موضوعات حوزه علمی حسابداری

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1ارزش‌های فرهنگی30 1386.60Q4
2None1038 1386.97Q4
3وجوه نقد حاصل از عملیات24 1387.00Q4
4اقلام تعهدی غیر اختیاری30 1387.20Q4
5نوع صنعت42 1387.43Q4
6متغیرهای حسابداری42 1387.71Q4
7میانگین موزون هزینه سرمایه30 1387.80Q4
8بهایابی بر مبنای فعالیت24 1388.00Q4
9سود عملیاتی78 1388.31Q4
10بهای تمام شده24 1388.50Q4
11صورت جریان وجوه نقد24 1388.50Q4
12نسبت‌های مالی114 1388.74Q4
13ارزش افزوده نقدی48 1388.75Q4
14مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای24 1388.75Q4
15اطلاعات حسابداری42 1388.86Q3
16سود132 1388.95Q3
17اعضای غیر موظف هیات مدیره24 1389.00Q3
18بورس اوراق بهادار138 1389.13Q3
19جریان‌های نقدی عملیاتی102 1389.24Q3
20اقلام تعهدی خلاف قاعده24 1389.25Q3
21داده‌های تابلویی42 1389.29Q3
22تصمیم گیری60 1389.30Q3
23سود حسابداری90 1389.40Q3
24کل اقلام تعهدی30 1389.40Q3
25استانداردهای حسابداری42 1389.43Q3
26بازده66 1389.45Q3
27آموزش24 1389.50Q3
28بودجه24 1389.50Q3
29حسابداری دولتی24 1389.50Q3
30صورت‌های مالی24 1389.50Q3
31ارزش افزوده اقتصادی156 1389.58Q3
32اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام30 1389.60Q3
33اندازه42 1389.71Q3
34پیش بینی66 1389.73Q3
35Q توبین24 1389.75Q3
36داده‌های ترکیبی30 1389.80Q3
37رشد36 1389.83Q3
38ریسک ذاتی36 1389.83Q3
39ورشکستگی48 1389.88Q3
40ریسک90 1389.93Q3
41اعضای غیرموظف هیات مدیره54 1390.00Q3
42جریان‌های نقد عملیاتی36 1390.00Q3
43خدمات غیر حسابرسی24 1390.00Q3
44مسوولیت پاسخگویی24 1390.00Q3
45واکنش بیش از اندازه24 1390.00Q3
46ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری24 1390.00Q3
47حجم معاملات48 1390.13Q3
48نرخ بازده دارایی‌ها42 1390.14Q3
49قیمت سهام120 1390.15Q3
50بورس اوراق بهادار تهران450 1390.17Q3
51خالص دارایی‌های عملیاتی24 1390.25Q3
52ریسک کنترل24 1390.25Q3
53سیستم اطلاعات حسابداری24 1390.25Q3
54عدم تقارن زمانی سود24 1390.25Q3
55نظام راهبری شرکت42 1390.29Q3
56بازده حقوق صاحبان سهام72 1390.42Q3
57ریسک سیستماتیک84 1390.43Q3
58ارزش افزوده بازار60 1390.50Q3
59افشا24 1390.50Q3
60نسبت Q توبین60 1390.50Q3
61پاسخگویی24 1390.50Q3
62سود تقسیمی102 1390.59Q3
63سرمایه فیزیکی30 1390.60Q3
64حسابرسی مستقل36 1390.67Q3
65سود هر سهم156 1390.69Q3
66اخبار خوب24 1390.75Q3
67ارزش دفتری48 1390.75Q3
68ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده36 1390.83Q2
69اندازه شرکت336 1390.86Q2
70بازار سرمایه42 1390.86Q2
71ارزش دفتری هر سهم48 1390.88Q2
72پیش بینی سود54 1390.89Q2
73سرمایه گذاری168 1390.93Q2
74ارزش بازار شرکت30 1391.00Q2
75بازده غیرعادی سهام42 1391.00Q2
76رفتار جمعی24 1391.00Q2
77سهام شناور آزاد24 1391.00Q2
78سود باقیمانده30 1391.00Q2
79شفافیت اطلاعات30 1391.00Q2
80هزینه سرمایه سهام عادی36 1391.00Q2
81اقلام تعهدی378 1391.03Q2
82ارزیابی عملکرد180 1391.03Q2
83بازده سهام540 1391.03Q2
84الگوریتم ژنتیک54 1391.11Q2
85ایران42 1391.14Q2
