موضوعات حوزه علمی تربیت بدنی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1آموزش حضوری24 1381.00Q4
2آموزش از راه دور36 1382.83Q4
3آماده سازی حرکتی24 1383.00Q4
4ارتفاع24 1383.00Q4
5پارامترهای حرکت24 1383.00Q4
6مدیر30 1383.40Q4
7برنامه تمرینی24 1383.50Q4
8ورزش درمانی24 1383.75Q4
9حرکت درمانی30 1383.80Q4
10رادیکال‌های آزاد36 1383.83Q4
11ورزشکار و غیرورزشکار24 1384.00Q4
12غیر ورزشکار36 1384.33Q4
13کلسترول30 1384.40Q4
14لکوسیت‌ها24 1384.50Q4
15نورم36 1384.67Q4
16برنامه درسی24 1384.75Q4
17روان شناسی ورزش24 1384.75Q4
18کیفوز48 1384.75Q4
19نوتروفیل‌ها30 1384.80Q4
20IgA30 1385.00Q4
21درصد چربی بدن102 1385.00Q4
22فوق برنامه ورزشی24 1385.00Q4
23آمادگی حرکتی60 1385.20Q4
24استقامت30 1385.20Q4
25بازیافت فعال30 1385.20Q4
26تکلیف تولید نیرو30 1385.20Q4
27بیش تمرینی24 1385.25Q4
28تغذیه24 1385.25Q4
29اوقات فراغت108 1385.33Q4
30درصد چربی36 1385.33Q4
31آزمون30 1385.40Q4
32آزمون بروس30 1385.40Q4
33شوت جفت30 1385.40Q4
34بازیافت غیرفعال24 1385.50Q4
35خشونت24 1385.50Q4
36سه ماهه دوم و سوم بارداری24 1385.50Q4
37علوم ورزشی36 1385.50Q4
38مدارس ابتدایی24 1385.50Q4
39هنجار48 1385.50Q4
40پراکسیداسیون لیپید24 1385.50Q4
41اعتماد به نفس30 1385.60Q4
42لوردوز36 1385.67Q4
43None1596 1385.74Q4
44توان هوازی بیشینه24 1385.75Q4
45شاخصهای التهابی24 1385.75Q4
46لیپوپروتئین30 1385.80Q4
47بهداشت روانی36 1385.83Q4
48موفقیت48 1385.88Q4
49سیستم ایمنی24 1386.00Q4
50موفقیت ورزشی36 1386.00Q4
51وزن30 1386.00Q4
52کمردرد54 1386.00Q4
53چابکی84 1386.07Q4
54نیتریک اکساید36 1386.17Q4
55مقایسه24 1386.25Q4
56دو و میدانی30 1386.40Q4
57کربوهیدرات30 1386.40Q4
58بهره وری72 1386.42Q4
59رشد حرکتی42 1386.43Q4
60تربیت بدنی282 1386.45Q4
61تربیت بدنی و ورزش24 1386.50Q4
62ارزشیابی30 1386.60Q4
63اسکولیوز30 1386.60Q4
64دانشجو90 1386.60Q4
65فلج مغزی30 1386.60Q4
66اعتبار42 1386.71Q4
67تربیت بدنی و علوم ورزشی42 1386.71Q4
68تمرینات هوازی138 1386.74Q4
69بیماری قلبی - عروقی24 1386.75Q4
70ستون فقرات24 1386.75Q4
71سیستم بینایی24 1386.75Q4
72نیروی انسانی24 1386.75Q4
73لنفوسیت‌ها30 1386.80Q4
74کشتی گیر54 1386.89Q4
75سرعت66 1386.91Q4
76اسید لاکتیک36 1387.00Q4
77بارداری36 1387.00Q4
78جهت گیری ورزشی24 1387.00Q4
79رقابت طلبی24 1387.00Q4
80زنان باردار24 1387.00Q4
81فعالیت‌های ورزشی36 1387.00Q4
82قد24 1387.00Q4
83مکمل سازی30 1387.00Q4
84یادداری و انتقال24 1387.00Q4
85سلامت روانی114 1387.11Q4
