موضوعات حوزه علمی اقتصاد

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1گات24 1382.00Q4
2شکاف تولید ناخالص داخلی24 1384.00Q4
3اقتصاد سنجی36 1384.50Q4
4تقاضای واردات24 1384.50Q4
5وقفه‌های توزیعی36 1384.67Q4
6گندم24 1384.75Q4
7صنایع48 1385.13Q4
8مدل اقتصاد سنجی168 1385.18Q4
9توسعه صنعتی24 1385.25Q4
10کشش درآمدی تقاضا24 1385.25Q4
11None3438 1385.29Q4
12بودجه دولت24 1385.50Q4
13سیاستهای مالی30 1385.60Q4
14توسعه صادرات36 1385.67Q4
15سهام54 1385.67Q4
16انتظارات تطبیقی24 1385.75Q4
17تنزیل24 1385.75Q4
18سازمان تجارت جهانی90 1385.80Q4
19مصرف بنزین36 1385.83Q4
20مدل اقتصادسنجی258 1385.91Q4
21اقتصاد318 1385.92Q4
22ابعاد اقتصاد فضا24 1386.00Q4
23نیروی انسانی30 1386.20Q4
24کوتاه مدت24 1386.25Q4
25سیاستهای پولی36 1386.33Q4
26نظام مالیاتی36 1386.33Q4
27استان فارس48 1386.38Q4
28آزمون هم انباشتگی30 1386.40Q4
29جهانی شدن اقتصاد30 1386.40Q4
30نمای لیاپانوف30 1386.40Q4
31کشاورزی30 1386.40Q4
32تابع تقاضا72 1386.75Q4
33تحلیل هزینه - فایده24 1386.75Q4
34صرفه‌های ناشی از مقیاس24 1386.75Q4
35بخش خصوصی66 1386.82Q4
36سود42 1386.86Q4
37سری زمانی60 1386.90Q4
38نرخ واقعی ارز66 1386.91Q4
39استان مازندران30 1387.00Q4
40تجارت جهانی24 1387.00Q4
41توابع عکس العمل آنی24 1387.00Q4
42دلاری شدن30 1387.00Q4
43مدل خود رگرسیون برداری24 1387.00Q4
44نظام اقتصادی42 1387.00Q4
45نظریه فازی24 1387.00Q4
46کارآیی مقیاس24 1387.00Q4
47کشش30 1387.00Q4
48کشورهای صادر کننده نفت36 1387.00Q4
49اقتصادسنجی54 1387.11Q4
50صنایع بزرگ54 1387.11Q4
51تاکسونومی36 1387.17Q4
52علم اقتصاد30 1387.20Q4
53مدل رشد نئوکلاسیک30 1387.20Q4
54نظام اقتصادی اسلام30 1387.20Q4
55اثرات ثابت24 1387.25Q4
56بازاریابی24 1387.25Q4
57حجم پول72 1387.25Q4
58صنعتی شدن24 1387.25Q4
59عدالت توزیعی24 1387.25Q4
60قیمت‌های نسبی24 1387.25Q4
61مزیت نسبی آشکار شده48 1387.25Q4
62نرخ بازده داخلی24 1387.25Q4
63هزینه سرمایه24 1387.25Q4
64یارانه‌ها24 1387.25Q4
65تابع تقاضای پول84 1387.29Q4
66بهره وری عوامل تولید54 1387.33Q4
67ثبات36 1387.33Q4
68آزاد سازی تجاری30 1387.40Q4
69برنامه ریزی30 1387.40Q4
70شبکه‌های عصبی مصنوعی72 1387.42Q4
71انتظارات عقلایی66 1387.45Q4
72بازار کار102 1387.47Q4
73ارز48 1387.50Q4
74توسعه شهری24 1387.50Q4
75خوزستان24 1387.50Q4
76دریای خزر24 1387.50Q4
77زنان24 1387.50Q4
78لیزینگ24 1387.50Q4
79نرخ بهینه مالیات24 1387.50Q4
80اعتبارات بانکی42 1387.57Q4
81اثر تانزی30 1387.60Q4
82وقفه مالیاتی30 1387.60Q4
83کسری حساب جاری30 1387.60Q4
84توسعه منطقه‌ای48 1387.63Q4
85الگوی ARDL54 1387.67Q4
86بهره36 1387.67Q4
87مدل‌های غیرخطی36 1387.67Q4
88کارآیی فنی42 1387.71Q4
89کشش قیمتی108 1387.72Q4
90برنامه ریزی انرژی24 1387.75Q4
91بنزین48 1387.75Q4
92سرمایه گذاری بخش خصوصی72 1387.75Q4
93مالکیت48 1387.75Q4
94مدل VECM24 1387.75Q4
95مدل‌های تعادل عمومی24 1387.75Q4
96منابع زیست محیطی24 1387.75Q4
97کانال اعتباری24 1387.75Q4
98آشوب54 1387.78Q4
99تقاضای آب30 1387.80Q4
100داده‌های ادغام شده30 1387.80Q4
101تابع هزینه60 1387.90Q4
102قیمت نفت خام72 1387.92Q4
103اثر اهرمی24 1388.00Q4
104اقتصاد دانش24 1388.00Q4
105بیمه66 1388.00Q4
106تحلیل تکنیکی48 1388.00Q4
107خانوارهای شهری24 1388.00Q4
108خرید دین24 1388.00Q4
109روش همجمعی24 1388.00Q4
110رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط24 1388.00Q4
111ساختار اقتصادی42 1388.00Q4
112شاخص هزینه زندگی24 1388.00Q4
113هتل24 1388.00Q4
114پیشرفت فنی24 1388.00Q4
115گاز طبیعی مایع شده24 1388.00Q4
116بهره وری کل عوامل162 1388.04Q4
117تجارت درون صنعت78 1388.08Q4
118ارزشیابی72 1388.08Q4
119اسراف54 1388.11Q4
120وابستگی فضایی54 1388.11Q4
121خط فقر102 1388.12Q4
122قیمت سایه‌ای42 1388.14Q4
123همگرایی منطقه‌ای42 1388.14Q4
124تجارت الکترونیک36 1388.17Q4
125مازندران36 1388.17Q4