86ارزش افزوده36 1391.17Q2
87سهامداران نهادی72 1391.17Q2
88کیفیت سود450 1391.19Q2
89جریان نقدی عملیاتی30 1391.20Q2
90گزارش حسابرسی54 1391.22Q2
91محافظه کاری324 1391.24Q2
92بازده دارایی‌ها72 1391.25Q2
93دستکاری سود24 1391.25Q2
94رشد فروش24 1391.25Q2
95سرمایه ساختاری48 1391.25Q2
96هزینه یابی هدف24 1391.25Q2
97رگرسیون لجستیک48 1391.38Q2
98سرمایه فکری246 1391.41Q2
99ترکیب هیات مدیره42 1391.43Q2
100هموارسازی سود252 1391.43Q2
101سود خالص54 1391.44Q2
102خطای پیش بینی سود90 1391.47Q2
103ساختار سرمایه288 1391.48Q2
104دیوان محاسبات24 1391.50Q2
105شفافیت24 1391.50Q2
106مالکیت سهامداران نهادی24 1391.50Q2
107مدل تعدیل شده جونز24 1391.50Q2
108مربوط بودن108 1391.50Q2
109نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار36 1391.50Q2
110نوسان پذیری سود24 1391.50Q2
111هزینه سرمایه120 1391.50Q2
112اقلام تعهدی اختیاری306 1391.57Q2
113اقلام تعهدی غیرعادی30 1391.60Q2
114بدهی30 1391.60Q2
115هزینه بدهی30 1391.60Q2
116بانک36 1391.67Q2
117پیش بینی ورشکستگی36 1391.67Q2
118ارزیابی متوازن24 1391.75Q2
119ریسک نقدینگی24 1391.75Q2
120مطالبات معوق24 1391.75Q2
121نقدینگی72 1391.75Q2
122استانداردهای حسابرسی30 1391.80Q2
123شبکه‌های عصبی مصنوعی30 1391.80Q2
124فرهنگ30 1391.80Q2
125مدل سه عاملی فاما و فرنچ30 1391.80Q2
126سرمایه انسانی66 1391.82Q2
127تحلیل پوششی داده‌ها102 1391.82Q2
128تامین مالی36 1391.83Q2
129نوع حسابرس36 1391.83Q2
130فناوری اطلاعات48 1391.88Q2
131عملکرد مالی150 1391.88Q2
132مدیریت دانش60 1391.90Q2
133اخبار بد30 1392.00Q2
134اندازه حسابرس36 1392.00Q2
135بازار کارا24 1392.00Q2
136بازده فروش24 1392.00Q2
137تورم60 1392.00Q2
138جریان وجوه نقد24 1392.00Q2
139حسابدار رسمی24 1392.00Q2
140ساختار مالکیت222 1392.00Q2
141سرمایه در گردش42 1392.00Q2
142عملکرد شرکت144 1392.00Q2
143محتوای اطلاعاتی سود30 1392.00Q2
144نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری42 1392.00Q2
145نظام راهبری شرکتی36 1392.00Q2
146نقدشوندگی سهام84 1392.00Q2
147استقلال حسابرس84 1392.07Q2
148جریان‌های نقدی آزاد42 1392.14Q2
149ریسک حسابرسی42 1392.14Q2
150سودآوری168 1392.14Q2
151شبکه‌های عصبی42 1392.14Q2
152تغییر حسابرس66 1392.18Q2
153محتوای اطلاعاتی96 1392.19Q2
154شبکه عصبی مصنوعی30 1392.20Q2
155تحلیل عاملی24 1392.25Q2
156عمر شرکت24 1392.25Q2
157معیارهای مالی24 1392.25Q2
158اندازه موسسه حسابرسی84 1392.29Q2
159کیفیت اقلام تعهدی186 1392.29Q2
160نسبت بدهی60 1392.30Q2
161تئوری نمایندگی96 1392.31Q2
162سرمایه گذاران نهادی96 1392.31Q2
163فرهنگ سازمانی36 1392.33Q2
164قابلیت پیش بینی سود36 1392.33Q2
165پایداری سود180 1392.33Q2
166ضریب واکنش سود66 1392.36Q2
167هزینه یابی بر مبنای فعالیت66 1392.36Q2
168ارزش بازار سهام30 1392.40Q2
169سازمان حسابرسی30 1392.40Q2
170عملکرد90 1392.40Q2
171خصوصی سازی42 1392.43Q2
172اهرم مالی204 1392.44Q1
173محافظه کاری حسابداری120 1392.45Q1
174تعهد سازمانی24 1392.50Q1
175جریان نقدی آزاد36 1392.50Q1