86زنان ورزشکار54 1387.11Q4
87شدت تمرین48 1387.13Q4
88ویژگی‌های شخصیتی48 1387.13Q4
89اندام تحتانی42 1387.14Q4
90سبک‌های رهبری42 1387.14Q4
91آگاهی36 1387.17Q4
92انرژی مصرفی36 1387.17Q4
93عزت نفس90 1387.20Q4
94قزل آلای رنگین کمان30 1387.20Q4
95قوس کمر30 1387.20Q4
96بازماندگی24 1387.25Q4
97ساختار24 1387.25Q4
98شاخص24 1387.25Q4
99هیات علمی24 1387.25Q4
100تمرین72 1387.33Q4
101آنتروپومتری66 1387.36Q4
102کمردرد مزمن30 1387.40Q4
103افسردگی72 1387.42Q4
104آستانه بی هوازی36 1387.50Q4
105تمرین تناوبی هوازی24 1387.50Q4
106شنای سرعتی24 1387.50Q4
107فعالیت‌های بدنی24 1387.50Q4
108نوجوانان60 1387.50Q4
109چربی زیر پوستی24 1387.50Q4
110کورتیزول سرم24 1387.50Q4
111کیفیت36 1387.50Q4
112تمرین ذهنی54 1387.56Q4
113دانشجویان162 1387.59Q4
114آنتی اکسیدانت30 1387.60Q4
115انگیزش شغلی30 1387.60Q4
116مدیران تربیت بدنی30 1387.60Q4
117ورزش282 1387.66Q4
118استرس اکسایشی90 1387.67Q4
119عوامل انگیزشی36 1387.67Q4
120هدف گرایی36 1387.67Q4
121تاسماهی ایرانی42 1387.71Q4
122حداکثر اکسیژن مصرفی114 1387.74Q4
123شاخص توده بدنی48 1387.75Q4
124کلسترول تام24 1387.75Q4
125خلاقیت102 1387.76Q4
126آزمون وینگیت30 1387.80Q4
127رشته‌های ورزشی30 1387.80Q4
128کورتیزول بزاقی30 1387.80Q4
129گلوکز60 1387.80Q4
130آسیب‌های ورزشی36 1387.83Q4
131شادکامی36 1387.83Q4
132آمادگی جسمانی294 1387.84Q4
133حرکات اصلاحی42 1387.86Q4
134پیاده روی42 1387.86Q4
135کراتین مونوهیدرات42 1387.86Q4
136هموگلوبین54 1387.89Q4
137انعطاف پذیری132 1387.91Q4
138ترکیب بدنی168 1387.93Q4
139آگاهی از نتیجه24 1388.00Q4
140اضطراب رقابتی36 1388.00Q4
141بزاق54 1388.00Q4
142تاس ماهی ایرانی24 1388.00Q4
143دختران فعال24 1388.00Q4
144رشد30 1388.00Q4
145رشد اجتماعی24 1388.00Q4
146رضایت شغلی156 1388.00Q4
147شاخص التهابی24 1388.00Q4
148فشار اکسایشی30 1388.00Q4
149فشار روانی24 1388.00Q4
150وضعیت بدنی24 1388.00Q4
151پیشرفت تحصیلی36 1388.00Q4
152پرخاشگری54 1388.11Q4
153BMI48 1388.13Q4
154آرایش تمرین36 1388.17Q4
155کشش ایستا36 1388.17Q4
156شاخص توده بدن96 1388.19Q4
157بازخورد60 1388.20Q4
158تری گلیسرید30 1388.20Q4
159بهینه سازی48 1388.25Q4
160تحلیل رفتگی96 1388.25Q4
161دانشکده‌های تربیت بدنی24 1388.25Q4
162دستگاه هموستازی24 1388.25Q4
163شیوع24 1388.25Q4
164لاکتات خون96 1388.25Q4
165منابع قدرت24 1388.25Q4
166هزینه انرژی24 1388.25Q4
167کایفوز24 1388.25Q4
168ماهی سفید66 1388.27Q4
169انتقال84 1388.29Q4
170تمرکز36 1388.33Q4
