موضوعات حوزه علمی علوم اجتماعی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1سیاست اجتماعی66 1383.55Q4
2بلایای طبیعی60 1383.60Q4
3مشاغل24 1384.25Q4
4None3204 1384.43Q4
5بهداشت24 1384.50Q4
6بم36 1384.83Q4
7جنبش‌های اجتماعی30 1385.20Q4
8اسطوره شناسی24 1385.25Q4
9نظام اجتماعی24 1385.25Q4
10شناخت30 1385.40Q4
11بهداشت روان24 1385.50Q4
12روش تحقیق کیفی36 1385.50Q4
13مشکلات اجتماعی36 1385.50Q4
14تامین اجتماعی66 1385.55Q4
15بازار کار60 1385.70Q4
16امام خمینی (س)24 1385.75Q4
17خانوار24 1385.75Q4
18ساخت اجتماعی24 1385.75Q4
19تغییرات فرهنگی30 1385.80Q4
20تنظیم خانواده36 1385.83Q4
21انحراف اجتماعی24 1386.00Q4
22بازنشستگی24 1386.00Q4
23رویکرد30 1386.00Q4
24اقدام به خودکشی36 1386.17Q4
25انقلاب48 1386.38Q4
26دختران فراری48 1386.50Q4
27روش30 1386.60Q4
28رمزگشایی24 1386.75Q4
29مرگ و میر کودکان24 1386.75Q4
30انحراف30 1386.80Q4
31تحقیق کیفی30 1386.80Q4
32مجرم30 1386.80Q4
33نابرابری156 1386.81Q4
34قانون اساسی36 1386.83Q4
35جرم انگاری42 1386.86Q4
36آزادی48 1386.88Q4
37توسعه انسانی72 1386.92Q4
38برابری36 1387.00Q4
39توسعه یافتگی30 1387.00Q4
40زلزله54 1387.00Q4
41عرفی شدن24 1387.00Q4
42موقعیت زنان24 1387.00Q4
43نقش زنان24 1387.00Q4
44کل گرایی24 1387.00Q4
45آسیب پذیری36 1387.17Q4
46توسعه سیاسی30 1387.20Q4
47مسکن30 1387.20Q4
48کودکان60 1387.20Q4
49علم54 1387.22Q4
50پژوهش کیفی54 1387.22Q4
51آگهی‌های تجاری24 1387.25Q4
52همدلی24 1387.25Q4
53بحران114 1387.32Q4
54درآمد66 1387.36Q4
55ایدئولوژی48 1387.38Q4
56کودک آزاری78 1387.46Q4
57سنت90 1387.47Q4
58آسیب شناسی اجتماعی24 1387.50Q4
59اندیشه سیاسی24 1387.50Q4
60فاطمه زهرا (س)24 1387.50Q4
61پارادایم36 1387.50Q4
62مدیریت بحران54 1387.56Q4
63اختلالات روانی30 1387.60Q4
64رشد30 1387.60Q4
65سوژه30 1387.60Q4
66سیاست فرهنگی30 1387.60Q4
67موفقیت تحصیلی30 1387.60Q4
68نظام سیاسی30 1387.60Q4
69نیروی انسانی30 1387.60Q4
70همگرایی30 1387.60Q4
71کودک60 1387.60Q4
72خود36 1387.67Q4
73آموزش عالی72 1387.75Q4
74فرضیه کوزنتس24 1387.75Q4
75مد24 1387.75Q4
76حکمرانی خوب30 1387.80Q4
77روش شناسی120 1387.80Q4
78طبقه اجتماعی60 1387.80Q4
79عقلانیت60 1387.80Q4
80فقر396 1387.82Q4
81علم دینی36 1387.83Q4
82فرار از منزل36 1387.83Q4
83نسل78 1387.85Q4
84خشونت264 1387.89Q4
85هرمنوتیک54 1387.89Q4
86بیکاری114 1387.95Q4
87اخلاق کار30 1388.00Q4
88الگوهای ازدواج24 1388.00Q4
89انتظارات24 1388.00Q4
90انقلاب مشروطه24 1388.00Q4
91برنامه ریزی30 1388.00Q4
92تحلیل جنسیتی24 1388.00Q4
93جمعیت66 1388.00Q4
94جنگ رسانه‌ای24 1388.00Q4
95زنان خانه دار30 1388.00Q4
96ساختار قدرت24 1388.00Q4
97شاخص توسعه انسانی30 1388.00Q4
98صحنه جرم30 1388.00Q4
99علوم انسانی42 1388.00Q4
100مشارکت زنان42 1388.00Q4
101معرفت شناسی30 1388.00Q4
102نظریه30 1388.00Q4
103پسامدرنیسم30 1388.00Q4
104گرایش به طلاق24 1388.00Q4
105مدیریت102 1388.06Q4
106دولت78 1388.08Q4
107عدالت اجتماعی108 1388.11Q4
108فوتبال54 1388.11Q4
109ایران486 1388.15Q4
110نیاز36 1388.17Q4
111انتخاب عقلانی30 1388.20Q4
112طبقه متوسط30 1388.20Q4
113نقش30 1388.20Q4
114امنیت مالی24 1388.25Q4
115سواد24 1388.25Q4
116فقرزدایی24 1388.25Q4
117هستی شناسی24 1388.25Q4
