موضوعات حوزه علمی زراعت

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1None5790 1379.75Q4
2ستون مهره‌ای24 1380.75Q4
3ضریب رشد آلومتریک24 1380.75Q4
4نخاع شوکی48 1380.75Q4
5تاسماهی ایران36 1380.83Q4
6طیور24 1381.50Q4
7ماهی سیم24 1381.50Q4
8اسب42 1381.86Q4
9مدل دام30 1382.00Q4
10اولتراسونوگرافی24 1382.25Q4
11پرش هیدرولیکی24 1382.25Q4
12سیاهک پنهان30 1382.40Q4
13ارومیه42 1382.71Q4
14تعداد پنجه24 1382.75Q4
15گل بریده24 1382.75Q4
16GnRHa24 1383.00Q4
17LC۵۰30 1383.00Q4
18انرژی قابل سوخت و ساز24 1383.00Q4
19تحلیل خوشه‌ای24 1383.00Q4
20رشد جبرانی24 1383.00Q4
21مغان30 1383.00Q4
22کلزای پاییزه36 1383.00Q4
23سیستان و بلوچستان42 1383.14Q4
24تیپ رشد30 1383.20Q4
25Penaeus semisulcatus48 1383.25Q4
26فلور قارچی24 1383.25Q4
27مقاومت ارقام24 1383.25Q4
28آبشویی42 1383.29Q4
29آنتی بیوتیک36 1383.33Q4
30آنتاگونیست36 1383.50Q4
31الکتروکاردیوگرام24 1383.50Q4
32ذخایر24 1383.50Q4
33غدد بزاقی24 1383.50Q4
34Acipenser stellatus30 1383.60Q4
35آبشستگی30 1383.60Q4
36میگوی ببری سبز78 1383.62Q4
37Penaeus indicus72 1383.67Q4
38دشمنان طبیعی36 1383.67Q4
39صید36 1383.67Q4
40سیاه ماهی24 1383.75Q4
41سیدروفور24 1383.75Q4
42شعر24 1383.75Q4
43ضایعات چای24 1383.75Q4
44طول24 1383.75Q4
45هاپلویید24 1383.75Q4
46کشتارگاه24 1383.75Q4
47ترکیب شیمیایی30 1383.80Q4
48نجات جنین30 1383.80Q4
49نژادهای فیزیولوژیک30 1383.80Q4
50هرمزگان30 1383.80Q4
51خون شناسی36 1383.83Q4
52استان تهران48 1383.88Q4
53بانک کشاورزی30 1384.00Q4
54تاس ماهی ایران30 1384.00Q4
55غده بذری30 1384.00Q4
56فوزاریوم سنبله30 1384.00Q4
57پارازیتویید24 1384.00Q4
58پروژسترون30 1384.00Q4
59کشاورزی42 1384.00Q4
60هدایت هیدرولیکی42 1384.14Q4
61سفید بالک پنبه36 1384.17Q4
62Acipenser nudiventris24 1384.25Q4
63استان کرمان24 1384.25Q4
64اسید نفتالین استیک24 1384.25Q4
65تنش رطوبت24 1384.25Q4
66رسیدگی جنسی24 1384.25Q4
67ماکیان گوشتی24 1384.25Q4
68نفوذپذیری24 1384.25Q4
69کپور علفخوار24 1384.25Q4
70کشت توام42 1384.29Q4
71استان اصفهان36 1384.33Q4
72بوم شناسی30 1384.40Q4
73خصوصیات لاشه30 1384.40Q4
74زهکشی30 1384.40Q4
75Fusarium graminearum24 1384.50Q4
76توسعه کشاورزی24 1384.50Q4
77دیازینون36 1384.50Q4
78شته روسی36 1384.50Q4
79وزن بدن48 1384.50Q4
80کپک سبز24 1384.50Q4
81Huso huso120 1384.55Q4
82تجزیه پذیری54 1384.56Q4
83اردبیل42 1384.57Q4
84محلول غذایی72 1384.58Q4
85میگوی سفید هندی144 1384.58Q4
86ماده زایی30 1384.60Q4
87میاندوآب30 1384.60Q4
88شته مومی کلم48 1384.63Q4
89تولید مثل84 1384.64Q4
90تاج خروس ریشه قرمز54 1384.67Q4
91کرم ابریشم90 1384.67Q4
92بلاست24 1384.75Q4
93تره ایرانی24 1384.75Q4
94رادیوگرافی24 1384.75Q4
95پویایی مکانی24 1384.75Q4
96کلینوپتیلولیت24 1384.75Q4
97کیفیت خاک24 1384.75Q4
98مقاومت کششی54 1384.78Q4
99خطی کار30 1384.80Q4
100دیاتومه30 1384.80Q4
101نخود سیاه30 1384.80Q4
102رسوب66 1384.82Q4
103شته36 1384.83Q4
104پارامترهای ژنتیکی144 1384.88Q4
105سفیدک سطحی54 1384.89Q4
106Acipenser persicus126 1385.00Q4
107آبیاری تحت فشار24 1385.00Q4
108آفتاب گردان42 1385.00Q4
109بیماری لکه سفید24 1385.00Q4
110تشکیل میوه72 1385.00Q4
111تعداد ژن30 1385.00Q4
112خراسان48 1385.00Q4
113خلیج گرگان24 1385.00Q4
114صفات تولیدی24 1385.00Q4
115ماهی خاویاری36 1385.00Q4
116محصول24 1385.00Q4
117نسبت جنسی48 1385.00Q4
118نفوذ30 1385.00Q4
119کنه54 1385.00Q4
120گندم زمستانه36 1385.00Q4
121استان گیلان60 1385.10Q4
122بر54 1385.11Q4
123بیماریزایی54 1385.11Q4
124میگو102 1385.12Q4
125جوجه‌های گوشتی144 1385.13Q4
126جلبک90 1385.13Q4
127Gracilaria corticata42 1385.14Q4
128آنتی بیوز36 1385.17Q4
129مرغ تخمگذار36 1385.17Q4
130اشتغال30 1385.20Q4
131خربزه30 1385.20Q4
132تراکتور54 1385.22Q4
133Bacillus thuringiensis24 1385.25Q4
134امام علی (ع)24 1385.25Q4
135جرم مخصوص ظاهری48 1385.25Q4
136سرولوژی24 1385.25Q4
137ضریب چاقی24 1385.25Q4
138مارفونا24 1385.25Q4
139میزبان48 1385.25Q4
140مشارکت66 1385.27Q4
141هیستوپاتولوژی66 1385.27Q4
142تخمدان42 1385.29Q4
143شانه دار42 1385.29Q4
144کیفیت نانوایی60 1385.30Q4
145ماهیان خاویاری78 1385.31Q4
146برنامه ریزی خطی54 1385.33Q4
147خصوصیات زیستی54 1385.33Q4
148خوکچه هندی36 1385.33Q4
149الکتروفورز84 1385.36Q4
150تاریخ برداشت66 1385.36Q4
151PCR120 1385.40Q4
152آبادان30 1385.40Q4
153آنتی زنوز30 1385.40Q4
154دیالل30 1385.40Q4
155ماهی کلمه30 1385.40Q4
156تولید شیر72 1385.42Q4
157چربی54 1385.44Q4
158دوره بحرانی66 1385.45Q4
159آموزش کشاورزی24 1385.50Q4
160آنتی بیوگرام24 1385.50Q4
161ارزیابی اقتصادی24 1385.50Q4
162استرپتومایسس24 1385.50Q4
163بالتوری سبز36 1385.50Q4
164بیمه محصولات کشاورزی24 1385.50Q4
165تابع تولید96 1385.50Q4
166تجزیه ضرایب مسیر36 1385.50Q4
167تستوسترون36 1385.50Q4
168جمعیت علف‌های هرز24 1385.50Q4
169زمان وجین24 1385.50Q4
170لاهیجان24 1385.50Q4
171کنجاله کلزا24 1385.50Q4
172گندم وحشی24 1385.50Q4
173انگل126 1385.52Q4
174Rutilus frisii kutum54 1385.56Q4
175پویایی جمعیت54 1385.56Q4
176جوجه گوشتی204 1385.59Q4
177آبگیری اسمزی30 1385.60Q4
178بیماری زایی60 1385.60Q4
179تجزیه دی آلل60 1385.60Q4
180خورموسی30 1385.60Q4
181طراحی30 1385.60Q4
182مرگ و میر30 1385.60Q4
183نفت خام30 1385.60Q4
184هرس30 1385.60Q4
185کیلکا30 1385.60Q4
186استان هرمزگان162 1385.63Q4
187تتراپلوئید36 1385.67Q4
188ترویج کشاورزی36 1385.67Q4
189گلوکز36 1385.67Q4
190رگرسیون مرحله‌ای42 1385.71Q4
191شاخص42 1385.71Q4
192فرسایش42 1385.71Q4
193قلب42 1385.71Q4
194ماهی شیپ42 1385.71Q4
195فوزاریوم66 1385.73Q4
196هلشتاین66 1385.73Q4
197ایران2340 1385.74Q4
198افزایش وزن روزانه24 1385.75Q4
199برگزدایی24 1385.75Q4
200حکومت24 1385.75Q4
201رضایت شغلی24 1385.75Q4
202زیرشکن48 1385.75Q4
203ماهی فیتوفاگ24 1385.75Q4
204ویژگی‌های زیستی24 1385.75Q4
205پیچیدگی برگ24 1385.75Q4
206کنه واروآ24 1385.75Q4
207کیلکای آنچوی24 1385.75Q4
208تالاب انزلی108 1385.78Q4
209بیماری بلاست30 1385.80Q4
210دوره رشد30 1385.80Q4
211عطر و طعم30 1385.80Q4
212واریانس ژنتیکی30 1385.80Q4
213باروری66 1385.82Q4
214رژیم غذایی66 1385.82Q4
215دانش فنی36 1385.83Q4
216صفات رشد36 1385.83Q4
217چابهار36 1385.83Q4
218گاوپنبه36 1385.83Q4
219RFLP48 1385.88Q4
220فرسایش خاک48 1385.88Q4
221کورتیزول54 1385.89Q4
222چغندر قند168 1385.89Q4
223زیست سنجی60 1385.90Q4
224فیتوپلانکتون126 1385.90Q4
225بیماری66 1385.91Q4
226پژمردگی فوزاریومی72 1385.92Q4
227Fusarium24 1386.00Q4
228Salmo trutta caspius48 1386.00Q4
229اثربخشی24 1386.00Q4
230استان سیستان و بلوچستان24 1386.00Q4
231اولترافیلتراسیون30 1386.00Q4
232تبریز24 1386.00Q4
233تفسیر24 1386.00Q4
234تکامل24 1386.00Q4
235تیپ آلودگی36 1386.00Q4
236جیره30 1386.00Q4
237خرگوش48 1386.00Q4
238خیار گلخانه‌ای42 1386.00Q4
239دزفول30 1386.00Q4
240شاخص انتخاب24 1386.00Q4
241فاصله ردیف کاشت24 1386.00Q4
242ماهیان آب شیرین48 1386.00Q4
243مخزن42 1386.00Q4
244ناسازگاری24 1386.00Q4
245نحوه توارث60 1386.00Q4
246نخود ایرانی24 1386.00Q4
247نشانگر RAPD30 1386.00Q4
248کارآفرینی42 1386.00Q4
249کنترل علف هرز24 1386.00Q4
250گزارش جدید24 1386.00Q4
251گوساله54 1386.00Q4
252خوزستان210 1386.06Q4
253ازون برون78 1386.08Q4
254بوشهر78 1386.08Q4
255اسپرم66 1386.09Q4
256تنوع گونه‌ای54 1386.11Q4
257برداشت48 1386.13Q4
258شخم48 1386.13Q4
259پراکنش144 1386.13Q4
260کرج48 1386.13Q4
261اعضای هیات علمی36 1386.17Q4
262تخمک36 1386.17Q4
263منبع36 1386.17Q4
264گندم پاییزه36 1386.17Q4
265۴-D36 1386.17Q4
266DNA30 1386.20Q4
267Pseudomonas fluorescens30 1386.20Q4
268RAPD-PCR30 1386.20Q4
269آبکشت30 1386.20Q4
270آزولا30 1386.20Q4
271دای آلل90 1386.20Q4
272دورآبیاری30 1386.20Q4
273زنگ قهوه‌ای60 1386.20Q4
274هماوری30 1386.20Q4
275دریای خزر852 1386.21Q4
276سیتوژنتیک54 1386.22Q4
277زئوپلانکتون78 1386.23Q4
278نگرش78 1386.23Q4
279آفلاتوکسین48 1386.25Q4
280آمیخته24 1386.25Q4
281آندروژنز24 1386.25Q4
282دوره بحرانی کنترل علف هرز24 1386.25Q4