171کورتیزول162 1388.33Q4
172بسکتبال108 1388.39Q4
173زنان108 1388.39Q4
174تکثیر مصنوعی30 1388.40Q4
175هماتوکریت42 1388.43Q4
176استقامت عضلانی96 1388.44Q4
177روایی192 1388.47Q4
178کشتی102 1388.47Q4
179IgG24 1388.50Q4
180برنامه حرکتی تعمیم یافته72 1388.50Q4
181تحلیل رفتگی شغلی24 1388.50Q4
182تداخل زمینه‌ای120 1388.50Q4
183تمرین موازی24 1388.50Q4
184دانشجویان ورزشکار60 1388.50Q4
185زمان واکنش84 1388.50Q4
186فعالیت جسمانی36 1388.50Q4
187مشتری24 1388.50Q4
188مهارت‌های حرکتی پایه24 1388.50Q4
189کارایی36 1388.50Q4
190دریای خزر102 1388.53Q4
191ویتامین E42 1388.57Q4
192تمرینات پلایومتریک30 1388.60Q4
193غیرورزشکار60 1388.60Q4
194گیلان48 1388.63Q4
195عملکرد180 1388.63Q4
196اثربخشی108 1388.67Q4
197توجه بیرونی36 1388.67Q4
198توجه درونی36 1388.67Q4
199پارامتر36 1388.67Q4
200یادگیری114 1388.68Q4
201لنفوسیت42 1388.71Q4
202Acipenser persicus24 1388.75Q4
203اکتساب144 1388.75Q4
204بهره هوشی24 1388.75Q4
205تنوع ژنتیکی24 1388.75Q4
206توسعه ورزش24 1388.75Q4
207دانش آموزان دختر24 1388.75Q4
208دوپینگ24 1388.75Q4
209پراکسیداسیون لیپیدی24 1388.75Q4
210ورزشکار270 1388.76Q4
211توان هوازی162 1388.78Q4
212معلم تربیت بدنی54 1388.78Q4
213مهارت حرکتی54 1388.78Q4
214آسیب114 1388.79Q4
215استعدادیابی102 1388.82Q3
216تمرین ثابت36 1388.83Q3
217توان بی هوازی252 1388.83Q3
218ضربان قلب108 1388.83Q3
219ترکیب بدن78 1388.85Q3
220ساختار سازمانی42 1388.86Q3
221سلامت عمومی42 1388.86Q3
222سن72 1388.92Q3
223اعتباریابی24 1389.00Q3
224المپیاد ورزشی24 1389.00Q3
225تالاب انزلی24 1389.00Q3
226تمرین سرعتی24 1389.00Q3
227دقت30 1389.00Q3
228راش24 1389.00Q3
229عوامل بازدارنده42 1389.00Q3
230مطالعه تطبیقی24 1389.00Q3
231هیات‌های ورزشی42 1389.00Q3
232واماندگی24 1389.00Q3
233ورزش وامانده ساز24 1389.00Q3
234کشتی گیران نخبه24 1389.00Q3
235گرم کردن60 1389.00Q3
236یادگیری حرکتی84 1389.00Q3
237یادداری144 1389.04Q3
238کوفتگی عضلانی تاخیری72 1389.08Q3
239سازمان تربیت بدنی132 1389.09Q3
240تمرین با وزنه60 1389.10Q3
241تمرینات قدرتی60 1389.10Q3
242مهارت‌های روانی48 1389.13Q3
243هورمون رشد90 1389.13Q3
244مازندران42 1389.14Q3
245بازی‌های المپیک30 1389.20Q3
246تبحر حرکتی30 1389.20Q3
247تصمیم گیری30 1389.20Q3
248تصویر بدنی30 1389.20Q3
249مربی60 1389.20Q3
250کراتین کیناز150 1389.20Q3
251موش‌های صحرایی54 1389.22Q3
252استرس78 1389.23Q3
253اشتغال24 1389.25Q3
254توان انفجاری24 1389.25Q3
