موضوعات حوزه علمی روانشناسی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1دانشجو.24 1382.75Q4
2عقلانیت30 1383.20Q4
3ترس از موفقیت24 1383.50Q4
4کتابداری و اطلاع رسانی24 1383.50Q4
5نظام ارزشی30 1383.80Q4
6دانشگاه تهران30 1384.00Q4
7پایان نامه36 1384.17Q4
8اطلاعات36 1384.33Q4
9پست مدرنیسم30 1384.80Q4
10کتابخانه‌های دانشگاهی30 1384.80Q4
11دانشگاه شهید چمران اهواز24 1385.00Q4
12سیاست مدن24 1385.00Q4
13فارابی30 1385.00Q4
14مکان کنترل24 1385.00Q4
15اصفهان30 1385.20Q4
16تحلیل استنادی24 1385.25Q4
17مدیریت24 1385.25Q4
18وضعیت اجتماعی24 1385.25Q4
19نیاز36 1385.33Q4
20None3816 1385.36Q4
21سلامت جسمانی48 1385.50Q4
22مطالعه موردی24 1385.50Q4
23سیاست30 1385.60Q4
24ویژگیهای شخصیتی60 1385.60Q4
25صدرالمتالهین54 1385.67Q4
26توافق24 1385.75Q4
27سبک شناختی24 1385.75Q4
28جو سازمانی54 1385.89Q4
29خودکار آمدی24 1386.00Q4
30شاهد24 1386.00Q4
31معرفت شناسی42 1386.00Q4
32هنر24 1386.00Q4
33کتاب‌های درسی24 1386.00Q4
34حکمت عملی36 1386.17Q4
35سلامت روانشناختی30 1386.20Q4
36عملیات انتزاعی30 1386.20Q4
37قوه خیال30 1386.20Q4
38وضعیت اقتصادی30 1386.20Q4
39مهارتهای اجتماعی54 1386.22Q4
40مدیر24 1386.25Q4
41ریاضی36 1386.33Q4
42مدرنیسم36 1386.33Q4
43تنیدگی168 1386.36Q4
44جهت گیری مذهبی درونی48 1386.38Q4
45برزخ30 1386.40Q4
46طبقه اجتماعی30 1386.40Q4
47مدرسه30 1386.40Q4
48مطالعه تطبیقی30 1386.40Q4
49کتاب درسی30 1386.40Q4
50تعلیم و تربیت78 1386.46Q4
51آموزش و پرورش90 1386.47Q4
52تجربه24 1386.50Q4
53حقیقت36 1386.50Q4
54خیال منفصل24 1386.50Q4
55روش‌های تربیت24 1386.50Q4
56پرسشنامه سلامت عمومی36 1386.50Q4
57تعارض نقش30 1386.60Q4
58خیال متصل30 1386.60Q4
59رفتار مدنی سازمانی30 1386.60Q4
60تحمل ابهام36 1386.67Q4
61تهران36 1386.67Q4
62خانواده درمانی36 1386.67Q4
63بهداشت روانی78 1386.69Q4
64انسان کامل48 1386.75Q4
65اهداف تعلیم و تربیت24 1386.75Q4
66تجربه دینی24 1386.75Q4
67سطح تحصیلات24 1386.75Q4
68عدالت تعاملی24 1386.75Q4
69مشارکت در تصمیم گیری24 1386.75Q4
70بازی‌های رایانه‌ای30 1386.80Q4
71سبک مقابله30 1386.80Q4
72ماهیت30 1386.80Q4
73تدریس36 1386.83Q4
74هرمنوتیک36 1386.83Q4
75کیفیت42 1386.86Q4
76وجود66 1386.91Q4
77آموزش ابراز وجود42 1387.00Q4
78توسعه30 1387.00Q4
79خشونت خانوادگی30 1387.00Q4
80خصوصی سازی30 1387.00Q4
81درمان شناختی24 1387.00Q4
82سبک دفاعی24 1387.00Q4
83علیت24 1387.00Q4
84فلسفه54 1387.00Q4
85فلسفه تعلیم و تربیت30 1387.00Q4
86متغیرهای جمعیت شناختی30 1387.00Q4
87وضعیت تحصیلی30 1387.00Q4
88کانون کنترل24 1387.00Q4
89کیفیت دوستی42 1387.00Q4
90دانش آموز366 1387.08Q4
91موفقیت تحصیلی60 1387.10Q4
92سرسختی روان شناختی42 1387.14Q4
93رشد اجتماعی36 1387.17Q4
94دبیرستان30 1387.20Q4
95موضوع30 1387.20Q4
96حقیقت محمدیه24 1387.25Q4
97روش تدریس24 1387.25Q4
98فردگرایی24 1387.25Q4
99کمردرد مزمن24 1387.25Q4
100تاویل36 1387.33Q4
101شیوه‌های مقابله36 1387.33Q4
102معلم84 1387.36Q4
103وحدت وجود48 1387.38Q4
104تن آرامی30 1387.40Q4
105مدیریت تعارض30 1387.40Q4
106واجب الوجود30 1387.40Q4
107دارو درمانی54 1387.44Q4
108جنس174 1387.48Q4
109آزمون رورشاخ36 1387.50Q4
110امنیت24 1387.50Q4
111بحران هویت36 1387.50Q4
112جانباز24 1387.50Q4
113علم الهی24 1387.50Q4
114فناوری اطلاعات24 1387.50Q4
115محتوا24 1387.50Q4
116نگرش مذهبی108 1387.56Q4
117سبکهای دلبستگی42 1387.57Q4
118مدل پنج عاملی42 1387.57Q4
119بسیط الحقیقه30 1387.60Q4
120نظریه دلبستگی30 1387.60Q4
121رشته تحصیلی54 1387.67Q4
122دختران فراری96 1387.69Q4
123احساس امنیت24 1387.75Q4
124اختلال وسواس24 1387.75Q4
125خداشناسی24 1387.75Q4
126غزالی24 1387.75Q4
127هستی24 1387.75Q4
128برنامه ریزی30 1387.80Q4
129سلامت روان شناختی30 1387.80Q4
130مدرنیته30 1387.80Q4
131اسلام48 1387.88Q4
132دوره متوسطه90 1387.93Q4
133ابراز وجود102 1387.94Q4
134آموزش ضمن خدمت24 1388.00Q4
135اعضای هیات علمی54 1388.00Q4
136تحلیل مولفه‌های اصلی36 1388.00Q4
137تربیت دینی36 1388.00Q4
138حافظه آشکار36 1388.00Q4
139دانش آموزان عادی36 1388.00Q4
140رهبری30 1388.00Q4
141سعادت42 1388.00Q4
142مدل24 1388.00Q4
143مقابله درمانگری30 1388.00Q4