126همجمعی72 1388.17Q4
127دین30 1388.20Q4
128مدل سازی54 1388.22Q4
129کشورهای اسلامی54 1388.22Q4
130ارزش افزوده بازار24 1388.25Q4
131اعتبارسنجی24 1388.25Q4
132اقتصاد دانش محور48 1388.25Q4
133اندازه شرکت24 1388.25Q4
134تمرکز صنعتی24 1388.25Q4
135دولت اسلامی24 1388.25Q4
136رشد جمعیت24 1388.25Q4
137صادرات نفت24 1388.25Q4
138نرخ ارز موثر24 1388.25Q4
139نظریه اقتصادی24 1388.25Q4
140پس انداز بخش خصوصی24 1388.25Q4
141اکو42 1388.29Q4
142عدم اطمینان42 1388.29Q4
143بازار سرمایه114 1388.32Q4
144عدالت اجتماعی54 1388.33Q4
145منحنی فیلیپس90 1388.33Q4
146بخش کشاورزی174 1388.34Q4
147بی ثباتی30 1388.40Q4
148تصمیم گیری چند معیاره30 1388.40Q4
149تقاضای مسکن30 1388.40Q4
150شرکت‌های توزیع برق30 1388.40Q4
151یکپارچگی اقتصادی30 1388.40Q4
152Panel Data42 1388.43Q4
153الگوی VAR54 1388.44Q4
154روش شناسی54 1388.44Q4
155ریسک سیستماتیک54 1388.44Q4
156مزیت نسبی174 1388.45Q4
157آزادسازی مالی66 1388.45Q4
158تولید156 1388.46Q4
159تابع تولید90 1388.47Q4
160ربا102 1388.47Q4
161قیمت102 1388.47Q4
162آزمون ریشه واحد36 1388.50Q4
163آزمون علیت گرنجری24 1388.50Q4
164اشتغال468 1388.50Q4
165الگوی تصحیح خطا60 1388.50Q4
166الگوی مصرف24 1388.50Q4
167ایجاد تجارت24 1388.50Q4
168بانک‌های تجاری24 1388.50Q4
169رشد بهره وری24 1388.50Q4
170ستانده24 1388.50Q4
171صنایع کوچک24 1388.50Q4
172فرهنگ مالیاتی24 1388.50Q4
173منحنی لافر24 1388.50Q4
174نسبت تمرکز24 1388.50Q4
175کارایی دولت24 1388.50Q4
176قیمت سهام78 1388.54Q4
177بخش خدمات54 1388.56Q4
178رابطه علی42 1388.57Q4
179تجزیه واریانس72 1388.58Q4
180استان خوزستان30 1388.60Q4
181اشتغال زایی30 1388.60Q4
182امتیازدهی اعتباری30 1388.60Q4
183تابع تولید مرزی30 1388.60Q4
184تامین مالی اسلامی30 1388.60Q4
185مزیت رقابتی90 1388.60Q4
186نقدشوندگی سهام30 1388.60Q4
187وکالت30 1388.60Q4
188تئوری بازی‌ها36 1388.67Q4
189خنثایی پول36 1388.67Q4
190فناوری42 1388.71Q4
191پوشش ریسک42 1388.71Q4
192SVAR24 1388.75Q4
193ارزش افزوده اقتصادی48 1388.75Q4
194عرضه پول24 1388.75Q4
195قیمت هدانیک24 1388.75Q4
196مدل سری زمانی24 1388.75Q4
197مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای24 1388.75Q4
198پیش بینی پذیری24 1388.75Q4
199Q توبین30 1388.80Q4
200تورم انتظاری30 1388.80Q4
201سرمایه گذاری510 1388.80Q4
202سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS)30 1388.80Q4
203شبیه سازی مونت کارلو30 1388.80Q4
204مالیات مستقیم30 1388.80Q4
205منحنی آرمی30 1388.80Q4
206کاهش ارزش پول30 1388.80Q4
207کشش جانشینی30 1388.80Q4
208الگوی داده - ستانده36 1388.83Q3
209تعرفه36 1388.83Q3
210تقاضا108 1388.83Q3
211توسعه اقتصادی252 1388.83Q3
212حق الضرب36 1388.83Q3
213درجه باز بودن36 1388.83Q3
214صادرات صنعتی36 1388.83Q3
215صنعت پتروشیمی36 1388.83Q3
216نفت و گاز36 1388.83Q3
217بازار پول42 1388.86Q3
218سیستم مخارج خطی42 1388.86Q3
219فناوری اطلاعات54 1388.89Q3
220مدل VAR54 1388.89Q3
221اقتصاد سیاسی72 1388.92Q3
222TOPSIS30 1389.00Q3
223امنیت اقتصادی30 1389.00Q3
224بانکداری بدون ربا60 1389.00Q3
225تابع مرزی تصادفی42 1389.00Q3
226تجارت دو جانبه24 1389.00Q3
227تعاون30 1389.00Q3
228توابع مرزی تصادفی24 1389.00Q3
229تولید بالقوه60 1389.00Q3
230تکانه‌های نفتی24 1389.00Q3
231خانوارهای روستایی30 1389.00Q3
232خدمات30 1389.00Q3
233درجه باز بودن اقتصاد24 1389.00Q3
234دستمزد66 1389.00Q3
235روش حداکثر درست نمایی24 1389.00Q3
236سرقت24 1389.00Q3
237شاخص36 1389.00Q3
238شاخص تایل24 1389.00Q3
239شاخص قیمت مسکن24 1389.00Q3
240شبکه‌های عصبی102 1389.00Q3
241صادرات غیر نفتی48 1389.00Q3
242صادرات گاز30 1389.00Q3
243صرفه جویی انرژی30 1389.00Q3
244عرضه24 1389.00Q3
245عرضه نیروی کار36 1389.00Q3
246عرضه و تقاضا24 1389.00Q3
247فرهنگ24 1389.00Q3
248مالیات تورمی54 1389.00Q3