255جهت گیری هدفی24 1389.25Q3
256رسانه‌های جمعی24 1389.25Q3
257نخبه24 1389.25Q3
258نیتروژن24 1389.25Q3
259هدف گزینی24 1389.25Q3
260ویژگی‌های فردی24 1389.25Q3
261گرایش24 1389.25Q3
262خودکارامدی42 1389.29Q3
263ورزش قهرمانی126 1389.29Q3
264یائسگی42 1389.29Q3
265بی تمرینی96 1389.31Q3
266اضطراب54 1389.33Q3
267سرطان سینه36 1389.33Q3
268مالون دی آلدئید36 1389.33Q3
269کمال گرایی36 1389.33Q3
270نگرش96 1389.38Q3
271تمرین تصادفی78 1389.38Q3
272آب درمانی30 1389.40Q3
273میزان درک فشار30 1389.40Q3
274کینتیک30 1389.40Q3
275مدل سازی42 1389.43Q3
276تمرین تداومی54 1389.44Q3
277یادگیری مشاهده‌ای66 1389.45Q3
278ادارات تربیت بدنی48 1389.50Q3
279تصویرسازی ذهنی60 1389.50Q3
280تیپ بدنی36 1389.50Q3
281زئوپلانکتون24 1389.50Q3
282عملکرد شغلی24 1389.50Q3
283مهارت‌های حرکتی ظریف24 1389.50Q3
284فعالیت بدنی360 1389.55Q3
285جو سازمانی54 1389.56Q3
286عملکرد استقامتی54 1389.56Q3
287ورزشکاران نخبه54 1389.56Q3
288انسولین96 1389.56Q3
289جودو42 1389.57Q3
290درس تربیت بدنی42 1389.57Q3
291کارآفرینی84 1389.57Q3
292ایمنی30 1389.60Q3
293مشارکت30 1389.60Q3
294تستوسترون138 1389.61Q3
295برنج66 1389.64Q3
296هندبال84 1389.64Q3
297CRP54 1389.67Q3
298ایران180 1389.67Q3
299توانمندسازی36 1389.67Q3
300یادگیری پنهان36 1389.67Q3
301تمرین مسدود60 1389.70Q3
302فوتسال60 1389.70Q3
303تمرین قدرتی42 1389.71Q3
304خستگی108 1389.72Q3
305انگیزش114 1389.74Q3
306آموزش24 1389.75Q3
307تمرین درمانی24 1389.75Q3
308تیم ملی24 1389.75Q3
309داوطلبان24 1389.75Q3
310لیگ حرفه‌ای فوتبال24 1389.75Q3
311لاکتات144 1389.79Q3
312ریتم شبانه روزی30 1389.80Q3
313سبک رهبری96 1389.81Q3
314بازخورد خودکنترلی36 1389.83Q3
315تعهد36 1389.83Q3
316قدرت بیشینه36 1389.83Q3
317ورزشکار نخبه36 1389.83Q3
318فرهنگ سازمانی150 1389.84Q3
319ورزشکاران90 1389.87Q3
320کیفیت زندگی90 1389.87Q3
321ارزیابی48 1389.88Q3
322دویدن60 1389.90Q3
323قدرت78 1389.92Q3
324فوتبال408 1389.94Q3
325آمادگی هوازی36 1390.00Q3
326بازیافت24 1390.00Q3
327بیومکانیک30 1390.00Q3
328حجم تمرین24 1390.00Q3
329خصوصی سازی48 1390.00Q3
330دانشجویان دختر42 1390.00Q3
331شاخص خستگی30 1390.00Q3
332شناگر24 1390.00Q3
333فرود تک پا24 1390.00Q3
334فعالیت وامانده ساز42 1390.00Q3
335معلمان30 1390.00Q3
336مهارت آموزی24 1390.00Q3
337هموسیستئین48 1390.00Q3
338ورزش حرفه‌ای30 1390.00Q3
339پای برتر24 1390.00Q3
340پیچیدگی تکلیف24 1390.00Q3
341کانون توجه48 1390.00Q3
342گرلین آسیل دار30 1390.00Q3