144مهار خشم30 1388.00Q4
145هیجان طلبی24 1388.00Q4
146کثرت30 1388.00Q4
147گذشت30 1388.00Q4
148کارآفرینی174 1388.03Q4
149جامعه پذیری48 1388.13Q4
150دوره راهنمایی48 1388.13Q4
151تعهد هویت42 1388.14Q4
152تکنولوژی آموزشی42 1388.14Q4
153آموزش عالی78 1388.15Q4
154اسکیزوفرنی114 1388.16Q4
155تعهد عاطفی30 1388.20Q4
156خوشبینی30 1388.20Q4
157مدیران60 1388.20Q4
158نشانگان روده تحریک پذیر30 1388.20Q4
159هوش عمومی30 1388.20Q4
160نگرش300 1388.22Q4
161پیشرفت ریاضی54 1388.22Q4
162حکمت متعالیه126 1388.24Q4
163استعاره24 1388.25Q4
164انسجام24 1388.25Q4
165خیال24 1388.25Q4
166درگیری شغلی24 1388.25Q4
167رضایت مشتری24 1388.25Q4
168روانشناختی24 1388.25Q4
169سیستم ایمنی24 1388.25Q4
170عوامل روان شناختی24 1388.25Q4
171مشاوره راه حل محور24 1388.25Q4
172مقابله مذهبی مثبت و منفی24 1388.25Q4
173اضطراب ریاضی66 1388.27Q4
174قومیت42 1388.29Q4
175اصالت وجود54 1388.33Q4
176بهره وری90 1388.33Q4
177انسان66 1388.36Q4
178افت تحصیلی48 1388.38Q4
179راهبردهای مقابله48 1388.38Q4
180عدالت48 1388.38Q4
181وحدت48 1388.38Q4
182دوره ابتدایی90 1388.40Q4
183روان رنجوری30 1388.40Q4
184مکانیسم دفاعی30 1388.40Q4
185سلامت روانی678 1388.43Q4
186اختلالات روانی54 1388.44Q4
187ارزیابی54 1388.44Q4
188انسان شناسی48 1388.50Q4
189انگیزش پیشرفت تحصیلی36 1388.50Q4
190تحلیل محتوا84 1388.50Q4
191تعهد مبادله‌ای24 1388.50Q4
192تعهد پیوستگی24 1388.50Q4
193دوره راهنمایی تحصیلی24 1388.50Q4
194رضامندی زناشویی36 1388.50Q4
195رفتاری36 1388.50Q4
196زوج‌ها36 1388.50Q4
197سخت رویی48 1388.50Q4
198عاملیت24 1388.50Q4
199کودکان عادی36 1388.50Q4
200خشنودی شغلی114 1388.53Q4
201ابرازگری هیجانی42 1388.57Q4
202عوامل شخصیتی42 1388.57Q4
203فزون کنشی42 1388.57Q4
204راهبردهای یادگیری84 1388.64Q4
205اختلالات شخصیت36 1388.67Q4
206شیوه‌های فرزند پروری36 1388.67Q4
207کمال36 1388.67Q4
208خصومت42 1388.71Q4
209عدالت توزیعی42 1388.71Q4
210کمال گرایی مثبت42 1388.71Q4
211انگیزه پیشرفت114 1388.74Q4
212دانشجو366 1388.74Q4
213اختلال نارسایی توجه24 1388.75Q4
214بهداشت روان24 1388.75Q4
215معرفت24 1388.75Q4
216وجدانی بودن48 1388.75Q4
217بزهکاری84 1388.79Q4
218اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)30 1388.80Q4
219تربیت اخلاقی30 1388.80Q4
220تیپ شخصیتی A30 1388.80Q4
221روان درمانی30 1388.80Q4
222سبک‌های یادگیری60 1388.80Q4
223عدالت رویه‌ای60 1388.80Q4
224کارکنان دانشگاه30 1388.80Q4
225اضطراب صفت36 1388.83Q3
226برنامه فرزندپروری مثبت36 1388.83Q3
227خودپنداشت36 1388.83Q3
228ناسازگاری36 1388.83Q3
229سبک‌های مقابله78 1388.85Q3
230هیجان خواهی96 1388.88Q3
231هوش204 1388.88Q3
232جنسیت318 1388.89Q3
233عرفان54 1388.89Q3
234مهارت اجتماعی54 1388.89Q3
235یادگیری مشارکتی84 1388.93Q3
236نفس96 1388.94Q3
237آزمون24 1389.00Q3
238ابن سینا54 1389.00Q3
239اختلال شخصیت54 1389.00Q3
240باورهای خودکارآمدی48 1389.00Q3
241برهان صدیقین24 1389.00Q3
242بینش24 1389.00Q3
243تعامل اجتماعی24 1389.00Q3
244جانبازان24 1389.00Q3
245جهت گیری مذهبی بیرونی30 1389.00Q3
246خستگی مزمن24 1389.00Q3
247ساختار خانواده36 1389.00Q3
248شادمانی48 1389.00Q3
249عملکرد تحصیلی456 1389.00Q3
250عوامل خطر30 1389.00Q3
251فرزند پروری24 1389.00Q3
252مدیریت زمان54 1389.00Q3
253مهارتهای زندگی24 1389.00Q3
254هویت جنسی24 1389.00Q3
255وحدت شخصی وجود24 1389.00Q3
256کنترل هیجانی24 1389.00Q3
257هنجاریابی234 1389.10Q3
258اختلال وسواس فکری - عملی48 1389.13Q3
259انگیزه42 1389.14Q3
260عوامل جمعیت شناختی42 1389.14Q3
261مقابله42 1389.14Q3
262جرم36 1389.17Q3
263خودکارآمدی عمومی36 1389.17Q3
264عملکرد72 1389.17Q3
265اشتغال60 1389.20Q3
266اضطراب پنهان30 1389.20Q3
267تحصیلات30 1389.20Q3
268تنیدگی والدینی30 1389.20Q3
269رگه‌های شخصیتی30 1389.20Q3
270معتاد30 1389.20Q3
271یادگیری سازمانی30 1389.20Q3
272شناخت درمانی78 1389.23Q3
273عدالت سازمانی78 1389.23Q3
274پیشرفت تحصیلی912 1389.24Q3
275SCL-۹۰-R24 1389.25Q3
276ارزشیابی48 1389.25Q3
277استعداد اعتیاد24 1389.25Q3
278باورهای انگیزشی72 1389.25Q3
279تجرد24 1389.25Q3
280تفسیر24 1389.25Q3
281جهت گیری همنوایی24 1389.25Q3
