موضوعات حوزه علمی اقتصاد کشاورزی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1None2058 1379.63Q4
2ریسک گریزی24 1383.75Q4
3نرخ بازده داخلی24 1385.00Q4
4سیب24 1385.25Q4
5معادل تعرفه‌ای24 1385.25Q4
6آبیاری بارانی42 1385.29Q4
7کارآیی36 1385.50Q4
8حمایت30 1385.80Q4
9بهره وری نیروی کار30 1386.00Q4
10دانه‌های روغنی24 1386.00Q4
11سیاستهای حمایتی24 1386.00Q4
12موجودی سرمایه36 1386.17Q4
13دولت24 1386.25Q4
14بهره وری کل عوامل24 1386.50Q4
15خراسان24 1386.50Q4
16سیاست قیمت گذاری24 1386.50Q4
17ارزیابی اقتصادی54 1386.56Q4
18مدل تصحیح خطا30 1386.60Q4
19تابع تقاضا36 1386.67Q4
20تحقیقات کشاورزی36 1386.67Q4
21آب کشاورزی24 1386.75Q4
22مدل لوجیت30 1386.80Q4
23الگوی بهینه36 1386.83Q4
24اندازه بهینه36 1386.83Q4
25هزینه منابع داخلی72 1386.92Q4
26بازارهای هدف30 1387.00Q4
27بازده نسبت به مقیاس24 1387.00Q4
28توزیع درآمد42 1387.00Q4
29رشد بخش کشاورزی24 1387.00Q4
30نرخ حمایت اسمی24 1387.00Q4
31روش ARDL42 1387.29Q4
32نرخ حمایت موثر42 1387.29Q4
33اشتغال کشاورزی24 1387.50Q4
34مشارکت مردمی24 1387.50Q4
35بیمه محصولات کشاورزی78 1387.62Q4
36سرمایه گذاری خصوصی36 1387.67Q4
37قیمت تمام شده24 1387.75Q4
38ضایعات نان30 1387.80Q4
39کارایی اقتصادی54 1387.89Q4
40برنامه ریزی آرمانی فازی24 1388.00Q4
41رشد اقتصادی90 1388.00Q4
42شیروان30 1388.00Q4
43فقر روستایی48 1388.00Q4
44نابرابری24 1388.00Q4
45یادگیری الکترونیکی24 1388.00Q4
46برنامه ریزی خطی108 1388.17Q4
47گیلان36 1388.17Q4
48قیمت محصولات کشاورزی30 1388.20Q4
49کشاورز30 1388.20Q4
50فناوری اطلاعات24 1388.25Q4
51وام24 1388.25Q4
52کارایی تخصیصی24 1388.25Q4
53ریسک156 1388.31Q4
54فقر90 1388.33Q4
55همگرایی54 1388.33Q4
56آبیاری تحت فشار30 1388.40Q4
57کرمان60 1388.40Q4
58تحلیل فراگیر داده‌ها42 1388.43Q4
59گوشت66 1388.45Q4
60الگوی مارک آپ24 1388.50Q4
61ترویج48 1388.50Q4
62صادرات216 1388.58Q4
63کارایی بازار36 1388.67Q4
64گوشت قرمز60 1388.70Q4
65جهانی شدن42 1388.71Q4
66ذرت66 1388.73Q4
67چغندرقند66 1388.73Q4
68مزیت نسبی384 1388.73Q4
69آب آبیاری24 1388.75Q4
70اثربخشی24 1388.75Q4
71برنامه ریزی چند هدفه24 1388.75Q4
72بازاریابی150 1388.80Q4
73داده‌های پانل42 1388.86Q3
74الگوی خود توضیح برداری30 1389.00Q3
75تابع سود30 1389.00Q3
76خصوصی سازی24 1389.00Q3
77سیستم تقاضای تقریبا ایده آل36 1389.00Q3
78شیلات24 1389.00Q3
79فارس48 1389.00Q3
80مدیریت ریسک42 1389.00Q3
81بهره وری کل عوامل تولید120 1389.10Q3
82ارزیابی42 1389.14Q3
83رشد42 1389.14Q3
84کشش قیمتی36 1389.17Q3
85ترویج کشاورزی66 1389.18Q3
86ذرت دانه‌ای30 1389.20Q3
87فناوری30 1389.20Q3
88مدل چند بعدی30 1389.20Q3
89گرایش30 1389.20Q3
90استان خراسان شمالی24 1389.25Q3
91استان کرمان24 1389.25Q3
92انتظارات عقلایی24 1389.25Q3
93تخم مرغ24 1389.25Q3
94سیستم معادلات همزمان24 1389.25Q3
