موضوعات حوزه علمی باغبانی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1۱ و ۸- سینئول24 1380.25Q4
2زنگ42 1381.57Q4
3اوکالیپتوس24 1382.00Q4
4بهره برداری24 1382.00Q4
5ترکیبهای شیمیایی54 1382.11Q4
6Agaricales36 1382.33Q4
7ترکیبهای شیمیایی اسانس36 1382.67Q4
8بتا- کاریوفیلن30 1382.80Q4
9گیلان48 1383.13Q4
10پیپریتون30 1383.20Q4
11ریز افزایی24 1383.25Q4
12خفتگی30 1383.40Q4
13نفتالن استیک اسید30 1383.40Q4
14گونه جدید24 1383.50Q4
15سابینن36 1383.67Q4
16ترکیبهای اسانس24 1383.75Q4
17زیره سیاه24 1383.75Q4
18مریم گلی24 1383.75Q4
19گوناگونی ژنتیکی36 1384.00Q4
20نعناع فلفلی30 1384.20Q4
21استان هرمزگان48 1384.50Q4
22فلور66 1384.55Q4
23قارچ138 1384.57Q4
24گیاهان اسانس دار36 1384.67Q4
25کرمان24 1384.75Q4
26تقطیر با آب84 1384.93Q4
27None738 1384.98Q4
28اتفن24 1385.00Q4
29ریزافزایی24 1385.00Q4
30کروماتوگرافی30 1385.00Q4
31گزارش جدید36 1385.17Q4
32گندم36 1385.17Q4
33اکولوژی60 1385.20Q4
34آلفا- پینن54 1385.22Q4
35گل گاوزبان24 1385.25Q4
36لیمونن84 1385.29Q4
37گل بریدنی30 1385.40Q4
38گندمیان54 1385.44Q4
39روغن اسانسی126 1385.71Q4
40ایران456 1385.79Q4
41خراش دهی24 1386.00Q4
42زردآلو72 1386.08Q4
43زعفران48 1386.13Q4
44سیترونلول42 1386.14Q4
45گل محمدی120 1386.15Q4
46اثر ضد میکروبی24 1386.25Q4
47شاخصهای فیزیولوژیک رشد24 1386.25Q4
48پولگون24 1386.25Q4
49گرده افشانی24 1386.25Q4
50جیبرلیک اسید42 1386.29Q4
51شاخص بنیه بذر30 1386.40Q4
52جوانه زنی بذر42 1386.43Q4
53بادرنجبویه24 1386.50Q4
54شکل زیستی36 1386.50Q4
55گلوکز30 1386.60Q4
56پیاز114 1386.63Q4
57بذر84 1386.64Q4
58رازیانه66 1386.73Q4
59آویشن72 1386.75Q4
60ریزوم24 1386.75Q4
61قند30 1386.80Q4
62کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)30 1386.80Q4
63دیابت قندی30 1387.00Q4
64میکوفلور24 1387.00Q4
65نیترات ردوکتاز24 1387.00Q4
66خواب بذر48 1387.13Q4
67آترواسکلروز30 1387.20Q4
68میخک54 1387.22Q4
69بابونه آلمانی24 1387.25Q4
70تست فرمالین24 1387.25Q4
71شاخه زایی24 1387.25Q4
72قارچ‌های ناقص24 1387.25Q4
73برگ48 1387.38Q4
74روغن سویا24 1387.50Q4
75بابونه72 1387.58Q4
76اکالیپتوس30 1387.60Q4
77تقطیر24 1387.75Q4
78خاک24 1387.75Q4
79مالچ24 1387.75Q4
80کوروتیپ24 1387.75Q4
81ژنوتیپ78 1387.77Q4
82Asteraceae30 1387.80Q4
83تغییرات فصلی30 1387.80Q4
84بومادران36 1387.83Q4
85اتیلن60 1387.90Q4
86استافیلوکوکوس اورئوس42 1388.00Q4
87بازدارندگی تخم ریزی24 1388.00Q4
88تیدیازورون36 1388.00Q4