118توسعه اجتماعی102 1388.29Q4
119ولایت60 1388.30Q4
120توسعه جنسیتی36 1388.33Q4
121رسانه‌های گروهی36 1388.33Q4
122امنیت اخلاقی30 1388.40Q4
123جامعه شناسی علم30 1388.40Q4
124رفتار30 1388.40Q4
125همسرآزاری60 1388.40Q4
126سن ازدواج66 1388.45Q4
127الگوی مصرف48 1388.50Q4
128توسعه اقتصادی60 1388.50Q4
129رتبه بندی24 1388.50Q4
130زوجه24 1388.50Q4
131عشق24 1388.50Q4
132ناباروری24 1388.50Q4
133اشتغال252 1388.60Q4
134اقتصادی30 1388.60Q4
135جنگ30 1388.60Q4
136رفتار مصرف کننده30 1388.60Q4
137سالمند30 1388.60Q4
138غرب30 1388.60Q4
139منش48 1388.63Q4
140توسعه354 1388.66Q4
141حقوق کیفری36 1388.67Q4
142شخصیت54 1388.67Q4
143نابرابری جنسیتی72 1388.67Q4
144جهانی شدن258 1388.67Q4
145دختران150 1388.68Q4
146رفاه اجتماعی156 1388.69Q4
147حکومت60 1388.70Q4
148دختران نوجوان42 1388.71Q4
149انگیزش24 1388.75Q4
150سرمایه انسانی48 1388.75Q4
151قومیت144 1388.75Q4
152گیلان24 1388.75Q4
153فمینیسم198 1388.76Q4
154باروری168 1388.79Q4
155امنیت جانی30 1388.80Q4
156تعلیم و تربیت30 1388.80Q4
157شیعه30 1388.80Q4
158مساله اجتماعی30 1388.80Q4
159معلمان30 1388.80Q4
160کارکرد30 1388.80Q4
161کلیدواژه فارسی: روش شناسی30 1388.80Q4
162انسان شناسی36 1388.83Q3
163سرمایه36 1388.83Q3
164سیاست جنایی36 1388.83Q3
165عام گرایی36 1388.83Q3
166فعالیت‌های اجتماعی36 1388.83Q3
167قدرت78 1388.85Q3
168جامعه پذیری جنسیتی42 1388.86Q3
169خرده فرهنگ48 1388.88Q3
170دموکراسی48 1388.88Q3
171عرفان48 1388.88Q3
172مدرنیته84 1388.93Q3
173انسان کامل24 1389.00Q3
174بلوغ30 1389.00Q3
175تغییر اجتماعی30 1389.00Q3
176حقوق مدنی24 1389.00Q3
177رفتار انتخاباتی24 1389.00Q3
178ساختارگرایی48 1389.00Q3
179شهر72 1389.00Q3
180فلسفه36 1389.00Q3
181مصلحت24 1389.00Q3
182مطالعات فرهنگی108 1389.00Q3
183پایگاه اقتصادی اجتماعی24 1389.00Q3
184پدرسالاری24 1389.00Q3
185آموزش180 1389.07Q3
186خشونت علیه زنان78 1389.08Q3
187مصرف فرهنگی66 1389.09Q3
188توزیع درآمد114 1389.11Q3
189دیگری48 1389.13Q3
190رشد اقتصادی90 1389.13Q3
191استعاره42 1389.14Q3
192تعامل42 1389.14Q3
193نوسازی42 1389.14Q3
194استراتژی36 1389.17Q3
195اقتصاد72 1389.17Q3
196کار36 1389.17Q3
197ارزش‌های اجتماعی30 1389.20Q3
198معلمان زن30 1389.20Q3
199تحصیلات144 1389.21Q3
200هژمونی54 1389.22Q3
201جایگاه زنان24 1389.25Q3
202درآمدهای نفتی24 1389.25Q3
203دین192 1389.25Q3
204سلطه24 1389.25Q3
205سیاست گذاری24 1389.25Q3
206قوانین24 1389.25Q3
207پیشرفت تحصیلی48 1389.25Q3
208کلیدواژه فارسی: خانواده24 1389.25Q3
209نقش‌های جنسیتی42 1389.29Q3
210هنجارهای اجتماعی42 1389.29Q3
211برابری جنسیتی54 1389.33Q3
212تجدد36 1389.33Q3
213تفاوت نسلی54 1389.33Q3
214عوامل فردی36 1389.33Q3
215نابرابری اجتماعی36 1389.33Q3
216روستا84 1389.36Q3
217زندگی روزمره132 1389.36Q3
218انقلاب اسلامی162 1389.37Q3
219اجتماع48 1389.38Q3
220خط فقر48 1389.38Q3
221خلاقیت48 1389.38Q3
222حقوق زن30 1389.40Q3
223روابط خانوادگی30 1389.40Q3
224مسوولیت اجتماعی30 1389.40Q3
225پساساختارگرایی30 1389.40Q3
226موسیقی42 1389.43Q3
227کنترل42 1389.43Q3
228برنامه توسعه48 1389.50Q3
229جعل24 1389.50Q3
230دبیران24 1389.50Q3
231سرطان سینه24 1389.50Q3
232سند چشم انداز24 1389.50Q3
233مدل لاجیت24 1389.50Q3