282جهت گیری گفت و شنود24 1389.25Q3
283حافظه کلامی24 1389.25Q3
284حل مساله ریاضی24 1389.25Q3
285خشونت خانگی24 1389.25Q3
286زوج‌های هر دو شاغل24 1389.25Q3
287سبک دلبستگی ایمن24 1389.25Q3
288کمال گرایی منفی48 1389.25Q3
289جهانی شدن42 1389.29Q3
290سخت کوشی42 1389.29Q3
291مشاوره شغلی42 1389.29Q3
292یادگیری162 1389.30Q3
293دانشگاه آزاد اسلامی60 1389.30Q3
294سرسختی60 1389.30Q3
295مشاوره گروهی132 1389.32Q3
296احساس غربت36 1389.33Q3
297خودشناسی36 1389.33Q3
298سبک‌های تفکر90 1389.33Q3
299سرزندگی36 1389.33Q3
300قدرت36 1389.33Q3
301نابینا36 1389.33Q3
302کنترل خشم54 1389.33Q3
303اختلال سلوک66 1389.36Q3
304اسکیزوفرنیا66 1389.36Q3
305توانمندسازی66 1389.36Q3
306عقل66 1389.36Q3
307باورهای ارتباطی48 1389.38Q3
308مشکلات رفتاری کودکان48 1389.38Q3
309آموزش مهارت‌های اجتماعی30 1389.40Q3
310برون گردی30 1389.40Q3
311راهبردهای مقابله‌ای180 1389.40Q3
312سوگیری حافظه30 1389.40Q3
313شناخت درمانی گروهی30 1389.40Q3
314ویژگی شخصیتی30 1389.40Q3
315دانشگاه72 1389.42Q3
316مشاوره72 1389.42Q3
317سیگار42 1389.43Q3
318الگو66 1389.45Q3
319اختلال بیش فعالی24 1389.50Q3
320الگوهای ارتباطی24 1389.50Q3
321بلوغ اجتماعی24 1389.50Q3
322بیش فعالی48 1389.50Q3
323تئوری ذهن36 1389.50Q3
324ترتیب تولد36 1389.50Q3
325تعلل24 1389.50Q3
326حافظه72 1389.50Q3
327خستگی عاطفی24 1389.50Q3
328خودآموزی کلامی24 1389.50Q3
329خوداثرمندی24 1389.50Q3
330روان پریشی24 1389.50Q3
331زمان24 1389.50Q3
332سهروردی24 1389.50Q3
333عقب ماندگی ذهنی48 1389.50Q3
334میزان شیوع24 1389.50Q3
335همبستگی24 1389.50Q3
336پیشرفت تحصیلی ریاضی24 1389.50Q3
337کیفیت تدریس24 1389.50Q3
338دبیران66 1389.55Q3
339رضایتمندی زناشویی96 1389.56Q3
340برونگرایی42 1389.57Q3
341دلبستگی به خدا42 1389.57Q3
342زندانی42 1389.57Q3
343عوامل فردی42 1389.57Q3
344PTSD30 1389.60Q3
345ارتباط30 1389.60Q3
346تربیت سیاسی30 1389.60Q3
347تیزهوش60 1389.60Q3
348خلاقیت هیجانی30 1389.60Q3
349دلپذیر بودن30 1389.60Q3
350راهبردهای شناختی60 1389.60Q3
351نبوت30 1389.60Q3
352برنامه درسی180 1389.63Q3
353مدل معادلات ساختاری36 1389.67Q3
354همسرآزاری36 1389.67Q3
355هوش سیال36 1389.67Q3
356ملاصدرا150 1389.68Q3
357سازگاری زناشویی330 1389.69Q3
358درمان شناختی - رفتاری60 1389.70Q3
359اختلالات رفتاری84 1389.71Q3
360خلاقیت300 1389.72Q3
361اختلال وسواس بی اختیاری24 1389.75Q3
362اخلاق72 1389.75Q3
363ازدواج موفق24 1389.75Q3
364ایران96 1389.75Q3
365تربیت معلم24 1389.75Q3
366راهبرد مقابله24 1389.75Q3
367سازگاری تحصیلی48 1389.75Q3
368سازگاری شغلی24 1389.75Q3
369سندرم پیش از قاعدگی24 1389.75Q3
370عوامل شخصیت24 1389.75Q3
371پایایی و روایی24 1389.75Q3
372پردازش شناختی24 1389.75Q3
373پیوند اجتماعی24 1389.75Q3
374حرکت جوهری54 1389.78Q3
375مهارت حل مساله54 1389.78Q3
376جهت گیری مذهبی138 1389.78Q3
377کودک114 1389.79Q3
378اعتبار738 1389.80Q3
379دختران60 1389.80Q3
380رویکرد شناختی- رفتاری30 1389.80Q3
381زندان30 1389.80Q3
382سازمان یادگیرنده30 1389.80Q3
383نهج البلاغه30 1389.80Q3
384هویت ملی30 1389.80Q3
385اعتماد به نفس36 1389.83Q3
386برنامه ریزی درسی36 1389.83Q3
387برون گرایی144 1389.83Q3
388تحلیل مسیر72 1389.83Q3
389منبع کنترل144 1389.83Q3
390نوسازی36 1389.83Q3
391آموزش228 1389.84Q3
392رضایت شغلی366 1389.85Q3
393تغییر نگرش42 1389.86Q3
394عقب مانده ذهنی42 1389.86Q3
395ورزش42 1389.86Q3
396اوقات فراغت48 1389.88Q3
397هراس اجتماعی96 1389.88Q3
398ویژگی‌های جمعیت شناختی48 1389.88Q3
399پرستار48 1389.88Q3
400پیشگیری48 1389.88Q3
401دست برتری66 1389.91Q3
402زن72 1389.92Q3
403صفات شخصیت78 1389.92Q3
404آموزش مهارت‌های زندگی36 1390.00Q3
405استقلال42 1390.00Q3
406تحلیل ارتباط محاوره‌ای24 1390.00Q3
407تحول108 1390.00Q3
408تصمیم گیری66 1390.00Q3
409حمایت خانواده36 1390.00Q3
410خود پنداره24 1390.00Q3
411خودشناسی انسجامی24 1390.00Q3
412ذات24 1390.00Q3
413راهبردهای فراشناختی66 1390.00Q3
414رویکردهای یادگیری42 1390.00Q3
415رگه‌های شخصیت24 1390.00Q3
416شاخص توده بدنی24 1390.00Q3
417طرحواره36 1390.00Q3
418عوامل اجتماعی72 1390.00Q3
419فراشناخت120 1390.00Q3
