض24 1391.00Q2
172اعوجاج24 1391.00Q2
173الگوریتم24 1391.00Q2
174بارگذاری انفجاری36 1391.00Q2
175تحلیل فرکانسی30 1391.00Q2
176تقاضای لرزه‌ای24 1391.00Q2
177خوردگی36 1391.00Q2
178سد قوسی24 1391.00Q2
179سرعت30 1391.00Q2
180شیار شدگی24 1391.00Q2
181قاب خمشی ویژه30 1391.00Q2
182معادلات انتگرالی دوگانه24 1391.00Q2
183مقاومت کششی غیر مستقیم24 1391.00Q2
184میراگر اصطکاکی24 1391.00Q2
185پل راه آهن30 1391.00Q2
186پیچش42 1391.00Q2
187تحلیل غیرخطی162 1391.07Q2
188کنترل فازی48 1391.13Q2
189شکل پذیری342 1391.14Q2
190روش حجم محدود42 1391.14Q2
191بازشو36 1391.17Q2
192تحلیل المان محدود36 1391.17Q2
193تصادفات36 1391.17Q2
194توزیع دما36 1391.17Q2
195شکست سد36 1391.17Q2
196مشعل متخلخل36 1391.17Q2
197اتصال نیمه صلب24 1391.25Q2
198ایمنی ترافیک24 1391.25Q2
199ترک خستگی24 1391.25Q2
200جریان خون24 1391.25Q2
201خاک‌های غیراشباع24 1391.25Q2
202خلیج فارس24 1391.25Q2
203سنگ آهک24 1391.25Q2
204سیستم تعلیق فعال24 1391.25Q2
205ضریب شکل پذیری24 1391.25Q2
206فلوئنت24 1391.25Q2
207قاب خمشی24 1391.25Q2
208پره توربین24 1391.25Q2
209تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی42 1391.29Q2
210سیمان42 1391.29Q2
211منطق فازی126 1391.29Q2
212نشست96 1391.31Q2
213ایمنی72 1391.33Q2
214تراکم36 1391.33Q2
215عملکرد لرزه‌ای72 1391.33Q2
216مواد هدفمند54 1391.33Q2
217کالیبراسیون72 1391.33Q2
218کنترل فعال36 1391.33Q2
219شبیه سازی252 1391.40Q2
220مدول الاستیسیته42 1391.43Q2
221تحلیل اجزای محدود54 1391.44Q2
222روش تاگوچی66 1391.45Q2
223تحلیل حساسیت90 1391.47Q2
224آزمایش مودال24 1391.50Q2
225ایرفویل24 1391.50Q2
226تهران48 1391.50Q2
227دیوار حائل24 1391.50Q2
228رادار24 1391.50Q2
229روش پیچش24 1391.50Q2
230شبیه سازی دینامیکی24 1391.50Q2
231شکست ترد24 1391.50Q2
232مدل غیرخطی24 1391.50Q2
233هوش مصنوعی24 1391.50Q2
234پیچش سازه24 1391.50Q2
235چقرمگی24 1391.50Q2
236نانورس78 1391.54Q2
237پلی پروپیلن66 1391.55Q2
238روش المان مرزی54 1391.56Q2
239کمانش138 1391.57Q2
240تیر عمیق42 1391.57Q2
241سری زمانی42 1391.57Q2
242طراحی بر اساس عملکرد42 1391.57Q2
243دوام72 1391.58Q2
244مسیریابی72 1391.58Q2
245تحلیل سلسله مراتبی60 1391.60Q2
246رگرسیون30 1391.60Q2
247پوشش گیاهی30 1391.60Q2
248شبکه عصبی198 1391.64Q2
249ارتعاشات غیرخطی54 1391.67Q2
250بار محوری36 1391.67Q2
251ریسک36 1391.67Q2
252فلاتر54 1391.67Q2
253پاسخ دینامیکی36 1391.67Q2