249مدل ARFIMA24 1389.00Q3
250نرخ ارز موثر واقعی24 1389.00Q3
251نرخ بهره186 1389.00Q3
252همگرایی درآمدی24 1389.00Q3
253کارایی اقتصادی60 1389.00Q3
254بورس اوراق بهادار تهران318 1389.06Q3
255نرخ تورم174 1389.07Q3
256سرمایه گذاری خارجی78 1389.08Q3
257گاز طبیعی156 1389.08Q3
258شبکه عصبی GMDH66 1389.09Q3
259جهانی شدن252 1389.10Q3
260اقتصاد کلان60 1389.10Q3
261بازار نفت48 1389.13Q3
262مدل‌های GARCH48 1389.13Q3
263ارزیابی اقتصادی84 1389.14Q3
264بهینه سازی42 1389.14Q3
265تجارت الکترونیکی84 1389.14Q3
266سری‌های زمانی42 1389.14Q3
267تابع ترانسلوگ36 1389.17Q3
268درآمد نفت36 1389.17Q3
269مدل جاذبه168 1389.18Q3
270خوداشتغالی30 1389.20Q3
271شکاف دیجیتالی30 1389.20Q3
272مصرف بخش خصوصی30 1389.20Q3
273نظام ارزی30 1389.20Q3
274هزینه مبادله60 1389.20Q3
275پتانسیل تجاری30 1389.20Q3
276پسته30 1389.20Q3
277رابطه مبادله114 1389.21Q3
278مدل تصحیح خطا102 1389.24Q3
279جانشینی پول48 1389.25Q3
280جهانی شدن مالی24 1389.25Q3
281دولت96 1389.25Q3
282ساختار مالکیت48 1389.25Q3
283عوامل اقتصادی24 1389.25Q3
284سیستم تقاضای تقریبا ایده آل114 1389.26Q3
285آموزش عالی66 1389.27Q3
286مالیات384 1389.28Q3
287ایران2850 1389.28Q3
288بازار مالی60 1389.30Q3
289تغییرات ساختاری60 1389.30Q3
290خصوصی سازی126 1389.33Q3
291سرمایه36 1389.33Q3
292سرکوب مالی54 1389.33Q3
293هزینه‌های دولت54 1389.33Q3
294یارانه انرژی36 1389.33Q3
295پایداری66 1389.36Q3
296بودجه48 1389.38Q3
297بازده سهام156 1389.38Q3
298استان تهران30 1389.40Q3
299الگوی تصحیح خطای آستانه‌ای30 1389.40Q3
300بیماری هلندی120 1389.40Q3
301مدیریت دانش30 1389.40Q3
302فرآورده‌های نفتی42 1389.43Q3
303مضاربه42 1389.43Q3
304پیش بینی468 1389.47Q3
305سرمایه انسانی564 1389.49Q3
306ARCH24 1389.50Q3
307ARMA24 1389.50Q3
308اثر سرریز24 1389.50Q3
309اقتصاد سنجی فضایی24 1389.50Q3
310امنیت غذایی36 1389.50Q3
311تابع رفاه اجتماعی24 1389.50Q3
312جمعیت72 1389.50Q3
313قیمت گذاری84 1389.50Q3
314متغیرهای کلان24 1389.50Q3
315منابع طبیعی60 1389.50Q3
316مناطق آزاد تجاری24 1389.50Q3
317کشش درآمدی60 1389.50Q3
318کوشش مالیاتی24 1389.50Q3
319پول126 1389.52Q3
320کسری بودجه210 1389.54Q3
321رشد108 1389.56Q3
322ترکیه42 1389.57Q3
323اسلام72 1389.58Q3
324تقاضای گاز طبیعی30 1389.60Q3
325درجه تمرکز30 1389.60Q3
326رشد اقتصادی ایران30 1389.60Q3
327نورث30 1389.60Q3
328اقتصاد غیررسمی36 1389.67Q3
329بنگاه‌های کوچک و متوسط36 1389.67Q3
330داده‌های تلفیقی126 1389.67Q3
331شکاف فقر36 1389.67Q3
332صنعت216 1389.67Q3
333نابرابری132 1389.68Q3
334صادرات غیرنفتی210 1389.69Q3
335یارانه144 1389.71Q3
336GARCH42 1389.71Q3
337رگرسیون لجستیک42 1389.71Q3
338مصرف168 1389.71Q3
339قیمت نفت192 1389.72Q3
340بانکداری66 1389.73Q3
341حقوق مالکیت66 1389.73Q3
342صنایع کارخانه‌ای ایران66 1389.73Q3
343نرخ ارز594 1389.73Q3
344تسهیلات بانکی114 1389.74Q3
345تورم1140 1389.74Q3
346تامین اجتماعی72 1389.75Q3
347حداقل معاش48 1389.75Q3
348ذخایر بین المللی24 1389.75Q3
349سرمایه گذاری خصوصی72 1389.75Q3
350ماتریس حسابداری اجتماعی120 1389.75Q3
351مخارج مصرفی24 1389.75Q3
352مدل پانل24 1389.75Q3
353نظام مالی24 1389.75Q3
354کیفیت24 1389.75Q3
355ریسک186 1389.77Q3
356آمادگی الکترونیکی30 1389.80Q3
357رقابت120 1389.80Q3
358فیلتر هودریک - پرسکات30 1389.80Q3
359محیط زیست180 1389.80Q3
360کاهش فقر30 1389.80Q3
361بورس اوراق بهادار156 1389.81Q3
362ارزش افزوده198 1389.82Q3
363تکنولوژی36 1389.83Q3
364نرخ بازده36 1389.83Q3
365کشش تقاضا36 1389.83Q3
366فقر234 1389.85Q3
367اثر ساختاری42 1389.86Q3
368بازار42 1389.86Q3
369صنعت برق42 1389.86Q3
370کارآیی84 1389.86Q3
371حجم معاملات48 1389.88Q3
372علیت گرنجری102 1389.88Q3
373بهره وری432 1389.89Q3
374تابع هزینه ترانسلوگ54 1389.89Q3
375عدم تقارن78 1389.92Q3