420مدل یابی معادلات ساختاری30 1390.00Q3
421مصرف مواد42 1390.00Q3
422ناهماهنگی شناختی24 1390.00Q3
423وحی42 1390.00Q3
424ورزشکار30 1390.00Q3
425خانواده468 1390.04Q3
426حل مساله150 1390.04Q3
427پرخاشگری408 1390.07Q3
428هوش هیجانی822 1390.08Q3
429سلامت66 1390.09Q3
430انگیزش60 1390.10Q3
431روان رنجورخویی60 1390.10Q3
432فشار روانی48 1390.13Q3
433مهارتهای ارتباطی48 1390.13Q3
434قرآن90 1390.13Q3
435ارزش تکلیف42 1390.14Q3
436انتخاب همسر36 1390.17Q3
437خانواده درمانی ساختاری36 1390.17Q3
438رضایت مندی زناشویی36 1390.17Q3
439مقیاس36 1390.17Q3
440همنوایی36 1390.17Q3
441شخصیت348 1390.17Q3
442اعتیاد264 1390.18Q3
443سلامت عمومی396 1390.20Q3
444اسکیزوتایپی30 1390.20Q3
445بازآموزی اسنادی30 1390.20Q3
446بخشودگی30 1390.20Q3
447خودمهارگری30 1390.20Q3
448دانش جنسی30 1390.20Q3
449عود30 1390.20Q3
450مدیریت دانش30 1390.20Q3
451ناتوانی ریاضی30 1390.20Q3
452نوروزگرایی30 1390.20Q3
453تعهد سازمانی234 1390.21Q3
454شادی78 1390.23Q3
455اسناد علی24 1390.25Q3
456انزوای اجتماعی24 1390.25Q3
457ایدز24 1390.25Q3
458با وجدان بودن24 1390.25Q3
459باورهای دینی24 1390.25Q3
460تقلید24 1390.25Q3
461جراحی زیبایی24 1390.25Q3
462روان شناسی24 1390.25Q3
463روان پویشی24 1390.25Q3
464روایی888 1390.25Q3
465سبک والدگری24 1390.25Q3
466سن72 1390.25Q3
467مشارکت72 1390.25Q3
468مهاجرت24 1390.25Q3
469نشانگان داون48 1390.25Q3
470وسواس فکری24 1390.25Q3
471پایگاه اجتماعی24 1390.25Q3
472پردازش معنایی24 1390.25Q3
473پژوهش کیفی72 1390.25Q3
474کیفیت ارتباط24 1390.25Q3
475هویت132 1390.27Q3
476عزت نفس618 1390.28Q3
477عوامل خانوادگی42 1390.29Q3
478باورهای معرفت شناختی102 1390.29Q3
479تعارض کار- خانواده54 1390.33Q3
480دانش آموزان پسر36 1390.33Q3
481رضایت مندی36 1390.33Q3
482شیوع126 1390.33Q3
483پردازش اطلاعات36 1390.33Q3
484کنترل36 1390.33Q3
485کارکنان66 1390.36Q3
486ابعاد شخصیت48 1390.38Q3
487اینترنت48 1390.38Q3
488حرمت خود258 1390.40Q3
489طلاق216 1390.42Q3
490بهزیستی84 1390.43Q3
491افسردگی اساسی66 1390.45Q3
492ناباروری102 1390.47Q3
493کیفیت زندگی کاری102 1390.47Q3
494آموزش مجازی24 1390.50Q3
495اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی36 1390.50Q3
496استرس زناشویی36 1390.50Q3
497اضطراب رایانه24 1390.50Q3
498تمایزیافتگی خود36 1390.50Q3
499خوداثرمندی والدینی24 1390.50Q3
500خودمختاری24 1390.50Q3
501روابط موضوعی24 1390.50Q3
502روان رنجور خویی24 1390.50Q3
503سبک فرزندپروری ادراک شده24 1390.50Q3
504صفات شخصیتی60 1390.50Q3
505عملی بودن72 1390.50Q3
506فشار خون24 1390.50Q3
507ویژگی‌های شغل24 1390.50Q3
508کورتیزول بزاقی24 1390.50Q3
509سبک‌های هویت156 1390.54Q3
510خشم144 1390.54Q3
511اعتماد اجتماعی66 1390.55Q3
512تحلیل عاملی اکتشافی66 1390.55Q3
513خودکشی66 1390.55Q3
514فرهنگ سازمانی96 1390.56Q3
515دانشجویان894 1390.57Q3
516توجه انتخابی42 1390.57Q3
517دختر42 1390.57Q3
518کیفیت دلبستگی42 1390.57Q3
519نوجوانان468 1390.59Q3
520آموزش گروهی30 1390.60Q3
521تنیدگی تحصیلی30 1390.60Q3
522منابع انسانی30 1390.60Q3
523سلامت روان756 1390.60Q3
524آموزش والدین78 1390.62Q3
525استرس426 1390.63Q3
526شدت درد66 1390.64Q3
527وابستگی به مواد66 1390.64Q3
528پایایی612 1390.65Q3
529جوانان138 1390.65Q3
530تربیت جنسی36 1390.67Q3
531رابطه جنسی36 1390.67Q3
532سبک یادگیری36 1390.67Q3
533شناخت126 1390.67Q3
534کمال گرایی420 1390.69Q3
535تعارضات زناشویی138 1390.70Q3
536زنان شاغل60 1390.70Q3
537کیفیت زناشویی42 1390.71Q3
538یادداری42 1390.71Q3
539زوج درمانی108 1390.72Q3
540درد مزمن132 1390.73Q3
541خشونت90 1390.73Q3
542نوجوان258 1390.74Q3
543اختلال دوقطبی24 1390.75Q3
544باور به دنیای ناعادلانه48 1390.75Q3
545تفاوت‌های جنسیتی72 1390.75Q3
546حافظه دیداری24 1390.75Q3
547حافظه فعال72 1390.75Q3
548روانسنجی48 1390.75Q3
549مثبت نگری24 1390.75Q3
550نابینایی24 1390.75Q3
551افسردگی1686 1390.75Q3
552تربیت54 1390.78Q3
553آرتریت روماتوئید30 1390.80Q3
554ادراک30 1390.80Q3
555بازداری60 1390.80Q3
556بهزیستی فاعلی30 1390.80Q3
557سوء مصرف مواد120 1390.80Q3
558سرسختی روانشناختی66 1390.82Q2
559سوگیری توجه66 1390.82Q2
