موضوعات حوزه علمی دامپزشکی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1None756 1379.52Q4
2کلاژن24 1381.25Q4
3ستون مهره‌ای24 1382.25Q4
4ضریب رشد آلومتریک24 1382.25Q4
5نماتود24 1382.25Q4
6سالمونلوز36 1382.33Q4
7پستی ویروس24 1382.50Q4
8ناهنجاری مادرزادی24 1382.75Q4
9تلقیح مصنوعی24 1383.25Q4
10کالبد شناسی24 1383.25Q4
11هپارین24 1383.50Q4
12نخاع شوکی42 1383.71Q4
13تری یدوتیرونین24 1383.75Q4
14حدت24 1383.75Q4
15خرزهره24 1383.75Q4
16شکاف کام24 1384.00Q4
17ضریب تبدیل غذایی30 1384.00Q4
18هماتوکریت24 1384.00Q4
19وزن بدن36 1384.00Q4
20بیماری گامبورو24 1384.50Q4
21پتاسیم24 1384.50Q4
22آنفلوانزای طیور30 1385.00Q4
23فولیکول48 1385.00Q4
24مغز48 1385.00Q4
25دریای خزر48 1385.13Q4
26آلودگی کرمی36 1385.17Q4
27نالوکسان36 1385.17Q4
28کپور ماهیان30 1385.20Q4
29آگلوتیناسیون24 1385.25Q4
30اکینوکوکوس گرانولوزوس48 1385.25Q4
31زخم30 1385.40Q4
32ایلئوسیستوپلاستی24 1385.50Q4
33بیومتری24 1385.50Q4
34درد فرمالینی24 1385.50Q4
35لاپاروسکوپی36 1385.50Q4
36کپور نقره‌ای42 1385.57Q4
37تومور30 1385.60Q4
38کیست هیداتید30 1385.60Q4
39سگ خانگی24 1385.75Q4
40آریتمی36 1385.83Q4
41التیام60 1386.00Q4
42انگشت24 1386.00Q4
43مادیان36 1386.00Q4
44مالاشیت گرین24 1386.00Q4
45مایکوباکتریوم24 1386.00Q4
46چربی48 1386.00Q4
47پارامترهای بیوشیمیایی120 1386.10Q4
48آزمایش مدفوع36 1386.17Q4
49لیپوپروتئین36 1386.17Q4
50آنزیم90 1386.20Q4
51جوجه30 1386.20Q4
52لپتوسپیرا30 1386.20Q4
53ادرار24 1386.25Q4
54خوکچه هندی24 1386.25Q4
55الکتروکاردیوگرام90 1386.27Q4
56گاوهای شیری36 1386.33Q4
57لیپید30 1386.40Q4
58اسب کرد24 1386.50Q4
59تغذیه24 1386.50Q4
60قارچ24 1386.50Q4
61پروتئین102 1386.53Q4
62دستگاه گوارش54 1386.56Q4
63اخذ آب30 1386.60Q4
64شناسایی30 1386.60Q4
65آسیت48 1386.63Q4
66مسمومیت96 1386.63Q4
67SDS-PAGE54 1386.67Q4
68اسپرم اپیدیدیمی36 1386.67Q4
69فسفر66 1386.73Q4
70آفلاتوکسین M۱24 1386.75Q4
71استرپتوکوکوس آگالاکتیه24 1386.75Q4
72باکتری شناسی24 1386.75Q4
73درماتوفیتوز24 1386.75Q4
74دما24 1386.75Q4
75عوامل باکتریایی24 1386.75Q4
76لکوز گاوی24 1386.75Q4
77نمک24 1386.75Q4
78یوروگرافین24 1386.75Q4
79شیراز54 1386.78Q4
80اخذ غذا60 1386.80Q4
81انسان30 1386.80Q4
82مرفین48 1386.88Q4
83کوکسیدیوز144 1386.88Q4
84انگل72 1386.92Q4
85اسیدیته24 1387.00Q4
86خون شناسی24 1387.00Q4
87ریه54 1387.00Q4
88سونوگرافی24 1387.00Q4