283سیاهک معمولی24 1386.25Q4
284شاخص مخروطی24 1386.25Q4
285ورم پستان24 1386.25Q4
286ویروس24 1386.25Q4
287کاریوتایپ24 1386.25Q4
288کمباین48 1386.25Q4
289‌ ایران24 1386.25Q4
290رواناب66 1386.27Q4
291خالص سازی42 1386.29Q4
292خلیج فارس و دریای عمان42 1386.29Q4
293گاو162 1386.30Q4
294گوسفند288 1386.31Q4
295هاپلوئید36 1386.33Q4
296ریسک48 1386.38Q4
297مبارزه بیولوژیک48 1386.38Q4
298دریای عمان264 1386.39Q4
299اجزا عملکرد228 1386.39Q4
300استان خوزستان90 1386.40Q4
301تجزیه میانگین نسلها30 1386.40Q4
302حد بحرانی30 1386.40Q4
303علفهای هرز90 1386.40Q4
304فاکتورهای بیماریزایی30 1386.40Q4
305نارنگی30 1386.40Q4
306نخود سفید30 1386.40Q4
307ویتامین E30 1386.40Q4
308پاکستان30 1386.40Q4
309شاه میگوی آب شیرین42 1386.43Q4
310کنجاله سویا42 1386.43Q4
311تجزیه به عاملها54 1386.44Q4
312ضریب تبدیل غذایی66 1386.45Q4
313Vimba vimba persa24 1386.50Q4
314آموزش عالی کشاورزی36 1386.50Q4
315اندیشه سیاسی اسلام24 1386.50Q4
316بره24 1386.50Q4
317تاریخ نشاکاری24 1386.50Q4
318تخمریزی48 1386.50Q4
319توت24 1386.50Q4
320جدایه24 1386.50Q4
321جیوه24 1386.50Q4
322دریاچه ارومیه24 1386.50Q4
323سفیدک پودری144 1386.50Q4
324شب پره هندی60 1386.50Q4
325شته سبز هلو24 1386.50Q4
326ظهور بساک24 1386.50Q4
327فواصل آبیاری60 1386.50Q4
328قرآن48 1386.50Q4
329مانیتول24 1386.50Q4
330مرفولوژی24 1386.50Q4
331پینه24 1386.50Q4
332زنگ زرد186 1386.52Q4
333بافت شناسی90 1386.53Q4
334مقاومت به سرما78 1386.54Q4
335گندم بهاره54 1386.56Q4
336LT۵۰42 1386.57Q4
337بندرعباس42 1386.57Q4
338رگرسیون چندگانه42 1386.57Q4
339واکنش تابعی42 1386.57Q4
340پوسیدگی ریشه42 1386.57Q4
341کارآیی42 1386.57Q4
342آبیاری جویچه‌ای72 1386.58Q4
343آنتی بادی30 1386.60Q4
344تلاقی بین گونه‌ای30 1386.60Q4
345سوریمی30 1386.60Q4
346قلمه30 1386.60Q4
347نشانگر30 1386.60Q4
348فیل ماهی174 1386.62Q4
349خصوصیات خاک48 1386.63Q4
350عدالت48 1386.63Q4
351میزان بذر96 1386.63Q4
352آبیاری شیاری36 1386.67Q4
353ترجیح میزبانی54 1386.67Q4
354دولت36 1386.67Q4
355زیست شناسی72 1386.67Q4
356سردخانه36 1386.67Q4
357عملکرد دانه و روغن90 1386.67Q4
358انجماد42 1386.71Q4
359زراعت دیم42 1386.71Q4
360شاخص تنش جوانه زنی42 1386.71Q4
361فون150 1386.72Q4
362سن66 1386.73Q4
363کنترل بیولوژیکی132 1386.73Q4
364Trichoderma harzianum24 1386.75Q4
365آفات24 1386.75Q4
366تاکسونومی24 1386.75Q4
367تحمل سرما24 1386.75Q4
368تعداد کروموزوم24 1386.75Q4
369تمدن24 1386.75Q4
370تنش شوری و خشکی48 1386.75Q4
371توپوگرافی24 1386.75Q4
372رگرسیون چند متغیره24 1386.75Q4
373سن گندم24 1386.75Q4
374صوت24 1386.75Q4
375قارچکش24 1386.75Q4
376مدرنیته24 1386.75Q4
377نظام زراعی24 1386.75Q4
378کیفیت روغن24 1386.75Q4
379۲78 1386.77Q4
380آذربایجان شرقی108 1386.78Q4
381زنبور عسل84 1386.79Q4
382مقاومت به خشکی84 1386.79Q4
383RAPD180 1386.80Q4
384SEM30 1386.80Q4
385آرتمیا90 1386.80Q4
386استان مازندران30 1386.80Q4
387اسید سیتریک30 1386.80Q4
388رسانه‌های جمعی30 1386.80Q4
389خرما162 1386.81Q4
390Mnemiopsis leidyi36 1386.83Q4
391بقایا36 1386.83Q4
392جزیره قشم42 1386.86Q4
393عملکرد و اجزا عملکرد42 1386.86Q4
394رودخانه کارون48 1386.88Q4
395مدل ریاضی48 1386.88Q4
396کلرور سدیم48 1386.88Q4
397پیاز198 1386.88Q4
398زمان ماندگاری54 1386.89Q4
399سرعت پیشروی54 1386.89Q4
400اینترنت66 1386.91Q4
401تاسماهی ایرانی156 1386.92Q4
402Astacus leptodactylus36 1387.00Q4
403Graphosoma lineatum24 1387.00Q4
404آمریکا36 1387.00Q4
405تجزیه میانگین نسل‌ها144 1387.00Q4
406تعامل30 1387.00Q4
407تلفات24 1387.00Q4
408تنوع آللی24 1387.00Q4
409جدول زندگی54 1387.00Q4
410جو لخت30 1387.00Q4
411خصوصیات کمی و کیفی60 1387.00Q4
412درجه حرارت‌های کاردینال24 1387.00Q4
413درصد قند42 1387.00Q4
414دوره کمون24 1387.00Q4
415رده بندی24 1387.00Q4
416شاخص تحمل خشکی24 1387.00Q4
417شاخص‌های فیزیولوژیک48 1387.00Q4
418صلح24 1387.00Q4
419فارس54 1387.00Q4
420فتوپریود30 1387.00Q4
421مدیریت بقایای گیاهی30 1387.00Q4
422هزینه30 1387.00Q4
423واریوگرام24 1387.00Q4
424پارامترهای پایداری54 1387.00Q4
425پیشرفت ژنتیکی24 1387.00Q4
426کرمان24 1387.00Q4
427کشت میکروسپور42 1387.00Q4
428گل انگیزی24 1387.00Q4
429گواتر24 1387.00Q4
430گندم دیم228 1387.05Q4
431پرورش84 1387.07Q4
432تولید بذر72 1387.08Q4
433پاتوتیپ60 1387.10Q4
434گربه60 1387.10Q4
435بیولوژی54 1387.11Q4
436میگوی پاسفید48 1387.13Q4
437گره زایی48 1387.13Q4
438خشکسالی42 1387.14Q4
439گاومیش42 1387.14Q4
440آب شیرین36 1387.17Q4
441ارزیابی ذخایر72 1387.17Q4
442تجزیه دای آلل72 1387.17Q4
443تناسب اراضی30 1387.20Q4
444شیر60 1387.20Q4
445قزوین30 1387.20Q4
446منحنی شیردهی30 1387.20Q4
447دی آلل84 1387.21Q4
448شتر54 1387.22Q4
449گاو شیری54 1387.22Q4
450همدان102 1387.24Q4
451آبیاری محدود24 1387.25Q4
452آبیاری نشتی24 1387.25Q4
453اسپرماتوزوئید24 1387.25Q4
454تحمل به شوری144 1387.25Q4
455توزیع فضایی24 1387.25Q4
456مسیحیت24 1387.25Q4
457نشخوارکنندگان24 1387.25Q4
458نماتد مولد گره ریشه24 1387.25Q4
459هماتولوژی24 1387.25Q4
460پراکسید24 1387.25Q4
461کربنات کلسیم48 1387.25Q4
462کنترل زراعی24 1387.25Q4
463لوبیا چیتی90 1387.27Q4
464کروموزوم90 1387.27Q4
465پیاز خوراکی66 1387.27Q4
466فصل42 1387.29Q4
467گیلان102 1387.29Q4
468استان فارس156 1387.31Q4
469اصفهان90 1387.33Q4
470الگوی بهینه36 1387.33Q4
471ماهی162 1387.33Q4
472نخود (. Cicer arietinum L)54 1387.33Q4
473نیشکر180 1387.33Q4
474کشت بساک54 1387.33Q4
475گاو هلشتاین54 1387.33Q4
476دانه گرده84 1387.36Q4
477بازاریابی48 1387.38Q4
478قارچ96 1387.38Q4
479کاشت48 1387.38Q4
480ماکروبنتوز30 1387.40Q4
481هتروکاریون30 1387.40Q4
482کفزیان30 1387.40Q4
483رشد و نمو72 1387.42Q4
484قزل آلا42 1387.43Q4
485کنترل تلفیقی42 1387.43Q4
486شیراز54 1387.44Q4
487مکانیزاسیون78 1387.46Q4
488پسته186 1387.48Q4
489Agaricus bisporus24 1387.50Q4
490آبیاری قطره‌ای60 1387.50Q4
491ارزیابی عملکرد24 1387.50Q4
492استخراج24 1387.50Q4
493اسمولاریته24 1387.50Q4
494بازده مصرف آب24 1387.50Q4
495بقایای گندم24 1387.50Q4
496تاکسول24 1387.50Q4
497جیره غذایی96 1387.50Q4
498درصد شکستگی24 1387.50Q4
499عقل24 1387.50Q4
500فصل کاشت48 1387.50Q4
501لپتوسپیروز36 1387.50Q4
502مزیت نسبی36 1387.50Q4
503مقادیر نیتروژن24 1387.50Q4
504هلو36 1387.50Q4
505پلی مورفیسم48 1387.50Q4
506زمان برداشت174 1387.55Q4
507عملکرد دانه و اجزای آن54 1387.56Q4
508Bacillus subtilis42 1387.57Q4
509بازسازی ذخایر42 1387.57Q4
510بور42 1387.57Q4
511حذف برگ42 1387.57Q4
512کبد72 1387.58Q4
513NAA30 1387.60Q4
514آب لب شور30 1387.60Q4
515بذر هیبرید30 1387.60Q4
516توزیع مجدد30 1387.60Q4
517جمعیت60 1387.60Q4
518دین60 1387.60Q4
519روش پارامتریک30 1387.60Q4
520شپشه آرد30 1387.60Q4
521ضریب استهلاک نوری30 1387.60Q4
522فناوری اطلاعات و ارتباطات30 1387.60Q4
523میکروسکوپ الکترونی30 1387.60Q4
524ارزش غذایی78 1387.62Q4
525تجزیه ژنتیکی48 1387.63Q4
526مقاومت نسبی48 1387.63Q4
527همبستگی بین صفات48 1387.63Q4
528کربن آلی48 1387.63Q4
529Cyprinus carpio72 1387.67Q4
530ارقام لوبیا36 1387.67Q4
531تجمع نیترات36 1387.67Q4
532تراکم کشت36 1387.67Q4
533فیلماهی36 1387.67Q4
534مو36 1387.67Q4
535پساب54 1387.67Q4
536بز114 1387.68Q4
537ماهی سفید156 1387.69Q4
538اشعه گاما42 1387.71Q4
539جنین42 1387.71Q4
540موش صحرایی42 1387.71Q4
541Litopenaeus vannamei66 1387.73Q4
542اثر ژن66 1387.73Q4
543عملکرد بذر90 1387.73Q4
544قابلیت هضم90 1387.73Q4
545تراکم بوته1122 1387.74Q4
546Bacillus24 1387.75Q4
547Brassica napus24 1387.75Q4
548الگو24 1387.75Q4
549اپیستازی24 1387.75Q4
550بافق24 1387.75Q4
551بیوکنترل24 1387.75Q4
552تحلیل حساسیت24 1387.75Q4
553روش شناسی24 1387.75Q4
554سرعت پرشدن دانه48 1387.75Q4
555عملکرد دانه و اجزای عملکرد24 1387.75Q4
556لاین‌های پیشرفته24 1387.75Q4
557نماد24 1387.75Q4
558پیریدوکسین24 1387.75Q4
559کارون24 1387.75Q4
560گاوهای هلشتاین24 1387.75Q4
561محیط54 1387.78Q4
562فاصله ردیف144 1387.79Q4