176ماشین بردار پشتیبان24 1392.50Q1
177محتوای اطلاعاتی سود حسابداری24 1392.50Q1
178مدیریت ریسک48 1392.50Q1
179مدیریت سود624 1392.50Q1
180پرتفوی36 1392.50Q1
181چرخه‌های تجاری24 1392.50Q1
182فرصت‌های سرمایه گذاری42 1392.57Q1
183مالکیت نهادی210 1392.57Q1
184تمرکز مالکیت132 1392.59Q1
185آیین رفتار حرفه‌ای30 1392.60Q1
186استقلال اعضای هیات مدیره30 1392.60Q1
187جریان‌های نقدی36 1392.67Q1
188عدم تقارن اطلاعاتی390 1392.71Q1
189ابزارهای حسابداری مدیریت24 1392.75Q1
190ارزش گذاری24 1392.75Q1
191تولید غیرعادی24 1392.75Q1
192حقوق ایران24 1392.75Q1
193ریسک سقوط آتی قیمت سهام24 1392.75Q1
194حاکمیت شرکتی432 1392.79Q1
195حسابرس مستقل30 1392.80Q1
196رضایت شغلی60 1392.80Q1
197افشای اطلاعات36 1392.83Q1
198بازده غیر عادی36 1392.83Q1
199رشد اقتصادی36 1392.83Q1
200مدیریت سرمایه در گردش36 1392.83Q1
201هزینه نمایندگی42 1392.86Q1
202بازده دارایی48 1392.88Q1
203بودجه ریزی عملیاتی48 1392.88Q1
204راهبری شرکتی102 1392.88Q1
205رتبه بندی66 1392.91Q1
206حسابداری66 1393.00Q1
207رفتار هزینه48 1393.00Q1
208ریسک ورشکستگی36 1393.00Q1
209نقدشوندگی60 1393.00Q1
210کارایی66 1393.00Q1
211کنترل داخلی24 1393.00Q1
212گزارشگری مالی78 1393.00Q1
213به موقع بودن60 1393.10Q1
214دوره تصدی حسابرس60 1393.10Q1
215قابلیت اتکا36 1393.17Q1
216گزارشگری36 1393.17Q1
217اندازه هیات مدیره60 1393.20Q1
218حسابداری مدیریت150 1393.20Q1
219عدم تقارن اطلاعات30 1393.20Q1
220هزینه‌های اختیاری غیرعادی30 1393.20Q1
221چرخه عمر30 1393.20Q1
222ارزش شرکت282 1393.21Q1
223عدم اطمینان محیطی24 1393.25Q1
224سیاست تقسیم سود150 1393.28Q1
225بازده غیرعادی42 1393.29Q1
226شبکه عصبی42 1393.29Q1
227هیات مدیره42 1393.29Q1
228چسبندگی هزینه‌ها78 1393.31Q1
229تعدیلات سنواتی54 1393.33Q1
230درماندگی مالی48 1393.38Q1
231محافظه کاری مشروط60 1393.40Q1
232هزینه‌های نمایندگی132 1393.41Q1
233فرصت‌های رشد84 1393.43Q1
234مالی رفتاری66 1393.45Q1
235بحران مالی90 1393.47Q1
236آموزش حسابداری36 1393.50Q1
237جریان نقدی غیرعادی24 1393.50Q1
238جریان‌های نقد آزاد36 1393.50Q1
239هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)24 1393.50Q1
240ویژگی‌های هیات مدیره48 1393.50Q1
241سرمایه گذاری بیش از حد54 1393.56Q1
242حسابداری تعهدی30 1393.60Q1
243شرکت‌های سرمایه گذاری30 1393.60Q1
244جریان نقد آزاد78 1393.62Q1
245رشد شرکت60 1393.70Q1
246بیش سرمایه گذاری42 1393.71Q1
247رفتار هزینه‌ها42 1393.71Q1
248کم سرمایه گذاری42 1393.71Q1
249انعطاف پذیری مالی24 1393.75Q1
250تضاد منافع48 1393.75Q1
251درخت تصمیم24 1393.75Q1
252مالکیت دولتی24 1393.75Q1
253هزینه حقوق صاحبان سهام48 1393.75Q1
254تقلب102 1393.76Q1
255حق الزحمه حسابرسی204 1393.79Q1
256آنتروپی30 1393.80Q1
257نوآوری36 1393.83Q1
258دقت پیش بینی سود42 1393.86Q1
259نرخ موثر مالیاتی54 1393.89Q1
260کیفیت افشا132 1393.95Q1
261برون سپاری24 1394.00Q1
262ریزش قیمت سهام24 1394.00Q1
263ساختار هیات مدیره30 1394.00Q1