89مغز استخوان48 1387.00Q4
90کلی باسیلوز36 1387.00Q4
91گرمسار24 1387.00Q4
92شتر یک کوهانه78 1387.08Q4
93دگزامتازون48 1387.13Q4
94پاتولوژی42 1387.14Q4
95ماهی کپور36 1387.17Q4
96لیدوکائین30 1387.20Q4
97استان فارس24 1387.25Q4
98سالینومایسین24 1387.25Q4
99سل24 1387.25Q4
100لنگش90 1387.27Q4
101میگوی سفید هندی42 1387.29Q4
102مرغ تخمگذار36 1387.33Q4
103هماتولوژی66 1387.36Q4
104استرس30 1387.40Q4
105سرولوپلاسمین30 1387.40Q4
106کم خونی42 1387.43Q4
107زایلازین66 1387.45Q4
108درماتوفیتوزیس24 1387.50Q4
109هیستومورفومتریک24 1387.50Q4
110بافت شناسی246 1387.51Q4
111الکتروکاردیوگرافی42 1387.57Q4
112آبستنی102 1387.59Q4
113الاغ36 1387.67Q4
114سرم240 1387.68Q4
115حساسیت آنتی بیوتیکی42 1387.71Q4
116هیستولوژی42 1387.71Q4
117اسانس آویشن شیرازی24 1387.75Q4
118سرم خون24 1387.75Q4
119پروستاگلاندین24 1387.75Q4
120کافئین24 1387.75Q4
121اسبچه خزر108 1387.78Q4
122کبد204 1387.79Q4
123کرمان30 1387.80Q4
124هیستامین96 1387.81Q4
125تغییرات فصلی36 1387.83Q4
126گوساله348 1387.84Q4
127آذربایجان غربی42 1387.86Q4
128کتامین90 1387.87Q4
129مثانه48 1387.88Q4
130بز336 1387.93Q4
131الکتروفورز108 1387.94Q4
132گاو1038 1387.98Q4
133AST24 1388.00Q4
134تخمدان72 1388.00Q4
135تلفات24 1388.00Q4
136تیلریوز42 1388.00Q4
137حلزون24 1388.00Q4
138سن72 1388.00Q4
139لپتوسپیروز24 1388.00Q4
140ماهی شوریده30 1388.00Q4
141مخچه30 1388.00Q4
142پودر ماهی24 1388.00Q4
143آیمریا42 1388.14Q4
144باروری42 1388.14Q4
145PMSG36 1388.17Q4
146مقاومت دارویی36 1388.17Q4
147اشرشیاکلی30 1388.20Q4
148تلیسه30 1388.20Q4
149فاسیولا30 1388.20Q4
150مری30 1388.20Q4
151همزمانی فحلی30 1388.20Q4
152آنتی بیوتیک78 1388.23Q4
153تهران96 1388.25Q4
154خرگوش288 1388.25Q4
155دیروفیلاریا ایمیتیس24 1388.25Q4
156مرفولوژی24 1388.25Q4
157گاومیش408 1388.29Q4
158چشم78 1388.31Q4
159اسب عرب54 1388.33Q4
160دیازپام54 1388.33Q4
161کالبدشناسی36 1388.33Q4
162کلسیم72 1388.33Q4
163کنجاله سویا36 1388.33Q4
164اسب372 1388.40Q4
165سگ1104 1388.42Q4
166ورم پستان114 1388.47Q4
167اسهال138 1388.48Q4
168سالمونلاتیفی موریوم24 1388.50Q4
169عصب سیاتیک36 1388.50Q4
170کیست هیداتیک54 1388.56Q4
171سندرم آسیت30 1388.60Q4
172سیدر60 1388.60Q4
173فیبروبلاست30 1388.60Q4
174شهرکرد66 1388.64Q4
175ماکیان66 1388.64Q4
176آبسه کبدی36 1388.67Q4
177آلکالین فسفاتاز36 1388.67Q4