343گلیسرول24 1390.00Q3
344تعهد سازمانی186 1390.03Q3
345لپتین108 1390.06Q3
346کاراته72 1390.08Q3
347جنسیت60 1390.10Q3
348الکترومایوگرافی54 1390.11Q3
349فشار خون54 1390.11Q3
350فعالیت استقامتی36 1390.17Q3
351کارمندان36 1390.17Q3
352تعهد عاطفی30 1390.20Q3
353تعهد مستمر30 1390.20Q3
354تعهد هنجاری30 1390.20Q3
355تنیس روی میز30 1390.20Q3
356حرکات درشت30 1390.20Q3
357رقابت30 1390.20Q3
358پایایی204 1390.21Q3
359انگیختگی78 1390.23Q3
360آسیب ورزشی24 1390.25Q3
361تماشاگران24 1390.25Q3
362حافظه24 1390.25Q3
363سازمان ورزشی24 1390.25Q3
364عضله نعلی24 1390.25Q3
365مهارت‌های فنی24 1390.25Q3
366ورزش مقاومتی24 1390.25Q3
367پسران24 1390.25Q3
368یادگیری سازمانی24 1390.25Q3
369دانش آموزان102 1390.29Q3
370عملکرد ورزشی60 1390.30Q3
371گردشگری36 1390.33Q3
372موانع66 1390.36Q3
373والیبال132 1390.36Q3
374کشتی گیران48 1390.38Q3
375خودپنداره بدنی42 1390.43Q3
376عملکرد بی هوازی42 1390.43Q3
377گرلین42 1390.43Q3
378یادگیری آشکار42 1390.43Q3
379عملکرد حرکتی66 1390.45Q3
380ورزش همگانی156 1390.46Q3
381چاقی258 1390.49Q3
382آدیپونکتین84 1390.50Q3
383رضایت مشتری24 1390.50Q3
384رژیم غذایی36 1390.50Q3
385شنا36 1390.50Q3
386فرهنگ24 1390.50Q3
387نوجوان36 1390.50Q3
388پرتاب آزاد بسکتبال48 1390.50Q3
389پلایومتریک24 1390.50Q3
390کودک24 1390.50Q3
391ماساژ54 1390.56Q3
392دانشجویان تربیت بدنی42 1390.57Q3
393شاخص‌های التهابی42 1390.57Q3
394مقاومت به انسولین126 1390.57Q3
395توجه60 1390.60Q3
396ورزش هوازی30 1390.60Q3
397تمرین استقامتی234 1390.62Q3
398خودکارآمدی48 1390.63Q3
399دختران48 1390.63Q3
400زمان روز36 1390.67Q3
401سالمندان54 1390.67Q3
402گردشگری ورزشی114 1390.68Q3
403دامنه حرکتی60 1390.70Q3
404تمرین هوازی384 1390.70Q3
405زنان یائسه42 1390.71Q3
406موسیقی42 1390.71Q3
407اندام فوقانی24 1390.75Q3
408بازیکنان فوتبال48 1390.75Q3
409تمرین تناوبی سرعتی24 1390.75Q3
410محرومیت از خواب24 1390.75Q3
411مربیگری24 1390.75Q3
412هوش24 1390.75Q3
413کراتینین24 1390.75Q3
414کافئین78 1390.77Q3
415مدیران84 1390.79Q3
416اجرا30 1390.80Q3
417تکواندو30 1390.80Q3
418دانش آموز30 1390.80Q3
419داوطلب30 1390.80Q3
420ژیمناستیک30 1390.80Q3
421قدرت عضلانی66 1390.82Q2
422عضله اسکلتی36 1390.83Q2
423انسجام گروهی42 1390.86Q2
424میوستاتین42 1390.86Q2
425کراتین42 1390.86Q2
426الکترومیوگرافی78 1390.92Q2
427آسپارتات آمینوترانسفراز30 1391.00Q2
428آسیب عضلانی72 1391.00Q2
429آنتی اکسیدان42 1391.00Q2
