موضوعات حوزه علمی زمین شناسی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1سنتز30 1380.80Q4
2میکروسکوپ الکترونی24 1383.00Q4
3None1146 1383.14Q4
4میکا24 1385.25Q4
5گسلش24 1385.50Q4
6کانی رسی30 1385.60Q4
7رشد بلور24 1386.00Q4
8فرازنین24 1386.00Q4
9خوزستان24 1386.25Q4
10سازند سلطانیه36 1386.50Q4
11ژیپس36 1386.50Q4
12کانیهای رسی24 1386.75Q4
13اردکان30 1386.80Q4
14آنتیموان36 1387.00Q4
15دیاسپور54 1387.00Q4
16مسجد داغی24 1387.00Q4
17مولفه‌های اصلی24 1387.00Q4
18پذیرفتاری مغناطیسی24 1387.00Q4
19تکتونیک فعال30 1387.20Q4
20سازند لالون36 1387.33Q4
21REE30 1387.40Q4
22میلونیت30 1387.40Q4
23هاله دگرگونی30 1387.40Q4
24ایلیت24 1387.50Q4
25توده‌های نفوذی24 1387.50Q4
26سازند شمشک54 1387.67Q4
27کائولینیت42 1387.71Q4
28برش الگو24 1387.75Q4
29کلریتوئید24 1387.75Q4
30گسل راستالغز24 1387.75Q4
31XRD78 1387.77Q4
32تصاویر ماهواره‌ای42 1387.86Q4
33کلینوپتیلولیت42 1387.86Q4
34شبکه‌های عصبی48 1387.88Q4
35ژئوترموبارومتری48 1387.88Q4
36برخاستگاه زمین ساختی24 1388.00Q4
37لیستونیت30 1388.00Q4
38پردازش تصویر42 1388.00Q4
39پوش سنگ24 1388.00Q4
40زیست چینه شناسی78 1388.15Q4
41اسمکتیت36 1388.17Q4
42ایکنوفاسیس36 1388.17Q4
43فامنین36 1388.17Q4
44نوجوانان30 1388.20Q4
45ASTER24 1388.25Q4
46سنگ چینه شناسی24 1388.25Q4
47زئولیت42 1388.29Q4
48موته42 1388.29Q4
49مرمر36 1388.33Q4
50آذربایجان42 1388.43Q4
51تحلیل حساسیت24 1388.50Q4
52شورابه24 1388.50Q4
53قلع24 1388.50Q4
54میکروسکوپ الکترونی روبشی24 1388.50Q4
55هارزبورژیت24 1388.50Q4
56هنجاریابی24 1388.50Q4
57پراش پرتو ایکس48 1388.50Q4
58کربونیفر24 1388.50Q4
59سازند جیرود54 1388.56Q4
60سازند آب دراز30 1388.60Q4
61سازند شیشتو30 1388.60Q4
62هیرد30 1388.60Q4
63کلسیمی - قلیایی30 1388.60Q4
64سازند تاربور48 1388.63Q4
65SEM66 1388.64Q4
66مگنتوتلوریک36 1388.67Q4
67ایران1134 1388.69Q4
68تتیس24 1388.75Q4
69مدل سازی وارون24 1388.75Q4
70کانی شناسی اولیه24 1388.75Q4
71ارزیابی پتروفیزیکی30 1388.80Q4
72استیبنیت30 1388.80Q4
73تحلیل پایداری30 1388.80Q4
74مواد آلی30 1388.80Q4
75میوسن پیشین30 1388.80Q4
76مس168 1388.82Q3
77عناصر گروه پلاتین36 1388.83Q3
78درزه42 1388.86Q3
79شیرکوه42 1388.86Q3
80اکتشاف24 1389.00Q3
81بازوپایان30 1389.00Q3
82جنبش نیرومند زمین24 1389.00Q3
83سازند داهو24 1389.00Q3
84ضخامت آبرفت24 1389.00Q3
85فیروزکوه30 1389.00Q3
86میوسن54 1389.00Q3
87پتانسیل هیدروکربورزایی24 1389.00Q3
88ژئوالکتریک36 1389.00Q3
89کیانیت24 1389.00Q3
90گرمابی84 1389.00Q3
91بوکسیت126 1389.10Q3
92بنتونیت90 1389.13Q3
93پیریت42 1389.14Q3
94زون سنندج - سیرجان36 1389.17Q3
95کوارتز66 1389.18Q3
96منگنز30 1389.20Q3
97توف24 1389.25Q3
98دریای خزر72 1389.25Q3
99نانواستراتیگرافی24 1389.25Q3
100ژئوشیمیایی24 1389.25Q3
101ماگماتیسم66 1389.27Q3
102پس لرزه36 1389.33Q3
103شیراز48 1389.38Q3
104فرسایش96 1389.38Q3
105طلا174 1389.38Q3
106سازند کنگان78 1389.38Q3
107استان کرمان30 1389.40Q3
108افیولیت ملانژ30 1389.40Q3
109جیوه30 1389.40Q3
110سرپانتین30 1389.40Q3
111پالیگورسکیت30 1389.40Q3
112آستانه72 1389.42Q3
113آهن72 1389.42Q3
114روی و سرب42 1389.43Q3
115شیل42 1389.43Q3
116لرزه زمین ساخت90 1389.47Q3
117ابررسانایی24 1389.50Q3