95قیمت سایه‌ای48 1389.25Q3
96مدل ساختار مزرعه24 1389.25Q3
97مدل نشر24 1389.25Q3
98مهاجرت24 1389.25Q3
99هم انباشتگی24 1389.25Q3
100پذیرش بیمه24 1389.25Q3
101پنبه96 1389.25Q3
102گوشت گاو24 1389.25Q3
103تولید114 1389.26Q3
104تابع تولید168 1389.29Q3
105برنامه ریزی ریاضی60 1389.40Q3
106تعرفه30 1389.40Q3
107شبکه‌های عصبی مصنوعی30 1389.40Q3
108مدیریت30 1389.40Q3
109گندم390 1389.42Q3
110سیستان66 1389.45Q3
111اشتغال180 1389.47Q3
112تقاضا126 1389.48Q3
113برنامه ریزی فازی48 1389.50Q3
114تورم36 1389.50Q3
115مناطق روستایی60 1389.50Q3
116منطق فازی48 1389.50Q3
117کارایی فنی216 1389.53Q3
118الگوی بهینه کشت126 1389.57Q3
119مرغ گوشتی48 1389.63Q3
120ماتریس تحلیل سیاستی84 1389.64Q3
121کشش36 1389.67Q3
122برنج180 1389.70Q3
123حاشیه بازاریابی102 1389.71Q3
124عملکرد42 1389.71Q3
125آسیب پذیری24 1389.75Q3
126بازار پسته24 1389.75Q3
127تعاونی24 1389.75Q3
128پرورش ماهی24 1389.75Q3
129آلودگی30 1389.80Q3
130استان همدان30 1389.80Q3
131نیروی کار30 1389.80Q3
132توسعه روستایی66 1389.82Q3
133استان سیستان و بلوچستان36 1389.83Q3
134شیر36 1389.83Q3
135قیمت72 1389.83Q3
136مرودشت36 1389.83Q3
137انتقال نامتقارن قیمت42 1389.86Q3
138مصرف42 1389.86Q3
139نان42 1389.86Q3
140بهره وری216 1389.86Q3
141گوجه فرنگی48 1389.88Q3
142انرژی54 1389.89Q3
143تابع هزینه ترانسلوگ66 1389.91Q3
144مشارکت84 1389.93Q3
145اعتبارات خرد30 1390.00Q3
146بخش کشاورزی642 1390.00Q3
147بورس کالای کشاورزی24 1390.00Q3
148تجارت خارجی30 1390.00Q3
149تعاونی آب بران30 1390.00Q3
150توسعه حرفه‌ای24 1390.00Q3
151عرضه48 1390.00Q3
152مدل جاذبه24 1390.00Q3
153میگو24 1390.00Q3
154مدل لاجیت78 1390.08Q3
155الگوی لوجیت60 1390.10Q3
156خرما120 1390.10Q3
157حاشیه بازار48 1390.13Q3
158ارزش حفاظتی42 1390.14Q3
159استان تهران42 1390.14Q3
160بازار آب42 1390.14Q3
161پسته276 1390.15Q3
162گندم دیم36 1390.17Q3
163آب132 1390.18Q3
164برنامه ریزی30 1390.20Q3
165توسعه مالی30 1390.20Q3
166ضریب هزینه بازاریابی30 1390.20Q3
167عوامل موثر60 1390.20Q3
168ماتریس حسابداری اجتماعی30 1390.20Q3
169مصرف کنندگان30 1390.20Q3
170پایداری84 1390.21Q3
171محصولات کشاورزی174 1390.24Q3
172غلات24 1390.25Q3
173مرغداری24 1390.25Q3
174بیمه96 1390.31Q3
175نگرش168 1390.32Q3
176ارزش تفریحی54 1390.33Q3
177استان گلستان54 1390.33Q3
178کود شیمیایی48 1390.38Q3
179ساختار بازار78 1390.38Q3
180ارزش افزوده102 1390.41Q3
181نرخ ارز114 1390.42Q3
182قدرت بازار42 1390.43Q3
183خراسان رضوی120 1390.45Q3
184برنامه ریزی آرمانی66 1390.45Q3
185مشهد66 1390.45Q3
186آموزش کشاورزی36 1390.50Q3
187صادرات بخش کشاورزی24 1390.50Q3
188مزیت صادراتی24 1390.50Q3
189کشاورزی ارگانیک24 1390.50Q3
190اعضای هیات علمی54 1390.56Q3
191یارانه84 1390.57Q3
192آثار رفاهی60 1390.60Q3
193تصحیح خطای برداری30 1390.60Q3