89خرگوش30 1388.00Q4
90رز24 1388.00Q4
91زیره سبز36 1388.00Q4
92مازندران30 1388.00Q4
93نرگس24 1388.00Q4
94گردو24 1388.00Q4
95گشنیز36 1388.00Q4
96گلابی آسیایی24 1388.00Q4
97عناصر کم مصرف48 1388.13Q4
98تنش آبی36 1388.17Q4
99تیره نعناع36 1388.17Q4
100زنیان36 1388.17Q4
101AFLP30 1388.20Q4
102سیستماتیک30 1388.20Q4
103فلاونویید30 1388.20Q4
104مرکبات132 1388.23Q4
105Tanacetum24 1388.25Q4
106کامفرول24 1388.25Q4
107ژربرا36 1388.33Q4
108کاهو54 1388.33Q4
109تنوع زیستی84 1388.36Q4
110تجزیه کلاستر78 1388.38Q4
111خودناسازگاری42 1388.43Q4
112کشت درون شیشه‌ای84 1388.43Q4
113گیلاس42 1388.43Q4
114درد36 1388.50Q4
115شناسایی36 1388.50Q4
116کود36 1388.50Q4
117گلاب24 1388.50Q4
118تاکسونومی120 1388.55Q4
119جوانه زنی216 1388.72Q4
120سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات24 1388.75Q4
121عملکرد بذر24 1388.75Q4
122فلور قارچی24 1388.75Q4
123لینالول48 1388.75Q4
124روغن‌های اسانسی30 1388.80Q4
125رکورد جدید30 1388.80Q4
126شپشه آرد30 1388.80Q4
127گلابی30 1388.80Q4
128PCR36 1388.83Q3
129کوئرستین42 1388.86Q3
130پراکنش54 1388.89Q3
131فنولوژی66 1388.91Q3
132پایه108 1388.94Q3
133گیاهان دارویی366 1388.98Q3
134استقرار30 1389.00Q3
135دانه گرده48 1389.00Q3
136ریز نمونه24 1389.00Q3
137سایکوسل24 1389.00Q3
138سرما24 1389.00Q3
139صفات مورفولوژیکی72 1389.00Q3
140موش صحرایی48 1389.00Q3
141ژرانیول54 1389.00Q3
142بنزیل آدنین90 1389.07Q3
143تنوع60 1389.10Q3
144دور آبیاری60 1389.10Q3
145عصاره آبی60 1389.10Q3
146محلول غذایی48 1389.13Q3
147پرآوری84 1389.14Q3
148نعناعیان36 1389.17Q3
149کود فسفات زیستی36 1389.17Q3
150سیر66 1389.18Q3
151صمغ24 1389.25Q3
152کیفیت120 1389.25Q3
153۲24 1389.25Q3
154رشد66 1389.27Q3
155فسفر126 1389.29Q3
156زیتون144 1389.29Q3
157آفلاتوکسین36 1389.33Q3
158اوره54 1389.33Q3
159عناصر معدنی36 1389.33Q3
160خرما48 1389.38Q3
161شوری204 1389.38Q3
162ریخت شناسی30 1389.40Q3
163زنده مانی30 1389.40Q3
164توده بومی42 1389.43Q3
165نیاز سرمایی42 1389.43Q3
166کارواکرول156 1389.46Q3
167آبیاری60 1389.50Q3
168آهن60 1389.50Q3
169ایندول بوتیریک اسید36 1389.50Q3
170بابونه آلمانی (. Matricaria recutita L)24 1389.50Q3
171بوم شناسی24 1389.50Q3
172رژیم آبیاری24 1389.50Q3
173کلسیم72 1389.50Q3
174تنوع ژنتیکی294 1389.51Q3
175عمر گلجایی72 1389.58Q3
176مورفولوژی72 1389.58Q3
177فلاونوئیدها30 1389.60Q3
178متیل کاویکول30 1389.60Q3