563انتقال مجدد نیتروژن30 1387.80Q4
564خاک فسفات30 1387.80Q4
565خصوصیات زراعی30 1387.80Q4
566درختان میوه هسته دار30 1387.80Q4
567ستاده30 1387.80Q4
568کرم ساقه خوار برنج60 1387.80Q4
569کیفیت پخت30 1387.80Q4
570باززایی222 1387.81Q4
571عمق کاشت96 1387.81Q4
572پنبه426 1387.82Q4
573HPLC36 1387.83Q4
574آناتومی36 1387.83Q4
575تغییرات فصلی36 1387.83Q4
576سقط جنین36 1387.83Q4
577شیوع36 1387.83Q4
578واکنش ارقام36 1387.83Q4
579ترکیب پذیری192 1387.84Q4
580GIS78 1387.85Q4
581خیار120 1387.85Q4
582ارقام606 1387.85Q4
583اقلیم42 1387.86Q4
584الایزا84 1387.86Q4
585ماهی کیلکا42 1387.86Q4
586کمیت42 1387.86Q4
587توارث پذیری48 1387.88Q4
588خاورمیانه48 1387.88Q4
589AFLP108 1387.89Q4
590هم آوری54 1387.89Q4
591بلایت فوزاریومی سنبله60 1387.90Q4
592زیره سبز120 1387.90Q4
593خلیج فارس684 1387.90Q4
594بهره وری66 1387.91Q4
595Oncorhynchus mykiss72 1387.92Q4
596اثر متقابل72 1387.92Q4
597Phytophthora drechsleri24 1388.00Q4
598آقطی24 1388.00Q4
599ازت66 1388.00Q4
600انتخاب30 1388.00Q4
601اندیشه سیاسی36 1388.00Q4
602ایران مرکزی24 1388.00Q4
603بنیه گیاهچه36 1388.00Q4
604بیوشیمیایی36 1388.00Q4
605تجزیه QTL54 1388.00Q4
606تجزیه همبستگی54 1388.00Q4
607تحلیل اقتصادی24 1388.00Q4
608تراکم گیاه30 1388.00Q4
609تریکودرما48 1388.00Q4
610تناوب96 1388.00Q4
611دیواره سلولی30 1388.00Q4
612راندمان30 1388.00Q4
613ریسک تولید24 1388.00Q4
614زرشک24 1388.00Q4
615سیر54 1388.00Q4
616شاخص حساسیت36 1388.00Q4
617شبکه عصبی48 1388.00Q4
618فناوری اطلاعات48 1388.00Q4
619ماهی قزل آلا30 1388.00Q4
620ماهی کپور60 1388.00Q4
621مرغ تخم گذار48 1388.00Q4
622مصرف30 1388.00Q4
623مقاومت القایی24 1388.00Q4
624مواد آلی48 1388.00Q4
625نماتد48 1388.00Q4
626هسپریدین24 1388.00Q4
627پرولاکتین24 1388.00Q4
628پلت30 1388.00Q4
629پوشش24 1388.00Q4
630کلونیزاسیون ریشه24 1388.00Q4
631کپور معمولی114 1388.00Q4
632یونجه یکساله42 1388.00Q4
633سورگوم282 1388.04Q4
634سگ138 1388.04Q4
635یولاف وحشی132 1388.05Q4
636روش کاشت120 1388.05Q4
637تثبیت نیتروژن90 1388.07Q4
638عمل ژن168 1388.07Q4
639چغندرقند1602 1388.09Q4
640جداسازی66 1388.09Q4
641آبیاری بارانی60 1388.10Q4
642سمیت60 1388.10Q4
643ترکیب پذیری خصوصی114 1388.11Q4
644فاصله بوته54 1388.11Q4
645گندم آبی54 1388.11Q4
646درجه حرارت102 1388.12Q4
647لارو48 1388.13Q4
648آبیاری تکمیلی228 1388.13Q4
649بهینه سازی90 1388.13Q4
650عوامل محیطی90 1388.13Q4
651تجمع ماده خشک84 1388.14Q4
652تنش گرمایی42 1388.14Q4
653سرمادهی42 1388.14Q4
654سورگوم جارویی42 1388.14Q4
655اسلام120 1388.15Q4
656سبز شدن78 1388.15Q4
657ترکیب پذیری عمومی114 1388.16Q4
658مقاومت834 1388.16Q4
659رشد اولیه36 1388.17Q4
660چای36 1388.17Q4
661گرما36 1388.17Q4
662اثرات افزایشی30 1388.20Q4
663اروپا30 1388.20Q4
664همبستگی صفات120 1388.20Q4
665گل جالیز30 1388.20Q4
666گلایفوسیت30 1388.20Q4
667یونجه یک ساله30 1388.20Q4
668گیلاس84 1388.21Q4
669آذربایجان غربی54 1388.22Q4
670نقشه پیوستگی54 1388.22Q4
671ذرت علوفه‌ای78 1388.23Q4
672مازندران126 1388.24Q4
673سیب زمینی816 1388.24Q4
674تاج خروس246 1388.24Q4
675آب کشت24 1388.25Q4
676ارقام سویا48 1388.25Q4
677تاتوره24 1388.25Q4
678تخم24 1388.25Q4
679تشخیص24 1388.25Q4
680تولیدمثل24 1388.25Q4
681رطوبت بذر24 1388.25Q4
682روش AMMI24 1388.25Q4
683زمان نسبی سبز شدن24 1388.25Q4
684سالمونلا24 1388.25Q4
685عملکرد علوفه‌تر48 1388.25Q4
686قرآن کریم24 1388.25Q4
687محلول پاشی اوره24 1388.25Q4
688پتانسیل آب برگ24 1388.25Q4
689پرتقال48 1388.25Q4
690ژلاتین24 1388.25Q4
691کارایی اقتصادی24 1388.25Q4
692کمبود رطوبت24 1388.25Q4
693گل دهی24 1388.25Q4
694تناوب زراعی138 1388.26Q4
695گوجه فرنگی414 1388.26Q4
696ارزیابی مقاومت42 1388.29Q4
697عملکرد گندم42 1388.29Q4
698گرده زا42 1388.29Q4
699ترکیب پذیری عمومی و خصوصی120 1388.30Q4
700سورگوم علوفه‌ای150 1388.32Q4
701بارندگی54 1388.33Q4
702ساکارز72 1388.33Q4
703صادرات36 1388.33Q4
704وجین دستی36 1388.33Q4
705پروتیین36 1388.33Q4
706پوسیدگی طوقه36 1388.33Q4
707کلزای زمستانه36 1388.33Q4
708کنترل علف‌های هرز72 1388.33Q4
709یونجه438 1388.34Q4
710Rhizoctonia solani102 1388.35Q4
711ماهی آزاد دریای خزر66 1388.36Q4
712برنج هیبرید48 1388.38Q4
713تخلخل48 1388.38Q4
714آمیلوز30 1388.40Q4
715دانهال30 1388.40Q4
716رسوبات30 1388.40Q4
717سکولاریسم30 1388.40Q4
718شاخص‌های تحمل به تنش خشکی30 1388.40Q4
719فیتاز30 1388.40Q4
720قوه نامیه60 1388.40Q4
721لایسیمتر30 1388.40Q4
722کالپاستاتین30 1388.40Q4
723کدوی تخم کاغذی30 1388.40Q4
724کیفیت علوفه102 1388.41Q4
725کنترل72 1388.42Q4
726کالوس156 1388.42Q4
727Meloidogyne javanica42 1388.43Q4
728سوسن42 1388.43Q4
729تقسیط کود نیتروژن54 1388.44Q4
730ژنوتیپ‌ها174 1388.45Q4
731کود نیتروژنه66 1388.45Q4
732چاودار78 1388.46Q4
733گندم دوروم360 1388.47Q4
734تاریخ کاشت1536 1388.48Q4
735کشت بافت246 1388.49Q4
736Fusarium oxysporum24 1388.50Q4
737Microcerotermes diversus24 1388.50Q4
738باکتری96 1388.50Q4
739تخم مرغ36 1388.50Q4
740خیار دریایی24 1388.50Q4
741رئولوژی24 1388.50Q4
742رشد لوله گرده24 1388.50Q4
743رطوبت نسبی36 1388.50Q4
744زی توده48 1388.50Q4
745شاخص‌های گزینشی24 1388.50Q4
746غرب24 1388.50Q4
747لاین اینبرد24 1388.50Q4
748ماهیان48 1388.50Q4
749همبستگی ژنتیکی60 1388.50Q4
750هیبریدهای زودرس24 1388.50Q4
751کشت نشایی24 1388.50Q4
752خردل وحشی114 1388.53Q4
753تغییرات جمعیت102 1388.53Q4
754انار90 1388.53Q4
755سیاست78 1388.54Q4
756جیبرلیک اسید66 1388.55Q4
757خصوصیات کیفی66 1388.55Q4
758تجزیه عاملی42 1388.57Q4
759زنان42 1388.57Q4
760شیرین بیان42 1388.57Q4
761نخود زراعی84 1388.57Q4
762تحمل به سرما114 1388.58Q4
763تراکم کاشت300 1388.58Q4
764آموزش30 1388.60Q4
765ارقام انگور30 1388.60Q4
766تخلیص30 1388.60Q4
767ذرت سیلویی60 1388.60Q4
768سطح پلوئیدی30 1388.60Q4
769لرستان30 1388.60Q4
770مدیریت60 1388.60Q4
771مشهد60 1388.60Q4
772آرایش کاشت282 1388.62Q4
773گندم4170 1388.62Q4
774تحلیل عاملی48 1388.63Q4
775مدیریت تلفیقی علف‌های هرز48 1388.63Q4
776وراثت پذیری480 1388.64Q4
777سویا1032 1388.64Q4
778pH84 1388.64Q4
779تراکم گیاهی102 1388.65Q4
780خاک ورزی222 1388.65Q4
781کارآیی مصرف آب120 1388.65Q4
782SDS-PAGE72 1388.67Q4
783ارزن72 1388.67Q4
784ارزیابی حسی36 1388.67Q4
785علفکش72 1388.67Q4
786لوبیا سفید72 1388.67Q4
787گلرنگ بهاره36 1388.67Q4
788ریشه زایی156 1388.69Q4
789تلویزیون60 1388.70Q4
790بستر کاشت42 1388.71Q4
791عملکرد پروتئین42 1388.71Q4
792فتوسنتز جاری42 1388.71Q4
793سورگوم دانه‌ای132 1388.73Q4
794Artemia urmiana24 1388.75Q4
795Bipolaris sorokiniana24 1388.75Q4
796Sclerotinia sclerotiorum48 1388.75Q4
797آلودگی انگلی24 1388.75Q4
798اجزای محدود24 1388.75Q4
799ارقام سیب زمینی48 1388.75Q4
800بزرک48 1388.75Q4
801ترکیب گونه‌ای24 1388.75Q4
802تعداد دانه در طبق24 1388.75Q4
803خود ناسازگاری24 1388.75Q4
804رطوبت خاک72 1388.75Q4
805زمان کشت24 1388.75Q4
806شلتوک48 1388.75Q4
807شناسایی72 1388.75Q4
808متریبوزین24 1388.75Q4
809نفتالین استیک اسید24 1388.75Q4
810پلی پلوئیدی24 1388.75Q4
811پودر ماهی24 1388.75Q4
812گلخانه96 1388.75Q4
813یخبندان24 1388.75Q4
814گردو132 1388.77Q4
815کنترل مکانیکی54 1388.78Q4
816ارقام کلزا84 1388.79Q4
817کارایی فنی84 1388.79Q4
818گیاهچه114 1388.79Q4
819آبیاری سطحی30 1388.80Q4
820آفتابگردان روغنی30 1388.80Q4
821ارقام افتراقی30 1388.80Q4
822توسعه60 1388.80Q4
823زیستگاه مصنوعی30 1388.80Q4
824مواد معدنی30 1388.80Q4
825میزان آمیلوز30 1388.80Q4
826نشانگرهای لرزه‌ای30 1388.80Q4
827پهن برگ30 1388.80Q4
828کشت انتظاری60 1388.80Q4
829کلزای بهاره30 1388.80Q4
830تحمل216 1388.81Q3
831خاک96 1388.81Q3
832PCR-RFLP132 1388.82Q3
833شاخص‌های مقاومت به خشکی102 1388.82Q3
834اسید جیبرلیک72 1388.83Q3
835جو بدون پوشینه72 1388.83Q3
836روند رشد36 1388.83Q3
837قومیت36 1388.83Q3
838آبشش42 1388.86Q3
839طول عمر42 1388.86Q3
840مقدار بذر42 1388.86Q3
841بقایای گیاهی90 1388.87Q3