430بار شناختی24 1391.00Q2
431بانوان24 1391.00Q2
432بخش خصوصی24 1391.00Q2
433تمرین بدنی42 1391.00Q2
434حمایت اجتماعی30 1391.00Q2
435دبیران تربیت بدنی66 1391.00Q2
436دوندگان استقامتی24 1391.00Q2
437زنان میانسال24 1391.00Q2
438منابع انسانی36 1391.00Q2
439ویسفاتین42 1391.00Q2
440پیکرسنجی24 1391.00Q2
441نیمرخ لیپیدی90 1391.07Q2
442فعالیت ورزشی72 1391.08Q2
443موش صحرایی72 1391.08Q2
444رویداد ورزشی54 1391.11Q2
445زانوی پرانتزی54 1391.11Q2
446بازاریابی48 1391.13Q2
447زنان چاق42 1391.14Q2
448انگیزه36 1391.17Q2
449حرکات ظریف36 1391.17Q2
450استراتژی60 1391.20Q2
451تعادل پویا210 1391.20Q2
452تلاش شناختی24 1391.25Q2
453سرطان پستان24 1391.25Q2
454تمرین در آب42 1391.29Q2
455کینماتیک42 1391.29Q2
456تبلیغات60 1391.30Q2
457اداره کل تربیت بدنی36 1391.33Q2
458اماکن ورزشی54 1391.33Q2
459درد54 1391.33Q2
460فعالیت هوازی126 1391.33Q2
461اضافه وزن96 1391.38Q2
462تمرینات استقامتی48 1391.38Q2
463مشارکت ورزشی84 1391.43Q2
464تماشاگر66 1391.45Q2
465تمرین مقاومتی396 1391.47Q2
466الگو24 1391.50Q2
467تمرین ترکیبی72 1391.50Q2
468شدت24 1391.50Q2
469صنعت ورزش72 1391.50Q2
470هوش هیجانی120 1391.50Q2
471یوگا48 1391.50Q2
472تعادل144 1391.54Q2
473مدیران ورزشی54 1391.56Q2
474تعادل رقابتی42 1391.57Q2
475فعالیت مقاومتی72 1391.58Q2
476کیفیت زندگی کاری30 1391.60Q2
477تمرینات مقاومتی72 1391.67Q2
478جوانان36 1391.67Q2
479عدالت سازمانی90 1391.67Q2
480فدراسیون‌های ورزشی54 1391.67Q2
481فیبرینوژن60 1391.70Q2
482کارآفرینی سازمانی60 1391.70Q2
483راه رفتن66 1391.73Q2
484آمیخته بازاریابی24 1391.75Q2
485اداره تربیت بدنی24 1391.75Q2
486ایمونوگلوبولین A24 1391.75Q2
487تعادل ایستا144 1391.75Q2
488پارکینسون24 1391.75Q2
489کنترل پاسچر24 1391.75Q2
490ارزیابی عملکرد60 1391.80Q2
491مهارت‌های ارتباطی30 1391.80Q2
492آنژیوژنز36 1391.83Q2
493تعهد ورزشی42 1391.86Q2
494راهبرد60 1391.90Q2
495مدیریت دانش66 1391.91Q2
496سازمان‌های ورزشی96 1391.94Q2
497اثربخشی سازمانی66 1392.00Q2
498اشتها48 1392.00Q2
499انگیزش درونی24 1392.00Q2
500تمرینات اصلاحی24 1392.00Q2
501توسعه36 1392.00Q2
502رهبری30 1392.00Q2
503زانو30 1392.00Q2
504سرویس بلند بدمینتون24 1392.00Q2
505لیگ برتر فوتبال66 1392.00Q2
506مردان30 1392.00Q2
507بازاریابی ورزشی102 1392.06Q2
508تمرین تناوبی60 1392.10Q2
509حس عمقی36 1392.17Q2
510پرتاب دارت36 1392.17Q2
511کارکنان114 1392.21Q2
512کودکان102 1392.24Q2
513IL-۶24 1392.25Q2