560عملکرد ریاضی102 1390.82Q2
561شیوه‌های فرزندپروری138 1390.83Q2
562تحلیل عاملی216 1390.83Q2
563زبان36 1390.83Q2
564علائم افسردگی36 1390.83Q2
565فرزندان36 1390.83Q2
566باور به دنیای عادلانه42 1390.86Q2
567تحلیل عاملی تاییدی126 1390.86Q2
568خود کارآمدی42 1390.86Q2
569فرهنگ84 1390.86Q2
570دانش آموزان دبیرستانی90 1390.87Q2
571ازدواج144 1390.88Q2
572راهبردهای خودتنظیمی48 1390.88Q2
573سلامت سازمانی48 1390.88Q2
574همدلی144 1390.88Q2
575هوش عاطفی54 1390.89Q2
576کودک آزاری54 1390.89Q2
577سرمایه اجتماعی132 1390.91Q2
578فرسودگی شغلی294 1390.92Q2
579اهداف پیشرفت162 1390.93Q2
580مشکلات رفتاری174 1390.93Q2
581اثربخشی90 1390.93Q2
582معلمان114 1390.95Q2
583نظریه ذهن150 1390.96Q2
584استرس شغلی192 1390.97Q2
585عملکرد خانواده216 1390.97Q2
586آسیب شناسی روانی30 1391.00Q2
587اختلال استرس پس از ضربه72 1391.00Q2
588اختلالات اضطرابی24 1391.00Q2
589اخلاق حرفه‌ای30 1391.00Q2
590افسردگی پس از زایمان24 1391.00Q2
591انعطاف پذیری36 1391.00Q2
592انگیزش بیرونی30 1391.00Q2
593انگیزش درونی54 1391.00Q2
594ترس از ارزیابی منفی42 1391.00Q2
595جو عاطفی خانواده24 1391.00Q2
596دانش آموزان کم توان ذهنی24 1391.00Q2
597دلبستگی شغلی30 1391.00Q2
598روایی و پایایی24 1391.00Q2
599سبک اسناد48 1391.00Q2
600سبک‌های حل مساله24 1391.00Q2
601سبک‌های مقابله‌ای120 1391.00Q2
602شخصیت مرزی24 1391.00Q2
603عادی36 1391.00Q2
604قصد ترک شغل24 1391.00Q2
605مذهب54 1391.00Q2
606ناتوانی یادگیری ریاضی30 1391.00Q2
607هیجان منفی24 1391.00Q2
608رضایت زناشویی846 1391.02Q2
609اضطراب امتحان348 1391.03Q2
610والدین126 1391.05Q2
611معنویت120 1391.05Q2
612سبک‌های فرزندپروری108 1391.06Q2
613روان سنجی102 1391.06Q2
614سازگاری258 1391.07Q2
615ویژگی‌های شخصیتی426 1391.07Q2
616جهت گیری هدف84 1391.07Q2
617عملکرد شغلی78 1391.08Q2
618طراحی آموزشی66 1391.09Q2
619قصه گویی66 1391.09Q2
620دینداری120 1391.10Q2
621پنج عامل بزرگ شخصیت108 1391.11Q2
622تصور از خدا48 1391.13Q2
623جو مدرسه48 1391.13Q2
624درمان48 1391.13Q2
625دانشجویان دختر84 1391.14Q2
626زوج درمانی هیجان مدار42 1391.14Q2
627خودشکوفایی36 1391.17Q2
628شرم36 1391.17Q2
629فناوری اطلاعات و ارتباطات36 1391.17Q2
630دلبستگی276 1391.17Q2
631ویژگی‌های شخصیت66 1391.18Q2
632اعتباریابی96 1391.19Q2
633اضطراب1038 1391.19Q2
634تنهایی30 1391.20Q2
635توانمندسازی روان شناختی30 1391.20Q2
636فوبی اجتماعی30 1391.20Q2
637مهارت‌های زندگی192 1391.22Q2
638کودکان پیش دبستانی132 1391.23Q2
639آگاهی واج شناختی24 1391.25Q2
640اختلال استرس پس از سانحه48 1391.25Q2
641اعتماد48 1391.25Q2
642انگیزش پیشرفت120 1391.25Q2
643تحلیل رفتار متقابل24 1391.25Q2
644تعهد96 1391.25Q2
645زوجه24 1391.25Q2
646ضربان قلب24 1391.25Q2
647عملکرد خانوادگی24 1391.25Q2
648مالتیپل اسکلروزیس24 1391.25Q2
649مبانی24 1391.25Q2
650پرخاشگری کلامی24 1391.25Q2
651کنشهای اجرایی24 1391.25Q2
652کارکرد خانواده162 1391.26Q2
653دانش آموزان تیزهوش42 1391.29Q2
654میگرن42 1391.29Q2
655آگاهی102 1391.29Q2
656اضطراب اجتماعی306 1391.29Q2
657درد102 1391.29Q2
658کمرویی102 1391.29Q2
659حمایت اجتماعی384 1391.31Q2
660مهارت‌های اجتماعی348 1391.33Q2
661بهزیستی معنوی36 1391.33Q2
662توجه54 1391.33Q2
663روابط زناشویی36 1391.33Q2
664سبک تفکر54 1391.33Q2
665مشارکت اجتماعی36 1391.33Q2
666مشارکت سیاسی36 1391.33Q2
667پرخاشگری آشکار36 1391.33Q2
668عاطفه منفی102 1391.35Q2
669تعارض زناشویی150 1391.36Q2
670اجتماعی66 1391.36Q2
671ادراک بیماری48 1391.38Q2
672رواسازی48 1391.38Q2
673سبک فرزندپروری48 1391.38Q2
674سبک دلبستگی222 1391.38Q2
675عاطفه مثبت108 1391.39Q2
676استرس تحصیلی30 1391.40Q2
677تفکر خلاق30 1391.40Q2
678درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن30 1391.40Q2
679سازگاری اجتماعی300 1391.40Q2
680فرانگرانی30 1391.40Q2
681پردازش هیجانی30 1391.40Q2
682سرمایه فرهنگی42 1391.43Q2
683نورزگرایی66 1391.45Q2
684درمان شناختی رفتاری168 1391.46Q2
685بازی24 1391.50Q2
686حل مساله اجتماعی72 1391.50Q2
687سخنرانی24 1391.50Q2
688سلامت اجتماعی60 1391.50Q2
689عملکرد ورزشی24 1391.50Q2
690فرا تحلیل24 1391.50Q2