842آسیب شناسی48 1388.88Q3
843رقابت علف‌های هرز48 1388.88Q3
844گندم نان828 1388.88Q3
845عملکرد و اجزای عملکرد300 1388.88Q3
846ذرت دانه‌ای204 1388.88Q3
847تکثیر54 1388.89Q3
848مینی تیوبر54 1388.89Q3
849نور54 1388.89Q3
850رقابت612 1388.89Q3
851کلزا2124 1388.89Q3
852منگنز114 1388.89Q3
853پایداری342 1388.89Q3
854تقسیط نیتروژن66 1388.91Q3
855تغذیه510 1388.92Q3
856اسیدهای چرب126 1388.95Q3
857کنترل شیمیایی168 1388.96Q3
858انتقال مجدد216 1388.97Q3
859زیتون228 1388.97Q3
860AMMI36 1389.00Q3
861آترازین54 1389.00Q3
862آمونیوم48 1389.00Q3
863آویشن شیرازی36 1389.00Q3
864آگار24 1389.00Q3
865ارزن دم روباهی30 1389.00Q3
866ارزیابی66 1389.00Q3
867اسید بوریک24 1389.00Q3
868اعتماد30 1389.00Q3
869الیاف24 1389.00Q3
870تثبیت بیولوژیکی نیتروژن42 1389.00Q3
871تداخل علف هرز36 1389.00Q3
872تلخه24 1389.00Q3
873تنفس میکروبی30 1389.00Q3
874روتیفر36 1389.00Q3
875سنبلچه30 1389.00Q3
876سود24 1389.00Q3
877شاخساره24 1389.00Q3
878شاخص‌های مقاومت36 1389.00Q3
879صفات مرفولوژیک30 1389.00Q3
880عملکرد دانه و درصد روغن24 1389.00Q3
881عملکرد روغن دانه24 1389.00Q3
882مراحل نمو48 1389.00Q3
883مرتع30 1389.00Q3
884پروتئین‌های محلول30 1389.00Q3
885پنجه مرغی24 1389.00Q3
886پیازچه24 1389.00Q3
887ژن‌های مقاومت54 1389.00Q3
888کامازولن36 1389.00Q3
889کفال طلایی30 1389.00Q3
890کیتیناز24 1389.00Q3
891گل جعفری24 1389.00Q3
892تراکم978 1389.04Q3
893هتروزیس126 1389.05Q3
894ریزنمونه78 1389.08Q3
895سیاست خارجی72 1389.08Q3
896آب60 1389.10Q3
897توده‌های بومی60 1389.10Q3
898بقا114 1389.11Q3
899تغییر اقلیم108 1389.11Q3
900شاخص تحمل به خشکی54 1389.11Q3
901صفات کمی و کیفی108 1389.11Q3
902نخود دیم54 1389.11Q3
903کرمانشاه54 1389.11Q3
904اثر متقابل ژنوتیپ × محیط132 1389.14Q3
905اجزای عملکرد دانه84 1389.14Q3
906دانشجویان42 1389.14Q3
907موسیلاژ42 1389.14Q3
908پوسیدگی ریشه و طوقه42 1389.14Q3
909اجزای عملکرد1338 1389.15Q3
910کنترل بیولوژیک156 1389.15Q3
911باکتری‌های افزاینده رشد گیاه36 1389.17Q3
912تغذیه برگی36 1389.17Q3
913سینگل کراس ۷۰۴36 1389.17Q3
914ماده خشک کل36 1389.17Q3
915یخ زدگی36 1389.17Q3
916کود نیتروژن342 1389.18Q3
917شبکه‌های عصبی مصنوعی96 1389.19Q3
918انقلاب اسلامی ایران30 1389.20Q3
919اهواز30 1389.20Q3
920بی مهرگان30 1389.20Q3
921بیضه30 1389.20Q3
922تلفن همراه30 1389.20Q3
923عدد کلروفیل متر30 1389.20Q3
924فشردگی خاک30 1389.20Q3
925ماهی قزل آلای رنگین کمان60 1389.20Q3
926آللوپاتی252 1389.21Q3
927تنظیم کننده‌های اسمزی54 1389.22Q3
928کشت مخلوط ردیفی54 1389.22Q3
929جو1152 1389.23Q3
930Verticillium dahliae24 1389.25Q3
931آستانه خسارت24 1389.25Q3
932بسته بندی48 1389.25Q3
933تجزیه رگرسیون گام به گام48 1389.25Q3
934حمل و نقل24 1389.25Q3
935دوره خواب24 1389.25Q3
936دین داری24 1389.25Q3
937ذرت2448 1389.25Q3
938سودوموناس فلورسنس24 1389.25Q3
939شرایط محیطی48 1389.25Q3
940قدرت48 1389.25Q3
941ماده آلی48 1389.25Q3
942مقایسه عملکرد24 1389.25Q3
943هنجار24 1389.25Q3
944واریته24 1389.25Q3
945پلی فنول اکسیداز24 1389.25Q3
946پوشش گیاهی24 1389.25Q3
947کارایی48 1389.25Q3
948اسپرس138 1389.26Q3
949ریزازدیادی138 1389.26Q3
950اسموپرایمینگ42 1389.29Q3
951تداخل210 1389.29Q3
952سرعت رشد84 1389.29Q3
953کاریوتیپ84 1389.29Q3
954پایداری عملکرد186 1389.29Q3
955لاین60 1389.30Q3
956مس180 1389.30Q3
957انگور282 1389.32Q3
958رشد780 1389.33Q3
959تحمل به تنش36 1389.33Q3
960تلاقی دی آلل36 1389.33Q3
961خسارت54 1389.33Q3
962رسانه72 1389.33Q3
963فرسودگی36 1389.33Q3
964همبستگی ساده54 1389.33Q3
965کارایی جذب نیتروژن36 1389.33Q3
966برنج1986 1389.36Q3
967گلابی آسیایی48 1389.38Q3
968عدس396 1389.38Q3
969آزوسپیریلوم78 1389.38Q3
970تنش رطوبتی234 1389.38Q3
971تاخیر در کاشت30 1389.40Q3
972تولید60 1389.40Q3
973جنسیت30 1389.40Q3
974دیپلوئید30 1389.40Q3
975زاینده رود30 1389.40Q3
976قارچ دکمه‌ای30 1389.40Q3
977قارچ کش30 1389.40Q3
978مراحل فنولوژی30 1389.40Q3
979پهنه بندی30 1389.40Q3
980گرانی سنجی30 1389.40Q3
981آبیاری504 1389.40Q3
982نیترات102 1389.41Q3
983ریزماهواره156 1389.42Q3
984انیسون42 1389.43Q3
985کشت دیم42 1389.43Q3
986چندشکلی138 1389.43Q3
987ارقام گندم96 1389.44Q3
988آفتابگردان1110 1389.45Q3
989دیم252 1389.45Q3
990شبیه سازی198 1389.45Q3
991بیوماس168 1389.46Q3
992Pythium aphanidermatum36 1389.50Q3
993آزمون جوانه زنی استاندارد24 1389.50Q3
994آللوپاتیک24 1389.50Q3
995اجزای مقاومت24 1389.50Q3
996افت عملکرد24 1389.50Q3
997بیهوشی24 1389.50Q3
998تبدیل موجک24 1389.50Q3
999تجزیه واریانس مولکولی36 1389.50Q3
1000تری فلورالین24 1389.50Q3
1001توانایی رقابتی24 1389.50Q3
1002دمای کمینه24 1389.50Q3
1003دی الل24 1389.50Q3
1004دیگری24 1389.50Q3
1005سبوس برنج24 1389.50Q3
1006شپشه دندانه دار24 1389.50Q3
1007غذای زنده36 1389.50Q3
1008فاصله کاشت48 1389.50Q3
1009مذهب24 1389.50Q3
1010میکروستلایت24 1389.50Q3
1011ژنوتیپ × محیط24 1389.50Q3
1012کشاورزی دقیق60 1389.50Q3
1013کلر24 1389.50Q3
1014گلابی72 1389.50Q3
1015گونه24 1389.50Q3
1016تجزیه علیت834 1389.52Q3
1017رژیم آبیاری126 1389.52Q3
1018جهانی شدن90 1389.53Q3
1019سلمه تره90 1389.53Q3
1020سنبله90 1389.53Q3
1021قدرت بذر90 1389.53Q3
1022بادام168 1389.54Q3
1023جذب78 1389.54Q3
1024فرهنگ156 1389.54Q3
1025علف‌های هرز318 1389.55Q3
1026اسفرزه54 1389.56Q3
1027ویتامین C54 1389.56Q3
1028گزینش54 1389.56Q3
1029مراحل رشد150 1389.56Q3
1030بابونه96 1389.56Q3
1031عملکرد4722 1389.57Q3
1032PGPR42 1389.57Q3
1033آفات انباری42 1389.57Q3
1034آیش42 1389.57Q3
1035تجزیه عامل‌ها42 1389.57Q3
1036تحلیل محتوا42 1389.57Q3
1037پلی اتیلن گلیکول42 1389.57Q3
1038محیط کشت132 1389.59Q3
1039تجزیه30 1389.60Q3
1040تنوع زیستی60 1389.60Q3
1041تهران60 1389.60Q3
1042راتون30 1389.60Q3
1043ریز ماهواره30 1389.60Q3
1044صیادی30 1389.60Q3
1045طول دوره رشد30 1389.60Q3
1046فضای سبز30 1389.60Q3
1047لوبیای معمولی30 1389.60Q3
1048مصرف خاکی30 1389.60Q3
1049هویت اجتماعی30 1389.60Q3
1050کولتیواتور60 1389.60Q3
1051نخود840 1389.61Q3
1052جوانه زنی بذر78 1389.62Q3
1053آلودگی240 1389.63Q3
1054توده زنده48 1389.63Q3
1055توسعه پایدار48 1389.63Q3
1056جذب نور48 1389.63Q3
1057دمای برگ48 1389.63Q3
1058گلرنگ744 1389.63Q3
1059راندمان مصرف آب66 1389.64Q3
1060شاخص‌های رشد468 1389.64Q3
1061کیفیت دانه84 1389.64Q3
1062کشت پاییزه102 1389.65Q3
1063مرکبات156 1389.65Q3
1064الگوی کاشت174 1389.66Q3
1065SSR54 1389.67Q3
1066ارتباطات36 1389.67Q3
1067خزانه36 1389.67Q3
1068دی اکسید کربن36 1389.67Q3
1069ریخت سنجی36 1389.67Q3
1070زردآلو72 1389.67Q3
1071فاصله بین ردیف36 1389.67Q3
1072نیتراژین36 1389.67Q3
1073کپور ماهیان36 1389.67Q3
1074ماده خشک282 1389.68Q3
1075ژنوتیپ756 1389.68Q3
1076خواص فیزیکی60 1389.70Q3
1077صفات زراعی324 1389.70Q3
1078علف هرز636 1389.71Q3
1079تشت تبخیر42 1389.71Q3
1080همبستگی فنوتیپی42 1389.71Q3
1081تجزیه پایداری156 1389.73Q3
1082سیب162 1389.74Q3
1083اثرات ژن24 1389.75Q3
1084ارزن مرواریدی48 1389.75Q3
1085ارقام تجاری24 1389.75Q3
1086بروموس24 1389.75Q3
1087بستر24 1389.75Q3
1088تحلیل گفتمان انتقادی24 1389.75Q3
1089ساقه رفتن24 1389.75Q3
1090سودوموناس فلورسنت24 1389.75Q3
1091ضایعات48 1389.75Q3
1092ضریب گیاهی24 1389.75Q3
1093عملکرد دانه و گلرنگ24 1389.75Q3
1094قارچ صدفی24 1389.75Q3
1095لاین امیدبخش24 1389.75Q3
1096لیبرالیسم24 1389.75Q3
1097محتوی نسبی آب برگ24 1389.75Q3
1098مشارکت سیاسی24 1389.75Q3
1099میگوی وانامی24 1389.75Q3
1100نقشه ژنتیکی24 1389.75Q3
1101ویسکوزیته48 1389.75Q3
1102کشش سطحی24 1389.75Q3
1103کلروفیل a و b24 1389.75Q3
1104گوشت24 1389.75Q3
1105لجن فاضلاب102 1389.76Q3
1106پروبیوتیک78 1389.77Q3
1107RT-PCR108 1389.78Q3
1108اسید آمینه54 1389.78Q3
1109عملکرد وش54 1389.78Q3
1110سازگاری294 1389.80Q3
1111برجستگی دوگانه30 1389.80Q3
1112تنش غرقابی30 1389.80Q3
1113سیاهدانه60 1389.80Q3
1114مراحل فنولوژیکی30 1389.80Q3
1115هندوانه30 1389.80Q3
1116کشت درون شیشه‌ای96 1389.81Q3