118بهینه سازی24 1389.50Q3
119تحلیل رخساره‌ای24 1389.50Q3
120تغییرات جرم48 1389.50Q3
121رمپ کربناتی24 1389.50Q3
122روش برگشتی24 1389.50Q3
123سازند شیرگشت24 1389.50Q3
124سبلان36 1389.50Q3
125لایه نازک24 1389.50Q3
126نانوپلانکتون‌های آهکی36 1389.50Q3
127کهنگ24 1389.50Q3
128خوی66 1389.55Q3
129روایی54 1389.56Q3
130رخساره سنگی42 1389.57Q3
131زمین ساخت84 1389.57Q3
132سازوکار کانونی42 1389.57Q3
133زینولیت30 1389.60Q3
134فرونشست60 1389.60Q3
135سمنان66 1389.64Q3
136دماسنجی84 1389.64Q3
137آبخوان36 1389.67Q3
138ارغش36 1389.67Q3
139استان گلستان54 1389.67Q3
140سامانه اطلاعات جغرافیایی54 1389.67Q3
141غار36 1389.67Q3
142گرانیت150 1389.68Q3
143کانی سنگین66 1389.73Q3
144تراکی آندزیت24 1389.75Q3
145زاگرس بلند24 1389.75Q3
146ساختار سرعتی پوسته24 1389.75Q3
147موج برشی24 1389.75Q3
148میکروفاسیس84 1389.79Q3
149سونگون60 1389.80Q3
150ماستریشتین66 1389.82Q3
151روی42 1389.86Q3
152زمین لرزه156 1389.88Q3
153IOCG24 1390.00Q3
154آمونیت90 1390.00Q3
155آندالوزیت24 1390.00Q3
156آهک30 1390.00Q3
157اراک30 1390.00Q3
158ازنا24 1390.00Q3
159استان مازندران24 1390.00Q3
160ایزوتوپ اکسیژن24 1390.00Q3
161بم24 1390.00Q3
162تبدیل موجک36 1390.00Q3
163ترشیری24 1390.00Q3
164تولید رسوب30 1390.00Q3
165جنسیت30 1390.00Q3
166رودیست36 1390.00Q3
167روزن داران54 1390.00Q3
168زمین فشارسنجی24 1390.00Q3
169زیست زون96 1390.00Q3
170سراب24 1390.00Q3
171سرب و روی54 1390.00Q3
172سرچشمه48 1390.00Q3
173ضریب اطمینان24 1390.00Q3
174ضریب کیفیت24 1390.00Q3
175عزت نفس48 1390.00Q3
176عناصر پرتوزا24 1390.00Q3
177فرآیند تحلیل سلسله مراتبی30 1390.00Q3
178فلوتاسیون24 1390.00Q3
179ماکو24 1390.00Q3
180نظام آباد24 1390.00Q3
181نقشه پتانسیل معدنی36 1390.00Q3
182پادها24 1390.00Q3
183کامپانین پیشین24 1390.00Q3
184کانسار24 1390.00Q3
185کلیبر48 1390.00Q3
186گسل تبریز24 1390.00Q3
187گیلان36 1390.00Q3
188تهران84 1390.07Q3
189آمفیبول78 1390.08Q3
190دولومیت78 1390.08Q3
191طبس120 1390.10Q3
192پورفیری60 1390.10Q3
193برونبوم48 1390.13Q3
194مرند36 1390.17Q3
195منشا36 1390.17Q3
196آهکی-قلیایی30 1390.20Q3
197اعتیاد30 1390.20Q3
198بهاباد30 1390.20Q3
199بیومارکر30 1390.20Q3
200تصمیم گیری چند معیاره30 1390.20Q3
201تفریق ماگمایی30 1390.20Q3
202ساغند30 1390.20Q3
203مدیریت بحران30 1390.20Q3
204نرخ لغزش30 1390.20Q3
205گسل‌های فعال30 1390.20Q3
206دگرسانی گرمابی144 1390.21Q3
207بینالود84 1390.21Q3
208زمین شناسی مهندسی78 1390.23Q3
209آلتراسیون48 1390.25Q3
210بلده24 1390.25Q3
211بوهمیت24 1390.25Q3
212دگرشکلی96 1390.25Q3
213سازند کشف رود24 1390.25Q3
214عناصر کمیاب48 1390.25Q3
215محیط زیست24 1390.25Q3
216مقاومت فشاری24 1390.25Q3
217ناهمسانگردی24 1390.25Q3
218کوه دم24 1390.25Q3
219باریت42 1390.29Q3
220تنش دیرینه42 1390.29Q3
221جاجرم42 1390.29Q3
222سقز42 1390.29Q3
223ریخت شناسی60 1390.30Q3
224کلریت60 1390.30Q3
225کرومیت78 1390.31Q3
226آسیب پذیری36 1390.33Q3
227البرز252 1390.33Q3
228تطابق36 1390.33Q3
229جلفا54 1390.33Q3
230ساختار بلوری108 1390.33Q3
231گنبد نمکی54 1390.33Q3
232آمیختگی ماگمایی84 1390.36Q3
233سنگ منشا84 1390.36Q3
234زاهدان66 1390.36Q3
235البرز خاوری96 1390.38Q3
236الیگودرز48 1390.38Q3
