موضوعات حوزه علمی برق و کامپیوتر

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1بازشناسی24 1385.25Q4
2تبدیل فوریه30 1386.00Q4
3تخلیه جزیی24 1386.00Q4
4اثر انگشت24 1386.75Q4
5کنترل فازی24 1387.25Q4
6عامل24 1387.50Q4
7بافت24 1387.75Q4
8مهندسی نرم افزار24 1387.75Q4
9تشخیص الگو36 1388.00Q4
10جایابی30 1388.00Q4
11نویز30 1388.20Q4
12UPFC30 1388.40Q4
13اینورتر30 1388.40Q4
14هارمونیک60 1388.60Q4
15تبدیل موجک168 1388.75Q4
16رمزنگاری24 1388.75Q4
17شبکه‌های عصبی84 1388.86Q3
18فیلتر کالمن توسعه یافته24 1389.00Q3
19پایدارساز سیستم قدرت30 1389.00Q3
20یادگیری24 1389.00Q3
21آنتروپی36 1389.17Q3
22الگوریتم تکاملی30 1389.20Q3
23مدل مخفی مارکوف36 1389.33Q3
24تاخیر زمانی66 1389.36Q3
25بازشناسی گفتار48 1389.63Q3
26مدلسازی48 1389.63Q3
27فیلتر وفقی42 1389.71Q3
28بهینه سازی گروه ذرات24 1389.75Q3
29تخمین کانال24 1389.75Q3
30پایداری48 1389.88Q3
31یادگیری تقویتی54 1389.89Q3
32سیگنال‌های مغزی24 1390.00Q3
33ضریب رفتار30 1390.00Q3
34مد لغزشی30 1390.00Q3
35کنترل بهینه42 1390.00Q3
36پردازش تصویر54 1390.11Q3
37شناسایی الگو30 1390.20Q3
38پایداری مقاوم30 1390.20Q3
39آنالیز حساسیت24 1390.25Q3
40برنامه ریزی خطی24 1390.25Q3
41ترجمه ماشینی24 1390.25Q3
42سرعت همگرایی24 1390.25Q3
43پردازش موازی24 1390.25Q3
44کنترل مقاوم90 1390.27Q3
45اتوماتای یادگیر42 1390.29Q3
46کنترل تطبیقی54 1390.33Q3
47کنترل کننده فازی48 1390.38Q3
48ساختار24 1390.50Q3
49پیل سوختی24 1390.50Q3
50کنترل برداری48 1390.50Q3
51تبدیل موجک گسسته66 1390.55Q3
52موتور القایی66 1390.55Q3
53توربین گاز30 1390.60Q3
54فیلتر کالمن36 1390.67Q3
55بازیابی تصویر24 1390.75Q3
56روش المان محدود24 1390.75Q3
57پایداری گذرا42 1390.86Q2
58کنترل مد لغزشی60 1390.90Q2
59اجزای محدود24 1391.00Q2
60الگوریتم PSO42 1391.00Q2
61بخش بندی30 1391.00Q2
62پنهان شکنی24 1391.00Q2
63پنهان نگاری24 1391.00Q2
64کنترل مستقیم گشتاور42 1391.14Q2
65ترانسفورماتور قدرت30 1391.20Q2
66جریان هجومی30 1391.20Q2
67تحلیل استاتیکی غیرخطی24 1391.25Q2
68تلفات24 1391.25Q2
69روش اجزای محدود24 1391.25Q2
70شبکه عصبی MLP24 1391.25Q2
71شبکه عصبی مصنوعی96 1391.25Q2
72پخش بار بهینه24 1391.25Q2
73الگوریتم ژنتیک468 1391.29Q2
74ترانسفورماتور36 1391.33Q2
75زبان فارسی90 1391.33Q2
76پخش بار اقتصادی30 1391.40Q2
77None126 1391.43Q2
78آشکارسازی54 1391.44Q2
79بازشناسی گفتار پیوسته24 1391.50Q2
80شبکه عصبی RBF24 1391.50Q2
81مدیریت تراکم24 1391.50Q2
82نامساوی‌های ماتریسی خطی24 1391.50Q2
83شبکه عصبی252 1391.52Q2
84برنامه نویسی ژنتیک30 1391.60Q2
85نامساوی ماتریسی خطی30 1391.60Q2
86مدل سازی114 1391.63Q2
87شبیه سازی96 1391.69Q2
88استخراج ویژگی174 1391.69Q2
89بازار برق120 1391.70Q2
90اطلاعات متقابل24 1391.75Q2
91انرژی‌های نو24 1391.75Q2
92پایداری دینامیکی24 1391.75Q2
93کیفیت توان84 1391.79Q2
94کاهش رنگ30 1391.80Q2
95انتقال حرارت48 1392.00Q2
96تخمین حالت36 1392.00Q2