254مقاومت فشاری228 1391.68Q2
255رفتار مکانیکی60 1391.70Q2
256روسازی آسفالتی60 1391.70Q2
257اصطکاک42 1391.71Q2
258عدم قطعیت90 1391.73Q2
259FRP48 1391.75Q2
260آتش سوزی24 1391.75Q2
261ارتعاش آزاد48 1391.75Q2
262دوام بتن24 1391.75Q2
263روش اجزای مرزی24 1391.75Q2
264ساختمان‌های فولادی24 1391.75Q2
265صافی سطح24 1391.75Q2
266ضریب پسا24 1391.75Q2
267ماشین کاری تخلیه الکتریکی24 1391.75Q2
268میراگر جرمی تنظیم شده24 1391.75Q2
269هیدروفرمینگ لوله72 1391.75Q2
270ضریب رفتار198 1391.76Q2
271الکتروکینتیک30 1391.80Q2
272جوشش30 1391.80Q2
273زمین لرزه30 1391.80Q2
274عملیات حرارتی30 1391.80Q2
275قیر اصلاح شده30 1391.80Q2
276مسیریابی وسایل نقلیه36 1391.83Q2
277گروه شمع36 1391.83Q2
278محیط متخلخل114 1391.84Q2
279رفتار غیرخطی78 1391.85Q2
280شمع42 1391.86Q2
281فرکانس42 1391.86Q2
282پی نواری42 1391.86Q2
283کنترل وضعیت42 1391.86Q2
284حل عددی108 1391.89Q2
285طراحی شبکه54 1391.89Q2
286خزش60 1391.90Q2
287دیوار برشی60 1391.90Q2
288مقاومت66 1391.91Q2
289مقاومت کششی72 1391.92Q2
290جریان آشفته90 1391.93Q2
291مقاومت برشی102 1391.94Q2
292آسایش حرارتی84 1392.00Q2
293احتراق42 1392.00Q2
294افت فشار78 1392.00Q2
295بار کمانش24 1392.00Q2
296بارگذاری دینامیکی30 1392.00Q2
297بنزین24 1392.00Q2
298تثبیت خاک24 1392.00Q2
299تصمیم گیری چند معیاره36 1392.00Q2
300خاک مسلح72 1392.00Q2
301خاکستر بادی30 1392.00Q2
302رشد ترک48 1392.00Q2
303روسازی بتن غلتکی24 1392.00Q2
304شبکه عصبی مصنوعی186 1392.00Q2
305شتاب نگاشت مصنوعی30 1392.00Q2
306شیروانی24 1392.00Q2
307موتور اشتعال جرقه‌ای24 1392.00Q2
308الگوریتم ژنتیک678 1392.04Q2
309زلزله162 1392.04Q2
310GPS66 1392.09Q2
311خستگی102 1392.12Q2
312روش تفاضل محدود48 1392.13Q2
313ریزساختار90 1392.13Q2
314المان محدود222 1392.14Q2
315ربات موازی42 1392.14Q2
316مواد تابعی42 1392.14Q2
317آبشستگی78 1392.15Q2
318توربین36 1392.17Q2
319حباب36 1392.17Q2
320تحلیل پایداری66 1392.18Q2
321پوسته استوانه‌ای66 1392.18Q2
322سختی96 1392.19Q2
323دیسک دوار30 1392.20Q2
324شناسایی سیستم60 1392.20Q2
325قابلیت اعتماد30 1392.20Q2
326لوله حرارتی30 1392.20Q2
327مطالعه تجربی30 1392.20Q2
328چشمه اتصال30 1392.20Q2
329ژئوسنتتیک30 1392.20Q2
330استهلاک انرژی108 1392.22Q2
331روانگرایی78 1392.23Q2
332ارتعاشات آزاد72 1392.25Q2
333اندرکنش خاک و سازه24 1392.25Q2
334برنامه ریزی حمل و نقل24 1392.25Q2
335تصمیم گیری24 1392.25Q2
336حمل و نقل عمومی24 1392.25Q2