194پیش بینی قیمت30 1390.60Q3
195کهگیلویه و بویراحمد30 1390.60Q3
196سرمایه گذاری126 1390.62Q3
197استان فارس306 1390.63Q3
198گوشت مرغ84 1390.64Q3
199بازدهی نسبت به مقیاس36 1390.67Q3
200زعفران72 1390.67Q3
201پذیرش108 1390.72Q3
202کشاورزی444 1390.73Q3
203ارزشگذاری مشروط24 1390.75Q3
204استان کرمانشاه24 1390.75Q3
205الگوی ARDL24 1390.75Q3
206الگوی حاشیه نسبی24 1390.75Q3
207بانک کشاورزی54 1390.78Q3
208تحلیل مسیر54 1390.78Q3
209ایران1314 1390.79Q3
210تابع تولید مرزی30 1390.80Q3
211قزوین30 1390.80Q3
212گاوداری شیری30 1390.80Q3
213خط فقر42 1390.86Q2
214الگوی تصحیح خطا66 1390.91Q2
215کارایی210 1390.94Q2
216ادراک30 1391.00Q2
217خشکسالی48 1391.00Q2
218دانش48 1391.00Q2
219دانشجویان42 1391.00Q2
220سیاست پولی24 1391.00Q2
221عدم حتمیت42 1391.00Q2
222مشکلات24 1391.00Q2
223کارآفرینی سازمانی24 1391.00Q2
224کم آبیاری48 1391.00Q2
225تمایل به پرداخت258 1391.12Q2
226تولید ناخالص داخلی42 1391.14Q2
227واردات84 1391.14Q2
228پیش بینی162 1391.15Q2
229استان خراسان رضوی36 1391.17Q2
230توسعه یافتگی36 1391.17Q2
231شبیه سازی36 1391.17Q2
232تعاونی‌های تولید کشاورزی30 1391.20Q2
233بازار آتی24 1391.25Q2
234تاکسونومی عددی48 1391.25Q2
235تعادل عمومی قابل محاسبه24 1391.25Q2
236تمایل24 1391.25Q2
237شیراز24 1391.25Q2
238مدل توبیت24 1391.25Q2
239مزیت رقابتی24 1391.25Q2
240نرخ ارز واقعی24 1391.25Q2
241کلزا48 1391.25Q2
242توسعه پایدار66 1391.27Q2
243تحلیل پوششی داده‌ها150 1391.28Q2
244صادرات کشاورزی42 1391.29Q2
245الگوی کشت192 1391.31Q2
246استان گیلان54 1391.33Q2
247زنان روستایی36 1391.33Q2
248شبکه عصبی مصنوعی54 1391.33Q2
249ضریب جینی54 1391.33Q2
250مدیریت تلفیقی آفات36 1391.33Q2
251موفقیت36 1391.33Q2
252انتقال قیمت84 1391.36Q2
253محصولات زراعی84 1391.36Q2
254آموزش عالی کشاورزی90 1391.40Q2
255خانوارهای روستایی60 1391.40Q2
256نوآوری30 1391.40Q2
257کارآفرینی120 1391.40Q2
258توسعه کشاورزی126 1391.43Q2
259ارزش گذاری مشروط162 1391.48Q2
260ارزش گذاری24 1391.50Q2
261استان زنجان36 1391.50Q2
262برنامه ریزی پویا24 1391.50Q2
263تحقیقات24 1391.50Q2
264تقاضای نهاده24 1391.50Q2
265دانشکده کشاورزی24 1391.50Q2
266فرایند تحلیل سلسله مراتبی24 1391.50Q2
267قیمت تضمینی36 1391.50Q2
268کشاورزی پایدار198 1391.52Q2
269توسعه90 1391.67Q2
270رفاه اجتماعی36 1391.67Q2
271شاخص مالم کوئیست36 1391.67Q2
272مازندران90 1391.67Q2
273تحلیل عاملی114 1391.68Q2
274سیاست‌های حمایتی90 1391.73Q2
275ARIMA48 1391.75Q2
276افزایش قیمت24 1391.75Q2
277شدت انرژی24 1391.75Q2
278گندم آبی24 1391.75Q2
279استان اصفهان54 1391.78Q2
280سیب زمینی54 1391.78Q2
281خدمات30 1391.80Q2
282فرسایش خاک30 1391.80Q2
283نابرابری درآمد30 1391.80Q2
284داده‌های تابلویی66 1391.82Q2
285اعتبارات48 1391.88Q2
286رتبه بندی54 1391.89Q2
287اصفهان24 1392.00Q2