179خربزه48 1389.63Q3
180پاکلوبوترازول48 1389.63Q3
181بادام126 1389.67Q3
182تراکم بوته90 1389.67Q3
183تشکیل میوه36 1389.67Q3
184فتوسنتز90 1389.67Q3
185مرزه42 1389.71Q3
186مس42 1389.71Q3
187تانن48 1389.75Q3
188کاریوتیپ24 1389.75Q3
189تراکم120 1389.80Q3
190فلزات سنگین30 1389.80Q3
191پراکندگی30 1389.80Q3
192توت فرنگی138 1389.87Q3
193تاریخ کاشت120 1389.90Q3
194۸84 1389.93Q3
195آنتول24 1390.00Q3
196تیمول222 1390.00Q3
197خیار42 1390.00Q3
198دورکنندگی30 1390.00Q3
199رشد لوله گرده24 1390.00Q3
200پتانسیل اسمزی30 1390.00Q3
201پوسیدگی24 1390.00Q3
202اسانس1590 1390.05Q3
203گوجه فرنگی114 1390.11Q3
204محلول پاشی144 1390.13Q3
205رقم90 1390.13Q3
206نیتروژن312 1390.13Q3
207زمان برداشت84 1390.14Q3
208اندام زایی36 1390.17Q3
209ریشه36 1390.17Q3
210سرمازدگی36 1390.17Q3
211انگور عسکری30 1390.20Q3
212سدیم30 1390.20Q3
213سولفات روی60 1390.20Q3
214پسته120 1390.20Q3
215آویشن شیرازی (. Zataria multiflora Boiss)24 1390.25Q3
216استخراج48 1390.25Q3
217دیم48 1390.25Q3
218شکفتن جوانه24 1390.25Q3
219پرتقال24 1390.25Q3
220گل بریده24 1390.25Q3
221گلستان24 1390.25Q3
222جمعیت42 1390.29Q3
223تنش شوری186 1390.29Q3
224کشت بدون خاک60 1390.30Q3
225ریحان36 1390.33Q3
226کشت بافت168 1390.36Q3
227RAPD48 1390.38Q3
228سایتوکینین30 1390.40Q3
229سیب زمینی60 1390.40Q3
230کشاورزی پایدار30 1390.40Q3
231انیسون (. Pimpinella anisum L)42 1390.43Q3
232ژرم پلاسم42 1390.43Q3
233آللوپاتی54 1390.44Q3
234اسید جیبرلیک66 1390.45Q3
235میوه78 1390.46Q3
236جرماکرن D48 1390.50Q3
237زراعت ارگانیک36 1390.50Q3
238سیب96 1390.50Q3
239پلی اتیلن گلایکول24 1390.50Q3
240کیفیت میوه72 1390.50Q3
241۱84 1390.50Q3
242ریشه زایی156 1390.54Q3
243اسیدهای چرب66 1390.55Q3
244خشک کردن54 1390.56Q3
245آمونیوم42 1390.57Q3
246اجزای عملکرد42 1390.57Q3
247ISSR30 1390.60Q3
248رویشگاه48 1390.63Q3
249انگور180 1390.67Q3
250تاریخ کشت54 1390.67Q3
251توده36 1390.67Q3
252کیوی36 1390.67Q3
253تنظیم کننده‌های رشد102 1390.71Q3
254اسیدیته24 1390.75Q3
255رشد مجدد24 1390.75Q3
256عصاره متانولی24 1390.75Q3
257نشاسته24 1390.75Q3
258ویرجینیامایسین24 1390.75Q3
259چمن24 1390.75Q3
260تنش اکسیداتیو30 1390.80Q3
261سیر (. Allium sativum L)30 1390.80Q3
262تنش خشکی318 1390.83Q2
263کود نیتروژن48 1390.88Q2
264سازگاری108 1390.89Q2
265دما60 1390.90Q2
266روی60 1390.90Q2
267اسانس گیاهی66 1391.00Q2
268بستر24 1391.00Q2