337روش عددی گودونوف24 1392.25Q2
338روش گالرکین24 1392.25Q2
339طراحی بهینه24 1392.25Q2
340فرودگاه24 1392.25Q2
341فلزات سنگین24 1392.25Q2
342گاز طبیعی24 1392.25Q2
343بهینه سازی822 1392.27Q2
344آیرودینامیک42 1392.29Q2
345تونل60 1392.30Q2
346آنالیز حساسیت54 1392.33Q2
347دنباله36 1392.33Q2
348فرکانس‌های طبیعی48 1392.38Q2
349آنالیز دینامیکی30 1392.40Q2
350مدل لوجیت30 1392.40Q2
351فرکانس طبیعی114 1392.42Q2
352سازه‌های فولادی42 1392.43Q2
353ضریب انتقال حرارت42 1392.43Q2
354کارایی42 1392.43Q2
355تحلیل عددی120 1392.45Q1
356مقاوم سازی138 1392.48Q1
357آنالیز مودال محیطی36 1392.50Q1
358بتن خودمتراکم24 1392.50Q1
359بیودیزل24 1392.50Q1
360تحلیل استاتیکی غیر خطی24 1392.50Q1
361تحلیل استاتیکی غیرخطی108 1392.50Q1
362تقویت خمشی24 1392.50Q1
363توربین باد24 1392.50Q1
364توپولوژی24 1392.50Q1
365تیر بتنی24 1392.50Q1
366دریچه24 1392.50Q1
367روش بولتزمن شبکه‌ای24 1392.50Q1
368روش تحلیلی24 1392.50Q1
369روش‌های عددی24 1392.50Q1
370شکست هیدرولیکی36 1392.50Q1
371طبقه بندی60 1392.50Q1
372طراحی مفهومی24 1392.50Q1
373قاب خمشی فولادی84 1392.50Q1
374حل تحلیلی120 1392.55Q1
375اجکتور30 1392.60Q1
376الیاف پلیمری30 1392.60Q1
377تشعشع30 1392.60Q1
378موتور دیزل30 1392.60Q1
379انتقال حرارت132 1392.64Q1
380تونل باد66 1392.64Q1
381میدان مغناطیسی84 1392.64Q1
382ابر نقاط36 1392.67Q1
383بتن سبک36 1392.67Q1
384توابع پتانسیل36 1392.67Q1
385ساختمان36 1392.67Q1
386مدل فیزیکی36 1392.67Q1
387ژئوتکستایل36 1392.67Q1
388خواص مکانیکی402 1392.67Q1
389عمر خستگی162 1392.70Q1
390تحلیل دینامیکی غیرخطی144 1392.71Q1
391جذب آب42 1392.71Q1
392رفتار چرخه‌ای42 1392.71Q1
393بتن150 1392.72Q1
394AHP24 1392.75Q1
395آزمایش برش مستقیم24 1392.75Q1
396آشفتگی24 1392.75Q1
397برگشت فنری48 1392.75Q1
398تعادل حدی24 1392.75Q1
399رطوبت نسبی24 1392.75Q1
400ریخته‌گری گردابی24 1392.75Q1
401طراحی مسیر48 1392.75Q1
402فصل مشترک24 1392.75Q1
403لغزش24 1392.75Q1
404پهنه بندی24 1392.75Q1
405رفتار غیر خطی30 1392.80Q1
406سازه30 1392.80Q1
407مدل دوسیالی30 1392.80Q1
408مشخصات مکانیکی30 1392.80Q1
409مفصل خمیری30 1392.80Q1
410نرخ کرنش30 1392.80Q1
411گرافن30 1392.80Q1
412ژئوگرید66 1392.82Q1
413ضریب شدت تنش102 1392.82Q1
414الیاف فولادی36 1392.83Q1
415مدول برجهندگی78 1392.85Q1
416CFRP42 1392.86Q1
417نانوکامپوزیت126 1392.86Q1
418نرخ براده برداری42 1392.86Q1