514رضایتمندی72 1392.25Q2
515سالمندی42 1392.29Q2
516سالمند78 1392.31Q2
517لاکتات دهیدروژناز78 1392.31Q2
518التهاب96 1392.31Q2
519سلامت سازمانی36 1392.33Q2
520زنان سالمند48 1392.38Q2
521ثبات مرکزی30 1392.40Q2
522ظرفیت آنتی اکسیدانی تام30 1392.40Q2
523تحلیل محتوا42 1392.43Q2
524BDNF24 1392.50Q1
525بینایی24 1392.50Q1
526خدمات ورزشی24 1392.50Q1
527لذت24 1392.50Q1
528ورزشکاران حرفه‌ای24 1392.50Q1
529گلوتاتیون24 1392.50Q1
530پرش عمودی54 1392.56Q1
531فناوری اطلاعات42 1392.57Q1
532ادراک30 1392.60Q1
533باشگاه30 1392.60Q1
534عدالت توزیعی30 1392.60Q1
535معلمان تربیت بدنی78 1392.62Q1
536رفتار شهروندی سازمانی54 1392.67Q1
537عدالت رویه‌ای36 1392.67Q1
538مالون دی آلدهید42 1392.71Q1
539اینترلوکین ۶24 1392.75Q1
540دانش24 1392.75Q1
541سرمایه اجتماعی72 1392.75Q1
542تمرین مشاهده‌ای30 1392.80Q1
543حالات خلقی30 1392.80Q1
544لیگ برتر102 1392.82Q1
545روایی سازه48 1392.88Q1
546کیفیت خدمات102 1392.94Q1
547تحلیل SWOT24 1393.00Q1
548تمرینات پیلاتس30 1393.00Q1
549جامعه پذیری سازمانی36 1393.00Q1
550رزیستین24 1393.00Q1
551فرسودگی شغلی36 1393.00Q1
552مربیان36 1393.00Q1
553پروتئین واکنشگر C42 1393.14Q1
554حمایت مالی36 1393.17Q1
555پایایی زمانی36 1393.17Q1
556زعفران30 1393.20Q1
557دیابت54 1393.22Q1
558تمرین مقاومتی دایره‌ای24 1393.25Q1
559تمرینات ثبات مرکزی24 1393.25Q1
560فدراسیون24 1393.25Q1
561تحلیل سوات42 1393.29Q1
562رضایت مندی42 1393.29Q1
563برنامه راهبردی30 1393.40Q1
564لیگ برتر فوتبال ایران30 1393.40Q1
565سرمایه فکری24 1393.50Q1
566عدالت تعاملی24 1393.50Q1
567نیرومندسازی پس فعالی24 1393.50Q1
568هوش سازمانی24 1393.50Q1
569عملکرد سازمانی30 1393.60Q1
570معادلات ساختاری30 1393.60Q1
571چابکی سازمانی30 1393.60Q1
572هواداران60 1393.70Q1
573سرمایه انسانی24 1393.75Q1
574هوادار24 1393.75Q1
575وفاداری78 1393.77Q1
576تمرین تناوبی شدید72 1393.83Q1
577وزارت ورزش و جوانان42 1393.86Q1
578طناب زنی24 1394.00Q1
579مشتریان24 1394.00Q1
580مولتیپل اسکلروزیس30 1394.00Q1
581اداره ورزش و جوانان24 1394.25Q1
582ورزش و جوانان24 1394.25Q1
583اداره کل ورزش و جوانان30 1394.40Q1
584تلویزیون30 1394.40Q1
585کم توان ذهنی60 1394.40Q1
586برند24 1394.50Q1
587مدیریت ورزشی24 1394.50Q1
588پیلاتس24 1394.50Q1
589ادارات ورزش و جوانان24 1394.75Q1
590تحلیل عاملی54 1394.89Q1
591دیابت نوع دو24 1395.00Q1
592باشگاه ورزشی24 1395.25Q1
593محدودیت جریان خون30 1395.60Q1
594شایستگی36 1395.67Q1
z