موضوعات حوزه علمی شیمی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1شبکه مبدل‌های حرارتی24 1386.50Q4
2لیچینگ24 1387.25Q4
3گاز سنتز24 1387.25Q4
4اختلاط24 1387.50Q4
5کلینوپتیلولیت36 1387.67Q4
6بازیافت54 1387.78Q4
7امولسیون42 1388.14Q4
8پایداری24 1388.25Q4
9ضریب انتقال حرارت24 1388.50Q4
10فناوری پینچ24 1388.50Q4
11آلژینات24 1388.75Q4
12بنزین24 1388.75Q4
13تبدیل کاتالیستی24 1388.75Q4
14جذب گاز24 1388.75Q4
15آلودگی هوا30 1388.80Q4
16متان66 1388.82Q3
17خشک کردن42 1388.86Q3
18شناورسازی30 1389.00Q3
19پایه کاتالیست30 1389.00Q3
20فلزهای سنگین36 1389.17Q3
21آسفالتین30 1389.20Q3
22افت فشار60 1389.20Q3
23نقره24 1389.25Q3
24تزریق گاز42 1389.29Q3
25ازدیاد برداشت36 1389.50Q3
26زمان ماند هیدرولیکی24 1389.50Q3
27ضریب انتقال جرم30 1389.60Q3
28هیدرودینامیک48 1389.75Q3
29حلالیت54 1389.78Q3
30بستر سیال60 1389.80Q3
31شبیه سازی132 1389.82Q3
32انتقال جرم36 1389.83Q3
33ساختار بلوری24 1390.00Q3
34ضریب نفوذ54 1390.00Q3
35معادله حالت60 1390.00Q3
36هیدروسیکلون24 1390.00Q3
37کبالت24 1390.00Q3
38دینامیک سیالات محاسباتی72 1390.08Q3
39هیدرات گازی66 1390.18Q3
40پراش پرتو ایکس24 1390.25Q3
41پلیمر24 1390.25Q3
42پساب66 1390.36Q3
43تصفیه30 1390.40Q3
44سنتز30 1390.40Q3
45تعادل فازی24 1390.50Q3
46گوگردزدایی36 1390.50Q3
47مدلسازی72 1390.58Q3
48مدل سازی198 1390.64Q3
49غشای زئولیتی MFI24 1390.75Q3
50بهینه سازی228 1390.79Q3
51ترمودینامیک36 1390.83Q2
52تاگوچی30 1391.00Q2
53هیدروکسی آپاتیت36 1391.00Q2
54روش تاگوچی42 1391.14Q2
55روغن اسانسی30 1391.20Q2
56بیودیزل24 1391.25Q2
57جذب66 1391.27Q2
58اتیلن42 1391.29Q2
59تراوایی42 1391.29Q2
60کاتالیست84 1391.29Q2
61کادمیم42 1391.29Q2
62سینتیک102 1391.29Q2
63بنتونیت36 1391.33Q2
64جذب سطحی210 1391.37Q2
65هیدروژن سولفید30 1391.40Q2
66کربن دی اکسید114 1391.47Q2
67آلومینا24 1391.50Q2
68استخراج72 1391.50Q2
69تصفیه فاضلاب24 1391.50Q2
70سورفکتانت24 1391.50Q2
71شیشه سرامیک24 1391.50Q2
72مولیبدن24 1391.50Q2
73شبیه سازی CFD54 1391.56Q2
74جداسازی90 1391.67Q2
75None1530 1391.67Q2
76دارورسانی24 1391.75Q2
77مونتموریلونیت24 1391.75Q2
78۵24 1391.75Q2
79اکسایش54 1391.78Q2
80الگوریتم ژنتیک60 1391.80Q2
81رسوب30 1391.80Q2
82ریخت شناسی30 1391.80Q2
83اوره30 1392.00Q2
84ترشوندگی30 1392.00Q2
85سیلیکاژل24 1392.00Q2
86نفت خام36 1392.00Q2
87گزینش پذیری30 1392.00Q2
88هیدروژئوشیمی30 1392.20Q2
89جذب زیستی48 1392.25Q2
90دی اکسید کربن24 1392.25Q2
91ویژگی‌های مکانیکی42 1392.29Q2
92کشش سطحی42 1392.29Q2
93سلولز30 1392.40Q2
94خواص نوری24 1392.50Q1
95کیتوزان24 1392.50Q1
96گل قرمز24 1392.50Q1
97شبکه عصبی42 1392.57Q1
98ازدیاد برداشت نفت36 1392.67Q1
99تیتانیم دی اکسید36 1392.67Q1
100محیط زیست36 1392.67Q1
101کرمان24 1392.75Q1
102گیاهان دارویی24 1392.75Q1
103فراصوت30 1392.80Q1
104مدل ترمودینامیکی30 1392.80Q1
105هم دما30 1392.80Q1
106نانو کامپوزیت36 1392.83Q1
107سرب48 1392.88Q1
108اوت اکولوژی24 1393.00Q1
109شیمی سبز30 1393.00Q1
110ژئوشیمی72 1393.00Q1
111فلزات سنگین108 1393.06Q1
112فتوکاتالیست60 1393.10Q1
113کامپوزیت42 1393.14Q1
114ایران مرکزی36 1393.17Q1
115مونت موریلونیت30 1393.20Q1
116پیل سوختی30 1393.20Q1
117شبکه عصبی مصنوعی54 1393.22Q1