178انسولین36 1388.67Q4
179جنس72 1388.67Q4
180میش108 1388.67Q4
181هیستوژنز36 1388.67Q4
182کریپتوسپوریدیوم102 1388.71Q4
183اردک24 1388.75Q4
184تیلریا آنولاتا24 1388.75Q4
185کنه48 1388.75Q4
186کشتارگاه222 1388.76Q4
187شتر138 1388.78Q4
188شاخص‌های تولید مثلی30 1388.80Q4
189شکستگی30 1388.80Q4
190استرادیول36 1388.83Q3
191خون108 1388.83Q3
192ماهی قرمز36 1388.83Q3
193واکسن36 1388.83Q3
194فرمالین42 1388.86Q3
195آلودگی48 1388.88Q3
196رحم48 1388.88Q3
197پروژسترون102 1388.88Q3
198اوره60 1388.90Q3
199فصل90 1388.93Q3
200ایران660 1388.96Q3
201GnRH60 1389.00Q3
202اردبیل24 1389.00Q3
203جنین102 1389.00Q3
204روده باریک42 1389.00Q3
205ورم پستان بالینی24 1389.00Q3
206پنومونی54 1389.00Q3
207پنی سیلیوم24 1389.00Q3
208گوسفند1158 1389.03Q3
209جوجه‌های گوشتی420 1389.03Q3
210استافیلوکوکوس آرئوس72 1389.08Q3
211سرولوژی138 1389.09Q3
212الکترولیت48 1389.13Q3
213بیهوشی120 1389.15Q3
214الیزا114 1389.16Q3
215ماهی قزل آلای رنگین کمان36 1389.17Q3
216کلی فرم36 1389.17Q3
217رشد تکاملی30 1389.20Q3
218ماهی بنی60 1389.20Q3
219مرغ60 1389.20Q3
220گاو هلشتاین60 1389.20Q3
221آسیب شناسی72 1389.25Q3
222آنتی ژن24 1389.25Q3
223اسید سیتریک24 1389.25Q3
224انگل‌های کرمی24 1389.25Q3
225اکسی توسین24 1389.25Q3
226تشنج24 1389.25Q3
227مرغ مادر گوشتی48 1389.25Q3
228مرغ‌های تخم گذار24 1389.25Q3
229میزان باروری24 1389.25Q3
230گاومیش رودخانه‌ای24 1389.25Q3
231طیور114 1389.32Q3
232انگل‌های خارجی36 1389.33Q3
233سقط جنین72 1389.33Q3
234مس108 1389.33Q3
235هلشتاین54 1389.33Q3
236چهارمحال و بختیاری54 1389.33Q3
237اهواز294 1389.37Q3
238ارومیه138 1389.39Q3
239بابزیا30 1389.40Q3
240هورمون رشد30 1389.40Q3
241قلب114 1389.42Q3
242پروپوفول42 1389.43Q3
243بوقلمون54 1389.44Q3
244تری گلیسرید36 1389.50Q3
245جداسازی72 1389.50Q3
246سنندج72 1389.50Q3
247مرغ بومی24 1389.50Q3
248ورم پستان تحت بالینی84 1389.50Q3
249گوساله‌ها24 1389.50Q3
250ماهی180 1389.53Q3
251pH42 1389.57Q3
252استان گلستان42 1389.57Q3
253آب30 1389.60Q3
254بتاهیدروکسی بوتیرات30 1389.60Q3
255تبریز210 1389.60Q3
256تشخیص60 1389.60Q3
257درد78 1389.62Q3
258کتوز تحت بالینی48 1389.63Q3
259بیوشیمیایی36 1389.67Q3
260ویروس بیماری نیوکاسل54 1389.67Q3
261کرمانشاه60 1389.70Q3
262H۹N۲42 1389.71Q3
263طحال42 1389.71Q3
264لپتین42 1389.71Q3
265پوست66 1389.73Q3