419پیل سوختی غشا پلیمری42 1392.86Q1
420داده کاوی48 1392.88Q1
421مقاومت کششی غیرمستقیم48 1392.88Q1
422پردازش تصویر66 1392.91Q1
423پیزوالکتریک78 1392.92Q1
424ارتعاشات84 1392.93Q1
425تنش پسماند114 1392.95Q1
426دیوار برشی فولادی120 1392.95Q1
427آسیب پذیری لرزه‌ای24 1393.00Q1
428بارگذاری چرخه‌ای30 1393.00Q1
429تغییر فاز24 1393.00Q1
430جریان تراکم ناپذیر30 1393.00Q1
431خرابی پیشرونده42 1393.00Q1
432رشد ترک خستگی30 1393.00Q1
433روش تجربی24 1393.00Q1
434روش حجم سیال72 1393.00Q1
435سطح عملکرد60 1393.00Q1
436سطوح عملکرد42 1393.00Q1
437سینماتیک42 1393.00Q1
438شکل دهی فلزات24 1393.00Q1
439صفحه ساندویچی24 1393.00Q1
440ضریب اصطکاک30 1393.00Q1
441ضریب اطمینان24 1393.00Q1
442طراحی آزمایش60 1393.00Q1
443فیلتر کالمن60 1393.00Q1
444مدل اجزاء محدود24 1393.00Q1
445مدل المان محدود36 1393.00Q1
446موج شوک30 1393.00Q1
447مونت کارلو24 1393.00Q1
448هیسترزیس36 1393.00Q1
449پاسخ لرزه‌ای24 1393.00Q1
450چیلر جذب سطحی24 1393.00Q1
451کسر حجمی24 1393.00Q1
452کنترل کننده فازی30 1393.00Q1
453شبیه سازی مونت کارلو102 1393.06Q1
454تاگوچی60 1393.10Q1
455مدل سازی عددی174 1393.10Q1
456خمش54 1393.11Q1
457مدل عددی54 1393.11Q1
458عدد ناسلت48 1393.13Q1
459عملکرد36 1393.17Q1
460فضای کاری36 1393.17Q1
461الیاف66 1393.18Q1
462اجزاء محدود60 1393.20Q1
463انفجار30 1393.20Q1
464بنتونیت30 1393.20Q1
465تفاضل محدود30 1393.20Q1
466راندمان30 1393.20Q1
467شرایط مرزی30 1393.20Q1
468مدل سازی فیزیکی30 1393.20Q1
469مقاومت لغزندگی30 1393.20Q1
470ارتفاع سنجی ماهواره‌ای24 1393.25Q1
471انتقال حرارت معکوس24 1393.25Q1
472بهینه سازی شکل24 1393.25Q1
473تحلیل اجزاء محدود24 1393.25Q1
474تورم24 1393.25Q1
475توزیع سرعت24 1393.25Q1
476رس24 1393.25Q1
477سرعت بحرانی48 1393.25Q1
478سیستم اطلاعات مکانی (GIS)24 1393.25Q1
479ماهواره24 1393.25Q1
480منحنی شکنندگی48 1393.25Q1
481ناحیه انتقال24 1393.25Q1
482پنل ساندویچی24 1393.25Q1
483کاهش سختی24 1393.25Q1
484ظرفیت باربری180 1393.27Q1
485روش المان محدود174 1393.28Q1
486ارتعاشات آلتراسونیک42 1393.29Q1
487نانولوله کربنی42 1393.29Q1
488GIS60 1393.30Q1
489اندرکنش60 1393.30Q1
490ویسکوالاستیک60 1393.30Q1
491روش عددی54 1393.33Q1
492نازل36 1393.33Q1
493کنترل ارتعاشات36 1393.33Q1
494نانوسیال210 1393.37Q1
495تحلیل دینامیکی افزایشی48 1393.38Q1
496بهینه سازی چند هدفی30 1393.40Q1
497جریان دو فازی30 1393.40Q1
498شبیه سازی مستقیم عددی30 1393.40Q1