237استرس30 1390.40Q3
238اکلوژیت30 1390.40Q3
239زمین گرمایی30 1390.40Q3
240سازند آب تلخ60 1390.40Q3
241لیتولوژی30 1390.40Q3
242پوسته30 1390.40Q3
243پیش بینی42 1390.43Q3
244گورپی42 1390.43Q3
245آذربایجان غربی24 1390.50Q3
246ابراز وجود36 1390.50Q3
247تداخل سنجی راداری24 1390.50Q3
248توابع گیرنده24 1390.50Q3
249زمین ساخت ترافشارشی24 1390.50Q3
250عملکرد خانواده24 1390.50Q3
251فاریاب24 1390.50Q3
252فرآیندهای دیاژنتیکی24 1390.50Q3
253پرکامبرین24 1390.50Q3
254کارست96 1390.50Q3
255گرانیتوئید264 1390.50Q3
256گارنت186 1390.52Q3
257گسل150 1390.52Q3
258کپه داغ258 1390.56Q3
259افیولیت240 1390.58Q3
260اضطراب114 1390.58Q3
261بازالت144 1390.58Q3
262تحلیل سلسله مراتبی30 1390.60Q3
263سازند روته60 1390.60Q3
264پالینواستراتیگرافی30 1390.60Q3
265پایایی60 1390.60Q3
266اورانیوم48 1390.63Q3
267متاسوماتیسم48 1390.63Q3
268نوزمین ساخت48 1390.63Q3
269تخلخل120 1390.65Q3
270دگرگونی120 1390.65Q3
271البرز مرکزی294 1390.65Q3
272آلایش پوسته‌ای108 1390.67Q3
273دامغان90 1390.67Q3
274قلیایی36 1390.67Q3
275قم36 1390.67Q3
276چابهار36 1390.67Q3
277کانی‌های رسی78 1390.69Q3
278بیرجند126 1390.71Q3
279تنش دیرین42 1390.71Q3
280سازند سرچشمه42 1390.71Q3
281لاتریت42 1390.71Q3
282کامپانین42 1390.71Q3
283سنگ شناسی234 1390.72Q3
284لرزه خیزی174 1390.72Q3
285اردوویسین24 1390.75Q3
286بافق72 1390.75Q3
287بلوک طبس24 1390.75Q3
288بوکسیت کارستی24 1390.75Q3
289تکنار24 1390.75Q3
290جذب سطحی24 1390.75Q3
291خش لغز24 1390.75Q3
292ریزساختارها24 1390.75Q3
293زمین دماسنجی72 1390.75Q3
294شادکامی48 1390.75Q3
295ضریب همبستگی24 1390.75Q3
296هرمزگان24 1390.75Q3
297پرمین پسین24 1390.75Q3
298گنیس24 1390.75Q3
299زمین لغزش246 1390.76Q3
300بیوتیت102 1390.76Q3
301زون فرورانش54 1390.78Q3
302خرم آباد30 1390.80Q3
303خطواره60 1390.80Q3
304سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)30 1390.80Q3
305مقاومت برشی60 1390.80Q3
306پتروفیزیک30 1390.80Q3
307توپوگرافی36 1390.83Q2
308زرند36 1390.83Q2
309سرسختی روان شناختی36 1390.83Q2
310سوناجیل36 1390.83Q2
311لامپروفیر36 1390.83Q2
312میدان پارس جنوبی36 1390.83Q2
313پریدوتیت36 1390.83Q2
314کرمان288 1390.88Q2
315متابازیت60 1390.90Q2
316چینه شناسی72 1390.92Q2
317کنودونت108 1390.94Q2
318GIS120 1390.95Q2
319آتشفشانی36 1391.00Q2
320آنالیز خوشه‌ای24 1391.00Q2
321اسفوردی24 1391.00Q2
322الگوی ساختاری24 1391.00Q2
323الیوین24 1391.00Q2
324انفجار24 1391.00Q2
325تالاب انزلی24 1391.00Q2
326تحلیل خطر زمین لرزه30 1391.00Q2
327تیتانیم30 1391.00Q2
328دراستیک36 1391.00Q2
329دوره بازگشت30 1391.00Q2
330رگرسیون چند متغیره24 1391.00Q2
331زون برشی24 1391.00Q2
332زون سنندج- سیرجان36 1391.00Q2
333سازند دلیچای78 1391.00Q2
334سازند پادها24 1391.00Q2
335سرب72 1391.00Q2
336سلامت روانی24 1391.00Q2
337سولفید24 1391.00Q2
338شمال باختر ایران66 1391.00Q2
339شهرکرد24 1391.00Q2
340قره آغاج24 1391.00Q2
341قطبش القایی30 1391.00Q2
342ماکروفسیل‌های گیاهی30 1391.00Q2
343متاپلیت78 1391.00Q2
344مخروط افکنه36 1391.00Q2
345مدل سازی102 1391.00Q2
346مزدوران42 1391.00Q2
347مقاومت ویژه الکتریکی24 1391.00Q2
348میوسن زیرین24 1391.00Q2
349نفلین سینیت30 1391.00Q2
350نیشابور36 1391.00Q2