691پرستاران60 1391.50Q2
692پیشگیری از عود24 1391.50Q2
693نگرانی144 1391.54Q2
694صمیمیت زناشویی54 1391.56Q2
695زوجین162 1391.59Q2
696ام اس30 1391.60Q2
697تیپ شخصیتی30 1391.60Q2
698خطرپذیری30 1391.60Q2
699دلبستگی ادراک شده دوران کودکی30 1391.60Q2
700خودکارآمدی606 1391.60Q2
701خودکارآمدی تحصیلی174 1391.62Q2
702تیپ شخصیتی D48 1391.63Q2
703ساختار عاملی174 1391.66Q2
704اختلال اضطراب اجتماعی72 1391.67Q2
705باورهای مذهبی54 1391.67Q2
706بهزیستی ذهنی126 1391.67Q2
707ذهن خوانی36 1391.67Q2
708کودکان252 1391.69Q2
709آموزش مدیریت والدین42 1391.71Q2
710زنان مطلقه42 1391.71Q2
711پیوند والدینی42 1391.71Q2
712هیجان156 1391.73Q2
713اختلال افسردگی اساسی24 1391.75Q2
714ارزیابی مجدد24 1391.75Q2
715بیماری مزمن24 1391.75Q2
716درمان نگهدارنده متادون24 1391.75Q2
717روش‌های تربیتی24 1391.75Q2
718مدیریت خشم48 1391.75Q2
719مرور زندگی24 1391.75Q2
720نقاشی درمانی24 1391.75Q2
721وسوسه24 1391.75Q2
722سبک‌های دلبستگی390 1391.75Q2
723باورهای فراشناختی174 1391.76Q2
724انگیزش شغلی54 1391.78Q2
725سیستم فعال ساز رفتاری54 1391.78Q2
726اختلال وسواس فکری- عملی30 1391.80Q2
727باورهای هوشی30 1391.80Q2
728ساختار قدرت30 1391.80Q2
729سبک هویت30 1391.80Q2
730طرح واره درمانی30 1391.80Q2
731علم سنجی30 1391.80Q2
732مهارت ارتباطی30 1391.80Q2
733نوجوانان دختر30 1391.80Q2
734وظیفه شناسی30 1391.80Q2
735گشتالت درمانی30 1391.80Q2
736امیدواری66 1391.82Q2
737مسوولیت پذیری66 1391.82Q2
738خودکارآمدی ریاضی36 1391.83Q2
739روایی سازه36 1391.83Q2
740هویت اجتماعی36 1391.83Q2
741روابط خانوادگی42 1391.86Q2
742زنان خانه دار42 1391.86Q2
743نظریه انتخاب42 1391.86Q2
744کودکان دبستانی42 1391.86Q2
745احساس گناه48 1391.88Q2
746رفتار48 1391.88Q2
747مدیریت استرس48 1391.88Q2
748ابعاد هویت36 1392.00Q2
749تربیت اجتماعی30 1392.00Q2
750تنیدگی ادراک شده24 1392.00Q2
751خودتنظیمی تحصیلی24 1392.00Q2
752دانش آموزان دختر96 1392.00Q2
753دین42 1392.00Q2
754رضایت از زندگی354 1392.00Q2
755سن ازدواج24 1392.00Q2
756شیوه فرزندپروری36 1392.00Q2
757علامه طباطبایی24 1392.00Q2
758مدارس42 1392.00Q2
759مشاوران30 1392.00Q2
760مصاحبه انگیزشی24 1392.00Q2
761منزلت اجتماعی24 1392.00Q2
762همسانی درونی42 1392.00Q2
763همسران24 1392.00Q2
764زنان426 1392.01Q2
765نوجوانی210 1392.06Q2
766مهارت‌های ارتباطی162 1392.07Q2
767سیستم بازداری رفتاری60 1392.10Q2
768درک مطلب54 1392.11Q2
769گروه درمانی132 1392.14Q2
770تفاوت‌های جنسی42 1392.14Q2
771تفکر انتقادی168 1392.14Q2
772دلزدگی زناشویی42 1392.14Q2
773نارساخوانی84 1392.14Q2
774احساس تنهایی228 1392.16Q2
775خواندن36 1392.17Q2
776سبک مقابله‌ای36 1392.17Q2
777ویژگی‌های روانسنجی72 1392.17Q2
778خودپنداره126 1392.19Q2
779آسیب‌های اجتماعی30 1392.20Q2
780ارزیابی شناختی30 1392.20Q2
781انگیزه تحصیلی30 1392.20Q2
782خودآگاهی30 1392.20Q2
783راهبردهای کنترل فکر30 1392.20Q2
784روابط فرا زناشویی30 1392.20Q2
785سرطان150 1392.20Q2
786کفایت اجتماعی30 1392.20Q2
787کنش‌های اجرایی60 1392.20Q2
788تصویرسازی ذهنی24 1392.25Q2
789تفاوت جنسیتی24 1392.25Q2
790حافظه سرگذشتی24 1392.25Q2
791خانواده اصلی24 1392.25Q2
792خشونت علیه زنان24 1392.25Q2
793خلق24 1392.25Q2
794زوجین ناسازگار24 1392.25Q2
795عوامل اقتصادی24 1392.25Q2
796ناامیدی24 1392.25Q2
797هدف‌های پیشرفت24 1392.25Q2
798پژوهش مورد منفرد24 1392.25Q2
799دیابت نوع ۲42 1392.29Q2
800کیفیت زندگی864 1392.29Q2
801زنان سرپرست خانوار60 1392.30Q2
802تمایز یافتگی36 1392.33Q2
803دانش آموزان ابتدایی36 1392.33Q2
804مردان36 1392.33Q2
805نگرش‌های ناکارآمد66 1392.36Q2
806اتیسم48 1392.38Q2
807زوج48 1392.38Q2
808ناتوانی یادگیری48 1392.38Q2
809ویژگی‌های روان سنجی174 1392.38Q2
810شادکامی564 1392.38Q2
811خودتنظیمی108 1392.39Q2
812باورهای غیر منطقی30 1392.40Q2
813روان شناسی خانواده30 1392.40Q2
814سبک‌های شناختی30 1392.40Q2
815شایستگی اجتماعی30 1392.40Q2
816قضاوت اخلاقی30 1392.40Q2
817دیابت72 1392.42Q2
818باورهای غیرمنطقی84 1392.43Q2
819درمان شناختی-رفتاری42 1392.43Q2
820نظریه زمینه‌ای42 1392.43Q2
821دختران نوجوان96 1392.44Q1
822خوش بینی186 1392.45Q1