97مسیریابی42 1392.00Q2
98ماشین بردار پشتیبان138 1392.13Q2
99الگوریتم اجتماع ذرات24 1392.25Q2
100الگوریتم ممتیک24 1392.25Q2
101بهره برداری24 1392.25Q2
102سیکل ترکیبی24 1392.25Q2
103مبدل ماتریسی24 1392.25Q2
104معماری نرم افزار24 1392.25Q2
105شبکه توزیع42 1392.29Q2
106شبکه‌های توزیع42 1392.29Q2
107همگرایی30 1392.40Q2
108پردازش زبان طبیعی102 1392.41Q2
109شبکه‌های عصبی مصنوعی42 1392.43Q2
110منابع تولید پراکنده42 1392.43Q2
111کنترل فرکانس42 1392.43Q2
112پایگاه داده تحلیلی36 1392.50Q1
113کنترل ولتاژ24 1392.50Q1
114سیستم فازی42 1392.57Q1
115طبقه بندی132 1392.59Q1
116نیروگاه بادی30 1392.60Q1
117منطق فازی96 1392.63Q1
118الگوریتم جستجوی گرانشی66 1392.64Q1
119بهینه سازی چند هدفه36 1392.67Q1
120مزرعه بادی36 1392.67Q1
121بهینه سازی258 1392.70Q1
122برنامه ریزی توسعه تولید42 1392.71Q1
123شبیه سازی عددی42 1392.71Q1
124جایابی بهینه24 1392.75Q1
125دسته بندی42 1392.86Q1
126تولید پراکنده102 1392.94Q1
127امنیت24 1393.00Q1
128بهینه سازی چندهدفه78 1393.00Q1
129تخمین24 1393.00Q1
130تولیدات پراکنده36 1393.00Q1
131شبیه سازی مونت کارلو54 1393.00Q1
132فیلتر ذره‌ای24 1393.00Q1
133عدم قطعیت162 1393.11Q1
134آشوب36 1393.17Q1
135کنترل پیش بین36 1393.17Q1
136توربین بادی60 1393.20Q1
137حل عددی30 1393.20Q1
138الگوریتم تکامل تفاضلی24 1393.25Q1
139زمان بندی24 1393.25Q1
140واحد اندازه گیری فازور24 1393.25Q1
141کنترل غیرخطی24 1393.25Q1
142تخمین پارامتر42 1393.29Q1
143تحلیل پوششی داده‌ها30 1393.40Q1
144داده کاوی30 1393.40Q1
145پایداری ولتاژ60 1393.40Q1
146تصاویر ابرطیفی42 1393.43Q1
147ریسک54 1393.44Q1
148الگوریتم رقابت استعماری (ICA)24 1393.50Q1
149تشخیص خطا24 1393.50Q1
150کنترل کننده مد لغزشی24 1393.50Q1
151انتخاب ویژگی90 1393.53Q1
152خوشه بندی138 1393.61Q1
153قابلیت اطمینان108 1393.67Q1
154کارایی42 1393.71Q1
155بازآرایی24 1393.75Q1
156تعادل نش24 1394.00Q1
157ردیابی24 1394.00Q1
158شبکه هوشمند24 1394.00Q1
159پیش بینی36 1394.00Q1
160مدیریت انرژی42 1394.14Q1
161رادار دهانه ترکیبی30 1394.20Q1
162فازی30 1394.20Q1
163یادگیری ماشین78 1394.23Q1
164هاب انرژی30 1394.40Q1
165الگوریتم رقابت استعماری54 1394.44Q1
166بهینه سازی گروهی ذرات24 1394.50Q1
167تئوری بازی24 1394.50Q1
168مدیریت بهینه انرژی36 1394.50Q1
169مکان یابی خطا24 1394.50Q1
170ریزشبکه132 1394.55Q1
171نانوسیال42 1394.57Q1
172برنامه ریزی تصادفی60 1394.60Q1
173بازیابی اطلاعات54 1394.67Q1
174توان راکتیو36 1394.67Q1
175مدیریت سمت تقاضا36 1394.67Q1
176محاسبات کوانتومی24 1394.75Q1
177موتور جستجو30 1394.80Q1
178بازار انرژی الکتریکی36 1394.83Q1
179خودروهای الکتریکی36 1395.00Q1
180شبکه‌های حسگر بی سیم54 1395.22Q1
181حسگری فشرده24 1395.25Q1
182متن کاوی30 1395.40Q1
183رتبه بندی24 1395.50Q1
184ولتاژ شکست24 1395.50Q1
185شبکه حسگر بی سیم30 1395.60Q1
186ابرطیفی24 1395.75Q1
187توان مصرفی24 1397.25Q1
z