351پاراژنز24 1391.00Q2
352پالئوزوئیک48 1391.00Q2
353پالینولوژی36 1391.00Q2
354پالینومورف‌ها30 1391.00Q2
355ژوراسیک میانی96 1391.00Q2
356کانی سازی سولفیدی30 1391.00Q2
357کروماتوگرافی گازی60 1391.00Q2
358کرومیتیت36 1391.00Q2
359گسل راندگی42 1391.00Q2
360پرمین126 1391.05Q2
361شوشونیت66 1391.09Q2
362سیالات درگیر186 1391.10Q2
363آپتین60 1391.10Q2
364دریاچه ارومیه54 1391.11Q2
365شیمی کانی‌ها54 1391.11Q2
366سازند دالان48 1391.13Q2
367نفوذپذیری90 1391.13Q2
368گرانودیوریت90 1391.13Q2
369ایلمنیت42 1391.14Q2
370دونین72 1391.17Q2
371رضایت از زندگی36 1391.17Q2
372میانه36 1391.17Q2
373پالئوتتیس72 1391.17Q2
374ریولیت66 1391.18Q2
375چین خوردگی66 1391.18Q2
376سازند سورمه30 1391.20Q2
377فارس60 1391.20Q2
378پارس جنوبی30 1391.20Q2
379پیرانشهر30 1391.20Q2
380گسل فعال30 1391.20Q2
381دما78 1391.23Q2
382انگیزه پیشرفت24 1391.25Q2
383ایزوتوپ24 1391.25Q2
384جزایر کمانی24 1391.25Q2
385داینوفلاژله48 1391.25Q2
386رخساره‌های سنگی48 1391.25Q2
387رمپ72 1391.25Q2
388روزن بران پلانکتونیک24 1391.25Q2
389سلطان آباد24 1391.25Q2
390سنندج48 1391.25Q2
391نوع I24 1391.25Q2
392گروه بنگستان24 1391.25Q2
393ذوب بخشی138 1391.26Q2
394عناصر نادر خاکی138 1391.26Q2
395سازند گورپی114 1391.26Q2
396نانوذرات42 1391.29Q2
397میگماتیت60 1391.30Q2
398اختلاط ماگمایی78 1391.31Q2
399دورسنجی78 1391.31Q2
400استراکد36 1391.33Q2
401سازند مبارک36 1391.33Q2
402لس36 1391.33Q2
403هوازدگی36 1391.33Q2
404هوش هیجانی126 1391.33Q2
405ژئوفیزیک36 1391.33Q2
406رخساره156 1391.35Q2
407افسردگی162 1391.37Q2
408دونین پسین48 1391.38Q2
409نایین48 1391.38Q2
410انحلال30 1391.40Q2
411دانش آموزان دختر30 1391.40Q2
412زون سنندج-سیرجان30 1391.40Q2
413سازند امیران30 1391.40Q2
414سیلیسی شدن30 1391.40Q2
415شهربابک30 1391.40Q2
416پهنه برشی60 1391.40Q2
417پهنه بندی خطر30 1391.40Q2
418ایلام72 1391.42Q2
419گروه شمشک42 1391.43Q2
420مدل رسوبی54 1391.44Q2
421شاره‌های درگیر66 1391.45Q2
422ریخت زمین ساخت90 1391.47Q2
423کرتاسه126 1391.48Q2
424آنالیز حساسیت48 1391.50Q2
425استان خوزستان24 1391.50Q2
426بتن24 1391.50Q2
427تغییرات سطح آب دریا24 1391.50Q2
428حوضه کپه داغ36 1391.50Q2
429دگرگونی مجاورتی36 1391.50Q2
430روزن داران کف زی24 1391.50Q2
431سازگاری زناشویی24 1391.50Q2
432سرعت موج برشی48 1391.50Q2
433سرپانتینیت36 1391.50Q2
434سهند24 1391.50Q2
435شاخص‌های زمین ریختی زمین ساخت فعال24 1391.50Q2
436غرب ایران24 1391.50Q2
437مخزن آسماری48 1391.50Q2
438میدان نفتی24 1391.50Q2
439کواترنر24 1391.50Q2
440کوه زر24 1391.50Q2
441الوند54 1391.56Q2
442حوضه آبریز54 1391.56Q2
443قوس آتشفشانی54 1391.56Q2
444پهنه بندی108 1391.56Q2
445پالئواکولوژی138 1391.57Q2
446تریاس پسین42 1391.57Q2
447سازند کلات42 1391.57Q2
448آب زیرزمینی156 1391.58Q2
449مس پورفیری228 1391.58Q2
450کانی شناسی468 1391.59Q2
451آلودگی پوسته‌ای30 1391.60Q2
452برخاستگاه30 1391.60Q2
453خاور ایران60 1391.60Q2
454روش سل30 1391.60Q2
455قزوین30 1391.60Q2
456معدن مس سرچشمه30 1391.60Q2
457مونازیت30 1391.60Q2
458گرانیتویید90 1391.60Q2
459حوضه رسوبی کپه داغ48 1391.63Q2
460دگرنهادی48 1391.63Q2
461مقاومت ویژه48 1391.63Q2
462البرز شرقی66 1391.64Q2