234موانع24 1389.50Q3
235نفقه36 1389.50Q3
236همسران24 1389.50Q3
237هویت جمعی60 1389.50Q3
238پرخاشگری120 1389.50Q3
239زنانگی54 1389.56Q3
240سینما162 1389.56Q3
241عدالت114 1389.58Q3
242توسعه فرهنگی72 1389.58Q3
243اعتبار60 1389.60Q3
244تقدیرگرایی30 1389.60Q3
245خودکشی30 1389.60Q3
246زنان1620 1389.60Q3
247مدیریت رسانه30 1389.60Q3
248سلامت150 1389.64Q3
249تصمیم گیری36 1389.67Q3
250تورم36 1389.67Q3
251جمع گرایی42 1389.71Q3
252عفاف42 1389.71Q3
253نقد42 1389.71Q3
254هویت جنسیتی42 1389.71Q3
255توسعه روستایی108 1389.72Q3
256از خود بیگانگی24 1389.75Q3
257انتخابات72 1389.75Q3
258توانمندی اجتماعی24 1389.75Q3
259زبان96 1389.75Q3
260عشایر24 1389.75Q3
261عوامل محیطی24 1389.75Q3
262مهاجرت180 1389.77Q3
263کلیشه‌های جنسیتی108 1389.78Q3
264افکار عمومی30 1389.80Q3
265تنوع فرهنگی30 1389.80Q3
266حضانت30 1389.80Q3
267رفاه30 1389.80Q3
268مخاطبان30 1389.80Q3
269سن66 1389.82Q3
270جنسیت684 1389.82Q3
271تاکسونومی عددی36 1389.83Q3
272خشونت خانوادگی72 1389.83Q3
273ساختار سازمانی36 1389.83Q3
274سوء مصرف مواد مخدر36 1389.83Q3
275شرق شناسی36 1389.83Q3
276مادر36 1389.83Q3
277کلانتری36 1389.83Q3
278نکاح42 1389.86Q3
279گروه مرجع42 1389.86Q3
280رسانه ملی90 1389.87Q3
281نخبگان48 1389.88Q3
282اسلام198 1389.88Q3
283مقاومت54 1389.89Q3
284پوشش60 1389.90Q3
285زن438 1389.92Q3
286آرایش36 1390.00Q3
287آسیب اجتماعی90 1390.00Q3
288ارتباطات غیرکلامی24 1390.00Q3
289استان مازندران24 1390.00Q3
290اقناع24 1390.00Q3
291امر به معروف و نهی از منکر24 1390.00Q3
292ایلام36 1390.00Q3
293تبلیغات تجاری24 1390.00Q3
294تصادفات جاده‌ای24 1390.00Q3
295تعهد36 1390.00Q3
296جامعه شناسی72 1390.00Q3
297جامعه شناسی بدن42 1390.00Q3
298حقوق زنان54 1390.00Q3
299ساختار قدرت در خانواده24 1390.00Q3
300شغل36 1390.00Q3
301فرهنگی24 1390.00Q3
302قرارداد24 1390.00Q3
303مقایسه اجتماعی30 1390.00Q3
304وضعیت خانوادگی24 1390.00Q3
305کتاب‌های درسی24 1390.00Q3
306کلیدواژه فارسی: طلاق30 1390.00Q3
307ازدواج168 1390.04Q3
308حقوق بشر120 1390.05Q3
309تهران258 1390.07Q3
310نوجوان78 1390.08Q3
311گرایش60 1390.10Q3
312تغییرات اجتماعی48 1390.13Q3
313رضایت48 1390.13Q3
314نشوز48 1390.13Q3
315وندالیسم42 1390.14Q3
316فرهنگ570 1390.15Q3
317آموزش و پرورش36 1390.17Q3
318قتل عمد36 1390.17Q3
319مصرف108 1390.17Q3
320جنس66 1390.18Q3
321قانون66 1390.18Q3
322امیدواری30 1390.20Q3
323رفتار شهروندی سازمانی30 1390.20Q3
324سازمان30 1390.20Q3
325معماری30 1390.20Q3
326اعتماد به نفس54 1390.22Q3
327حجاب150 1390.24Q3
328استفاده و رضامندی24 1390.25Q3
329تحلیل گفتمان انتقادی24 1390.25Q3
330توسعه پایدار120 1390.25Q3
331حمل و نقل24 1390.25Q3
332رادیو72 1390.25Q3
333رشته تحصیلی24 1390.25Q3
334روان شناسی24 1390.25Q3
335زندگی24 1390.25Q3
336فناوری24 1390.25Q3
337متغیرهای جمعیت شناختی24 1390.25Q3
338میدان48 1390.25Q3
339وضعیت اقتصادی24 1390.25Q3
340پلیس جامعه محور24 1390.25Q3
341نگرش282 1390.26Q3
342روش کیفی66 1390.27Q3
343رسانه‌ها42 1390.29Q3
344قرآن120 1390.30Q3
345اینترنت318 1390.32Q3
346استعمار36 1390.33Q3
347انقلاب اسلامی ایران36 1390.33Q3
348بی هنجاری36 1390.33Q3
349جامعه مدنی72 1390.33Q3