269دی اکسید کربن24 1391.00Q2
270رده بندی30 1391.00Q2
271رگرسیون24 1391.00Q2
272سیترونلال24 1391.00Q2
273عمر انباری30 1391.00Q2
274وراثت پذیری24 1391.00Q2
275پیت36 1391.00Q2
276گلدهی48 1391.00Q2
277یزد48 1391.00Q2
278کامازولن108 1391.06Q2
279محیط کشت90 1391.07Q2
280کلرید سدیم42 1391.14Q2
281تغذیه گیاه36 1391.17Q2
282ژرانیال36 1391.17Q2
283گلرنگ (. Carthamus tinctorius L)36 1391.17Q2
284پتاسیم132 1391.18Q2
285انار96 1391.19Q2
286ترکیب‌های فنولی30 1391.20Q2
287آنالیز رشد24 1391.25Q2
288اجزاء عملکرد24 1391.25Q2
289تجزیه به مولفه‌های اصلی24 1391.25Q2
290رت24 1391.25Q2
291عناصر پرمصرف24 1391.25Q2
292لرستان24 1391.25Q2
293ماندگاری24 1391.25Q2
294هلو24 1391.25Q2
295عصاره66 1391.27Q2
296تجزیه علیت42 1391.29Q2
297قندهای محلول102 1391.29Q2
298پس از برداشت60 1391.30Q2
299۱-سینئول60 1391.30Q2
300عملکرد738 1391.31Q2
301نیترات72 1391.33Q2
302اقلیم48 1391.38Q2
303رشد رویشی96 1391.38Q2
304هرس48 1391.38Q2
305همزیستی48 1391.38Q2
306خشکی78 1391.38Q2
307سالیسیلیک اسید102 1391.41Q2
308کامفور42 1391.43Q2
309عناصر غذایی114 1391.47Q2
310GC/MS24 1391.50Q2
311اجزا عملکرد24 1391.50Q2
312لکه برگی24 1391.50Q2
313هیدروپونیک24 1391.50Q2
314کروموزوم24 1391.50Q2
315کودهای بیولوژیک24 1391.50Q2
316تجزیه خوشه‌ای138 1391.52Q2
317پراکسیداز66 1391.55Q2
318همبستگی120 1391.55Q2
319ویتامین C42 1391.57Q2
320کلرید کلسیم60 1391.60Q2
321انبارداری66 1391.64Q2
322سیلیمارین36 1391.67Q2
323کودهای زیستی36 1391.67Q2
324پیوندک60 1391.70Q2
325نشت الکترولیت42 1391.71Q2
326همیشه بهار (. Calendula officinalis L)42 1391.71Q2
327گل محمدی (. Rosa damascena Mill)42 1391.71Q2
328تحمل24 1391.75Q2
329خرفه (. Portulaca oleracea L)24 1391.75Q2
330دیابت24 1391.75Q2
331علف هرز48 1391.75Q2
332منگنز24 1391.75Q2
333موسیلاژ48 1391.75Q2
334هدایت روزنه‌ای48 1391.75Q2
335HPLC54 1391.78Q2
336رازیانه (. Foeniculum vulgare Mill)54 1391.78Q2
337شاخص‌های رشد30 1391.80Q2
338گیاهچه30 1391.80Q2
339آبکشت36 1391.83Q2
340کلشی سین42 1391.86Q2
341عملکرد دانه144 1391.88Q2
342اسید آسکوربیک54 1391.89Q2
343روغن60 1391.90Q2
344زیره سبز (. Cuminum cyminum L)72 1391.92Q2
345ارتفاع30 1392.00Q2
346بستر کشت42 1392.00Q2
347تجزیه به عامل‌ها24 1392.00Q2
348ترکیبات فنلی24 1392.00Q2
349سیاه دانه (. Nigella sativa L)24 1392.00Q2
350صفات ریختی24 1392.00Q2
351محلول نگهدارنده24 1392.00Q2
352هیپریسین24 1392.00Q2