1117بابونه آلمانی66 1389.82Q3
1118چند شکلی102 1389.82Q3
1119کیفیت390 1389.83Q3
1120افزایشی36 1389.83Q3
1121بلدرچین ژاپنی36 1389.83Q3
1122تنش خشکی انتهای فصل36 1389.83Q3
1123درصد روغن دانه36 1389.83Q3
1124لاین‌های امید بخش36 1389.83Q3
1125کارآیی مصرف نور36 1389.83Q3
1126رقم894 1389.85Q3
1127شبدر برسیم78 1389.85Q3
1128نشانگرهای مولکولی120 1389.85Q3
1129امام خمینی (ره)42 1389.86Q3
1130بولتینگ42 1389.86Q3
1131نیتروژن1698 1389.86Q3
1132گفتمان96 1389.88Q3
1133روی438 1389.88Q3
1134کشت دوم150 1389.88Q3
1135انرژی156 1389.88Q3
1136خراسان رضوی54 1389.89Q3
1137یولاف54 1389.89Q3
1138صفات کمی180 1389.90Q3
1139تنوع ژنتیکی1524 1389.90Q3
1140پایه66 1389.91Q3
1141بانک بذر72 1389.92Q3
1142خودناسازگاری72 1389.92Q3
1143نشاسته84 1389.93Q3
1144شاخص‌های تحمل به خشکی180 1389.93Q3
1145Pseudomonas30 1390.00Q3
1146آبزی پروری102 1390.00Q3
1147آلودگی خاک66 1390.00Q3
1148آویشن باغی24 1390.00Q3
1149اتیلن78 1390.00Q3
1150ارقام ذرت48 1390.00Q3
1151استان گلستان90 1390.00Q3
1152استرس48 1390.00Q3
1153ایالات متحده آمریکا24 1390.00Q3
1154بازماندگی90 1390.00Q3
1155بز مرخز24 1390.00Q3
1156بوتاکلر24 1390.00Q3
1157تانن30 1390.00Q3
1158تبادلات گازی54 1390.00Q3
1159تبخیر و تعرق66 1390.00Q3
1160تحمل خشکی54 1390.00Q3
1161تربچه24 1390.00Q3
1162توده بومی84 1390.00Q3
1163تکثیر و پرورش24 1390.00Q3
1164جهش54 1390.00Q3
1165حاصلخیزی خاک36 1390.00Q3
1166رسیدگی فیزیولوژیکی24 1390.00Q3
1167رگرسیون خطی24 1390.00Q3
1168سفتی30 1390.00Q3
1169سوروف108 1390.00Q3
1170سیگنال تحلیلی30 1390.00Q3
1171عمر انباری36 1390.00Q3
1172فورام سولفورون30 1390.00Q3
1173فیزیولوژی24 1390.00Q3
1174لاین × تستر24 1390.00Q3
1175لاین‌های امیدبخش42 1390.00Q3
1176ماشک علوفه‌ای24 1390.00Q3
1177محدودیت منبع36 1390.00Q3
1178هویت فرهنگی24 1390.00Q3
1179پارامترهای رشد جمعیت30 1390.00Q3
1180پروتئین محلول24 1390.00Q3
1181پرورش ماهی36 1390.00Q3
1182پوسیدگی30 1390.00Q3
1183ژنتیک30 1390.00Q3
1184کودهای شیمیایی24 1390.00Q3
1185قزل آلای رنگین کمان294 1390.04Q3
1186کارایی مصرف آب270 1390.04Q3
1187کم آبیاری372 1390.05Q3
1188نیاز آبی96 1390.06Q3
1189کاهو78 1390.08Q3
1190رشد گیاهچه150 1390.08Q3
1191آنالیز رشد72 1390.08Q3
1192پارامترهای رشد72 1390.08Q3
1193انتقال ژن60 1390.10Q3
1194کارایی مصرف نور60 1390.10Q3
1195شکل زیستی54 1390.11Q3
1196حساسیت156 1390.12Q3
1197بادام زمینی102 1390.12Q3
1198ماش252 1390.12Q3
1199ISSR48 1390.13Q3
1200بافت48 1390.13Q3
1201تجزیه کلاستر336 1390.13Q3
1202جهان اسلام48 1390.13Q3
1203خصوصیات مورفولوژیک48 1390.13Q3
1204ریخت شناسی96 1390.13Q3
1205نهاده48 1390.13Q3
1206بای پلات276 1390.13Q3
1207جمهوری اسلامی ایران90 1390.13Q3
1208تنش کمبود آب222 1390.14Q3
1209فلزات سنگین300 1390.14Q3
1210تداخل علف‌های هرز42 1390.14Q3
1211ریزوبیوم84 1390.14Q3
1212غالبیت84 1390.14Q3
1213روغن دانه114 1390.16Q3
1214اثر متقابل ژنوتیپ x محیط36 1390.17Q3
1215بلال36 1390.17Q3
1216خصوصیات فیزیولوژیک36 1390.17Q3
1217خواص مکانیکی36 1390.17Q3
1218خون36 1390.17Q3
1219ذرت (. Zea mays L)36 1390.17Q3
1220شاهدانه36 1390.17Q3
1221صفات فنولوژیکی36 1390.17Q3
1222هیبریدها36 1390.17Q3
1223بذر240 1390.18Q3
1224دور آبیاری204 1390.18Q3
1225غنی سازی66 1390.18Q3
1226اکوسیستم30 1390.20Q3
1227بذر چغندرقند30 1390.20Q3
1228بهاره سازی30 1390.20Q3
1229ترکیب لاشه30 1390.20Q3
1230تقسیط30 1390.20Q3
1231سبک زندگی90 1390.20Q3
1232شدت بیماری30 1390.20Q3
1233غنای گونه‌ای30 1390.20Q3
1234فارابی30 1390.20Q3
1235قطع برگ30 1390.20Q3
1236مزرعه30 1390.20Q3
1237پس لرزه30 1390.20Q3
1238ژرم پلاسم150 1390.20Q3
1239گلوتاتیون30 1390.20Q3
1240ذرت شیرین204 1390.21Q3
1241زمان کاشت84 1390.21Q3
1242ارقام برنج54 1390.22Q3
1243تنش گرما162 1390.22Q3
1244علف کش294 1390.22Q3
1245صفات کیفی132 1390.23Q3
1246کاهش عملکرد132 1390.23Q3
1247کیفیت آب102 1390.24Q3
1248اختلاط24 1390.25Q3
1249اسید سیلیسیک24 1390.25Q3
1250انبار سرد24 1390.25Q3
1251ایمازتاپیر24 1390.25Q3
1252بحران هویت24 1390.25Q3
1253تشعشع24 1390.25Q3
1254تفاضل متناهی24 1390.25Q3
1255جغرافیای گیاهی24 1390.25Q3
1256خصوصیات رویشی48 1390.25Q3
1257رنگ24 1390.25Q3
1258شکارگر24 1390.25Q3
1259عملکرد بیولوژیکی48 1390.25Q3
1260عملکرد قند24 1390.25Q3
1261عناصر48 1390.25Q3
1262مدل سازی ریاضی24 1390.25Q3
1263مغز24 1390.25Q3
1264مقاومت ویژه الکتریکی24 1390.25Q3
1265نوکلئوتید24 1390.25Q3
1266پوسیدگی طوقه و ریشه24 1390.25Q3
1267پیت48 1390.25Q3
1268گل مریم24 1390.25Q3
1269تریتیکاله210 1390.26Q3
1270سلنیوم90 1390.27Q3
1271هورمون120 1390.30Q3
1272پایداری غشا60 1390.30Q3
1273QTL156 1390.31Q3
1274توتون156 1390.31Q3
1275توت فرنگی114 1390.32Q3
1276اندام هوایی36 1390.33Q3
1277طول ریشه چه36 1390.33Q3
1278عملکرد کمی و کیفی54 1390.33Q3
1279عناصر سنگین72 1390.33Q3
1280فندق72 1390.33Q3
1281پایه‌های رویشی36 1390.33Q3
1282ژنوتیپ‌های گندم36 1390.33Q3
1283جوانه زنی1428 1390.34Q3
1284شرایط دیم138 1390.35Q3
1285مدیریت تلفیقی114 1390.37Q3
1286عصاره گیاهی48 1390.38Q3
1287کیفیت بذر96 1390.38Q3
1288بازنمایی78 1390.38Q3
1289عملکرد دانه4506 1390.39Q3
1290Erwinia amylovora30 1390.40Q3
1291آرابیدوپسیس30 1390.40Q3
1292اکولوژی30 1390.40Q3
1293تجزیه رگرسیون60 1390.40Q3
1294تکثیر رویشی30 1390.40Q3
1295روایت30 1390.40Q3
1296عسل30 1390.40Q3
1297عملکرد شکر سفید30 1390.40Q3
1298مدیریت بقایا30 1390.40Q3
1299مقاومت به شوری30 1390.40Q3
1300مقاومت روزنه‌ای30 1390.40Q3
1301مقاومت گیاهچه‌ای60 1390.40Q3
1302بومادران42 1390.43Q3
1303فاصله ژنتیکی42 1390.43Q3
1304مدیریت علف‌های هرز42 1390.43Q3
1305کانولا42 1390.43Q3
1306هویت138 1390.43Q3
1307همزیستی96 1390.44Q3
1308پرآوری54 1390.44Q3
1309خواب بذر120 1390.45Q3
1310سامانه اطلاعات جغرافیایی66 1390.45Q3
1311فرآوری66 1390.45Q3
1312پردازش تصویر66 1390.45Q3
1313زودرسی144 1390.46Q3
1314تنش آب78 1390.46Q3
1315جنین زایی90 1390.47Q3
1316فلور90 1390.47Q3
1317صفات مورفولوژیکی192 1390.47Q3
1318تجزیه به عامل‌ها306 1390.47Q3
1319تنش خشکی3756 1390.47Q3
1320صفات مورفولوژیک252 1390.48Q3
1321کود دامی372 1390.48Q3
1322شوری1260 1390.49Q3
1323آلبالو36 1390.50Q3
1324آویشن60 1390.50Q3
1325آگریا36 1390.50Q3
1326اتانول48 1390.50Q3
1327اردک ماهی24 1390.50Q3
1328ارزش هضمی24 1390.50Q3
1329ارقام بومی24 1390.50Q3
1330استان مرکزی36 1390.50Q3
1331انفجار24 1390.50Q3
1332بازی‌های رایانه‌ای24 1390.50Q3
1333تخمیر حالت جامد24 1390.50Q3
1334حجاب36 1390.50Q3
1335خانواده48 1390.50Q3
1336خصوصیات بیوشیمیایی24 1390.50Q3
1337خوسرمایی36 1390.50Q3
1338روزنه24 1390.50Q3
1339زمان حرارتی24 1390.50Q3
1340ساختار ژنتیکی24 1390.50Q3
1341سرزنی24 1390.50Q3
1342سرمایه اجتماعی84 1390.50Q3
1343سلنیم24 1390.50Q3
1344عملکرد ماده خشک36 1390.50Q3
1345عملکرد و اجزای عملکرد دانه96 1390.50Q3
1346فالاریس24 1390.50Q3
1347فراوانی132 1390.50Q3
1348فعالیت آنزیمی36 1390.50Q3
1349متوسط زمان جوانه زنی24 1390.50Q3
1350مطبوعات24 1390.50Q3
1351مکمل غذایی24 1390.50Q3
1352نسبت برگ به ساقه24 1390.50Q3
1353نشاکاری24 1390.50Q3
1354نیکوتین24 1390.50Q3
1355کارایی انرژی36 1390.50Q3
1356گل محمدی36 1390.50Q3
1357عملکرد روغن270 1390.51Q3
1358فسفر522 1390.52Q3
1359میوه78 1390.54Q3
1360زئولیت198 1390.55Q3
1361ماشک54 1390.56Q3
1362گرده افشانی138 1390.57Q3
1363اثر افزایشی42 1390.57Q3
1364رگرسیون198 1390.58Q3
1365علوفه144 1390.58Q3
1366لوبیا قرمز102 1390.59Q3
1367آب مصرفی30 1390.60Q3
1368تجزیه AMMI30 1390.60Q3
1369درصد ماده خشک30 1390.60Q3
1370دیپلماسی عمومی30 1390.60Q3
1371رازیانه150 1390.60Q3
1372ریم سولفورون30 1390.60Q3
1373شوید60 1390.60Q3
1374عملکرد محصول30 1390.60Q3
1375ماریتیغال30 1390.60Q3
1376محیط زیست60 1390.60Q3
1377چین برداری30 1390.60Q3
1378کلون30 1390.60Q3
1379واکنش زنجیره‌ای پلیمراز108 1390.61Q3
1380اوره264 1390.61Q3
1381تیمار48 1390.63Q3
1382درصد روغن582 1390.63Q3
1383بنزیل آدنین66 1390.64Q3