350نوآوری36 1390.33Q3
351ضریب جینی84 1390.36Q3
352تفاوت‌های جنسیتی48 1390.38Q3
353آنومی اجتماعی30 1390.40Q3
354الگو30 1390.40Q3
355ترافیک30 1390.40Q3
356دانش بومی30 1390.40Q3
357مشارکت اقتصادی30 1390.40Q3
358کجروی30 1390.40Q3
359برجسته سازی42 1390.43Q3
360ساختار خانواده42 1390.43Q3
361کارآفرینی144 1390.46Q3
362هویت اجتماعی150 1390.48Q3
363احساس ناامنی48 1390.50Q3
364اعتیاد به مواد مخدر24 1390.50Q3
365الگوسازی24 1390.50Q3
366بیمه اجتماعی36 1390.50Q3
367تصادفات24 1390.50Q3
368جامعه اطلاعاتی60 1390.50Q3
369حوزه عمومی36 1390.50Q3
370خبر36 1390.50Q3
371سالمندی24 1390.50Q3
372شبکه روابط اجتماعی36 1390.50Q3
373فرهنگ عامه36 1390.50Q3
374مدل پارادایمی24 1390.50Q3
375واقعیت24 1390.50Q3
376گفتمان192 1390.50Q3
377افسردگی204 1390.53Q3
378مطبوعات78 1390.54Q3
379مصرف مواد66 1390.55Q3
380آسیب‌های اجتماعی96 1390.56Q3
381ترجمه42 1390.57Q3
382خشونت خانگی72 1390.58Q3
383فراتحلیل102 1390.59Q3
384رضایت شغلی180 1390.60Q3
385متن30 1390.60Q3
386پایگاه اجتماعی126 1390.62Q3
387آگاهی102 1390.65Q3
388علوم اجتماعی36 1390.67Q3
389نوجوانان162 1390.67Q3
390ورزش36 1390.67Q3
391یارانه36 1390.67Q3
392توانمندسازی132 1390.68Q3
393جامعه پذیری138 1390.70Q3
394استرس60 1390.70Q3
395ترس از جرم60 1390.70Q3
396دانشگاه102 1390.71Q3
397هویت324 1390.72Q3
398احساس عدالت24 1390.75Q3
399ایران باستان24 1390.75Q3
400بازار24 1390.75Q3
401سیمین بهبهانی24 1390.75Q3
402مجازات24 1390.75Q3
403مدرنیزاسیون24 1390.75Q3
404وابستگی24 1390.75Q3
405جرم348 1390.76Q3
406تلفن همراه54 1390.78Q3
407بازنمایی246 1390.78Q3
408انسجام اجتماعی144 1390.79Q3
409ارزش‌ها30 1390.80Q3
410اعتماد تعمیم یافته30 1390.80Q3
411امنیت شغلی30 1390.80Q3
412خشم30 1390.80Q3
413عاطفی30 1390.80Q3
414طلاق246 1390.83Q2
415انسان36 1390.83Q2
416بزه دیدگی36 1390.83Q2
417تاریخ36 1390.83Q2
418بدن42 1390.86Q2
419مشارکت378 1390.86Q2
420تبلیغات96 1390.88Q2
421خاورمیانه48 1390.88Q2
422مذهب48 1390.88Q2
423بازاندیشی54 1390.89Q2
424بحران هویت54 1390.89Q2
425اصفهان60 1390.90Q2
426شهروند60 1390.90Q2
427والدین60 1390.90Q2
428خانواده630 1390.91Q2
429اشتغال زنان156 1390.92Q2
430اخلاق84 1390.93Q2
431معتاد96 1390.94Q2
432شهروندی126 1390.95Q2
433تلویزیون204 1390.97Q2
434سرمایه اجتماعی1278 1390.99Q2
435آزار جنسی30 1391.00Q2
436ارزشیابی48 1391.00Q2
437ارزیابی24 1391.00Q2
438اسکان غیررسمی30 1391.00Q2
439اطلاع رسانی24 1391.00Q2
440اعتماد222 1391.00Q2
441بهره وری48 1391.00Q2
442تعاملات اجتماعی48 1391.00Q2
443تعهد سازمانی78 1391.00Q2
444توسعه شهری24 1391.00Q2
445راهکار24 1391.00Q2
446زیبایی24 1391.00Q2
447شاهنامه36 1391.00Q2
448شبکه24 1391.00Q2
449صفویه30 1391.00Q2
450صنعت24 1391.00Q2
451عدالت رویه‌ای24 1391.00Q2
452عملکرد42 1391.00Q2
453فردگرایی150 1391.00Q2
454فرهنگ عمومی30 1391.00Q2
455قشربندی اجتماعی30 1391.00Q2
456مصرف تظاهری24 1391.00Q2
457مواد مخدر162 1391.00Q2
458نظارت24 1391.00Q2
459نیازها24 1391.00Q2
460ولایت فقیه24 1391.00Q2
461پیشرفت24 1391.00Q2
462کالاهای فرهنگی24 1391.00Q2
463کنش ارتباطی36 1391.00Q2
464کیفیت خدمات24 1391.00Q2
465اعتیاد636 1391.05Q2
466مشارکت اجتماعی564 1391.09Q2