823آسیب بینایی24 1392.50Q1
824افکار خودکشی36 1392.50Q1
825بهزیستی اجتماعی24 1392.50Q1
826تصویر بدنی84 1392.50Q1
827رابطه زناشویی24 1392.50Q1
828سازگاری با دانشگاه24 1392.50Q1
829سبک‌های دفاعی36 1392.50Q1
830سبک‌های هویتی36 1392.50Q1
831سرشت24 1392.50Q1
832شناخت اجتماعی60 1392.50Q1
833طلاق عاطفی24 1392.50Q1
834عواطف مثبت24 1392.50Q1
835منش24 1392.50Q1
836ناتوانی‌های یادگیری36 1392.50Q1
837نارسایی‌های شناختی24 1392.50Q1
838نوروفیدبک132 1392.50Q1
839کارکرد اجرایی36 1392.50Q1
840ناگویی خلقی90 1392.53Q1
841دانش آموزان852 1392.54Q1
842انگیزش تحصیلی126 1392.57Q1
843نقشه مفهومی42 1392.57Q1
844احساس شرم30 1392.60Q1
845سبک‌های فرزندپروری ادراک شده30 1392.60Q1
846عواطف مثبت و منفی30 1392.60Q1
847فراتحلیل150 1392.60Q1
848مهارت‌های حل مساله30 1392.60Q1
849چاقی96 1392.63Q1
850سرطان سینه84 1392.64Q1
851کم توان ذهنی102 1392.65Q1
852حمایت اجتماعی ادراک شده150 1392.68Q1
853بازی درمانی114 1392.68Q1
854واقعیت درمانی114 1392.68Q1
855معنادرمانی96 1392.69Q1
856اختلال نافرمانی مقابله‌ای78 1392.69Q1
857سبک‌های اسنادی42 1392.71Q1
858بارداری66 1392.73Q1
859رفتار شهروندی سازمانی132 1392.73Q1
860آموزش الکترونیکی24 1392.75Q1
861بهزیستی هیجانی24 1392.75Q1
862تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی24 1392.75Q1
863دارودرمانی24 1392.75Q1
864درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی24 1392.75Q1
865درمان شناختی- رفتاری96 1392.75Q1
866رفتار درمانی دیالکتیکی24 1392.75Q1
867زمان واکنش24 1392.75Q1
868شایستگی24 1392.75Q1
869علم دینی24 1392.75Q1
870گشودگی به تجربه24 1392.75Q1
871خستگی54 1392.78Q1
872بهزیستی روانشناختی168 1392.79Q1
873تنظیم هیجانی84 1392.79Q1
874توجه پایدار30 1392.80Q1
875خودمتمایزسازی30 1392.80Q1
876طرحواره ناسازگار اولیه30 1392.80Q1
877عاطفه مثبت و منفی30 1392.80Q1
878نیاز به شناخت30 1392.80Q1
879پیوند عاطفی30 1392.80Q1
880بهزیستی روانی66 1392.82Q1
881درماندگی آموخته شده36 1392.83Q1
882اختلال شخصیت مرزی96 1392.88Q1
883استرس والدینی48 1392.88Q1
884امید درمانی48 1392.88Q1
885هوش معنوی240 1392.88Q1
886رضایت جنسی90 1392.93Q1
887روان شناسی اسلامی90 1392.93Q1
888طرحواره‌های ناسازگار اولیه96 1392.94Q1
889آسیب24 1393.00Q1
890اضطراب جدایی36 1393.00Q1
891اهمال کاری تحصیلی72 1393.00Q1
892توانایی شناختی24 1393.00Q1
893خودمدیریتی24 1393.00Q1
894خیانت زناشویی30 1393.00Q1
895راهبردهای شناختی تنظیم هیجان24 1393.00Q1
896رفتار جنسی24 1393.00Q1
897سازگاری عاطفی24 1393.00Q1
898سالمندی90 1393.00Q1
899سبک‌های عشق ورزی30 1393.00Q1
900سیگاری30 1393.00Q1
901عاطفه36 1393.00Q1
902فعالیت بدنی24 1393.00Q1
903نشانه‌های افسردگی24 1393.00Q1
904نظم جویی هیجان36 1393.00Q1
905کودک پیش دبستانی24 1393.00Q1
906یائسگی30 1393.00Q1
907صمیمیت84 1393.07Q1
908سبک زندگی246 1393.07Q1
909مادران204 1393.09Q1
910طرح واره‌های ناسازگار اولیه54 1393.11Q1
911باورهای وسواسی48 1393.13Q1
912شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی42 1393.14Q1
913مداخلات روان شناختی42 1393.14Q1
914مولتیپل اسکلروزیس84 1393.14Q1
915دین داری36 1393.17Q1
916راهبردهای تنظیم شناختی هیجان36 1393.17Q1
917مشکل بین شخصی36 1393.17Q1
918مکانیزم‌های دفاعی36 1393.17Q1
919آموزش مستقیم24 1393.25Q1
920اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی24 1393.25Q1
921اوتیسم24 1393.25Q1
922باور فراشناختی24 1393.25Q1
923تعاملات اجتماعی24 1393.25Q1
924جرات ورزی24 1393.25Q1
925خودبیمارانگاری24 1393.25Q1
926خودناتوان سازی24 1393.25Q1
927روایت درمانی48 1393.25Q1
928مطالعه کیفی24 1393.25Q1
929اضافه وزن42 1393.29Q1
930نارسایی هیجانی42 1393.29Q1
931تاب آوری528 1393.30Q1
932استرس ادراک شده120 1393.30Q1
933تعلل ورزی60 1393.30Q1
934تعهد زناشویی60 1393.30Q1
935خودشیفتگی60 1393.30Q1
936حافظه کاری150 1393.32Q1
937حساسیت بین فردی36 1393.33Q1
938دلبستگی به والدین36 1393.33Q1
939اختلال اضطراب فراگیر120 1393.35Q1
940پدیدارشناسی96 1393.38Q1
941کیفیت خواب78 1393.38Q1
942آموزش زبان انگلیسی30 1393.40Q1
943اجتناب شناختی30 1393.40Q1
944خودنظم دهی30 1393.40Q1
945خودکنترلی30 1393.40Q1