1384غلات66 1390.64Q3
1385کلرید کلسیم66 1390.64Q3
1386نشانگر ریزماهواره102 1390.65Q3
1387همبستگی642 1390.65Q3
1388کشت مخلوط348 1390.66Q3
1389LT<sub>۵۰</sub>36 1390.67Q3
1390اسید اولئیک36 1390.67Q3
1391باکتری حل کننده فسفات36 1390.67Q3
1392جو بهاره36 1390.67Q3
1393ریشه180 1390.67Q3
1394سیستم اطلاعات جغرافیایی36 1390.67Q3
1395مراحل فنولوژیک36 1390.67Q3
1396مصرف سوخت36 1390.67Q3
1397نشانگرهای ریزماهواره54 1390.67Q3
1398کریجینگ36 1390.67Q3
1399گروه بندی36 1390.67Q3
1400درجه روز رشد78 1390.69Q3
1401گلستان78 1390.69Q3
1402لوبیا528 1390.70Q3
1403آموزش عالی42 1390.71Q3
1404سطوح آبیاری42 1390.71Q3
1405فنولوژی222 1390.73Q3
1406عملکرد علوفه336 1390.73Q3
1407آبیاری با آب شور24 1390.75Q3
1408البرز مرکزی24 1390.75Q3
1409انرژی فعال سازی24 1390.75Q3
1410اگروباکتریوم24 1390.75Q3
1411باریک برگ24 1390.75Q3
1412باکتری‌های حل کننده فسفات48 1390.75Q3
1413تبخیر24 1390.75Q3
1414تجزیه چند متغیره24 1390.75Q3
1415درمنه24 1390.75Q3
1416روغن سویا24 1390.75Q3
1417سالمونلا تیفی موریوم24 1390.75Q3
1418فاکتورهای رشد48 1390.75Q3
1419ماده موثره48 1390.75Q3
1420مکان یابی QTL24 1390.75Q3
1421هژمونی24 1390.75Q3
1422ژنوم24 1390.75Q3
1423کارایی مصرف نیتروژن72 1390.75Q3
1424کتان24 1390.75Q3
1425کلرید جیوه24 1390.75Q3
1426گاو نر24 1390.75Q3
1427گلوتنین24 1390.75Q3
1428هیدروپرایمینگ126 1390.76Q3
1429آهن282 1390.79Q3
1430آزمون هدایت الکتریکی30 1390.80Q3
1431آسیب مکانیکی30 1390.80Q3
1432امنیت30 1390.80Q3
1433تخمیر30 1390.80Q3
1434تیمول60 1390.80Q3
1435جذب عناصر غذایی30 1390.80Q3
1436روش‌های خاک ورزی30 1390.80Q3
1437ریزومانیا60 1390.80Q3
1438سنجش از دور60 1390.80Q3
1439سوخ30 1390.80Q3
1440کود پتاسیم30 1390.80Q3
1441گندم (. Triticum aestivum L)30 1390.80Q3
1442دانه66 1390.82Q2
1443سرمازدگی66 1390.82Q2
1444آنزیم138 1390.83Q2
1445لوبیا چشم بلبلی138 1390.83Q2
1446تراریختی36 1390.83Q2
1447پیچک صحرایی36 1390.83Q2
1448عناصر کم مصرف156 1390.85Q2
1449کمپوست234 1390.85Q2
1450شبدر ایرانی42 1390.86Q2
1451فلفل42 1390.86Q2
1452میخک42 1390.86Q2
1453هیبرید264 1390.86Q2
1454تراکم بذر48 1390.88Q2
1455متانول102 1390.88Q2
1456تریفلورالین54 1390.89Q2
1457دانشگاه54 1390.89Q2
1458تنش شوری1098 1390.89Q2
1459عصاره آبی72 1390.92Q2
1460گلدهی156 1390.92Q2
1461عملکرد علوفه خشک84 1390.93Q2
1462دما354 1390.93Q2
1463رطوبت90 1390.93Q2
1464صفات رویشی102 1390.94Q2
1465دگرآسیبی108 1390.94Q2
1466فلورسانس کلروفیل120 1390.95Q2
1467روغن276 1390.96Q2
1468ELISA30 1391.00Q2
1469آتشک48 1391.00Q2
1470آلوئه ورا24 1391.00Q2
1471اسانس‌های گیاهی42 1391.00Q2
1472الگوی کشت42 1391.00Q2
1473اکسین156 1391.00Q2
1474ایندول بوتیریک اسید48 1391.00Q2
1475بافت خاک30 1391.00Q2
1476بنزیل آمینو پورین24 1391.00Q2
1477تنظیم اسمزی132 1391.00Q2
1478توزیع ماده خشک30 1391.00Q2
1479جایگزینی24 1391.00Q2
1480خوشه24 1391.00Q2
1481درصد پروتئین150 1391.00Q2
1482درون شیشه‌ای30 1391.00Q2
1483دینداری30 1391.00Q2
1484روش آبیاری48 1391.00Q2
1485ریزمغذی‌ها36 1391.00Q2
1486زمان42 1391.00Q2
1487زنیان42 1391.00Q2
1488سوپر جاذب30 1391.00Q2
1489شاخص‌های تحمل156 1391.00Q2
1490شاخص‌های فیزیولوژیکی24 1391.00Q2
1491شهر24 1391.00Q2
1492ضریب همبستگی84 1391.00Q2
1493عضله36 1391.00Q2
1494علم سنجی24 1391.00Q2
1495غرقاب30 1391.00Q2
1496غلظت72 1391.00Q2
1497فاکتورهای خونی36 1391.00Q2
1498فرهنگ سیاسی36 1391.00Q2
1499قوچ24 1391.00Q2
1500ماده خشک تجمعی24 1391.00Q2
1501محتوی کلروفیل42 1391.00Q2
1502نشانه شناسی48 1391.00Q2
1503نظام بین الملل24 1391.00Q2
1504نیمه عمر24 1391.00Q2
1505هیدروپونیک54 1391.00Q2
1506چین54 1391.00Q2
1507کردستان24 1391.00Q2
1508کشت خالص36 1391.00Q2
1509کلروفیل a42 1391.00Q2
1510کلونینگ30 1391.00Q2
1511کنار24 1391.00Q2
1512کولتیواسیون42 1391.00Q2
1513یزد42 1391.00Q2
1514عناصر غذایی198 1391.03Q2
1515خشکی594 1391.05Q2
1516سرب102 1391.06Q2
1517پتاسیم510 1391.08Q2
1518قند66 1391.09Q2
1519ترکیبات شیمیایی54 1391.11Q2
1520سرما54 1391.11Q2
1521گوگرد198 1391.12Q2
1522تجزیه تابع تشخیص48 1391.13Q2
1523ساقه چه48 1391.13Q2
1524ضریب خاموشی48 1391.13Q2
1525ژنتیک جمعیت48 1391.13Q2
1526بنیه بذر180 1391.13Q2
1527کرچک90 1391.13Q2
1528شاخص بنیه بذر42 1391.14Q2
1529فتوسنتز210 1391.14Q2
1530مقاومت به علف کش42 1391.14Q2
1531وزن‌تر42 1391.14Q2
1532عملکرد گل36 1391.17Q2
1533پیری تسریع شده36 1391.17Q2
1534کربوهیدرات‌ها36 1391.17Q2
1535سولفات روی198 1391.18Q2
1536درصد جوانه زنی258 1391.19Q2
1537تحمل به خشکی156 1391.19Q2
1538باکتری‌های افزاینده رشد30 1391.20Q2
1539بیان30 1391.20Q2
1540تحمل تنش30 1391.20Q2
1541رسیدگی فیزیولوژیک30 1391.20Q2
1542زمین آمار60 1391.20Q2
1543سیاه دانه30 1391.20Q2
1544شرق شناسی30 1391.20Q2
1545فیلم خوراکی30 1391.20Q2
1546قلیائیت30 1391.20Q2
1547مایکوریزا30 1391.20Q2
1548مرحله رشدی30 1391.20Q2
1549نعناع فلفلی60 1391.20Q2
1550پنجه زنی30 1391.20Q2
1551شاخص‌های تحمل به تنش84 1391.21Q2
1552ریشه چه54 1391.22Q2
1553مدلسازی54 1391.22Q2
1554همسانه سازی78 1391.23Q2
1555وزن هزار دانه270 1391.24Q2
1556آنزیم آنتی اکسیدانت24 1391.25Q2
1557تنش آبی216 1391.25Q2
1558توده48 1391.25Q2
1559دمای بیشینه24 1391.25Q2
1560راندمان تبدیل24 1391.25Q2
1561زمان محلول پاشی24 1391.25Q2
1562صفات ریشه24 1391.25Q2
1563ضرایب همبستگی48 1391.25Q2
1564منافع ملی24 1391.25Q2
1565میکروسپور24 1391.25Q2
1566نرعقیمی سیتوپلاسمی24 1391.25Q2
1567پارامترهای رشدی24 1391.25Q2
1568پاراکوات24 1391.25Q2
1569پروتئین خام192 1391.25Q2
1570چغندرقند پاییزه24 1391.25Q2
1571کارآیی مصرف نیتروژن48 1391.25Q2
1572کشت مخلوط نواری24 1391.25Q2
1573کشت مستقیم72 1391.25Q2
1574ماندگاری90 1391.27Q2
1575تحمل شوری66 1391.27Q2
1576رشد رویشی132 1391.27Q2
1577سرعت رشد نسبی108 1391.28Q2
1578مقاومت گیاه کامل42 1391.29Q2
1579میگوی سفید غربی42 1391.29Q2
1580پروتئومیکس42 1391.29Q2
1581چمن42 1391.29Q2
1582کلروفیل متر42 1391.29Q2
1583قندهای محلول186 1391.29Q2
1584شالیزار102 1391.29Q2
1585سرعت فتوسنتز60 1391.30Q2
1586محلول پاشی متانول60 1391.30Q2
1587شاخص برداشت912 1391.30Q2
1588تجزیه به مولفه‌های اصلی204 1391.32Q2
1589زعفران312 1391.33Q2
1590تحلیل پوششی داده‌ها36 1391.33Q2
1591خورجین36 1391.33Q2
1592دانشجو36 1391.33Q2
1593سرعت رشد محصول162 1391.33Q2
1594عمر پس از برداشت54 1391.33Q2
1595وجین72 1391.33Q2
1596کارایی زراعی36 1391.33Q2
1597شاخص تحمل156 1391.35Q2
1598شاخص برداشت نیتروژن48 1391.38Q2
1599اسید چرب138 1391.39Q2
1600ازمک30 1391.40Q2
1601انبارمانی30 1391.40Q2
1602خاک ورزی حفاظتی30 1391.40Q2
1603مدل رگرسیونی30 1391.40Q2
1604تجزیه خوشه‌ای810 1391.41Q2
1605تنوع162 1391.41Q2
1606اجزاء عملکرد102 1391.41Q2
1607تنظیم کننده‌های رشد72 1391.42Q2
1608اثر متقابل ژنوتیپ و محیط42 1391.43Q2
1609خشک کردن126 1391.43Q2
1610نیترات پتاسیم42 1391.43Q2
1611تنش کم آبی390 1391.43Q2
1612سولفات پتاسیم96 1391.44Q2
1613ریزمغذی54 1391.44Q2
1614کادمیم54 1391.44Q2
1615میکوریزا210 1391.46Q2
1616عصاره78 1391.46Q2
1617یکنواختی102 1391.47Q2
1618پرایمینگ276 1391.48Q2
1619DAS-ELISA48 1391.50Q2
1620آب شور36 1391.50Q2
1621انرژی قابل متابولیسم24 1391.50Q2
1622تجزیه عامل24 1391.50Q2
1623توزیع مکانی24 1391.50Q2
1624جو وحشی24 1391.50Q2
1625دی اکسیدکربن24 1391.50Q2
1626دیم کاری24 1391.50Q2
1627سخت پوستان24 1391.50Q2
1628سوریه24 1391.50Q2
1629ضرایب مسیر24 1391.50Q2
1630طول ساقه چه24 1391.50Q2
1631عملکرد ذرت24 1391.50Q2
1632غربالگری24 1391.50Q2
1633ماده خشک قابل هضم48 1391.50Q2
1634محتوی نسبی آب24 1391.50Q2
1635هویت ملی60 1391.50Q2
1636وزن هزار دانه و عملکرد دانه24 1391.50Q2
1637پکتین36 1391.50Q2
1638ژربرا24 1391.50Q2
1639کربوهیدرات‌های محلول60 1391.50Q2
1640کلروفیل برگ36 1391.50Q2
1641کلشی سین36 1391.50Q2
1642گل آذین24 1391.50Q2
1643پروتئین618 1391.51Q2
1644سایکوسل78 1391.54Q2
1645شاخص شانون66 1391.55Q2
1646همیشه بهار66 1391.55Q2
1647کنجد252 1391.55Q2