467هویت قومی60 1391.10Q2
468امام خمینی234 1391.10Q2
469بزهکاری108 1391.11Q2
470محله54 1391.11Q2
471محیط زیست54 1391.11Q2
472انحرافات اجتماعی48 1391.13Q2
473سرمایه اقتصادی144 1391.13Q2
474روابط اجتماعی138 1391.13Q2
475سوء مصرف مواد132 1391.14Q2
476رضایت مندی42 1391.14Q2
477نابرابری درآمدی42 1391.14Q2
478نشانه شناسی186 1391.16Q2
479معلولیت36 1391.17Q2
480کیفیت زندگی کاری36 1391.17Q2
481تحلیل عاملی96 1391.19Q2
482شهروندان96 1391.19Q2
483رسانه‌های جمعی222 1391.19Q2
484تبعیض جنسیتی30 1391.20Q2
485تحلیل ثانویه30 1391.20Q2
486تعهد اجتماعی60 1391.20Q2
487سرمایه اجتماعی درون گروهی30 1391.20Q2
488منطق فازی30 1391.20Q2
489شهر تهران84 1391.21Q2
490عوامل اجتماعی168 1391.21Q2
491بوردیو24 1391.25Q2
492خبرگزاری24 1391.25Q2
493سازه انگاری24 1391.25Q2
494سوگیری توجه24 1391.25Q2
495شادی24 1391.25Q2
496قانون گریزی48 1391.25Q2
497محرومیت اجتماعی24 1391.25Q2
498مدرن24 1391.25Q2
499مسائل اجتماعی48 1391.25Q2
500مقبولیت اجتماعی24 1391.25Q2
501پلیس پیشگیری24 1391.25Q2
502کیفیت24 1391.25Q2
503مدیریت شهری90 1391.27Q2
504ارزش66 1391.27Q2
505انگیزه66 1391.27Q2
506جنبش اجتماعی42 1391.29Q2
507پیشگیری وضعی42 1391.29Q2
508اوقات فراغت192 1391.31Q2
509ایمنی36 1391.33Q2
510تبعیض36 1391.33Q2
511توانمندی36 1391.33Q2
512مصرف رسانه‌ای72 1391.33Q2
513هنجار36 1391.33Q2
514پایگاه اجتماعی- اقتصادی54 1391.33Q2
515دانشگاه آزاد اسلامی66 1391.36Q2
516رسانه456 1391.37Q2
517مشارکت سیاسی258 1391.37Q2
518مدیریت دانش48 1391.38Q2
519جوانان444 1391.38Q2
520پیشگیری216 1391.39Q2
521عزت نفس138 1391.39Q2
522شیوع30 1391.40Q2
523عقل30 1391.40Q2
524فناوری اطلاعات30 1391.40Q2
525نظم42 1391.43Q2
526سرمایه فرهنگی474 1391.44Q2
527جوان54 1391.44Q2
528هویت ملی210 1391.49Q2
529آموزش زنان24 1391.50Q2
530ارتباطات36 1391.50Q2
531امنیت ملی48 1391.50Q2
532امید به زندگی60 1391.50Q2
533اندازه اثر24 1391.50Q2
534بی سازمانی اجتماعی48 1391.50Q2
535تبریز72 1391.50Q2
536تعهد عاطفی24 1391.50Q2
537تعهد هنجاری24 1391.50Q2
538توسعه پایدار شهری24 1391.50Q2
539دانش آموز36 1391.50Q2
540دگرخواهی24 1391.50Q2
541سبک‌های مقابله24 1391.50Q2
542سرمایه اجتماعی برون گروهی24 1391.50Q2
543شعر36 1391.50Q2
544قاعده لاضرر24 1391.50Q2
545مشارکت فرهنگی24 1391.50Q2
546مهریه36 1391.50Q2
547موانع اجتماعی24 1391.50Q2
548پایگاه اقتصادی و اجتماعی36 1391.50Q2
549کرمانشاه48 1391.50Q2
550گردشگری روستایی24 1391.50Q2
551حقوق شهروندی120 1391.55Q2
552آنومی42 1391.57Q2
553شیوع شناسی42 1391.57Q2
554عملکرد تحصیلی42 1391.57Q2
555زنان شاغل72 1391.58Q2
556ادبیات30 1391.60Q2
557دختر30 1391.60Q2
558عوامل اقتصادی60 1391.60Q2
559فقر فرهنگی30 1391.60Q2
560منزلت اجتماعی60 1391.60Q2
561مهارت‌های ارتباطی30 1391.60Q2
562میزان دینداری30 1391.60Q2
563هنجار اجتماعی30 1391.60Q2
564آگاهی اجتماعی48 1391.63Q2
565رمان48 1391.63Q2
566زنان روستایی282 1391.64Q2
567دینداری288 1391.65Q2
568تفسیر36 1391.67Q2
569دانش آموزان126 1391.67Q2
570رضایت اجتماعی54 1391.67Q2
571رفتار زیست محیطی36 1391.67Q2
572سیاست گذاری فرهنگی54 1391.67Q2
573عدالت توزیعی54 1391.67Q2
574نگرش جنسیتی36 1391.67Q2
575وابستگی به مواد90 1391.67Q2