499ماشین‌های بردار پشتیبان30 1393.40Q1
500محیط زیست30 1393.40Q1
501مدل رفتاری30 1393.40Q1
502نانو سیلیس30 1393.40Q1
503نیروی تماسی30 1393.40Q1
504شبیه سازی اجزای محدود102 1393.41Q1
505نیروی محوری42 1393.43Q1
506جذب انرژی138 1393.43Q1
507ضریب عملکرد54 1393.44Q1
508میکروسیلیس54 1393.44Q1
509نانولوله کربن54 1393.44Q1
510مقاومت خمشی66 1393.45Q1
511آلیاژ آلومینیوم36 1393.50Q1
512آنالیز معکوس24 1393.50Q1
513آیروالاستیسیته24 1393.50Q1
514اختلاط36 1393.50Q1
515تاخیر زمانی24 1393.50Q1
516تحلیل آماری36 1393.50Q1
517تحلیل بارافزون36 1393.50Q1
518تداخل سنجی راداری24 1393.50Q1
519تراشکاری36 1393.50Q1
520تصمیم گیری چندمعیاره24 1393.50Q1
521جریان چندفازی24 1393.50Q1
522حمل و نقل ریلی36 1393.50Q1
523ضربه سرعت پایین36 1393.50Q1
524فولاد نرم24 1393.50Q1
525لیدار36 1393.50Q1
526نانو سیال24 1393.50Q1
527نیروی شکل دهی24 1393.50Q1
528هزینه24 1393.50Q1
529پایه‌های سنگریزه یی کوبشی24 1393.50Q1
530کنترل غیرفعال24 1393.50Q1
531روش اجزاء محدود138 1393.52Q1
532جریان دوفازی132 1393.55Q1
533آلودگی هوا42 1393.57Q1
534بار متحرک42 1393.57Q1
535پایداری168 1393.57Q1
536اپوکسی30 1393.60Q1
537تصاویر ماهواره‌ای60 1393.60Q1
538تولید همزمان30 1393.60Q1
539جریان سنج سیم داغ30 1393.60Q1
540روش رهایی پویا30 1393.60Q1
541سامانه اطلاعات مکانی30 1393.60Q1
542طراحی معکوس30 1393.60Q1
543مدیریت پروژه30 1393.60Q1
544پایداری دینامیکی30 1393.60Q1
545پردازش سیگنال30 1393.60Q1
546بتن الیافی48 1393.63Q1
547جابجایی آزاد48 1393.63Q1
548کیفیت سطح48 1393.63Q1
549جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی72 1393.67Q1
550سازه ساندویچی36 1393.67Q1
551هگزاپاد36 1393.67Q1
552الگوی جریان42 1393.71Q1
553دینامیک سیالات محاسباتی210 1393.71Q1
554آسفالت24 1393.75Q1
555بررسی آزمایشگاهی24 1393.75Q1
556تنش24 1393.75Q1
557تنش‌های پسماند24 1393.75Q1
558خنک کاری24 1393.75Q1
559روش بدون شبکه24 1393.75Q1
560سیکل ترکیبی24 1393.75Q1
561محفظه24 1393.75Q1
562مطالعه آزمایشگاهی72 1393.75Q1
563مکانیابی24 1393.75Q1
564میدان جریان24 1393.75Q1
565نانوسیلیس24 1393.75Q1
566همگن سازی24 1393.75Q1
567ورق ساندویچی24 1393.75Q1
568پارامترهای مودال24 1393.75Q1
569اگزرژی54 1393.78Q1
570تبدیل موجک114 1393.79Q1
571توپوگرافی بستر30 1393.80Q1
572قطعه بندی30 1393.80Q1
573گودبرداری30 1393.80Q1
574زئولیت36 1393.83Q1
575شبیه سازی عددی372 1393.84Q1
576بتن خودتراکم42 1393.86Q1