1648صفات مورفوفیزیولوژیک54 1391.56Q2
1649نسبت سدیم به پتاسیم54 1391.56Q2
1650پیش بینی108 1391.56Q2
1651اسطوخودوس42 1391.57Q2
1652شاخص آلودگی42 1391.57Q2
1653عناصر ریز مغذی42 1391.57Q2
1654قدرت نرم42 1391.57Q2
1655میدان پتانسیل42 1391.57Q2
1656عملکرد بیولوژیک366 1391.57Q2
1657عملکرد ریشه156 1391.58Q2
1658برگ72 1391.58Q2
1659مدل سازی216 1391.58Q2
1660تاریخ کشت102 1391.59Q2
1661آزادی30 1391.60Q2
1662اندازه بذر120 1391.60Q2
1663براسیکا30 1391.60Q2
1664روناس30 1391.60Q2
1665ریز ازدیادی30 1391.60Q2
1666صفات فنولوژیک30 1391.60Q2
1667محتوای رطوبت نسبی30 1391.60Q2
1668باکتری‌های محرک رشد156 1391.62Q2
1669قطع آبیاری204 1391.62Q2
1670ارتفاع گیاه48 1391.63Q2
1671طول ریشه48 1391.63Q2
1672نیکوسولفورون48 1391.63Q2
1673مدل132 1391.64Q2
1674گیاهان پوششی66 1391.64Q2
1675کلسیم84 1391.64Q2
1676کود138 1391.65Q2
1677PCR-SSCP36 1391.67Q2
1678به36 1391.67Q2
1679تشتک تبخیر36 1391.67Q2
1680شاخص‌های جوانه زنی54 1391.67Q2
1681شبکه عصبی مصنوعی144 1391.67Q2
1682مقاومت ویژه36 1391.67Q2
1683پتانسیل آب90 1391.67Q2
1684کشاورزی پایدار252 1391.67Q2
1685کود اوره36 1391.67Q2
1686رگرسیون گام به گام330 1391.67Q2
1687تلقیح96 1391.69Q2
1688شبدر96 1391.69Q2
1689کودهای بیولوژیک60 1391.70Q2
1690تنش سرما162 1391.70Q2
1691اکوتیپ102 1391.71Q2
1692آرسنیک42 1391.71Q2
1693اسیدهای آمینه42 1391.71Q2
1694خواص کیفی42 1391.71Q2
1695ظهور سنبله42 1391.71Q2
1696هدایت روزنه‌ای186 1391.74Q2
1697Macrophomina phaseolina24 1391.75Q2
1698آنتول24 1391.75Q2
1699اسیدجیبرلیک24 1391.75Q2
1700باززایی مستقیم24 1391.75Q2
1701تابع تشخیص24 1391.75Q2
1702جمعیت گیاهی24 1391.75Q2
1703خوگیری24 1391.75Q2
1704زمین لرزه24 1391.75Q2
1705عملکرد کمی24 1391.75Q2
1706مدل لجستیک24 1391.75Q2
1707نماتدهای انگل گیاهی24 1391.75Q2
1708وزن بنه24 1391.75Q2
1709وزن خشک علف هرز24 1391.75Q2
1710محلول پاشی696 1391.78Q2
1711خلر108 1391.78Q2
1712عملکرد نسبی54 1391.78Q2
1713عملکرد و اجزاء عملکرد54 1391.78Q2
1714اسید آسکوربیک60 1391.80Q2
1715تعداد دانه در سنبله30 1391.80Q2
1716روابط بین الملل30 1391.80Q2
1717شاخص رشد60 1391.80Q2
1718کپور نقره‌ای30 1391.80Q2
1719گیاه پوششی30 1391.80Q2
1720اسانس672 1391.80Q2
1721بیان ژن216 1391.81Q2
1722تنش اسمزی66 1391.82Q2
1723ارتفاع102 1391.82Q2
1724اسفناج36 1391.83Q2
1725رشد زایشی36 1391.83Q2
1726ضریب کیفیت36 1391.83Q2
1727آلومینیوم42 1391.86Q2
1728اکالیپتوس42 1391.86Q2
1729منطق فازی42 1391.86Q2
1730منیزیم42 1391.86Q2
1731پرلیت48 1391.88Q2
1732کمپوست زباله شهری96 1391.88Q2
1733شاخص سطح برگ588 1391.88Q2
1734شاخص‌های رشدی60 1391.90Q2
1735عناصر ریزمغذی126 1391.90Q2
1736مالچ72 1391.92Q2
1737وزن دانه96 1391.94Q2
1738آزوسپریلیوم30 1392.00Q2
1739آستانه تحمل به شوری24 1392.00Q2
1740آنزیم‌های گوارشی30 1392.00Q2
1741اثر متقابل ژنوتیپ &#۲۱۵; محیط24 1392.00Q2
1742القای کالوس24 1392.00Q2
1743اندازه میوه30 1392.00Q2
1744اکسی فلورفن30 1392.00Q2
1745تحلیل گفتمان30 1392.00Q2
1746ترکیب بدن24 1392.00Q2
1747خصوصیات میوه30 1392.00Q2
1748درصد بقاء36 1392.00Q2
1749زوال بذر60 1392.00Q2
1750سولفونیل اوره24 1392.00Q2
1751ظهور گیاهچه30 1392.00Q2
1752عیار قند30 1392.00Q2
1753ماشک گل خوشه‌ای42 1392.00Q2
1754محتوی آب نسبی24 1392.00Q2
1755محلول پاشی برگی48 1392.00Q2
1756مریم گلی30 1392.00Q2
1757مورفولوژی150 1392.00Q2
1758نعناع24 1392.00Q2
1759پاکلوبوترازول42 1392.00Q2
1760پتانسیل عملکرد24 1392.00Q2
1761پوسته بذر30 1392.00Q2
1762کشت هیدروپونیک30 1392.00Q2
1763کلرید سدیم252 1392.00Q2
1764کلرید پتاسیم30 1392.00Q2
1765ازتوباکتر222 1392.03Q2
1766پیش تیمار108 1392.06Q2
1767تجزیه مسیر96 1392.06Q2
1768صفات فیزیولوژیک96 1392.06Q2
1769عملکرد غده84 1392.07Q2
1770ترکیبات فنلی132 1392.09Q2
1771تنظیم کننده‌های رشد گیاهی66 1392.09Q2
1772تیوباسیلوس60 1392.10Q2
1773فیلوژنی54 1392.11Q2
1774سرعت جوانه زنی342 1392.12Q2
1775جوانان48 1392.13Q2
1776فنل90 1392.13Q2
1777جیبرلین126 1392.14Q2
1778میدان مغناطیسی42 1392.14Q2
1779وراثت پذیری عمومی42 1392.14Q2
1780کارواکرول42 1392.14Q2
1781بقولات36 1392.17Q2
1782تنش‌های محیطی36 1392.17Q2
1783درون یابی36 1392.17Q2
1784رشد مجدد36 1392.17Q2
1785الکتروفورز دو بعدی30 1392.20Q2
1786سبزشدن30 1392.20Q2
1787نشانگر SSR60 1392.20Q2
1788هویج30 1392.20Q2
1789پایه رویشی30 1392.20Q2
1790فلاونوئید84 1392.21Q2
1791آنزیم‌های آنتی اکسیدانت126 1392.24Q2
1792کادمیوم174 1392.24Q2
1793برنج (. Oryza sativa L)24 1392.25Q2
1794تنش288 1392.25Q2
1795جیرفت24 1392.25Q2
1796دز علف کش24 1392.25Q2
1797دمای متناوب24 1392.25Q2
1798ریز مغذی24 1392.25Q2
1799طول روز24 1392.25Q2
1800غلظت کلروفیل24 1392.25Q2
1801فرسودگی بذر24 1392.25Q2
1802مدل‌های رگرسیونی24 1392.25Q2
1803نخل خرما24 1392.25Q2
1804نسبت برابری زمین360 1392.25Q2
1805کاتچین24 1392.25Q2
1806گیاهان دارویی306 1392.25Q2
1807محتوای کلروفیل114 1392.26Q2
1808نشانگر مولکولی114 1392.26Q2
1809شاخص تحمل به تنش66 1392.27Q2
1810ایمنی42 1392.29Q2
1811خراسان شمالی42 1392.29Q2
1812مکان یابی42 1392.29Q2
1813اسیدیته78 1392.31Q2
1814صفات فیزیولوژیکی96 1392.31Q2
1815پروتئین دانه210 1392.31Q2
1816ایندول استیک اسید36 1392.33Q2
1817بستر کشت36 1392.33Q2
1818خصوصیات مورفولوژیکی54 1392.33Q2
1819رژیم‌های آبیاری36 1392.33Q2
1820زیره سیاه36 1392.33Q2
1821شنبلیله90 1392.33Q2
1822ماشین بینایی36 1392.33Q2
1823نانو ذرات نقره36 1392.33Q2
1824نقشه پراکنش36 1392.33Q2
1825سدیم174 1392.34Q2
1826آسکوربات66 1392.36Q2
1827پروتئین نوترکیب66 1392.36Q2
1828کود سبز66 1392.36Q2
1829کالوس زایی48 1392.38Q2
1830پرایمینگ بذر78 1392.38Q2
1831کود گاوی138 1392.39Q2
1832باقلا150 1392.40Q2
1833بهره وری انرژی30 1392.40Q2
1834درخت به30 1392.40Q2
1835ذخایر ساقه30 1392.40Q2
1836زیست توده علف‌های هرز30 1392.40Q2
1837سختی آب30 1392.40Q2
1838فلورسانس30 1392.40Q2
1839ماده آلی خاک30 1392.40Q2
1840کاشان30 1392.40Q2
1841کدو30 1392.40Q2
1842سودوموناس144 1392.42Q2
1843قارچ میکوریزا42 1392.43Q2
1844پلی فنل اکسیداز42 1392.43Q2
1845پتانسیل اسمزی138 1392.43Q1
1846محتوای آب نسبی54 1392.44Q1
1847پراکسید هیدروژن54 1392.44Q1
1848پلی اتیلن گلایکول132 1392.45Q1
1849عملکرد اقتصادی78 1392.46Q1
1850آنتوسیانین228 1392.47Q1
1851None24 1392.50Q1
1852آسکوربیک اسید36 1392.50Q1
1853اثرات زیست محیطی36 1392.50Q1
1854تجزیه مرکب72 1392.50Q1
1855دمای ۵۰ درصد کشندگی24 1392.50Q1
1856دوام سطح برگ36 1392.50Q1
1857رز48 1392.50Q1
1858رنگدانه24 1392.50Q1
1859روش مصرف24 1392.50Q1
1860سطح ریشه24 1392.50Q1
1861سفتی بافت48 1392.50Q1
1862سولفات منگنز24 1392.50Q1
1863شیلات24 1392.50Q1
1864غلاف36 1392.50Q1
1865فضای مجازی36 1392.50Q1
1866لیکوپن24 1392.50Q1
1867مرغ گوشتی24 1392.50Q1
1868نشانگرهای SSR24 1392.50Q1
1869هتروزیگوسیتی24 1392.50Q1
1870همگرایی24 1392.50Q1
1871کربوهیدرات120 1392.50Q1
1872کشت تاخیری24 1392.50Q1
1873گامپرتز24 1392.50Q1
1874سالیسیلیک اسید162 1392.52Q1
1875سیانوباکتری78 1392.54Q1
1876الگوریتم ژنتیک54 1392.56Q1
1877تعداد دانه54 1392.56Q1
1878پراکسیداز312 1392.56Q1
1879تراکم علف هرز126 1392.57Q1
1880شمال غرب ایران42 1392.57Q1
1881عملکرد رشد42 1392.57Q1
1882متیونین42 1392.57Q1
1883نیکل42 1392.57Q1
1884گیاه پالایی114 1392.58Q1
1885گیاه دارویی288 1392.58Q1
1886بادرشبو30 1392.60Q1
1887دوره پر شدن دانه60 1392.60Q1
1888لوبیا سبز30 1392.60Q1
1889مالچ زنده30 1392.60Q1
1890وزن هزاردانه60 1392.60Q1
1891کمبود آب138 1392.61Q1
1892کود بیولوژیک156 1392.62Q1
1893کیفیت میوه78 1392.62Q1
1894پروتئین کل48 1392.63Q1
1895نشت الکترولیت‌ها66 1392.64Q1
1896باکتری محرک رشد36 1392.67Q1
1897بهره وری آب90 1392.67Q1
1898خاکستر36 1392.67Q1
1899سیلیکون54 1392.67Q1
1900عملکرد میوه72 1392.67Q1
1901محتوای نسبی آب برگ108 1392.67Q1
1902مغناطیس سنجی54 1392.67Q1
1903پوترسین54 1392.67Q1
1904نمک60 1392.70Q1
1905انقلاب اسلامی42 1392.71Q1
1906تنش دمای پایین42 1392.71Q1
1907مواد جامد محلول90 1392.73Q1