266بروسلا48 1389.75Q3
267ریخت شناسی24 1389.75Q3
268اولتراسونوگرافی222 1389.76Q3
269ویروس تب برفکی54 1389.78Q3
270سالمونلا198 1389.79Q3
271تخمک30 1389.80Q3
272تک یاخته30 1389.80Q3
273روش هضمی30 1389.80Q3
274گربه240 1389.80Q3
275بره96 1389.81Q3
276بی دردی36 1389.83Q3
277سرواپیدمیولوژی36 1389.83Q3
278واکسیناسیون36 1389.83Q3
279آناتومی144 1389.96Q3
280انگل خارجی36 1390.00Q3
281اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال60 1390.00Q3
282باکتری48 1390.00Q3
283جوجه گوشتی654 1390.00Q3
284شیر204 1390.00Q3
285لارو24 1390.00Q3
286ماهی کپور معمولی42 1390.00Q3
287مدفوع42 1390.00Q3
288میدان الکترومغناطیسی24 1390.00Q3
289همزمان سازی فحلی24 1390.00Q3
290کشت سلول30 1390.00Q3
291گوسفند لری بختیاری42 1390.00Q3
292گیلان24 1390.00Q3
293هیستوپاتولوژی252 1390.05Q3
294واکنش زنجیره‌ای پلیمراز90 1390.07Q3
295رشد138 1390.09Q3
296خلیج فارس60 1390.10Q3
297شیرخام48 1390.13Q3
298ماهی سفید42 1390.14Q3
299گیاهان دارویی42 1390.14Q3
300آنتی بیوگرام36 1390.17Q3
301ویتامین A36 1390.17Q3
302خوزستان120 1390.20Q3
303سروتایپینگ30 1390.20Q3
304ماهی شیربت30 1390.20Q3
305موش سوری120 1390.20Q3
306استافیلوکوکوس ارئوس24 1390.25Q3
307بستنی سنتی48 1390.25Q3
308بیوشیمی24 1390.25Q3
309متیونین24 1390.25Q3
310مورفومتریک24 1390.25Q3
311مولد نر ماهی سفید24 1390.25Q3
312نگهداری انفرادی24 1390.25Q3
313کلسترول72 1390.25Q3
314کادمیوم114 1390.26Q3
315RT-PCR90 1390.27Q3
316تستوسترون42 1390.29Q3
317موش168 1390.39Q3
318اشریشیاکلی228 1390.39Q3
319سم30 1390.40Q3
320منیزیم30 1390.40Q3
321هیستوآناتومی30 1390.40Q3
322گاو شیری456 1390.41Q3
323مایکوپلاسما سینوویه42 1390.43Q3
324اپیدمیولوژی96 1390.44Q3
325شیر خام78 1390.46Q3
326تراکم24 1390.50Q3
327نیتریک اکساید24 1390.50Q3
328کورتیزول24 1390.50Q3
329اکوکاردیوگرافی54 1390.56Q3
330کشت54 1390.56Q3
331سارکوسیستیس42 1390.57Q3
332لوامیزول42 1390.57Q3
333لینگواتولا سراتا42 1390.57Q3
334گلوکز84 1390.57Q3
335دیازینون60 1390.60Q3
336کیفیت لاشه30 1390.60Q3
337گوشت گاو30 1390.60Q3
338الایزا360 1390.62Q3
339MIC36 1390.67Q3
340پاستورلا مولتوسیدا36 1390.67Q3
341گوشت54 1390.67Q3
342لیستریا مونوسیتوژنز60 1390.70Q3
343روی84 1390.71Q3
344بقا24 1390.75Q3
345صفات رشد24 1390.75Q3
346ماکو24 1390.75Q3
347نشخوارکنندگان48 1390.75Q3
348برونشیت عفونی54 1390.78Q3
349حذف30 1390.80Q3