353باززایی48 1392.13Q2
354پرولین420 1392.17Q2
355اکسین30 1392.20Q2
356تغذیه برگی30 1392.20Q2
357ظرفیت آنتی اکسیدانی54 1392.22Q2
358ورمی کمپوست216 1392.22Q2
359ITS24 1392.25Q2
360کمبود آب24 1392.25Q2
361۸-سینئول42 1392.29Q2
362کود دامی60 1392.30Q2
363ترکیب‌های شیمیایی اسانس36 1392.33Q2
364سیلی مارین36 1392.33Q2
365فعالیت آنتی اکسیدانی108 1392.33Q2
366فیلوژنی54 1392.33Q2
367کربوهیدرات48 1392.38Q2
368ترکیب‌های اسانس42 1392.43Q2
369ازتوباکتر78 1392.46Q1
370آزوسپیریلوم36 1392.50Q1
371آسکوربات پراکسیداز24 1392.50Q1
372التهاب24 1392.50Q1
373اکوتیپ60 1392.50Q1
374بادرشبی (. Dracocephalum moldavica L)24 1392.50Q1
375سمیت تنفسی24 1392.50Q1
376ضریب همبستگی24 1392.50Q1
377گل محمدی (. Rosa damascene Mill)24 1392.50Q1
378آنتی اکسیدان150 1392.56Q1
379سفتی42 1392.57Q1
380آویشن دنایی (. Thymus daenensis Celak)30 1392.60Q1
381ماده خشک30 1392.60Q1
382جوجه گوشتی36 1392.67Q1
383شاخص برداشت54 1392.67Q1
384عصاره گیاهی36 1392.67Q1
385میکوریزا72 1392.67Q1
386پروتئین72 1392.67Q1
387تنظیم کننده رشد42 1392.71Q1
388جیبرلین42 1392.71Q1
389ریحان (. Ocimum basilicum L)42 1392.71Q1
390آرایه24 1392.75Q1
391تنش کم آبی48 1392.75Q1
392ریزازدیادی72 1392.75Q1
393شاخص کلروفیل24 1392.75Q1
394صفات مورفولوژیک48 1392.75Q1
395طالبی24 1392.75Q1
396هورمون24 1392.75Q1
397عملکرد گل102 1392.76Q1
398آنتوسیانین186 1392.77Q1
399کلروفیل258 1392.79Q1
400کروماتوگرافی گازی30 1392.80Q1
401گل راعی (. Hypericum perforatum L)30 1392.80Q1
402NAA36 1392.83Q1
403بادرنجبویه (. Melissa officinalis L)36 1392.83Q1
404عمر پس از برداشت36 1392.83Q1
405اسانس‌های گیاهی42 1392.86Q1
406متیل جاسمونات42 1392.86Q1
407کود شیمیایی90 1392.87Q1
408فلاونوئید138 1392.87Q1
409زئولیت48 1392.88Q1
410کم آبیاری72 1392.92Q1
411بادرشبو (. Dracocephalum moldavica L)36 1393.00Q1
412بسته بندی24 1393.00Q1
413تنظیم کننده‌های رشد گیاهی24 1393.00Q1
414رزماری (. Rosmarinus officinalis L)24 1393.00Q1
415سطح برگ66 1393.00Q1
416ظرفیت زراعی30 1393.00Q1
417عملکرد روغن24 1393.00Q1
418پارا-سیمن36 1393.00Q1
419محتوای نسبی آب48 1393.13Q1
420کالوس36 1393.17Q1
421ترکیب‌های فنلی84 1393.21Q1
422همبستگی صفات54 1393.22Q1
423تنش48 1393.25Q1
424سیستم ایمنی24 1393.25Q1
425عوامل محیطی24 1393.25Q1
426مدل سازی24 1393.25Q1
427کمپوست48 1393.25Q1
428آویشن (Thymus)60 1393.30Q1
429گیاه دارویی180 1393.30Q1