576کنترل اجتماعی72 1391.67Q2
577تحلیل گفتمان168 1391.68Q2
578تحلیل محتوا192 1391.69Q2
579جامعه60 1391.70Q2
580مسوولیت پذیری84 1391.71Q2
581زنان سرپرست خانوار198 1391.73Q2
582امنیت فرهنگی24 1391.75Q2
583حاشیه نشینان24 1391.75Q2
584دوره قاجار24 1391.75Q2
585رابطه اجتماعی24 1391.75Q2
586زنان کرد24 1391.75Q2
587زیست جهان24 1391.75Q2
588سبک‌های هویت24 1391.75Q2
589سرقت منزل24 1391.75Q2
590شهرنشینی96 1391.75Q2
591مناطق روستایی24 1391.75Q2
592پایگاه اقتصادی-اجتماعی24 1391.75Q2
593کشف جرم24 1391.75Q2
594فضاهای عمومی54 1391.78Q2
595نوگرایی54 1391.78Q2
596اسطوره84 1391.79Q2
597اعتقادات دینی30 1391.80Q2
598انسجام خانوادگی30 1391.80Q2
599دانشجویان دختر90 1391.80Q2
600ریسک پذیری30 1391.80Q2
601ملاصدرا30 1391.80Q2
602هویت دینی90 1391.80Q2
603حمایت اجتماعی318 1391.81Q2
604سبک زندگی546 1391.82Q2
605شکاف جنسیتی36 1391.83Q2
606پایگاه اجتماعی - اقتصادی36 1391.83Q2
607سلامت روانی78 1391.85Q2
608مخاطب42 1391.86Q2
609اعتماد اجتماعی642 1391.87Q2
610جراحی زیبایی48 1391.88Q2
611حاشیه نشینی96 1391.88Q2
612هوش هیجانی144 1391.88Q2
613پایگاه اقتصادی- اجتماعی54 1391.89Q2
614دانشجویان354 1391.92Q2
615فقه72 1391.92Q2
616بیگانگی اجتماعی120 1391.95Q2
617شکاف نسلی120 1391.95Q2
618دانشجو150 1391.96Q2
619آموزه‌های اسلامی30 1392.00Q2
620اجتماع علمی24 1392.00Q2
621ازخودبیگانگی24 1392.00Q2
622اطلاعات24 1392.00Q2
623اعتماد بین شخصی24 1392.00Q2
624امنیت اقتصادی42 1392.00Q2
625امید30 1392.00Q2
626بارداری24 1392.00Q2
627تصور از بدن24 1392.00Q2
628حریم خصوصی42 1392.00Q2
629رضایتمندی زناشویی24 1392.00Q2
630سکولار24 1392.00Q2
631سیاست36 1392.00Q2
632سینمای ایران24 1392.00Q2
633طرح واره‌های ناسازگار اولیه24 1392.00Q2
634فناوری‌های نوین24 1392.00Q2
635قوم نگاری24 1392.00Q2
636محل سکونت24 1392.00Q2
637مدرنیسم36 1392.00Q2
638مدیریت استرس24 1392.00Q2
639نوع دوستی30 1392.00Q2
640نگرش مذهبی24 1392.00Q2
641همبستگی اجتماعی30 1392.00Q2
642وسایل ارتباط جمعی60 1392.00Q2
643ویژگی‌های شخصیتی150 1392.00Q2
644امنیت312 1392.04Q2
645اضطراب108 1392.06Q2
646حقوق78 1392.08Q2
647مردسالاری72 1392.08Q2
648پلیس192 1392.09Q2
649سلامت روان294 1392.10Q2
650فرهنگ سیاسی54 1392.11Q2
651هویت فرهنگی48 1392.13Q2
652طرد اجتماعی90 1392.13Q2
653اعتیاد به اینترنت42 1392.14Q2
654رضایتمندی42 1392.14Q2
655عادت واره42 1392.14Q2
656آسیب شناسی78 1392.15Q2
657اعتماد نهادی78 1392.15Q2
658دین داری192 1392.16Q2
659تصادف36 1392.17Q2
660مردم نگاری36 1392.17Q2
661اخبار30 1392.20Q2
662دیرینه شناسی30 1392.20Q2
663هویت مدرن30 1392.20Q2
664مصرف گرایی84 1392.21Q2
665هوش معنوی54 1392.22Q2
666بعد مناسکی24 1392.25Q2
667جمهوری اسلامی24 1392.25Q2
668حماسه24 1392.25Q2
669روایی48 1392.25Q2
670سبک‌های مقابله‌ای24 1392.25Q2
671شیراز96 1392.25Q2
672عدالت سازمانی48 1392.25Q2
673عوامل خطرساز24 1392.25Q2
674وجدان کاری24 1392.25Q2
675کمال گرایی24 1392.25Q2
676اجتماعی42 1392.29Q2
677رفتارهای انحرافی42 1392.29Q2
678فرهنگ شهروندی42 1392.29Q2
679محرومیت42 1392.29Q2
680شبکه اجتماعی102 1392.29Q2
681مدیریت بدن192 1392.31Q2
682عملکرد خانواده36 1392.33Q2
683قرآن کریم54 1392.33Q2
684پذیرش اجتماعی36 1392.33Q2