376برنامه ریزی خطی84 1389.93Q3
377بهره وری نیروی کار168 1389.93Q3
378آلودگی هوا138 1389.96Q3
379تحلیل پوششی داده‌ها360 1389.98Q3
380اجاره30 1390.00Q3
381استراتژی42 1390.00Q3
382اشتغال زنان24 1390.00Q3
383بانک تجارت24 1390.00Q3
384بانک کشاورزی24 1390.00Q3
385بانکداری الکترونیک30 1390.00Q3
386برنامه ریزی آرمانی48 1390.00Q3
387تعادل عمومی محاسبه پذیر24 1390.00Q3
388تقاضای انرژی84 1390.00Q3
389تقاضای بنزین24 1390.00Q3
390تقاضای گردشگری30 1390.00Q3
391تکانه‌های قیمتی نفت24 1390.00Q3
392جدول داده - ستانده54 1390.00Q3
393جنسیت24 1390.00Q3
394حباب قیمت42 1390.00Q3
395خودرو24 1390.00Q3
396داده‌های پانلی42 1390.00Q3
397دین داری30 1390.00Q3
398رشد درون زا30 1390.00Q3
399رضایت مشتری42 1390.00Q3
400روش خودرگرسیون برداری24 1390.00Q3
401شبکه عصبی102 1390.00Q3
402مخارج بهداشتی30 1390.00Q3
403مشارکت42 1390.00Q3
404نسبت‌های مالی36 1390.00Q3
405نظام بانکی84 1390.00Q3
406نظریه کنترل بهینه48 1390.00Q3
407بخش صنعت174 1390.03Q3
408انرژی138 1390.04Q3
409تجارت خارجی102 1390.06Q3
410تجارت96 1390.06Q3
411شاخص قیمت سهام90 1390.07Q3
412صادرات270 1390.07Q3
413تمرکز84 1390.07Q3
414روش ARDL162 1390.07Q3
415کارایی فنی156 1390.12Q3
416تولید ناخالص داخلی300 1390.12Q3
417فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)48 1390.13Q3
418صنعت بیمه42 1390.14Q3
419سرمایه گذاری مستقیم خارجی468 1390.17Q3
420شاخص مالم کوییست36 1390.17Q3
421صادرات نفتی36 1390.17Q3
422صنایع ایران36 1390.17Q3
423عوامل نهادی36 1390.17Q3
424واردات108 1390.17Q3
425کشورهای در حال توسعه300 1390.18Q3
426ICT30 1390.20Q3
427انحصار90 1390.20Q3
428رتبه بندی اعتباری30 1390.20Q3
429ضریب فزاینده تولید30 1390.20Q3
430قرض30 1390.20Q3
431قیمت گاز طبیعی30 1390.20Q3
432معرفت شناسی30 1390.20Q3
433موجودی سرمایه54 1390.22Q3
434VAR ساختاری24 1390.25Q3
435آربیتراژ24 1390.25Q3
436اخلاق اسلامی24 1390.25Q3
437اندازه بهینه24 1390.25Q3
438رقابت پذیری144 1390.25Q3
439روش پانل دیتا24 1390.25Q3
440زکات24 1390.25Q3
441سرمایه گذاری داخلی24 1390.25Q3
442نایرو24 1390.25Q3
443نرخ ارز حقیقی96 1390.25Q3
444کارایی هزینه‌ای24 1390.25Q3
445کالمن فیلتر24 1390.25Q3
446تقاضای پول162 1390.26Q3
447آزادسازی تجاری168 1390.29Q3
448اقتصاد باز42 1390.29Q3
449مطلوبیت42 1390.29Q3
450هم انباشتگی126 1390.29Q3
451آموزش162 1390.30Q3
452هم جمعی60 1390.30Q3
453آزمون علیت گرنجر36 1390.33Q3
454اثرات نامتقارن72 1390.33Q3
455سیکل‌های تجاری36 1390.33Q3
456معادلات دیفرانسیل تصادفی36 1390.33Q3
457هزینه‌های تحقیق و توسعه36 1390.33Q3
458وفور منابع طبیعی36 1390.33Q3
459کسری بودجه دولت36 1390.33Q3
460سودآوری102 1390.35Q3
461ضریب جینی270 1390.36Q3
462تحلیل عاملی84 1390.36Q3
463رتبه بندی66 1390.36Q3
464تسهیلات48 1390.38Q3
465بانک156 1390.38Q3
466اثر تولیدی30 1390.40Q3
467انتظارات تورمی30 1390.40Q3
468تخصیص منابع60 1390.40Q3
469مدل‌های گارچ30 1390.40Q3
470نرخ سود بانکی30 1390.40Q3
471رشد اقتصادی3138 1390.42Q3
472مدل تصحیح خطای برداری84 1390.43Q3
473نظریه بازی42 1390.43Q3
474اقتصاد هزینه مبادله66 1390.45Q3
475کارایی402 1390.49Q3
476VECM48 1390.50Q3
477امنیت انرژی24 1390.50Q3
478انفاق48 1390.50Q3
479برنامه ریزی استراتژیک24 1390.50Q3
480بهره وری انرژی48 1390.50Q3
481تجارت درون صنعتی48 1390.50Q3
482تغییرات تکنولوژی24 1390.50Q3
483حسابرسی مالیاتی24 1390.50Q3
484خدمات بانکی24 1390.50Q3
485شدت تبلیغات24 1390.50Q3
486نفرین منابع36 1390.50Q3
487هدف گذاری تورم60 1390.50Q3
488اقتصاد اسلامی186 1390.52Q3
489سیاست پولی504 1390.54Q3
490اقتصاد ایران822 1390.55Q3
491اخلاق54 1390.56Q3
492بانک مرکزی54 1390.56Q3
493مدل جاذبه تعمیم یافته42 1390.57Q3
494توزیع درآمد510 1390.58Q3
495نوسانات72 1390.58Q3
496رانت جویی30 1390.60Q3
497عدالت بین نسلی30 1390.60Q3