350توکسوپلاسموز36 1390.83Q2
351رادیوگرافی168 1390.86Q2
352روده42 1390.86Q2
353پروبیوتیک282 1390.87Q2
354هیستومورفومتری108 1390.89Q2
355کاندیدا آلبیکنس60 1390.90Q2
356بروسلوز78 1391.00Q2
357سراب42 1391.00Q2
358شانک زردباله24 1391.00Q2
359میزان آبستنی24 1391.00Q2
360پارامترهای خونی54 1391.00Q2
361پروتئین تام24 1391.00Q2
362عملکرد288 1391.06Q2
363PCR-RFLP48 1391.13Q2
364شیر پاستوریزه36 1391.17Q2
365کلیه204 1391.18Q2
366قابلیت هضم66 1391.18Q2
367زئولیت30 1391.20Q2
368ویروس نیوکاسل30 1391.20Q2
369آپوپتوز54 1391.22Q2
370تخم مرغ54 1391.22Q2
371ویتامین E108 1391.22Q2
372آلودگی قارچی24 1391.25Q2
373استان تهران24 1391.25Q2
374بیفیدوباکتریوم بیفیدوم24 1391.25Q2
375دیابت ملیتوس24 1391.25Q2
376مراغه24 1391.25Q2
377ویروس اسهال ویروسی گاو24 1391.25Q2
378پروتئین‌های فاز حاد24 1391.25Q2
379بار میکروبی42 1391.29Q2
380ملاتونین42 1391.29Q2
381واکنش زنجیره‌ای پلی مراز42 1391.29Q2
382وراثت پذیری42 1391.29Q2
383ویتامین C54 1391.33Q2
384کمپیلوباکتر36 1391.33Q2
385آبشش66 1391.36Q2
386قزل آلای رنگین کمان444 1391.38Q2
387هاپتوگلوبین30 1391.40Q2
388سرب132 1391.41Q2
389آذربایجان شرقی42 1391.43Q2
390آفلاتوکسین108 1391.50Q2
391تکامل24 1391.50Q2
392جو24 1391.50Q2
393داکسی سایکلین24 1391.50Q2
394مرغ تخم گذار48 1391.50Q2
395پاسخ‌های ایمنی24 1391.50Q2
396کلستاز24 1391.50Q2
397کبوتر78 1391.54Q2
398بیماری یون42 1391.57Q2
399تولید شیر42 1391.57Q2
400تیلریا42 1391.57Q2
401آئروموناس هیدروفیلا60 1391.60Q2
402آرسنیک30 1391.60Q2
403همبرگر30 1391.60Q2
404آویشن شیرازی66 1391.64Q2
405عضله66 1391.64Q2
406بیضه156 1391.65Q2
407تنش گرمایی72 1391.67Q2
408سیر36 1391.67Q2
409شیوع96 1391.69Q2
410سیستم ایمنی120 1391.70Q2
411هیستومتری42 1391.71Q2
412اصفهان66 1391.73Q2
413آئورت24 1391.75Q2
414زنبور عسل24 1391.75Q2
415شیربت24 1391.75Q2
416فاکتورهای خونی48 1391.75Q2
417لیزوزیم24 1391.75Q2
418هیپوکلسمی24 1391.75Q2
419کبد چرب24 1391.75Q2
420استان کردستان30 1391.80Q2
421فرآورده‌های گوشتی30 1391.80Q2
422لاکتوباسیلوس30 1391.80Q2
423ضد باکتریایی36 1391.83Q2
424ایمونوهیستوشیمی42 1391.86Q2
425تیروئید42 1391.86Q2
426یرسینیا انتروکولیتیکا42 1391.86Q2
427شیوع سرمی90 1391.87Q2
428پاسخ ایمنی60 1391.90Q2
429آلبومین42 1392.00Q2
430استان خوزستان30 1392.00Q2
431اسپرم72 1392.00Q2
432اووسیست42 1392.00Q2