463عناصر خاکی کمیاب66 1391.64Q2
464پترولوژی66 1391.64Q2
465رسوب شناسی102 1391.65Q2
466بردسکن36 1391.67Q2
467سد36 1391.67Q2
468سنندج- سیرجان54 1391.67Q2
469طبقه بندی36 1391.67Q2
470منطقه بندی36 1391.67Q2
471میدان نفتی مارون36 1391.67Q2
472پلایا36 1391.67Q2
473اپی ترمال132 1391.68Q2
474تحلیل ساختاری96 1391.69Q2
475شبکه عصبی مصنوعی78 1391.69Q2
476زمین ریخت شناسی60 1391.70Q2
477سلامت عمومی60 1391.70Q2
478تونالیت42 1391.71Q2
479نوتتیس42 1391.71Q2
480پارینه لرزه شناسی42 1391.71Q2
481بلوغ حرارتی24 1391.75Q2
482بیوستراتیگرافی48 1391.75Q2
483دایک72 1391.75Q2
484دره زرشک24 1391.75Q2
485دیرینه بوم شناسی24 1391.75Q2
486روان رنجوری24 1391.75Q2
487سنجنده ASTER24 1391.75Q2
488شیوه‌های فرزندپروری24 1391.75Q2
489طالقان24 1391.75Q2
490میکروترمور24 1391.75Q2
491نقده24 1391.75Q2
492کانی سازی چندفلزی24 1391.75Q2
493مگنتیت126 1391.76Q2
494زغال سنگ54 1391.78Q2
495عناصر ساختاری54 1391.78Q2
496اضطراب اجتماعی30 1391.80Q2
497افیولیت نایین30 1391.80Q2
498الگوریتم ژنتیک30 1391.80Q2
499بزقوش30 1391.80Q2
500سازگاری اجتماعی30 1391.80Q2
501شبیه سازی30 1391.80Q2
502گالن30 1391.80Q2
503گسل پنهان30 1391.80Q2
504ژئوشیمی1254 1391.82Q2
505دگرسانی462 1391.83Q2
506اسکارن360 1391.83Q2
507سنگ زایی36 1391.83Q2
508شمال غرب ایران72 1391.83Q2
509شمشک36 1391.83Q2
510نهبندان72 1391.83Q2
511هیدروترمال36 1391.83Q2
512چینه کران36 1391.83Q2
513سازند میشان42 1391.86Q2
514سبزوار144 1391.88Q2
515شبکه‌های عصبی مصنوعی48 1391.88Q2
516کریجینگ48 1391.88Q2
517فرورانش252 1391.88Q2
518الیگومیوسن54 1391.89Q2
519آرسنیک60 1391.90Q2
520آپاتیت60 1391.90Q2
521اردستان60 1391.90Q2
522وارون سازی60 1391.90Q2
523تراوایی72 1391.92Q2
524سازند ایلام84 1391.93Q2
525سیستم اطلاعات جغرافیایی102 1391.94Q2
526کلینوپیروکسن138 1391.96Q2
527همدان144 1391.96Q2
528ایران مرکزی618 1391.96Q2
529آب‌های زیرزمینی42 1392.00Q2
530ازبک کوه30 1392.00Q2
531اعتبار24 1392.00Q2
532الیگوسن96 1392.00Q2
533باز شیف24 1392.00Q2
534بافت60 1392.00Q2
535بروجرد66 1392.00Q2
536بونینیت30 1392.00Q2
537تراورتن42 1392.00Q2
538تغییر اقلیم24 1392.00Q2
539جلبک‌های آهکی30 1392.00Q2
540خوت24 1392.00Q2
541خوشه بندی42 1392.00Q2
542زاگرس چین خورده24 1392.00Q2
543زلزله54 1392.00Q2
544سنگ‌های اولترامافیک24 1392.00Q2
545سیل30 1392.00Q2
546شبکه عصبی78 1392.00Q2
547طارم36 1392.00Q2
548عناصر کمیاب خاکی24 1392.00Q2
549فارس داخلی24 1392.00Q2
550فرامینیفرا24 1392.00Q2
551فسفات42 1392.00Q2
552مادران24 1392.00Q2
553ماسرال24 1392.00Q2
554متاپریدوتیت24 1392.00Q2
555محیط‌های رسوبی30 1392.00Q2
556مخازن هیدروکربوری24 1392.00Q2
557نرم افزار FLAC24 1392.00Q2
558نقره24 1392.00Q2
559هماتیت24 1392.00Q2
560هیدروژئوشیمی54 1392.00Q2
561واگرایی24 1392.00Q2
562ژئوشیمی آلی24 1392.00Q2
563کانسار آهن42 1392.00Q2
564کمان آتشفشانی30 1392.00Q2
565گوتیت30 1392.00Q2
566زاگرس450 1392.03Q2
567کانه زایی150 1392.04Q2
568پتروگرافی84 1392.07Q2
569کانی سازی150 1392.08Q2
570ایزوتوپ‌های پایدار66 1392.09Q2
571زیرکن60 1392.10Q2
572زمین ساخت فعال54 1392.11Q2
573فرسودگی شغلی54 1392.11Q2
574تورمالین84 1392.14Q2
575توزیع عناصر42 1392.14Q2
576حوضه پشت کمان42 1392.14Q2