685یادگیری اجتماعی54 1392.33Q2
686مهارت‌های زندگی102 1392.35Q2
687رضایت از زندگی168 1392.36Q2
688نظریه مبنایی48 1392.38Q2
689یزد48 1392.38Q2
690استفاده از رسانه‌ها30 1392.40Q2
691بازی‌های رایانه‌ای30 1392.40Q2
692جنگ نرم60 1392.40Q2
693حکم30 1392.40Q2
694روایت60 1392.40Q2
695سازگاری اجتماعی30 1392.40Q2
696قدرت نرم30 1392.40Q2
697مسوولیت پذیری اجتماعی30 1392.40Q2
698نگرش سیاسی30 1392.40Q2
699پیوند اجتماعی30 1392.40Q2
700قاچاق کالا42 1392.43Q2
701پیشگیری از جرم42 1392.43Q2
702رضایت زناشویی162 1392.44Q1
703ماهواره90 1392.47Q1
704امنیت سیاسی24 1392.50Q1
705برنامه درسی24 1392.50Q1
706برچسب24 1392.50Q1
707تحلیل روایت24 1392.50Q1
708تحلیل محتوای کیفی24 1392.50Q1
709تنظیم هیجان24 1392.50Q1
710جهت گیری مذهبی24 1392.50Q1
711مجلس شورای اسلامی24 1392.50Q1
712مشروعیت24 1392.50Q1
713نشاط اجتماعی36 1392.50Q1
714فضای مجازی198 1392.52Q1
715محرومیت نسبی78 1392.54Q1
716انسجام30 1392.60Q1
717تعارضات زناشویی30 1392.60Q1
718صدا و سیما30 1392.60Q1
719نماد30 1392.60Q1
720اثربخشی66 1392.64Q1
721احساس امنیت264 1392.66Q1
722زوجین54 1392.67Q1
723نیروی انتظامی54 1392.67Q1
724امنیت اجتماعی348 1392.71Q1
725تحلیل فضایی42 1392.71Q1
726یادگیری42 1392.71Q1
727بندرعباس24 1392.75Q1
728جرایم اقتصادی24 1392.75Q1
729خانه داری24 1392.75Q1
730خطرپذیری24 1392.75Q1
731سالمندان48 1392.75Q1
732فرایند تحلیل سلسله مراتبی24 1392.75Q1
733قتل24 1392.75Q1
734مشارکت مدنی24 1392.75Q1
735سلامت اجتماعی162 1392.78Q1
736کیفیت زندگی438 1392.79Q1
737رسانه‌های ارتباط جمعی30 1392.80Q1
738کشاورزی30 1392.80Q1
739حقوق اجتماعی36 1392.83Q1
740زنان متاهل36 1392.83Q1
741سیاستگذاری36 1392.83Q1
742شهرداری36 1392.83Q1
743سازگاری زناشویی78 1392.85Q1
744قوم گرایی42 1392.86Q1
745مشارکت شهروندی42 1392.86Q1
746احساس تعلق30 1393.00Q1
747احساس محرومیت نسبی24 1393.00Q1
748تحلیل تماتیک42 1393.00Q1
749تحلیل مسیر30 1393.00Q1
750حقوق سیاسی30 1393.00Q1
751سبک‌های حل تعارض24 1393.00Q1
752سلامت عمومی54 1393.00Q1
753شهر کرمان24 1393.00Q1
754شهر کرمانشاه24 1393.00Q1
755صمیمیت زناشویی24 1393.00Q1
756طبقه30 1393.00Q1
757عوامل فرهنگی24 1393.00Q1
758عود24 1393.00Q1
759فساد اداری48 1393.00Q1
760فضای شهری72 1393.00Q1
761مادران24 1393.00Q1
762همسان همسری24 1393.00Q1
763فرهنگ سازمانی96 1393.13Q1
764تاب آوری78 1393.15Q1
765ساری36 1393.17Q1
766تکانشگری60 1393.20Q1
767مهارت‌های اجتماعی60 1393.20Q1
768ناجا30 1393.20Q1
769فرسودگی شغلی54 1393.22Q1
770باورهای فراشناختی24 1393.25Q1
771تروریسم24 1393.25Q1
772دل زدگی زناشویی24 1393.25Q1
773روابط بین الملل24 1393.25Q1
774صنعتی شدن24 1393.25Q1
775مشهد24 1393.25Q1
776همدان24 1393.25Q1
777هوش فرهنگی48 1393.25Q1
778پلیس آگاهی24 1393.25Q1
779فساد42 1393.29Q1
780سرقت132 1393.32Q1
781انزوای اجتماعی54 1393.33Q1
782جامعه پذیری سیاسی36 1393.33Q1
783دانش36 1393.33Q1
784دفاع مقدس36 1393.33Q1
785راهبرد48 1393.38Q1
786سوءمصرف مواد48 1393.38Q1
787بزه دیده30 1393.40Q1
788تعارض30 1393.40Q1
789سبک‌های دلبستگی66 1393.45Q1
790نظریه زمینه‌ای78 1393.46Q1
791خودکارآمدی126 1393.48Q1
792احساس امنیت اجتماعی132 1393.50Q1
793ادبیات تطبیقی24 1393.50Q1