1908اتفن24 1392.75Q1
1909ایمنی غذایی24 1392.75Q1
1910جذب تشعشع24 1392.75Q1
1911دقت عددی24 1392.75Q1
1912روز بیولوژیک24 1392.75Q1
1913ماست24 1392.75Q1
1914مواد موثره24 1392.75Q1
1915نماتد ریشه گرهی24 1392.75Q1
1916هیبرید ذرت24 1392.75Q1
1917بدون خاک ورزی30 1392.80Q1
1918عملکرد کلاله30 1392.80Q1
1919غوزه30 1392.80Q1
1920یکنواختی جوانه زنی30 1392.80Q1
1921وزن خشک306 1392.80Q1
1922اسید سالیسیلیک186 1392.81Q1
1923برگ پرچم72 1392.83Q1
1924بیوفسفر36 1392.83Q1
1925تعداد برگ36 1392.83Q1
1926جذب عناصر36 1392.83Q1
1927دمای بهینه36 1392.83Q1
1928نانو ذرات36 1392.83Q1
1929پراکسیداسیون لیپیدی36 1392.83Q1
1930Solanum tuberosum48 1392.88Q1
1931آنزیم پراکسیداز48 1392.88Q1
1932تجزیه ارتباط48 1392.88Q1
1933مولفه‌های جوانه زنی48 1392.88Q1
1934پرولین1182 1392.88Q1
1935ورمی کمپوست366 1392.89Q1
1936عناصر پرمصرف54 1392.89Q1
1937کود مرغی60 1392.90Q1
1938آنزیم‌های آنتی اکسیدان246 1392.90Q1
1939آلاینده‌ها24 1393.00Q1
1940استرس اکسیداتیو42 1393.00Q1
1941اسیدسالیسیلیک36 1393.00Q1
1942امواج فراصوت24 1393.00Q1
1943برگ زدایی30 1393.00Q1
1944بیواتانول24 1393.00Q1
1945تجزیه امی24 1393.00Q1
1946تلقیح بذر54 1393.00Q1
1947تنش اکسیداتیو126 1393.00Q1
1948توالی یابی42 1393.00Q1
1949خصوصیات ریشه24 1393.00Q1
1950داده کاوی24 1393.00Q1
1951دانه‌های روغنی36 1393.00Q1
1952دی آلل کراس24 1393.00Q1
1953ساقه دهی24 1393.00Q1
1954سرعت رشد گیاه54 1393.00Q1
1955شاخص غالبیت48 1393.00Q1
1956شاخص‌های تنش42 1393.00Q1
1957شاخه فرعی24 1393.00Q1
1958شوری خاک42 1393.00Q1
1959عمق موهو24 1393.00Q1
1960عملکرد شلتوک36 1393.00Q1
1961عناصر معدنی48 1393.00Q1
1962قارچ مایکوریزا30 1393.00Q1
1963محتوای اطلاعات چندشکلی24 1393.00Q1
1964نشانگر ISSR54 1393.00Q1
1965هدایت الکتریکی84 1393.00Q1
1966هیپوکوتیل24 1393.00Q1
1967وزن خشک علف‌های هرز36 1393.00Q1
1968پرشدن دانه24 1393.00Q1
1969کارایی مصرف24 1393.00Q1
1970کاشت تاخیری36 1393.00Q1
1971کروم24 1393.00Q1
1972گلایسین بتائین30 1393.00Q1
1973حبوبات120 1393.05Q1
1974شاخص کلروفیل114 1393.05Q1
1975کود شیمیایی306 1393.06Q1
1976بارش78 1393.08Q1
1977بنه78 1393.08Q1
1978سوپرجاذب66 1393.09Q1
1979زیست توده186 1393.10Q1
1980خرفه60 1393.10Q1
1981پیش تیمار بذر90 1393.13Q1
1982باسیلوس42 1393.14Q1
1983وزن خشک کل42 1393.14Q1
1984تعرق78 1393.15Q1
1985اسید هیومیک108 1393.17Q1
1986رویشگاه36 1393.17Q1
1987کود آلی276 1393.20Q1
1988GGE بای پلات30 1393.20Q1
1989بیودیزل30 1393.20Q1
1990زنده مانی30 1393.20Q1
1991کلروفیل900 1393.20Q1
1992کاتالاز342 1393.25Q1
1993EST24 1393.25Q1
1994ارقام مقاوم24 1393.25Q1
1995بادرشبی24 1393.25Q1
1996تاوایی پتانسیلی24 1393.25Q1
1997شاخص‌های رنگ24 1393.25Q1
1998فنول24 1393.25Q1
1999لاکتوباسیلوس24 1393.25Q1
2000نیتروکسین192 1393.25Q1
2001گلیسین بتائین24 1393.25Q1
2002هیومیک اسید66 1393.27Q1
2003ریحان108 1393.28Q1
2004ارتفاع بوته168 1393.29Q1
2005زاگرس42 1393.29Q1
2006کینتین42 1393.29Q1
2007انبارداری60 1393.30Q1
2008مولفه‌های اصلی36 1393.33Q1
2009کاروتنوئید162 1393.37Q1
2010آنتی اکسیدان240 1393.38Q1
2011آنتی اکسیدان‌ها48 1393.38Q1
2012شاخص حساسیت به تنش48 1393.38Q1
2013لگوم48 1393.38Q1
2014کودهای زیستی96 1393.38Q1
2015درصد بقا60 1393.40Q1
2016پر شدن دانه30 1393.40Q1
2017دماهای کاردینال114 1393.42Q1
2018سرعت پر شدن دانه42 1393.43Q1
2019لیزین42 1393.43Q1
2020مالون دی آلدهید90 1393.47Q1
2021نشت الکترولیت90 1393.47Q1
2022اسپرمین36 1393.50Q1
2023البرز24 1393.50Q1
2024بسامد24 1393.50Q1
2025بنه دختری48 1393.50Q1
2026ساقه36 1393.50Q1
2027سوپراکسید دیسموتاز84 1393.50Q1
2028صفات بیوشیمیایی24 1393.50Q1
2029عملکرد پتانسیل24 1393.50Q1
2030غشای سلولی24 1393.50Q1
2031مدل‌های گردش عمومی24 1393.50Q1
2032مورفولوژی ریشه24 1393.50Q1
2033هویت قومی24 1393.50Q1
2034کربوهیدرات محلول24 1393.50Q1
2035گیاه نقدینه24 1393.50Q1
2036مرزه66 1393.55Q1
2037روش سطح پاسخ42 1393.57Q1
2038آلفا آمیلاز30 1393.60Q1
2039آلودگی هوا30 1393.60Q1
2040بقاء30 1393.60Q1
2041تاسماهی سیبری30 1393.60Q1
2042سرمایه فرهنگی30 1393.60Q1
2043عملکرد کوانتومی30 1393.60Q1
2044درصد اسانس66 1393.64Q1
2045محتوای نسبی آب120 1393.65Q1
2046سافرانال36 1393.67Q1
2047عملکرد اسانس90 1393.67Q1
2048مرحله رشد54 1393.67Q1
2049کودهای آلی36 1393.67Q1
2050فعالیت آنتی اکسیدانی120 1393.70Q1
2051وزن خشک ریشه42 1393.71Q1
2052سرخارگل66 1393.73Q1
2053انبه24 1393.75Q1
2054قابلیت رقابت نسبی24 1393.75Q1
2055لاین سورس24 1393.75Q1
2056کاسنی24 1393.75Q1
2057کود تلفیقی24 1393.75Q1
2058سازوکار کانونی54 1393.78Q1
2059ظرفیت آنتی اکسیدانی54 1393.78Q1
2060سطح برگ252 1393.79Q1
2061نخود کابلی30 1393.80Q1
2062عمر گلجایی102 1393.82Q1
2063دمای پایه36 1393.83Q1
2064فلز سنگین36 1393.83Q1
2065ویتامین ث36 1393.83Q1
2066رنگیزه‌های فتوسنتزی186 1393.84Q1
2067بادرنجبویه42 1393.86Q1
2068وزن خشک برگ42 1393.86Q1
2069کیتوزان54 1393.89Q1
2070آسکوربات پراکسیداز78 1393.92Q1
2071کود زیستی378 1393.95Q1
2072آنزیم کاتالاز30 1394.00Q1
2073آنزیم‌های آنتی اکسیدانی54 1394.00Q1
2074ادامه فراسو24 1394.00Q1
2075بانک ژن24 1394.00Q1
2076بیوسولفور30 1394.00Q1
2077تثبیت زیستی نیتروژن42 1394.00Q1
2078تک کشتی24 1394.00Q1
2079دمای کانوپی36 1394.00Q1
2080ساختار جمعیت24 1394.00Q1
2081شوری آب24 1394.00Q1
2082طرح لاتیس24 1394.00Q1
2083عناصر میکرو24 1394.00Q1
2084فتوسنتز خالص30 1394.00Q1
2085فنل کل144 1394.00Q1
2086فنول کل24 1394.00Q1
2087وزن صد دانه30 1394.00Q1
2088وزن میوه60 1394.00Q1
2089پراکسیداسیون لیپیدها30 1394.00Q1
2090کاروتنوئیدها24 1394.00Q1
2091گشنیز54 1394.00Q1
2092نانوذرات54 1394.11Q1
2093پس از برداشت54 1394.11Q1
2094کلاله54 1394.11Q1
2095پلی آمین36 1394.17Q1
2096پندیمتالین36 1394.17Q1
2097گایاکول پراکسیداز36 1394.17Q1
2098شبکه‌های اجتماعی مجازی30 1394.20Q1
2099پتانسیل آب پایه30 1394.20Q1
2100مالون دی آلدئید78 1394.23Q1
2101استرس شوری24 1394.25Q1
2102درآمد خالص24 1394.25Q1
2103درجه بریکس24 1394.25Q1
2104شاخص پایداری غشاء24 1394.25Q1
2105عصاره جلبک دریایی24 1394.25Q1
2106عمکلرد دانه24 1394.25Q1
2107مدیریت زراعی24 1394.25Q1
2108پیکروکروسین24 1394.25Q1
2109آنتی اکسیدانت66 1394.27Q1
2110پیری42 1394.29Q1
2111متابولیت‌های ثانویه36 1394.33Q1
2112سوپر اکسید دیسموتاز30 1394.40Q1
2113پوتریسین30 1394.40Q1
2114کشت مخلوط افزایشی30 1394.40Q1
2115کم آبی138 1394.48Q1
2116خشک کن خورشیدی24 1394.50Q1
2117فلاونوئید کل24 1394.50Q1
2118هورمون گیاهی24 1394.50Q1
2119کروسین48 1394.50Q1
2120ترفلان30 1394.60Q1
2121توزیع نرمال30 1394.60Q1
2122شاخص سبزینگی36 1394.67Q1
2123مدل بتا36 1394.67Q1
2124DPPH24 1394.75Q1
2125مدل دوتکه‌ای24 1394.75Q1
2126گلوتاتیون پراکسیداز24 1394.75Q1
2127رنگدانه‌های فتوسنتزی78 1394.77Q1
2128تنظیم کننده رشد132 1394.77Q1
2129آب مغناطیسی30 1394.80Q1
2130اسپرمیدین30 1394.80Q1
2131عملکرد زیستی48 1394.88Q1
2132بازیافت30 1395.00Q1
2133بتاکاروتن24 1395.00Q1
2134تغذیه گیاهی24 1395.00Q1
2135دمای کاردینال24 1395.00Q1
2136سلنات سدیم24 1395.00Q1
2137قارچ ریشه24 1395.00Q1
2138متابولیت ثانویه24 1395.00Q1
2139محلولپاشی30 1395.00Q1
2140مدل WRF30 1395.00Q1
2141مواد افزودنی24 1395.00Q1
2142میکوریز36 1395.00Q1
2143کارتنوئید30 1395.00Q1
2144کدوی پوست کاغذی24 1395.00Q1
2145حجم ریشه42 1395.14Q1
2146گرمایش جهانی42 1395.14Q1
2147گیاهان زینتی42 1395.14Q1
2148ظرفیت زراعی36 1395.17Q1
2149کاهش وزن30 1395.20Q1
2150نشت یونی114 1395.21Q1
2151قند محلول54 1395.22Q1
2152تخلیه منابع24 1395.25Q1
2153وارون سازی24 1395.25Q1
2154گیاه زینتی24 1395.25Q1
2155اسمولیت30 1395.40Q1
2156امنیت غذایی24 1395.50Q1
2157عملکرد زیست توده36 1395.50Q1
2158ماشین بردار پشتیبان24 1395.50Q1
2159گیاه24 1395.50Q1
2160سوپراکسیددیسموتاز30 1395.60Q1
2161دانه روغنی36 1395.67Q1
2162آنزیم‌های پاداکسنده24 1395.75Q1
2163تجزیه خوشه ای48 1396.13Q1
2164بازده اسانس24 1396.25Q1
2165آزوسپریلوم24 1396.50Q1
2166خصوصیات فیزیکوشیمیایی24 1396.50Q1
z