264شفافیت اطلاعاتی24 1394.00Q1
265مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی24 1394.00Q1
266منطق فازی36 1394.00Q1
267کارایی سرمایه گذاری90 1394.07Q1
268کیفیت اطلاعات حسابداری72 1394.08Q1
269داده کاوی66 1394.09Q1
270افشای اختیاری60 1394.10Q1
271بهره وری48 1394.13Q1
272کیفیت گزارشگری مالی192 1394.19Q1
273پاداش هیات مدیره30 1394.20Q1
274استقلال هیات مدیره54 1394.22Q1
275مالکیت مدیریتی54 1394.22Q1
276کارایی شرکت24 1394.25Q1
277چرخه عمر شرکت90 1394.27Q1
278عوامل محیطی36 1394.33Q1
279تردید حرفه‌ای48 1394.38Q1
280عدم اطمینان30 1394.40Q1
281واکنش بازار30 1394.40Q1
282کارت ارزیابی متوازن30 1394.40Q1
283محافظه کاری غیرشرطی42 1394.43Q1
284کمیته حسابرسی132 1394.45Q1
285حسابرسی144 1394.46Q1
286کیفیت حسابرسی492 1394.46Q1
287خلق ارزش24 1394.50Q1
288سیستم معادلات همزمان36 1394.50Q1
289معاملات با اشخاص وابسته24 1394.50Q1
290ویژگی‌های شرکت24 1394.50Q1
291قضاوت حرفه‌ای42 1394.57Q1
292تخصص حسابرس در صنعت102 1394.59Q1
293اظهار نظر حسابرس30 1394.60Q1
294مدیریت واقعی سود30 1394.60Q1
295محافظه کاری شرطی126 1394.67Q1
296افشای داوطلبانه42 1394.71Q1
297ارزش منصفانه24 1394.75Q1
298تخصص صنعت حسابرس24 1394.75Q1
299تداوم انتخاب حسابرس48 1394.75Q1
300حسابداری منابع انسانی24 1394.75Q1
301حسابرسی عملکرد48 1394.75Q1
302عملکرد آتی24 1394.75Q1
303معامله با اشخاص وابسته24 1394.75Q1
304کیفیت اطلاعات24 1394.75Q1
305دیوان محاسبات کشور30 1394.80Q1
306اثربخشی66 1394.82Q1
307تجدید ارائه صورت‌های مالی60 1394.90Q1
308اظهارنظر حسابرس24 1395.00Q1
309تخصص حسابرس24 1395.00Q1
310حسابرس36 1395.00Q1
311گزارشگری مالی متقلبانه24 1395.00Q1
312مسوولیت پذیری اجتماعی36 1395.17Q1
313نگهداشت وجه نقد72 1395.17Q1
314کیفیت افشاء36 1395.17Q1
315حسابرسی داخلی120 1395.20Q1
316قابلیت مقایسه صورت‌های مالی30 1395.20Q1
317تقلب در صورت‌های مالی24 1395.25Q1
318سود تقسیمی هر سهم24 1395.25Q1
319فرصت سرمایه گذاری24 1395.25Q1
320نرخ موثر مالیات24 1395.25Q1
321اجتناب مالیاتی72 1395.33Q1
322کنترل‌های داخلی36 1395.33Q1
323محدودیت مالی48 1395.38Q1
324مدیریت سود واقعی96 1395.38Q1
325تحلیل محتوا48 1395.50Q1
326رقابت بازار محصول36 1395.50Q1
327فساد24 1395.50Q1
328بیش اعتمادی مدیران30 1395.60Q1
329مسوولیت اجتماعی شرکت30 1395.60Q1
330چسبندگی هزینه132 1395.68Q1
331ماکیاولیسم42 1395.71Q1
332شاخص‌های مالی24 1395.75Q1
333مدیریت سود تعهدی24 1395.75Q1
334همزمانی قیمت سهام24 1395.75Q1
335تجدید ارائه صورتهای مالی30 1395.80Q1
336خطر سقوط قیمت سهام36 1395.83Q1
337توانایی مدیریت66 1395.91Q1
338اجتناب از پرداخت مالیات24 1396.00Q1
339بخش خصوصی24 1396.00Q1
340همزمانی بازده سهام24 1396.00Q1
341رقابت در بازار محصول54 1396.22Q1
342نظریه نمایندگی24 1396.25Q1
343مدل سازی معادلات ساختاری42 1396.29Q1
344رفتار نامتقارن هزینه24 1396.50Q1
345رقابت24 1396.50Q1
346ریسک سقوط قیمت سهام36 1396.50Q1
347مسئولیت اجتماعی24 1396.75Q1
348کیفیت حسابرسی داخلی24 1396.75Q1
z