577سنگ مادر42 1392.14Q2
578مغناطیس سنجی42 1392.14Q2
579ژئومورفولوژی42 1392.14Q2
580کرتاسه زیرین42 1392.14Q2
581گارنت لرزولیت42 1392.14Q2
582خودپنداره36 1392.17Q2
583دریای عمان36 1392.17Q2
584سن سنجی زیرکن36 1392.17Q2
585کانی سازی مس36 1392.17Q2
586ایزوتوپ پایدار66 1392.18Q2
587زمین آمار66 1392.18Q2
588سازند سنگانه30 1392.20Q2
589فریمان30 1392.20Q2
590مورفوتکتونیک30 1392.20Q2
591ژوراسیک120 1392.20Q2
592سنگ‌های آتشفشانی144 1392.21Q2
593آلودگی114 1392.21Q2
594داسیت78 1392.23Q2
595آنالسیم24 1392.25Q2
596بجنورد24 1392.25Q2
597روش تجربی24 1392.25Q2
598سازند بهرام24 1392.25Q2
599شهرضا24 1392.25Q2
600عناصر اصلی و فرعی24 1392.25Q2
601مسجدداغی24 1392.25Q2
602ناهنجاری24 1392.25Q2
603پهنه بندی خطر زمین لغزش48 1392.25Q2
604چگالی جریان بحرانی24 1392.25Q2
605گارنت ایتریوم آهن24 1392.25Q2
606گدازه بالشی48 1392.25Q2
607شکستگی138 1392.26Q2
608قروه90 1392.27Q2
609ماسه سنگ90 1392.27Q2
610سنندج-سیرجان66 1392.27Q2
611استر42 1392.29Q2
612روزن بران84 1392.29Q2
613کمان ماگمایی42 1392.29Q2
614اصفهان96 1392.31Q2
615دیاژنز342 1392.32Q2
616رسوب36 1392.33Q2
617سازند شوریجه36 1392.33Q2
618سیال درگیر36 1392.33Q2
619نئوتتیس54 1392.33Q2
620ناپیوستگی36 1392.33Q2
621نشست زمین36 1392.33Q2
622پرخاشگری36 1392.33Q2
623سلامت روان84 1392.36Q2
624سن سنجی48 1392.38Q2
625فروافتادگی دزفول48 1392.38Q2
626مورفولوژی48 1392.38Q2
627سازند قم174 1392.38Q2
628سازند سروک186 1392.39Q2
629آهکی30 1392.40Q2
630بوکان30 1392.40Q2
631خاروانا30 1392.40Q2
632زمین شناسی90 1392.40Q2
633محیط دیرینه60 1392.40Q2
634ویژگی‌های روان سنجی30 1392.40Q2
635ائوسن186 1392.42Q2
636دما- فشارسنجی42 1392.43Q2
637نیریز42 1392.43Q2
638آذربایجان شرقی66 1392.45Q1
639مکران66 1392.45Q1
640خلیج فارس162 1392.48Q1
641اثر فسیل24 1392.50Q1
642استان هرمزگان24 1392.50Q1
643اسپینل لرزولیت36 1392.50Q1
644تبلور تفریقی36 1392.50Q1
645تحلیل دینامیکی24 1392.50Q1
646تعیین سن24 1392.50Q1
647خاک48 1392.50Q1
648خلاقیت24 1392.50Q1
649زمین درز سیستان48 1392.50Q1
650شرق ایران72 1392.50Q1
651لوت60 1392.50Q1
652مارن36 1392.50Q1
653میشو48 1392.50Q1
654کربنیفر پیشین24 1392.50Q1
655کشش24 1392.50Q1
656رضایت زناشویی78 1392.54Q1
657چینه نگاری سکانسی384 1392.55Q1
658دیوریت54 1392.56Q1
659عملکرد تحصیلی54 1392.56Q1
660چینه سان54 1392.56Q1
661سازند آبدراز42 1392.57Q1
662سازند داریان84 1392.57Q1
663سولفید توده‌ای42 1392.57Q1
664مشهد72 1392.58Q1
665باریکا30 1392.60Q1
666تحلیل مولفه اصلی30 1392.60Q1
667تعهد سازمانی60 1392.60Q1
668حوضه زهکشی30 1392.60Q1
669سیرجان120 1392.60Q1
670نقشه بردار زاویه طیفی30 1392.60Q1
671فشارسنجی78 1392.62Q1
672ارومیه - دختر66 1392.64Q1
673سنگ نگاری84 1392.64Q1
674سنجش از دور174 1392.66Q1
675ارومیه دختر36 1392.67Q1
676بردسیر36 1392.67Q1
677سازند گچساران54 1392.67Q1
678سنومانین36 1392.67Q1
679عدم قطعیت36 1392.67Q1
680گرانیت نوع I36 1392.67Q1
681پالئوسن60 1392.70Q1
682توده نفوذی42 1392.71Q1
683رمپ کربناته84 1392.71Q1
684سازند کژدمی42 1392.71Q1
685ژئوتکنیک42 1392.71Q1
686کاشان42 1392.71Q1
687محیط رسوبی456 1392.74Q1
688دالی24 1392.75Q1
689روزن داران کف زی بزرگ24 1392.75Q1