498فرار مغزها30 1390.60Q3
499منابع انسانی30 1390.60Q3
500نرخ سود60 1390.60Q3
501نسبت مالیاتی30 1390.60Q3
502سرمایه اجتماعی294 1390.61Q3
503بیکاری252 1390.62Q3
504اوپک180 1390.63Q3
505ظرفیت مالیاتی66 1390.64Q3
506منطق فازی150 1390.64Q3
507ARIMA84 1390.64Q3
508بانکداری اسلامی204 1390.65Q3
509بازده54 1390.67Q3
510مدیریت ریسک90 1390.67Q3
511نااطمینانی تورمی36 1390.67Q3
512مالیات بر ارزش افزوده174 1390.69Q3
513بازارهای مالی126 1390.71Q3
514خاورمیانه42 1390.71Q3
515پس انداز84 1390.71Q3
516تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)66 1390.73Q3
517آزمون باند24 1390.75Q3
518بانک تجاری24 1390.75Q3
519بی ثباتی اقتصاد کلان24 1390.75Q3
520تورم پایه24 1390.75Q3
521رشد درونزا24 1390.75Q3
522روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط24 1390.75Q3
523رگرسیون خطی24 1390.75Q3
524ریشه واحد24 1390.75Q3
525سیستم معادلات هم زمان24 1390.75Q3
526عدالت اقتصادی24 1390.75Q3
527قانون اوکان24 1390.75Q3
528نرخ تعرفه24 1390.75Q3
529کارت امتیازی متوازن24 1390.75Q3
530کیفیت خدمات24 1390.75Q3
531یادگیری24 1390.75Q3
532مسکن126 1390.76Q3
533توسعه انسانی108 1390.78Q3
534نفت54 1390.78Q3
535اقتصاد زیرزمینی138 1390.78Q3
536نرخ ارز واقعی144 1390.79Q3
537ارزیابی عملکرد90 1390.80Q3
538شوک نفتی30 1390.80Q3
539قیمت بنزین30 1390.80Q3
540درآمد مالیاتی126 1390.81Q2
541صنایع کارخانه‌ای138 1390.83Q2
542الگوی جاذبه36 1390.83Q2
543رابطه علیت36 1390.83Q2
544صنعت بانکداری72 1390.83Q2
545قاعده تیلور36 1390.83Q2
546نرخ موثر مالیاتی36 1390.83Q2
547کشورهای عضو اوپک72 1390.83Q2
548تحلیل حساسیت84 1390.86Q2
549تمکین مالیاتی42 1390.86Q2
550مدل ARIMA42 1390.86Q2
551شبیه سازی138 1390.87Q2
552بیمه عمر48 1390.88Q2
553تاکسونومی عددی48 1390.88Q2
554نرخ بیکاری144 1390.88Q2
555مدل تعادل عمومی قابل محاسبه54 1390.89Q2
556منحنی زیست محیطی کوزنتس108 1390.89Q2
557نیروی کار54 1390.89Q2
558کنترل بهینه60 1390.90Q2
559عملکرد66 1390.91Q2
560تراز تجاری156 1390.92Q2
561داده‌های پانل156 1390.92Q2
562فضای کسب و کار78 1390.92Q2
563نهاد78 1390.92Q2
564الگوریتم ژنتیک204 1390.94Q2
565درآمد سرانه102 1390.94Q2
566اقتصادسنجی فضایی132 1390.95Q2
567آثار نامتقارن24 1391.00Q2
568آزادی اقتصادی108 1391.00Q2
569اعتبارات خرد24 1391.00Q2
570اقتصاد نهادگرا42 1391.00Q2
571انتشار دی اکسیدکربن72 1391.00Q2
572برنامه ریزی ریاضی30 1391.00Q2
573برنامه ریزی پویا42 1391.00Q2
574تهران96 1391.00Q2
575حداقل مربعات معمولی30 1391.00Q2
576خانوار30 1391.00Q2
577درآمدهای مالیاتی66 1391.00Q2
578ساختار مالی24 1391.00Q2
579سلامت42 1391.00Q2
580شوک‌های پولی24 1391.00Q2
581شکاف دستمزد24 1391.00Q2
582فازی24 1391.00Q2
583فقر نسبی24 1391.00Q2
584قانون واگنر30 1391.00Q2
585قرارداد مشارکت در تولید30 1391.00Q2
586مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر48 1391.00Q2
587نهادگرایی36 1391.00Q2
588چین24 1391.00Q2
589کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی24 1391.00Q2
590کشورهای عضو منا24 1391.00Q2
591مخارج دولت210 1391.03Q2
592درآمدهای نفتی186 1391.03Q2
593فناوری اطلاعات و ارتباطات150 1391.04Q2
594حامل‌های انرژی144 1391.04Q2
595حمل و نقل114 1391.05Q2
596نابرابری درآمدی114 1391.05Q2
597شبکه عصبی مصنوعی144 1391.08Q2
598روش داده‌های تابلویی66 1391.09Q2
599اعتماد54 1391.11Q2
600شاخص مالم کوئیست54 1391.11Q2
601حافظه بلندمدت42 1391.14Q2
602سرمایه فکری42 1391.14Q2
603شدت مصرف انرژی42 1391.14Q2
604مالیات سبز42 1391.14Q2
605شکست ساختاری114 1391.16Q2
606بهره وری کل36 1391.17Q2
607حق بیمه36 1391.17Q2
608هزینه نهایی36 1391.17Q2
609بازار سهام162 1391.19Q2
610ارزش گذاری مشروط60 1391.20Q2
611بازارهای هدف30 1391.20Q2
612حداقل دستمزد60 1391.20Q2
613دلار30 1391.20Q2
614مدل لوجیت30 1391.20Q2
615توسعه114 1391.21Q2