288تابع تولید مرزی تصادفی30 1392.00Q2
289دانشگاه تهران30 1392.00Q2
290رفاه60 1392.00Q2
291رفسنجان24 1392.00Q2
292روش دو مرحله‌ای هکمن24 1392.00Q2
293شبیه سازی مونت کارلو36 1392.00Q2
294عدم قطعیت30 1392.00Q2
295فناوری اطلاعات و ارتباطات30 1392.00Q2
296ارزش اقتصادی آب54 1392.11Q2
297آزادسازی تجاری96 1392.13Q2
298کشمش48 1392.13Q2
299کشاورزان72 1392.17Q2
300روستا30 1392.20Q2
301الگوی لاجیت84 1392.21Q2
302آزمون انتخاب24 1392.25Q2
303زاینده رود24 1392.25Q2
304سرمایه انسانی24 1392.25Q2
305کشش جانشینی24 1392.25Q2
306آب زیرزمینی36 1392.33Q2
307ارزش اقتصادی60 1392.40Q2
308تابع هزینه30 1392.40Q2
309ارومیه36 1392.50Q1
310تجارت36 1392.50Q1
311جو36 1392.50Q1
312داده‌های ترکیبی72 1392.50Q1
313رضایتمندی24 1392.50Q1
314محیط زیست84 1392.50Q1
315نرخ بهره24 1392.50Q1
316امنیت غذایی186 1392.52Q1
317برنامه ریزی ریاضی مثبت108 1392.67Q1
318مرکبات36 1392.67Q1
319استان کردستان60 1392.70Q1
320استان قزوین24 1392.75Q1
321الگوریتم ژنتیک24 1392.75Q1
322الگوی توبیت24 1392.75Q1
323تئوری بازی‌ها24 1392.75Q1
324رفتار اطلاع یابی24 1392.75Q1
325فرآیند تحلیل سلسله مراتبی24 1392.75Q1
326آب مجازی30 1392.80Q1
327صادرات محصولات کشاورزی30 1392.80Q1
328GARCH36 1392.83Q1
329ارزش افزوده بخش کشاورزی78 1392.85Q1
330حامل‌های انرژی54 1392.89Q1
331ARDL132 1392.95Q1
332AHP24 1393.00Q1
333آب‌های زیرزمینی42 1393.00Q1
334استراتژی24 1393.00Q1
335تحلیل سلسله مراتبی فازی24 1393.00Q1
336جدول داده- ستانده30 1393.00Q1
337خلاقیت24 1393.00Q1
338دی اکسید کربن30 1393.00Q1
339ریسک سیستماتیک24 1393.00Q1
340قیمت گذاری24 1393.00Q1
341منابع آب24 1393.00Q1
342منابع آب زیرزمینی30 1393.00Q1
343مواد غذایی54 1393.00Q1
344نااطمینانی نرخ ارز24 1393.00Q1
345یکپارچه سازی اراضی42 1393.14Q1
346بخش کشاورزی ایران36 1393.17Q1
347جوانان روستایی30 1393.20Q1
348مدیریت منابع آب54 1393.22Q1
349اقتصادسنجی فضایی24 1393.25Q1
350استان خوزستان42 1393.29Q1
351شبکه عصبی36 1393.33Q1
352اثرات رفاهی30 1393.40Q1
353بی ثباتی نرخ ارز30 1393.40Q1
354مدل تصحیح خطای برداری30 1393.40Q1
355دانشجویان کشاورزی42 1393.43Q1
356همدان36 1393.50Q1
357مصرف انرژی36 1393.67Q1
358استان مازندران84 1393.71Q1
359شاخص پایداری24 1393.75Q1
360مدل معادلات ساختاری24 1393.75Q1
361درآمد30 1393.80Q1
362شاخص قیمت مواد غذایی30 1393.80Q1
363مدل تعادل فضایی30 1393.80Q1
364تحلیل سلسله مراتبی42 1393.86Q1
365اولویت بندی24 1394.00Q1
366برنامه ریزی ریاضی اثباتی30 1394.00Q1
367تغییر اقلیم60 1394.00Q1
368تغییرات اقلیم24 1394.50Q1
369سرمایه اجتماعی36 1394.67Q1
370قانون قیمت واحد24 1394.75Q1
371گیاهان دارویی30 1394.80Q1
372لاجیت ترتیبی36 1394.83Q1
373تاپسیس فازی24 1395.00Q1
374ماهیان استخوانی24 1395.00Q1
375ارگانیک30 1395.20Q1
376محصولات ارگانیک24 1395.25Q1
z