946درگیری شناختی30 1393.40Q1
947اختلال یادگیری42 1393.43Q1
948اضطراب فراگیر42 1393.43Q1
949مادر42 1393.43Q1
950اعتیاد به اینترنت96 1393.44Q1
951درمان فراشناختی66 1393.45Q1
952اختلال ریاضی24 1393.50Q1
953ایفای نقش24 1393.50Q1
954بازداری پاسخ48 1393.50Q1
955باورهای فراشناخت36 1393.50Q1
956خودپیروی24 1393.50Q1
957درخودماندگی24 1393.50Q1
958درمان پذیرش و تعهد36 1393.50Q1
959دلبستگی به همسالان24 1393.50Q1
960راهبرد مقابله‌ای24 1393.50Q1
961عملکرد خواندن36 1393.50Q1
962لکنت زبان24 1393.50Q1
963نشخوار24 1393.50Q1
964نشخوار خشم24 1393.50Q1
965نشخوار فکری108 1393.50Q1
966نظم جویی شناختی هیجان48 1393.50Q1
967والدگری24 1393.50Q1
968پرخاشگری رابطه‌ای24 1393.50Q1
969کم توانی ذهنی60 1393.50Q1
970کارکردهای اجرایی138 1393.52Q1
971امید126 1393.57Q1
972عملکرد جنسی42 1393.57Q1
973وابستگی42 1393.57Q1
974اضطراب مرگ114 1393.58Q1
975تکانشگری30 1393.60Q1
976حمایت سازمانی ادراک شده30 1393.60Q1
977نشخوارفکری30 1393.60Q1
978تعارض66 1393.64Q1
979حساسیت اضطرابی66 1393.64Q1
980اهمال کاری54 1393.67Q1
981ذهن آگاهی288 1393.67Q1
982عدم تحمل بلاتکلیفی36 1393.67Q1
983فشارخون36 1393.67Q1
984امید به زندگی132 1393.68Q1
985همدان42 1393.71Q1
986رفتارهای پرخطر66 1393.73Q1
987الگوهای ارتباطی خانواده96 1393.75Q1
988تاب آوری روان شناختی24 1393.75Q1
989حافظه کوتاه مدت24 1393.75Q1
990خودناتوان سازی تحصیلی24 1393.75Q1
991فعال سازی رفتاری24 1393.75Q1
992مشکلات بین فردی24 1393.75Q1
993معنویت درمانی48 1393.75Q1
994ورزشکاران24 1393.75Q1
995ولع مصرف24 1393.75Q1
996پیشگیری از بازگشت24 1393.75Q1
997بخشش54 1393.78Q1
998تنظیم هیجان216 1393.78Q1
999ناگویی هیجانی84 1393.79Q1
1000تعارض کار-خانواده30 1393.80Q1
1001خودکارآمدی اجتماعی30 1393.80Q1
1002سلامت معنوی30 1393.80Q1
1003مهارت‌های مقابله‌ای30 1393.80Q1
1004درگیری تحصیلی36 1393.83Q1
1005شکست عاطفی36 1393.83Q1
1006اپیدمیولوژی48 1393.88Q1
1007معنای زندگی72 1393.92Q1
1008اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی30 1394.00Q1
1009اهل بیت (ع)36 1394.00Q1
1010خردمندی36 1394.00Q1
1011دانش آموزان با کم توانی ذهنی24 1394.00Q1
1012زنان متاهل48 1394.00Q1
1013سالمندان276 1394.00Q1
1014مقاومت آنتی بیوتیکی24 1394.00Q1
1015موسیقی درمانی30 1394.00Q1
1016یوگا30 1394.00Q1
1017سالمند96 1394.06Q1
1018تمایزیافتگی78 1394.08Q1
1019بهزیستی روان شناختی288 1394.08Q1
1020زناشویی72 1394.08Q1
1021پذیرش54 1394.11Q1
1022رفتاردرمانی دیالکتیکی48 1394.13Q1
1023زنان سالمند42 1394.14Q1
1024قلدری36 1394.17Q1
1025مثبت اندیشی36 1394.17Q1
1026برنامه آموزشی24 1394.25Q1
1027دبیران تربیت بدنی24 1394.25Q1
1028درمان وجودی24 1394.25Q1
1029سرطان پستان84 1394.29Q1
1030صبر36 1394.33Q1
1031طرحواره درمانی102 1394.41Q1
1032درمان مثبت نگر24 1394.50Q1
1033هوش اخلاقی24 1394.50Q1
1034تنظیم شناختی هیجان96 1394.63Q1
1035سرمایه روان شناختی96 1394.63Q1
1036فرسودگی تحصیلی96 1394.63Q1
1037هیجان‌های تحصیلی48 1394.63Q1
1038رضایت36 1394.67Q1
1039سرمایه روانشناختی60 1394.70Q1
1040تعلل ورزی تحصیلی42 1394.71Q1
1041زورگویی42 1394.71Q1
1042پیوند با مدرسه24 1394.75Q1
1043کیفیت زندگی زناشویی24 1394.75Q1
1044اختلال اتیسم30 1394.80Q1
1045فرزندپروری66 1394.91Q1
1046آموزش مثبت نگری24 1395.00Q1
1047اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی30 1395.00Q1
1048اشتیاق شغلی24 1395.00Q1
1049شبکه‌های اجتماعی مجازی30 1395.00Q1
1050قدردانی36 1395.00Q1
1051کودک کم توان ذهنی24 1395.00Q1
1052تکانشوری42 1395.14Q1
1053غنی سازی36 1395.17Q1
1054نیازهای اساسی روان شناختی36 1395.17Q1
1055استرس فرزندپروری24 1395.25Q1
1056هیجان تحصیلی24 1395.25Q1
1057استحکام من42 1395.29Q1
1058تاب آوری تحصیلی36 1395.33Q1
1059آسیب شنوایی30 1395.40Q1
1060ارزیابی‌های شناختی24 1395.50Q1
1061خانواده ایرانی24 1395.50Q1
1062درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد132 1395.68Q1
1063همجوشی شناختی24 1395.75Q1
1064رفتاردرمانی دیالکتیک24 1396.00Q1
1065مشکلات زناشویی24 1396.00Q1
1066پذیرش و تعهد30 1396.20Q1
1067تجربه زیسته36 1396.33Q1
1068انعطاف پذیری شناختی24 1397.00Q1
z