794ارزش‌های دینی24 1393.50Q1
795امنیت عمومی24 1393.50Q1
796اهواز24 1393.50Q1
797باورهای غیرمنطقی24 1393.50Q1
798جرایم24 1393.50Q1
799حل مساله اجتماعی24 1393.50Q1
800درمان شناختی رفتاری24 1393.50Q1
801شهر تبریز24 1393.50Q1
802مصاحبه انگیزشی24 1393.50Q1
803گردشگری60 1393.50Q1
804استرس شغلی54 1393.56Q1
805درمان نگهدارنده با متادون30 1393.60Q1
806زنان مطلقه30 1393.60Q1
807عدالت جنسیتی60 1393.60Q1
808مردانگی30 1393.60Q1
809کارکرد خانواده48 1393.63Q1
810اعتیادپذیری36 1393.67Q1
811تربیت42 1393.71Q1
812زندان42 1393.71Q1
813شبکه‌های اجتماعی150 1393.72Q1
814تجربه زیسته66 1393.73Q1
815شادکامی66 1393.73Q1
816امام علی (ع)24 1393.75Q1
817توانمندسازی زنان24 1393.75Q1
818حق24 1393.75Q1
819سازگاری24 1393.75Q1
820سلامت معنوی24 1393.75Q1
821سواد رسانه‌ای48 1393.75Q1
822سیستم مخارج خطی24 1393.75Q1
823فضاهای شهری24 1393.75Q1
824جمهوری اسلامی ایران60 1393.80Q1
825خودکنترلی30 1393.80Q1
826طلاق عاطفی30 1393.80Q1
827مطالعه کیفی42 1393.86Q1
828هیجان خواهی42 1393.86Q1
829آموزش شهروندی30 1394.00Q1
830بیگانگی سیاسی24 1394.00Q1
831تبلیغات بازرگانی24 1394.00Q1
832حقوق فرهنگی24 1394.00Q1
833سبک زندگی اسلامی30 1394.00Q1
834فضا36 1394.00Q1
835مواد محرک24 1394.00Q1
836فیس بوک66 1394.09Q1
837مدگرایی48 1394.13Q1
838گرایش به اعتیاد42 1394.14Q1
839نظام ارزشی30 1394.20Q1
840گراندد تئوری30 1394.20Q1
841احساس مسوولیت24 1394.25Q1
842داغ ننگ24 1394.25Q1
843راهبردهای مقابله‌ای24 1394.25Q1
844رفتار پرخطر24 1394.25Q1
845طرحواره‌های ناسازگار اولیه24 1394.25Q1
846پیامدها36 1394.33Q1
847مسجد30 1394.40Q1
848اخلاق شهروندی24 1394.50Q1
849اعتماد بین فردی36 1394.50Q1
850امید به آینده24 1394.50Q1
851بهزیستی روان شناختی36 1394.50Q1
852تجددگرایی36 1394.50Q1
853فرزندآوری24 1394.50Q1
854کارکردهای اجرایی24 1394.50Q1
855کیفیت زندگی زناشویی24 1394.50Q1
856ولع مصرف54 1394.56Q1
857اختلال مصرف مواد30 1394.60Q1
858معتادان30 1394.60Q1
859نابرابری فضایی30 1394.60Q1
860شبکه‌های اجتماعی مجازی108 1394.61Q1
861تنظیم شناختی هیجان36 1394.67Q1
862درمان شناختی-رفتاری36 1394.67Q1
863ذهن آگاهی36 1394.67Q1
864صداوسیما54 1394.67Q1
865پدیدارشناسی72 1394.67Q1
866احساس تنهایی48 1394.75Q1
867استعداد اعتیاد24 1394.75Q1
868اقتصاد مقاومتی24 1394.75Q1
869تحلیل مضمون24 1394.75Q1
870سبک‌های فرزندپروری24 1394.75Q1
871رفتارهای پرخطر54 1394.78Q1
872اقتصاد ایران30 1394.80Q1
873سبک زندگی سلامت محور30 1394.80Q1
874بافت فرسوده36 1394.83Q1
875آینده پژوهی42 1394.86Q1
876اعتماد سیاسی24 1395.00Q1
877برساخت گرایی24 1395.00Q1
878برنامه ریزی شهری36 1395.00Q1
879مزاحمت خیابانی30 1395.00Q1
880پایداری اجتماعی24 1395.00Q1
881کودکی30 1395.00Q1
882یاسوج24 1395.00Q1
883آمادگی به اعتیاد42 1395.14Q1
884بی تفاوتی اجتماعی30 1395.20Q1
885سرمایه روان شناختی30 1395.20Q1
886اخلاق اجتماعی24 1395.25Q1
887فضای سایبر24 1395.25Q1
888تاریخ ایران42 1395.43Q1
889دشواری در تنظیم هیجان24 1395.50Q1
890کانون‌های جرم خیز24 1395.50Q1
891سرمایه‌ی فرهنگی30 1396.00Q1
892مصرف رسانه ای30 1396.20Q1
893سرمایه‌ی اجتماعی84 1396.21Q1
894جغرافیای تاریخی24 1396.25Q1
895دلزدگی زناشویی24 1396.25Q1
896عدالت ترمیمی24 1397.00Q1
z