690شاخص زمین انباشت24 1392.75Q1
691عناصر جزئی24 1392.75Q1
692محیط رسوبی دیرینه24 1392.75Q1
693معلمان24 1392.75Q1
694هیدروژئولوژی24 1392.75Q1
695ویژگی‌های شخصیتی72 1392.75Q1
696پالینوستراتیگرافی24 1392.75Q1
697پالینومورف24 1392.75Q1
698کیفیت آب24 1392.75Q1
699گابرو168 1392.75Q1
700حاشیه فعال قاره‌ای78 1392.77Q1
701رسوبات آبراهه‌ای30 1392.80Q1
702سازند سرخ بالایی30 1392.80Q1
703سازند سورگاه30 1392.80Q1
704مازندران60 1392.80Q1
705منطق فازی120 1392.80Q1
706مهارت‌های زندگی30 1392.80Q1
707نانوفسیل30 1392.80Q1
708پابده30 1392.80Q1
709ژل60 1392.80Q1
710کاشمر30 1392.80Q1
711سازند آسماری312 1392.81Q1
712اثر ساختگاه36 1392.83Q1
713اردبیل36 1392.83Q1
714بهزیستی روان شناختی36 1392.83Q1
715بوم شناسی دیرینه36 1392.83Q1
716تنش72 1392.83Q1
717خور36 1392.83Q1
718عدم تقارن36 1392.83Q1
719هولوسن36 1392.83Q1
720سازند جهرم42 1392.86Q1
721ظرفیت باربری42 1392.86Q1
722عدالت سازمانی42 1392.86Q1
723پگماتیت42 1392.86Q1
724زیست چینه نگاری342 1392.86Q1
725GPS48 1392.88Q1
726تحلیل عاملی66 1392.91Q1
727فلزات سنگین102 1392.94Q1
728آداکیت174 1393.00Q1
729آلکالن36 1393.00Q1
730آمفیبولیت96 1393.00Q1
731آیتامیر42 1393.00Q1
732اضطراب امتحان30 1393.00Q1
733بایواستراتیگرافی36 1393.00Q1
734ترکیب شیمیایی24 1393.00Q1
735حوضه رسوبی24 1393.00Q1
736رده بندی36 1393.00Q1
737سازند آیتامیر30 1393.00Q1
738سازند نایبند54 1393.00Q1
739سازند پابده120 1393.00Q1
740ساوه42 1393.00Q1
741سوپراسابداکشن24 1393.00Q1
742سیلورین24 1393.00Q1
743شمال باختری ایران48 1393.00Q1
744فرافرورانش24 1393.00Q1
745فرایند تحلیل سلسله مراتبی24 1393.00Q1
746مونوکلینیک24 1393.00Q1
747هیدروشیمی24 1393.00Q1
748پرستاران24 1393.00Q1
749پروتولیت24 1393.00Q1
750پهنه سنندج - سیرجان42 1393.00Q1
751کرتاسه پایینی24 1393.00Q1
752کردستان60 1393.00Q1
753گرانیت نوع S24 1393.00Q1
754گریزندگی اکسیژن30 1393.00Q1
755گندوانا24 1393.00Q1
756شاهرود90 1393.07Q1
757ریز رخساره84 1393.07Q1
758پس از برخورد72 1393.08Q1
759ارومیه54 1393.11Q1
760کرتاسه بالایی54 1393.11Q1
761تکتونوماگمایی48 1393.13Q1
762زنان42 1393.14Q1
763پلاژیوکلاز42 1393.14Q1
764کمال گرایی42 1393.14Q1
765آندزیت144 1393.17Q1
766سیستماتیک36 1393.17Q1
767احساس تنهایی30 1393.20Q1
768ایذه30 1393.20Q1
769رودخانه30 1393.20Q1
770سازند تیرگان30 1393.20Q1
771سازند کرج30 1393.20Q1
772کرمانشاه60 1393.20Q1
773گرانیتوئید نوع I30 1393.20Q1
774یزد84 1393.21Q1
775شاخص‌های زمین ریختی24 1393.25Q1
776مخزن بنگستان24 1393.25Q1
777مدلسازی عددی24 1393.25Q1
778پیوستگی رسوبی24 1393.25Q1
779کیفیت آب زیرزمینی24 1393.25Q1
780خودکارآمدی78 1393.31Q1
781روش عددی36 1393.33Q1
782لرستان72 1393.33Q1
783کرتاسه پسین54 1393.33Q1
784کنگلومرا36 1393.33Q1
785کواترنری66 1393.36Q1
786تکاب78 1393.38Q1
787دولومیتی شدن90 1393.40Q1
788رفسنجان30 1393.40Q1
789ساختار پوسته30 1393.40Q1
790قشلاق30 1393.40Q1
791محلات30 1393.40Q1
792پالینوفاسیس30 1393.40Q1
793پهنه سنندج30 1393.40Q1
794کربنیفر30 1393.40Q1
795گلپایگان30 1393.40Q1
796ترموبارومتری54 1393.44Q1
797گسل شمال تبریز66 1393.45Q1
798کالک آلکالن180 1393.47Q1
799آلایش36 1393.50Q1
800استرس شغلی24 1393.50Q1
801اسکارن آهن36 1393.50Q1
802تریاس36 1393.50Q1