577تغییر شکل42 1393.86Q1
578سوراخ کاری60 1393.90Q1
579آزمایش تجربی48 1394.00Q1
580بافت سطح30 1394.00Q1
581بررسی تجربی36 1394.00Q1
582به روزرسانی مدل24 1394.00Q1
583تصاویر ابرطیفی36 1394.00Q1
584تولید مسیر24 1394.00Q1
585تومور30 1394.00Q1
586جابجایی طبیعی48 1394.00Q1
587جدایش بین لایه‌ای36 1394.00Q1
588دریاچه ارومیه36 1394.00Q1
589ربات اسکلت خارجی24 1394.00Q1
590روانکاری کمینه24 1394.00Q1
591سیال غیرنیوتنی30 1394.00Q1
592شبیه سازی اجزاء محدود42 1394.00Q1
593شبیه سازی گردابه‌های بزرگ42 1394.00Q1
594شناسایی24 1394.00Q1
595شیارشدگی42 1394.00Q1
596قطره24 1394.00Q1
597مخلوط آسفالتی84 1394.00Q1
598میکروسکوپ نیروی اتمی30 1394.00Q1
599ناپایداری42 1394.00Q1
600کنترل امپدانس48 1394.00Q1
601زبری سطح186 1394.03Q1
602دینامیک مولکولی72 1394.08Q1
603الگوریتم رقابت استعماری60 1394.10Q1
604مدلسازی عددی60 1394.10Q1
605سیستم اطلاعات مکانی114 1394.11Q1
606تحلیل مودال42 1394.14Q1
607خرابی پیش رونده42 1394.14Q1
608خوشه بندی78 1394.15Q1
609آلیاژ حافظه دار36 1394.17Q1
610سنجش از دور72 1394.17Q1
611ضرایب شدت تنش36 1394.17Q1
612فشار آب حفره‌ای36 1394.17Q1
613استخوان30 1394.20Q1
614جریان مغشوش30 1394.20Q1
615شکل دهی تدریجی تک نقطه‌ای30 1394.20Q1
616فرزکاری سرعت بالا30 1394.20Q1
617پایدارسازی30 1394.20Q1
618پیل سوختی30 1394.20Q1
619ضربه78 1394.23Q1
620آب شستگی24 1394.25Q1
621آکوستیک امیشن24 1394.25Q1
622انرژی خورشیدی48 1394.25Q1
623توزیع ضخامت24 1394.25Q1
624روش رویه پاسخ24 1394.25Q1
625رگرسیون وزندار جغرافیایی24 1394.25Q1
626لانه زنبوری48 1394.25Q1
627مدل‌های رفتاری24 1394.25Q1
628میکرومکانیک48 1394.25Q1
629نرخ پیشروی24 1394.25Q1
630هندسه24 1394.25Q1
631هیدروفرمینگ24 1394.25Q1
632ورق کامپوزیتی24 1394.25Q1
633پرنده بدون سرنشین24 1394.25Q1
634کنترل بهینه72 1394.25Q1
635توربین گاز36 1394.33Q1
636قابلیت اطمینان90 1394.33Q1
637مواد مدرج تابعی36 1394.33Q1
638میکروکانال36 1394.33Q1
639نمودار حد شکل دهی36 1394.33Q1
640عیب یابی48 1394.38Q1
641حساسیت رطوبتی78 1394.38Q1
642روش شبکه بولتزمن90 1394.40Q1
643سایش ابزار30 1394.40Q1
644ماشین بردار پشتیبان72 1394.42Q1
645تحلیل تاریخچه زمانی42 1394.43Q1
646تغییر شکل پلاستیک شدید42 1394.43Q1
647مدل تحلیلی84 1394.43Q1
648دما54 1394.44Q1
649آزمون کشش24 1394.50Q1
650آسیب رطوبتی24 1394.50Q1
651آلیاژ تیتانیوم24 1394.50Q1
652آنالیز تاریخچه زمانی24 1394.50Q1
653الیاف شیشه48 1394.50Q1