433بروسلا آبورتوس30 1392.00Q2
434سالمونلا انتریتیدیس66 1392.00Q2
435طیور گوشتی48 1392.00Q2
436عملکرد رشد30 1392.00Q2
437لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس78 1392.00Q2
438مسمومیت کبدی24 1392.00Q2
439ملتحمه42 1392.00Q2
440موننسین30 1392.00Q2
441پنیر36 1392.00Q2
442PCR492 1392.06Q2
443آنفلوانزای پرندگان54 1392.11Q2
444روغن ماهی54 1392.11Q2
445موش صحرایی564 1392.13Q2
446انروفلوکساسین36 1392.17Q2
447سلنیوم36 1392.17Q2
448لاکتوباسیلوس کازئی36 1392.17Q2
449مخمر36 1392.17Q2
450ناباروری36 1392.17Q2
451اسانس66 1392.18Q2
452التیام زخم96 1392.19Q2
453افزایش وزن30 1392.20Q2
454خصوصیات لاشه30 1392.20Q2
455ایلام24 1392.25Q2
456بیماری نیوکاسل24 1392.25Q2
457حساسیت24 1392.25Q2
458عملکرد تولیدمثلی24 1392.25Q2
459نیتریت48 1392.25Q2
460کلستریدیوم پرفرینجنس24 1392.25Q2
461آغوز60 1392.30Q2
462آلودگی باکتریایی36 1392.33Q2
463آویشن36 1392.33Q2
464بره موم36 1392.33Q2
465عسل54 1392.33Q2
466موش صحرائی36 1392.33Q2
467فیل ماهی66 1392.36Q2
468هورمون‌های تیروئیدی48 1392.38Q2
469کپور معمولی144 1392.38Q2
470باسیلوس سرئوس30 1392.40Q2
471نیوکاسل30 1392.40Q2
472ترمیم زخم24 1392.50Q1
473جیره غذایی24 1392.50Q1
474رادیولوژی48 1392.50Q1
475زخم شیردان24 1392.50Q1
476سوختگی36 1392.50Q1
477سوسیس36 1392.50Q1
478عدسی24 1392.50Q1
479فلزات سنگین108 1392.50Q1
480قزل آلا36 1392.50Q1
481لرستان36 1392.50Q1
482یونجه24 1392.50Q1
483مورفومتری66 1392.55Q1
484تنوع ژنتیکی54 1392.56Q1
485همدان54 1392.56Q1
486فلور قارچی72 1392.58Q1
487استخوان30 1392.60Q1
488جوجه‌های SPF30 1392.60Q1
489طیور بومی30 1392.60Q1
490شترمرغ84 1392.64Q1
491Multiplex PCR54 1392.67Q1
492بتائین36 1392.67Q1
493زمان ماندگاری36 1392.67Q1
494مازندران36 1392.67Q1
495چای سبز36 1392.67Q1
496امنیت غذایی24 1392.75Q1
497عصاره‌های گیاهی24 1392.75Q1
498سالمونلا تیفی موریوم54 1392.78Q1
499ژن‌های حدت30 1392.80Q1
500مورفولوژی54 1392.89Q1
501آسپرژیلوس72 1393.00Q1
502آفلاتوکسین M<sub>۱</sub>24 1393.00Q1
503اثر ضدمیکروبی24 1393.00Q1
504اشرشیا کلی24 1393.00Q1
505سالمونلا تایفی موریوم24 1393.00Q1
506میش ماهی24 1393.00Q1
507نیترات30 1393.00Q1
508ویروس آنفلوانزا30 1393.00Q1
509اسیدهای چرب30 1393.20Q1
510شکمبه30 1393.20Q1
511ایمنی هومورال54 1393.22Q1
512رت54 1393.22Q1
513نیسین54 1393.22Q1
514سولفات منیزیم24 1393.25Q1