803حاشیه فعال قاره48 1393.50Q1
804ریزرخساره168 1393.50Q1
805شوری36 1393.50Q1
806تونل54 1393.56Q1
807سازند گرو42 1393.57Q1
808ارسباران30 1393.60Q1
809دختر30 1393.60Q1
810سازند قرمز بالایی30 1393.60Q1
811پهنه سبزوار30 1393.60Q1
812کروژن30 1393.60Q1
813زنجان156 1393.62Q1
814بلوک لوت210 1393.63Q1
815دانشجویان دختر36 1393.67Q1
816سلماس36 1393.67Q1
817پالئوژن54 1393.67Q1
818کانی سازی رگه‌ای36 1393.67Q1
819تاب آوری60 1393.70Q1
820آلکالی بازالت24 1393.75Q1
821انکلاو24 1393.75Q1
822دما - فشارسنجی24 1393.75Q1
823دگرسانی آرژیلیک24 1393.75Q1
824رخساره‌های رسوبی48 1393.75Q1
825زمین شیمی288 1393.75Q1
826سازند فهلیان48 1393.75Q1
827سنندج - سیرجان72 1393.75Q1
828شاخص‌های ریخت زمین ساختی24 1393.75Q1
829شمال شرق ایران24 1393.75Q1
830فلوریت24 1393.75Q1
831قهرود24 1393.75Q1
832معنادرمانی24 1393.75Q1
833چهارگنبد24 1393.75Q1
834کمان قاره‌ای24 1393.75Q1
835پتروژنز126 1393.76Q1
836فروبار دزفول30 1393.80Q1
837مقاومت فشاری تک محوری30 1393.80Q1
838رضایت شغلی42 1393.86Q1
839میانبارهای سیال126 1393.86Q1
840شیمی کانی228 1393.87Q1
841کیفیت زندگی54 1393.89Q1
842پهنه فرورانش60 1393.90Q1
843کیفیت مخزنی174 1393.97Q1
844آلبین24 1394.00Q1
845ارومیه- دختر42 1394.00Q1
846الیکا24 1394.00Q1
847انگیزش پیشرفت24 1394.00Q1
848حوضه زاگرس78 1394.00Q1
849دانشجویان198 1394.00Q1
850رفتار شهروندی سازمانی24 1394.00Q1
851سل30 1394.00Q1
852شخصیت42 1394.00Q1
853فرکتال66 1394.00Q1
854کرج24 1394.00Q1
855پهنه سنندج- سیرجان102 1394.06Q1
856نشست60 1394.10Q1
857حمایت اجتماعی48 1394.13Q1
858فیلوژنی48 1394.13Q1
859پیروکسن48 1394.13Q1
860پهنه سنندج-سیرجان42 1394.14Q1
861ریزساختار36 1394.17Q1
862هوش معنوی36 1394.17Q1
863اشتیاق شغلی30 1394.20Q1
864الگوهای ارتباطی24 1394.25Q1
865ایزوتوپ اکسیژن و کربن24 1394.25Q1
866باتولیت الوند24 1394.25Q1
867ده سلم24 1394.25Q1
868رخساره الکتریکی24 1394.25Q1
869طلاق24 1394.25Q1
870عملکرد خواندن24 1394.25Q1
871معدن سنگان24 1394.25Q1
872میانبار سیال120 1394.25Q1
873نایبند24 1394.25Q1
874پهنه ارومیه- دختر24 1394.25Q1
875چین24 1394.25Q1
876نانوفسیل‌های آهکی150 1394.28Q1
877چینه نگاری زیستی60 1394.30Q1
878تاکسونومی36 1394.33Q1
879ارومیه-دختر66 1394.45Q1
880جایگاه زمین ساختی66 1394.45Q1
881اختلال اضطراب اجتماعی24 1394.50Q1
882تزریق24 1394.50Q1
883فلوئوریت24 1394.50Q1
884نشانگر مولکولی24 1394.50Q1
885چرخش24 1394.50Q1
886گردشگری24 1394.50Q1
887اهر30 1394.60Q1
888دگرریختی36 1394.67Q1
889حوضه کششی24 1394.75Q1
890دمافشارسنجی24 1394.75Q1
891تخت سلیمان30 1394.80Q1
892فوگاسیته اکسیژن30 1394.80Q1
893کرتاسه پیشین36 1394.83Q1
894آهنگران24 1395.00Q1
895بیواستراتیگرافی30 1395.00Q1
896مس نوع مانتو24 1395.00Q1
897دشت آبادان30 1395.20Q1
898زنان متاهل30 1395.20Q1
899سرمایه روان شناختی24 1395.25Q1
900سنگ چینه نگاری24 1395.25Q1
901مقاومت کششی24 1395.25Q1
902رادار نفوذی به زمین (GPR)36 1395.33Q1
903ایزوتوپ گوگرد48 1395.38Q1
904پوسته زیرین42 1395.43Q1
905خاستگاه36 1395.50Q1
906میان بارهای سیال36 1395.50Q1
907مدل سازی عددی36 1395.67Q1
908سازند شهبازان48 1395.88Q1
909دما-فشارسنجی24 1396.00Q1
910قمصر24 1396.00Q1
911کانه زایی آهن36 1396.17Q1
z