616گردشگری84 1391.21Q2
617علیت گرنجر108 1391.22Q2
618ARDL264 1391.23Q2
619خودرگرسیون برداری ساختاری24 1391.25Q2
620شاخص کنترل فساد24 1391.25Q2
621شوک پولی24 1391.25Q2
622صنایع با فناوری بالا24 1391.25Q2
623نظام بانکی ایران24 1391.25Q2
624همبستگی24 1391.25Q2
625وقف24 1391.25Q2
626انتقال رژیم42 1391.29Q2
627تبدیل موجک42 1391.29Q2
628شاخص قیمت60 1391.30Q2
629همگرایی132 1391.32Q2
630اقتصاد سایه‌ای36 1391.33Q2
631اندازه بنگاه36 1391.33Q2
632صنایع تولیدی36 1391.33Q2
633مالیات بر درآمد36 1391.33Q2
634نابرابری جنسیتی36 1391.33Q2
635کشورهای OECD36 1391.33Q2
636اندازه دولت300 1391.36Q2
637عدالت114 1391.37Q2
638سیاست‌های پولی48 1391.38Q2
639AHP30 1391.40Q2
640امنیت30 1391.40Q2
641رضایتمندی30 1391.40Q2
642رگرسیون به ظاهر نامرتبط30 1391.40Q2
643عقلانیت60 1391.40Q2
644لاجیت شرطی30 1391.40Q2
645متغیرهای کلان اقتصادی114 1391.42Q2
646VAR54 1391.44Q2
647تامین مالی108 1391.44Q2
648منطقه منا66 1391.45Q2
649تحقیق و توسعه144 1391.46Q2
650اثر ثروت24 1391.50Q2
651ادوار تجاری واقعی24 1391.50Q2
652ارتباطات24 1391.50Q2
653بحران بانکی48 1391.50Q2
654بهینه یابی24 1391.50Q2
655تحلیل مولفه‌های اصلی48 1391.50Q2
656تکانه24 1391.50Q2
657خودرگرسیون برداری36 1391.50Q2
658رهیافت داده‌های تابلویی پویا24 1391.50Q2
659شبکه اجتماعی24 1391.50Q2
660متغیرهای اقتصاد کلان24 1391.50Q2
661محیط کسب و کار24 1391.50Q2
662مدل GARCH60 1391.50Q2
663مدل داده- ستانده24 1391.50Q2
664مدل پویا24 1391.50Q2
665مصرف گاز طبیعی24 1391.50Q2
666پایداری مالی24 1391.50Q2
667پرداخت نقدی24 1391.50Q2
668کارایی هزینه36 1391.50Q2
669ریسک اعتباری216 1391.53Q2
670توسعه مالی654 1391.53Q2
671آزمون کرانه‌ها78 1391.54Q2
672نوآوری162 1391.56Q2
673داده‌های ترکیبی84 1391.57Q2
674ارزش تفریحی30 1391.60Q2
675برق30 1391.60Q2
676دهک‌های درآمدی30 1391.60Q2
677رفاه90 1391.60Q2
678شهر30 1391.60Q2
679صرفه‌های مقیاس60 1391.60Q2
680مجمع کشورهای صادرکننده گاز30 1391.60Q2
681نابرابری توزیع درآمد30 1391.60Q2
682معادلات همزمان78 1391.62Q2
683مصرف انرژی408 1391.62Q2
684شاخص‌های فقر48 1391.63Q2
685صنایع تولیدی ایران48 1391.63Q2
686قرض الحسنه48 1391.63Q2
687جدول داده- ستانده66 1391.64Q2
688بوت استرپ54 1391.67Q2
689طلاق36 1391.67Q2
690شدت انرژی222 1391.68Q2
691داده‌های تابلویی834 1391.69Q2
692نااطمینانی تورم78 1391.69Q2
693ساختار بازار198 1391.70Q2
694سیاست‌های پولی و مالی42 1391.71Q2
695قیمت حامل‌های انرژی42 1391.71Q2
696کیفیت نهادی42 1391.71Q2
697بهره وری کل عوامل تولید258 1391.72Q2
698نفت خام66 1391.73Q2
699ارزش افزوده بخش کشاورزی24 1391.75Q2
700ارزش در معرض ریسک72 1391.75Q2
701انباشت سرمایه48 1391.75Q2
702بازار ارز24 1391.75Q2
703بازبودن تجاری24 1391.75Q2
704بخش کلیدی24 1391.75Q2
705مدل تعادل عمومی48 1391.75Q2
706نوسانات قیمت نفت24 1391.75Q2
707هدفگذاری تورم24 1391.75Q2
708هزینه‌های نظامی24 1391.75Q2
709یکپارچگی تجاری24 1391.75Q2
710ادوار تجاری138 1391.78Q2
711سیستم معادلات همزمان84 1391.79Q2
712تحلیل مرزی تصادفی30 1391.80Q2
713سهم بازار30 1391.80Q2
714مخاطره اخلاقی30 1391.80Q2
715نوسان نرخ ارز30 1391.80Q2
716کیفیت زندگی30 1391.80Q2
717سیاست مالی216 1391.83Q2
718توسعه پایدار204 1391.85Q2
719تجارت بین الملل90 1391.87Q2
720حکمرانی خوب138 1391.87Q2
721پانل دیتا264 1391.89Q2
722قیمت مسکن168 1391.93Q2
723نهادها90 1391.93Q2
724شاخص توسعه انسانی114 1391.95Q2
725احتمال نکول30 1392.00Q2
726اصلاحات مالیاتی30 1392.00Q2
727الگوی تصحیح خطای برداری (VEC)24 1392.00Q2
728بازده دارایی24 1392.00Q2
729بهینه یابی پویا54 1392.00Q2
730تعادل نش54 1392.00Q2
731تقاضای برق42 1392.00Q2
732تلاطم36 1392.00Q2
733تمرکز مالکیت42 1392.00Q2
734رضایت شغلی24 1392.00Q2
735رهیافت آزمون کرانه‌ها24 1392.00Q2
736ریسک بازار24 1392.00Q2