430بابونه (. Matricaria chamomilla L)36 1393.33Q1
431بازده اسانس54 1393.33Q1
432آنزیم‌های آنتی اکسیدان30 1393.40Q1
433پیوند30 1393.40Q1
434کود مرغی30 1393.40Q1
435مایکوریزا42 1393.43Q1
436فنل کل90 1393.47Q1
437مواد جامد محلول90 1393.47Q1
438IBA24 1393.50Q1
439نیتروکسین36 1393.50Q1
440کشت هیدروپونیک24 1393.50Q1
441کودهای آلی24 1393.50Q1
442DPPH42 1393.57Q1
443ریزنمونه60 1393.60Q1
444سیلیسیم30 1393.60Q1
445صفات رویشی30 1393.60Q1
446نفتالین استیک اسید30 1393.60Q1
447BAP36 1393.67Q1
448وزن خشک60 1393.70Q1
449کاهش وزن48 1393.75Q1
450اسید سالیسیلیک54 1393.78Q1
451درصد روغن30 1393.80Q1
452رنگیزه‌های فتوسنتزی42 1393.86Q1
453کود زیستی120 1393.90Q1
454Umbelliferae24 1394.00Q1
455آسکوربیک اسید24 1394.00Q1
456اسید هیومیک30 1394.00Q1
457جوجه‌های گوشتی36 1394.00Q1
458رگرسیون گام به گام24 1394.00Q1
459ریزغده24 1394.00Q1
460زغال فعال24 1394.00Q1
461فضای سبز30 1394.00Q1
462فنیل آلانین آمونیالیاز30 1394.00Q1
463مالون دی آلدهید24 1394.00Q1
464نشت یونی96 1394.00Q1
465کاتالاز78 1394.00Q1
466کشت30 1394.20Q1
467درصد اسانس54 1394.22Q1
468بومادران (. Achillea millefolium L)24 1394.25Q1
469عملکرد میوه24 1394.25Q1
470اسید چرب30 1394.40Q1
471نور30 1394.40Q1
472ویتامین ث42 1394.43Q1
473ترخون (. Artemisia dracunculus L)24 1394.50Q1
474زعفران (. Crocus sativus L)24 1394.50Q1
475مرزه (Satureja)24 1394.50Q1
476نعناع فلفلی (. Mentha piperita L)24 1394.50Q1
477رزمارینیک اسید30 1394.60Q1
478کود آلی84 1394.64Q1
479عملکرد اسانس36 1394.67Q1
480انبارمانی54 1394.78Q1
481فنول کل30 1394.80Q1
482نپتالاکتون30 1394.80Q1
483کاروتنوئید60 1394.80Q1
484فنول54 1394.89Q1
485آلکالوئید24 1395.00Q1
486تغذیه36 1395.00Q1
487نیاز آبی30 1395.20Q1
488محتوای نسبی آب برگ42 1395.29Q1
489آنزیم‌های آنتی اکسیدانی30 1395.40Q1
490کیتوزان30 1395.40Q1
491آنزیم‌های پاداکسندگی24 1395.50Q1
492اکسشن36 1395.50Q1
493ترکیب‌های شیمیایی48 1395.50Q1
494زیست توده24 1395.50Q1
495نورساخت24 1395.50Q1
496سبزینه72 1395.67Q1
497فنل48 1395.75Q1
498سیستان و بلوچستان30 1395.80Q1
499ظرفیت پاداکسندگی30 1395.80Q1
500مالون دی آلدئید60 1395.80Q1
501کارایی مصرف آب30 1395.80Q1
502عنصرهای کانی24 1396.00Q1
503متابولیت‌های ثانویه24 1396.00Q1
504آنزیم‌های پاداکسنده30 1396.20Q1
505کشت درون شیشه ای30 1396.20Q1
506عنصرهای غذایی24 1396.25Q1
507تجزیه‌ی خوشه ای42 1396.29Q1
508فعالیت پاداکسندگی30 1396.60Q1
z