515شوری24 1393.25Q1
516گزنه24 1393.25Q1
517بیماری مشترک30 1393.40Q1
518حداقل غلظت بازدارندگی42 1393.43Q1
519میگو42 1393.43Q1
520اشریشیا کولای54 1393.44Q1
521مقاومت آنتی بیوتیکی162 1393.48Q1
522HPLC36 1393.50Q1
523ایمنی36 1393.50Q1
524جراحی24 1393.50Q1
525دیابت132 1393.50Q1
526ویروس برونشیت عفونی24 1393.50Q1
527استرس اکسیداتیو72 1393.58Q1
528آلوکسان48 1393.63Q1
529آسیب شناسی بافتی66 1393.64Q1
530آنتی اکسیدان102 1393.65Q1
531اشریشیا کلی120 1393.65Q1
532مرزه خوزستانی36 1393.67Q1
533بتاکاروتن42 1393.71Q1
534پری بیوتیک42 1393.71Q1
535انسداد مجرای صفراوی24 1393.75Q1
536تولید گاز48 1393.75Q1
537دوره انتقال24 1393.75Q1
538عصاره هیدرواتانولی24 1393.75Q1
539لاکتوکوکوس گارویه48 1393.75Q1
540ماست24 1393.75Q1
541نایسین24 1393.75Q1
542کروسین24 1393.75Q1
543کلونینگ48 1393.75Q1
544کلی باسیلوزیس24 1393.75Q1
545عصاره آبی30 1393.80Q1
546عصاره الکلی30 1393.80Q1
547متابولیت‌های خونی30 1393.80Q1
548نعناع فلفلی36 1393.83Q1
549استرپتوکوکوزیس42 1393.86Q1
550هیستوشیمی42 1393.86Q1
551استافیلوکوکوس اورئوس252 1393.95Q1
552اسپرماتوژنز24 1394.00Q1
553باکتریوسین24 1394.00Q1
554ترکیبات شیمیایی24 1394.00Q1
555ریزپوشانی30 1394.00Q1
556شاخص‌های رشد48 1394.00Q1
557عصاره اتانولی24 1394.00Q1
558عصاره سیر36 1394.00Q1
559لاکتوباسیلوس پلانتاروم36 1394.00Q1
560نانو ذرات نقره24 1394.00Q1
561پنیر سنتی36 1394.00Q1
562گورم24 1394.00Q1
563فراسنجه‌های خونی108 1394.06Q1
564کیتوزان84 1394.07Q1
565استرپتوکوکوس اینیایی48 1394.13Q1
566عوامل حدت36 1394.17Q1
567تب کیو24 1394.25Q1
568حداقل غلظت کشندگی24 1394.25Q1
569زنیان24 1394.25Q1
570عقرب24 1394.25Q1
571گوشت مرغ48 1394.38Q1
572ماندگاری42 1394.43Q1
573آلودگی میکروبی36 1394.50Q1
574بستنی24 1394.50Q1
575دارچین24 1394.50Q1
576فیلوژنی24 1394.50Q1
577نئوسپورا کانینوم24 1394.50Q1
578ویبریو پاراهمولیتیکوس24 1394.50Q1
579الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی30 1394.60Q1
580بز مرخز30 1394.60Q1
581بلدرچین ژاپنی30 1394.60Q1
582بیوفیلم42 1394.71Q1
583ژل آلوئه ورا24 1394.75Q1
584سبزیجات30 1394.80Q1
585نانوذرات نقره30 1394.80Q1
586رزماری42 1394.86Q1
587فعالیت آنتی اکسیدانی42 1394.86Q1
588بیان ژن30 1395.00Q1
589ضدباکتریایی30 1395.20Q1
590نانوکیتوزان24 1395.25Q1
591عصاره30 1395.40Q1
592آفلاتوکسین B۱24 1396.50Q1
593فعالیت ضدباکتریایی24 1396.50Q1
z