654بستر الاستیک24 1394.50Q1
655تخمین پارامتر24 1394.50Q1
656خستگی کم چرخه36 1394.50Q1
657روش مرز غوطه ور24 1394.50Q1
658سرعت برشی24 1394.50Q1
659سرعت دورانی24 1394.50Q1
660لندست ۸24 1394.50Q1
661مصرف سوخت24 1394.50Q1
662موتور استرلینگ36 1394.50Q1
663میکروسختی36 1394.50Q1
664چقرمگی شکست48 1394.50Q1
665کامپوزیت لایه‌ای24 1394.50Q1
666گردابه36 1394.50Q1
667بهینه سازی چند هدفه54 1394.56Q1
668کنترل42 1394.57Q1
669آنالیز المان محدود30 1394.60Q1
670تئوری تنش کوپل اصلاح شده30 1394.60Q1
671لایه مرزی30 1394.60Q1
672منحنی حد شکل دهی30 1394.60Q1
673کنترل جریان30 1394.60Q1
674روش المان محدود توسعه یافته36 1394.67Q1
675زمانی36 1394.67Q1
676سیال ویسکوالاستیک36 1394.67Q1
677شبیه سازی المان محدود36 1394.67Q1
678شبکه بولتزمن42 1394.71Q1
679استخراج ویژگی24 1394.75Q1
680تصاویر فراطیفی24 1394.75Q1
681روش سطح پاسخ24 1394.75Q1
682ستون سنگی24 1394.75Q1
683شبیه سازی دینامیک مولکولی24 1394.75Q1
684شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر24 1394.75Q1
685مدل خرپایی24 1394.75Q1
686منحنی‌های شکنندگی24 1394.75Q1
687میکروفرزکاری24 1394.75Q1
688پیل سوختی پلیمری48 1394.75Q1
689ژئوسل24 1394.75Q1
690کنترل مد لغزشی24 1394.75Q1
691اتوماتای سلولی30 1394.80Q1
692احتمال خرابی30 1394.80Q1
693انتقال جرم و حرارت30 1394.80Q1
694مساله معکوس30 1394.80Q1
695الگوریتم اجتماع ذرات42 1394.86Q1
696آلومینیوم48 1394.88Q1
697بهینه سازی چندهدفه48 1394.88Q1
698انرژی مصرفی24 1395.00Q1
699تئوری ساختاری24 1395.00Q1
700دمای سطح زمین24 1395.00Q1
701ربات انسان نما24 1395.00Q1
702ماشین کاری36 1395.00Q1
703پخش آلودگی24 1395.00Q1
704آلیاژ حافظه دار مغناطیسی30 1395.20Q1
705الیاف پلی پروپیلن30 1395.20Q1
706مدیریت بحران30 1395.20Q1
707بتن متخلخل24 1395.25Q1
708بهینه سازی توپولوژی24 1395.25Q1
709زنجیره مارکوف24 1395.25Q1
710سد بتنی وزنی24 1395.25Q1
711مخلوط آسفالتی گرم54 1395.33Q1
712کوادروتور84 1395.36Q1
713شناسایی آسیب48 1395.38Q1
714نیرو30 1395.40Q1
715آهک هیدراته24 1395.50Q1
716شیروانی خاکی24 1395.50Q1
717لزجت24 1395.50Q1
718کمپرسور محوری36 1395.50Q1
719کنترل مود لغزشی36 1395.50Q1
720مدل سازی دینامیکی48 1395.63Q1
721آزمایش سه محوری24 1395.75Q1
722الگوریتم ازدحام ذرات24 1395.75Q1
723الگوریتم جستجوی گرانشی24 1395.75Q1
724سیستم قالب تونلی24 1395.75Q1
725جوش کاری اصطکاکی اغتشاشی30 1395.80Q1
726پیل سوختی اکسید جامد24 1396.00Q1
z