737شاخص دیویژیا30 1392.00Q2
738شکاف تولید78 1392.00Q2
739صنعت گردشگری48 1392.00Q2
740علیت48 1392.00Q2
741مدل STR24 1392.00Q2
742مدل سری زمانی ساختاری24 1392.00Q2
743نوسانات نرخ ارز54 1392.00Q2
744فیلتر کالمن102 1392.06Q2
745شاخص قیمت مصرف کننده60 1392.10Q2
746شهرنشینی54 1392.11Q2
747جدول داده-ستانده48 1392.13Q2
748رشد تولید42 1392.14Q2
749مصرف برق42 1392.14Q2
750رفاه اجتماعی66 1392.18Q2
751رگرسیون فازی30 1392.20Q2
752عقلانیت محدود30 1392.20Q2
753فساد اقتصادی30 1392.20Q2
754دموکراسی102 1392.24Q2
755الگو24 1392.25Q2
756انرژی‌های نو24 1392.25Q2
757باروری24 1392.25Q2
758بانکداری الکترونیکی48 1392.25Q2
759ثبات سیاسی24 1392.25Q2
760شهرداری48 1392.25Q2
761علوم شناختی24 1392.25Q2
762قراردادهای نفتی24 1392.25Q2
763هویت قومی24 1392.25Q2
764چرخه‌های تجاری48 1392.25Q2
765نقدینگی150 1392.28Q2
766آلودگی محیط زیست60 1392.30Q2
767ارزش در معرض خطر60 1392.30Q2
768تمرکززدایی مالی36 1392.33Q2
769ریسک پذیری36 1392.33Q2
770منحنی کوزنتس36 1392.33Q2
771پویایی سیستمی36 1392.33Q2
772ارزش افزوده بخش صنعت66 1392.36Q2
773کشورهای صادرکننده نفت66 1392.36Q2
774بحران مالی48 1392.38Q2
775بدهی‌های خارجی30 1392.40Q2
776درآمدهای نفت30 1392.40Q2
777عملکرد مالی30 1392.40Q2
778فقر مطلق30 1392.40Q2
779مشهد30 1392.40Q2
780استقلال بانک مرکزی42 1392.43Q2
781درآمد نفتی42 1392.43Q2
782کارایی انرژی42 1392.43Q2
783نااطمینانی168 1392.46Q1
784اثرات سرریز36 1392.50Q1
785اقتصاد رفتاری60 1392.50Q1
786انتظارات24 1392.50Q1
787انسان اقتصادی24 1392.50Q1
788بلوک‌های منطقه‌ای24 1392.50Q1
789بنگاه‌های جدیدالورود24 1392.50Q1
790بودجه عمرانی24 1392.50Q1
791حقوق مالکیت فکری24 1392.50Q1
792رشد اقتصادی منطقه24 1392.50Q1
793شکست بازار24 1392.50Q1
794فرآیند تحلیل سلسله مراتبی24 1392.50Q1
795میانگین گیری مدل بیزینی (BMA)24 1392.50Q1
796نابرابری درآمد84 1392.50Q1
797کارآفرینی108 1392.50Q1
798تمایل به پرداخت114 1392.53Q1
799بازار برق66 1392.55Q1
800مدل ARDL66 1392.55Q1
801درآمد108 1392.56Q1
802بخش‌های اقتصادی42 1392.57Q1
803تحلیل سلسله مراتبی42 1392.57Q1
804قرارداد آتی42 1392.57Q1
805قیمت برق42 1392.57Q1
806رفاه اقتصادی30 1392.60Q1
807روش AFLQ30 1392.60Q1
808عملکرد اقتصادی30 1392.60Q1
809کالیبراسیون30 1392.60Q1
810پایداری تورم48 1392.63Q1
811حاکمیت شرکتی36 1392.67Q1
812استان‌های کشور60 1392.70Q1
813مطالبات معوق42 1392.71Q1
814اطلاعات نامتقارن114 1392.74Q1
815آلودگی زیست محیطی24 1392.75Q1
816بی ثباتی اقتصادی24 1392.75Q1
817تغییرات معادل24 1392.75Q1
818روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)48 1392.75Q1
819شاخص کل قیمت سهام24 1392.75Q1
820علیت تودا و یاماموتو24 1392.75Q1
821پروبیت24 1392.75Q1
822الگوی تصحیح خطای برداری30 1392.80Q1
823تاپسیس30 1392.80Q1
824شوک‌های نفتی66 1392.82Q1
825EGARCH36 1392.83Q1
826سیاست‌های اقتصادی36 1392.83Q1
827عبور نرخ ارز36 1392.83Q1
828قدرت بازاری36 1392.83Q1
829امید به زندگی42 1392.86Q1
830ساختار سنی جمعیت42 1392.86Q1
831نظریه بازی‌ها132 1392.91Q1
832آزمون انتخاب24 1393.00Q1
833آلودگی42 1393.00Q1
834انرژی‌های تجدیدپذیر60 1393.00Q1
835اولویت بندی42 1393.00Q1
836بار مالیاتی24 1393.00Q1
837تحصیلات30 1393.00Q1
838حسابداری رشد30 1393.00Q1
839خانواده30 1393.00Q1
840خدمات شهری30 1393.00Q1
841رگرسیون چرخشی مارکف24 1393.00Q1
842سرریز36 1393.00Q1
843سرمایه فرهنگی30 1393.00Q1
844شاخص ترکیبی24 1393.00Q1
845شفافیت24 1393.00Q1
846صکوک24 1393.00Q1
847فرایند تحلیل سلسله مراتبی30 1393.00Q1
848فساد اداری42 1393.00Q1
849قرارداد بیع متقابل48 1393.00Q1
850مدل لاجیت48 1393.00Q1
851مدل پروبیت54 1393.00Q1
852نااطمینانی نرخ ارز24 1393.00Q1
853فساد96 1393.06Q1
854مهاجرت66 1393.09Q1
855ارزیابی60 1393.10Q1
856روش گشتاورهای تعمیم یافته120 1393.10Q1