118امواج فراصوت24 1393.25Q1
119اکسیدروی24 1393.25Q1
120تیتانیا24 1393.25Q1
121دوده24 1393.25Q1
122سنگ منشا24 1393.25Q1
123شورابه24 1393.25Q1
124نانوسیال48 1393.25Q1
125ویژگی‌های رئولوژیکی24 1393.25Q1
126پلی وینیل الکل24 1393.25Q1
127مس60 1393.30Q1
128متانول36 1393.33Q1
129هیدروژن90 1393.47Q1
130رسوب آبراهه‌ای24 1393.50Q1
131روی36 1393.50Q1
132سورفاکتانت24 1393.50Q1
133مازندران24 1393.50Q1
134واکنش چندجزیی24 1393.50Q1
135پلی اتیلن گلیکول24 1393.50Q1
136کروماتوگرافی24 1393.50Q1
137کروماتوگرافی گازی36 1393.50Q1
138آویشن30 1393.60Q1
139نانورس30 1393.60Q1
140پلی آنیلین60 1393.60Q1
141فنل102 1393.65Q1
142جاذب42 1393.71Q1
143DFT24 1393.75Q1
144تولید هیدروژن24 1393.75Q1
145عصاره متانولی24 1393.75Q1
146پلی استایرن24 1393.75Q1
147کربن فعال24 1393.75Q1
148سل- ژل30 1393.80Q1
149شرایط بدون حلال30 1393.80Q1
150ایزوترم36 1393.83Q1
151خواص اپتیکی36 1393.83Q1
152اتنوفارماکولوژی66 1393.91Q1
153آلودگی30 1394.00Q1
154اکتشافات ژئوشیمیایی24 1394.00Q1
155تخلخل30 1394.00Q1
156روی اکسید30 1394.00Q1
157رویشگاه30 1394.00Q1
158فرایند جذب24 1394.00Q1
159نانوذرات طلا24 1394.00Q1
160نقاط کوانتومی42 1394.00Q1
161نیکل66 1394.00Q1
162اسانس372 1394.08Q1
163آنتی اکسیدانی48 1394.13Q1
164تیمول72 1394.17Q1
165کارواکرول72 1394.17Q1
166نانوذرات مغناطیسی60 1394.20Q1
167نانوکامپوزیت180 1394.20Q1
168۴30 1394.20Q1
169خوردگی24 1394.25Q1
170روش سطح پاسخ24 1394.25Q1
171نانوالیاف24 1394.25Q1
172نانوچندسازه24 1394.25Q1
173هیدرات24 1394.25Q1
174تصفیه آب54 1394.33Q1
175فنل کل36 1394.33Q1
176نانوساختار30 1394.40Q1
177نانولوله‌های کربنی60 1394.40Q1
178کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا30 1394.40Q1
179گرافن اکسید30 1394.40Q1
180اکسید روی24 1394.50Q1
181حسگر48 1394.50Q1
182نانوذرات144 1394.50Q1
183سلول خورشیدی42 1394.57Q1
184غشا42 1394.57Q1
185فنل و فلاونوئید کل42 1394.57Q1
186سل-ژل72 1394.58Q1
187هیدروترمال30 1394.60Q1
188نانوذره48 1394.63Q1
189کیتوسان66 1394.64Q1
190آنتوسیانین48 1394.75Q1
191میانبار سیال24 1394.75Q1
192مایع یونی54 1394.78Q1
193گرافن96 1394.81Q1
194فوتوکاتالیست36 1394.83Q1
195شوری48 1394.88Q1
196نانوکاتالیست48 1394.88Q1
197هیدروژل48 1394.88Q1
198نانولوله کربنی60 1394.90Q1
199فلاونوئید78 1394.92Q1
200آنتی اکسیدان198 1395.00Q1
201تجزیه گرمایی24 1395.00Q1
202ثابت سرعت24 1395.00Q1
203حذف24 1395.00Q1
204شبیه سازی دینامیک مولکولی36 1395.00Q1
205طراحی آزمایش48 1395.00Q1
206پالادیم24 1395.00Q1
207پلی هیدروکینولین30 1395.00Q1
208گرافن اکساید24 1395.00Q1
209گرانروی24 1395.00Q1
210۱42 1395.14Q1
211۲42 1395.14Q1
212استخراج فاز جامد36 1395.17Q1
213نمونه‌های آبی30 1395.20Q1
214سیلیکا24 1395.25Q1
215عصاره24 1395.25Q1
216هم رسوبی24 1395.25Q1
217فنولوژی30 1395.40Q1
218نظریه تابعی چگالی30 1395.40Q1
219پیش تغلیظ30 1395.40Q1
220الکتروریسی48 1395.50Q1
221رهایش دارو24 1395.50Q1
222تخریب فوتوکاتالیستی30 1395.60Q1
223نانوذرات نقره30 1395.60Q1
224نانوذره‌های نقره30 1395.60Q1
225الکترود اصلاح شده24 1395.75Q1
226آنتی باکتریال48 1395.88Q1
227آلفا-پینن24 1396.00Q1
228فنول30 1396.00Q1
229انرژی فعال سازی24 1396.25Q1
z