857تعادل عمومی48 1393.13Q1
858کژمنشی36 1393.17Q1
859اثرات بازگشتی30 1393.20Q1
860بازدهی30 1393.20Q1
861تغییرات جبرانی30 1393.20Q1
862ساختار سرمایه60 1393.20Q1
863ثروت24 1393.25Q1
864درآمدهای پایدار24 1393.25Q1
865شهر یزد24 1393.25Q1
866عوامل کلان اقتصادی24 1393.25Q1
867مدل ترکیبی24 1393.25Q1
868بخش عمومی42 1393.29Q1
869شهرداری تهران96 1393.31Q1
870مدیریت شهری144 1393.33Q1
871فرار مالیاتی138 1393.35Q1
872جرم48 1393.38Q1
873اصفهان30 1393.40Q1
874فشار بازار ارز30 1393.40Q1
875داده‌های مقطعی24 1393.50Q1
876ذخایر ارزی24 1393.50Q1
877رگرسیون انتقال ملایم36 1393.50Q1
878شاخص لرنر60 1393.50Q1
879مارک آپ24 1393.50Q1
880محیط نهادی24 1393.50Q1
881مدل خودرگرسیون برداری36 1393.50Q1
882هدفمندی یارانه‌ها36 1393.50Q1
883کشورهای منا36 1393.50Q1
884گشتاورهای تعمیم یافته36 1393.50Q1
885توهم مالی30 1393.60Q1
886قدرت انحصاری30 1393.60Q1
887نوسانات اقتصاد کلان30 1393.60Q1
888هدفمندسازی یارانه‌ها30 1393.60Q1
889روش GMM66 1393.64Q1
890توانمندسازی36 1393.67Q1
891پایه پولی36 1393.67Q1
892داده‌های تابلویی پویا66 1393.73Q1
893بازدهی سهام24 1393.75Q1
894جاذبه‌های گردشگری24 1393.75Q1
895درجه عبور نرخ ارز24 1393.75Q1
896سیاست پولی بهینه24 1393.75Q1
897شوک قیمت نفت24 1393.75Q1
898مدل تعادل عمومی پویای تصادفی120 1393.75Q1
899مدیریت نقدینگی24 1393.75Q1
900وجه التزام24 1393.75Q1
901روش حذف فرضی30 1393.80Q1
902ریسک سیاسی30 1393.80Q1
903بیع متقابل36 1393.83Q1
904خوشه بندی36 1393.83Q1
905اقتصاد شهری126 1393.86Q1
906مکان یابی42 1393.86Q1
907تحلیل فضایی48 1393.88Q1
908ثبات مالی60 1393.90Q1
909تامین مالی خرد24 1394.00Q1
910تعادل عمومی قابل محاسبه24 1394.00Q1
911تغییرات حدسی24 1394.00Q1
912توسعه پایدار شهری42 1394.00Q1
913حجم نقدینگی24 1394.00Q1
914داده کاوی48 1394.00Q1
915راهبری شرکتی24 1394.00Q1
916شاخص سازی24 1394.00Q1
917طلا24 1394.00Q1
918مدل پانل پویا30 1394.00Q1
919ناسازگاری زمانی30 1394.00Q1
920پانل پویا24 1394.00Q1
921کارایی زیست محیطی42 1394.00Q1
922کارشناسان مالی و اقتصاد شهری24 1394.00Q1
923کفایت سرمایه24 1394.00Q1
924گردشگری شهری36 1394.00Q1
925GMM90 1394.07Q1
926باز بودن تجاری48 1394.13Q1
927اجتناب مالیاتی42 1394.14Q1
928تعادل عمومی پویای تصادفی108 1394.17Q1
929مدل DSGE66 1394.18Q1
930اقتصاد آزمایشگاهی30 1394.20Q1
931سیستم بانکی30 1394.20Q1
932گارچ چند متغیره30 1394.20Q1
933صنایع انرژی بر54 1394.22Q1
934استان‌های ایران96 1394.25Q1
935خوشه‌های صنعتی24 1394.25Q1
936شوک24 1394.25Q1
937کلان شهر تهران24 1394.25Q1
938بافت فرسوده42 1394.29Q1
939سرریز تلاطم30 1394.40Q1
940پنل دیتا30 1394.40Q1
941الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)24 1394.50Q1
942روش گشتاور تعمیم یافته24 1394.50Q1
943رگرسیون آستانه‌ای24 1394.50Q1
944سرمایه فیزیکی24 1394.50Q1
945کژگزینی48 1394.50Q1
946شهر تهران84 1394.57Q1
947اقتصاد سایه30 1394.60Q1
948قرارداد30 1394.60Q1
949مارکوف سوئیچینگ30 1394.60Q1
950کشورهای درحال توسعه30 1394.60Q1
951SWOT36 1394.67Q1
952انتقال نرخ ارز36 1394.67Q1
953مطالبات غیرجاری60 1394.70Q1
954بیمه زندگی24 1394.75Q1
955تاب آوری اقتصادی24 1394.75Q1
956اقتصاد دانش بنیان54 1394.78Q1
957اقتصاد مقاومتی96 1394.81Q1
958الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی36 1394.83Q1
959تحریم اقتصادی36 1394.83Q1
960برنامه‌های توسعه24 1395.00Q1
961تکانه پولی24 1395.00Q1
962رکود تورمی24 1395.00Q1
963مدل دوربین فضایی24 1395.00Q1
964گازهای گلخانه‌ای24 1395.00Q1
965بانک شهر60 1395.10Q1
966تحریم30 1395.20Q1
967ارزش افزوده بخش خدمات24 1395.25Q1
968سلامت بانکی24 1395.25Q1
969رگرسیون چندک24 1395.50Q1
970ریسک نقدینگی30 1395.60Q1
971حکمرانی30 1395.80Q1
972تعادل عمومی تصادفی پویا24 1396.00Q1
973توسعه‌ی مالی24 1396.00Q1
974معافیت مالیاتی30 1396.20Q1
z